< JG 28 Jaunā Gaita   JG 30 >

6. GADA GĀJUMS

29. numurs

1961. g.

 

S A T U R S

Sigurds Vīdzirkste, Pilsēta  42
Gunars Saliņš, Melnā saule

43

Gunars Saliņš, Kādu bēŗu mūzikanti  44
Valda Dreimane, Tev  44
Valda Dreimane, Parīzē Rodēna mūzejā, Parīzē Conciergerie,
Ōda maziem netikumiem, Nenometamā pagātne

 45
Eglons Spēks, Lidzivis  46
Ingrīda Vīksna, Atomlaikmeta balāde  48
Mudīte Austriņa, Dimants  49
Valdis Krāslavietis, Vēstule bērnības draudzenei, Manai paaudzei  51
Valdis Krāslavietis, Aritmētiska humoreska  52
Ilmārs Batarāgs, Netaisnība, Baigais loks  52
Rita Liepa, Nekrologs dzejnieka istabai  53
Atbalsis jaunajai dzejai - A.P. Mierkalna, A. Ruķeļa, M. Karules,
A. Kraujietes, V. Baumaņa, G. Irbes un A. Zara dzejoļi

 55
pārdomas un meklējumi:
    Imants Bite, Latviskās glezniecības jautājums  61
    Herberts Sils, Par kādu ļoti nopietnu jautājumu  67
    Dzintars Sodums, Trīs recenzijas
            1) Linards Tauns, Mūžīgais mākonis
            2) Olafs Stumbrs, Etīdes
            3) Jānis Krēsliņš, Tomēr, es atceros
 72
    Gunars Irbe, Runājot par grāmatām  73
dzīve un darbi:
    Skaidrīte Eberšteine, Jauniešu rosība Ziemeļanglijā  75
    ELJA-s 2. seminārs 76 Austrālijas piezīmes  77
    Jānis Krēsliņš, Svens Lūkins  78
    Jānis Krēsliņš, Sigurds Vīdzirkste  79
ar pastnieka gādību  80

Imanta Āboliņa vāks.

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs.

Redaktori - Jānis Bieriņš, Gunars Irbe, Jānis Krēsliņš,
Valters Nollendorfs, Andris Priedītis un Eduards Silkalns.

Mākslinieciskais redaktors - Imants Āboliņš,

Techniskais redaktors - Ernests Šulcs.

Par korrektūru atbild - Jānis Bieriņš.

JAUNATNES APGĀDA "CETĻINIEKS" IZDEVUMS.

Jaunā Gaita