JG 302 Jaunā Gaita JG 304  >

     66. GADAGĀJUMS

      ZIEMA 2020

      303. NUMURS

 

  

   

S A T U R S

 

  D Z E J A

2

  Bārbala Simsone. Ārkārtas situācija

6

  Andris Ogriņš. Kā būtu, ja tevis nebūtu, Epikūr?

12

  Sandra Ratniece. Pandēmijas laika piezīmes

15

  Kristaps Vecgrāvis. * * *

18

  Inga Gaile. Melnā saule

 

  P R O Z A

24

  Dagnija Dreika. Proves un savērpumi

28

  Inguna Bauere. Ģimenes svinības

32

  Kristiāna Kuzmina. Melnais putns

36

  Inga Pizāne. Plaksti

 

  M Ā K S L A

40

  Lelde Kalmīte. Pavasaris Austrālijā

         Mārtiņš Gauja. Bez nosaukuma

42

  Linda Treija. Par spīti visam

 

  M Ū Z I K A

44

  Dace Aperāne. Latviešu kantātes

 

  V Ē S T U R E

46

  Pēteris Korsaks. Trakais latvietis Jānis Doreds

51

  Ojārs Spārītis. Skolnieces dienasgrāmata

 

  G R Ā M A T A S

54

  Viesturs Vecgrāvis: Māris Čaklais. Raksti, 2. sējums

56

  Līva Alksne: Inga Ābele. Balta kleita

58

  Kristiāna Kuzmina: Ilze Lāce. Baloži uz Žozetes jumta

60

  Lāsma Gaitniece: Jūlija Jakovļeva. Sarkanā zirga savaldīšana

62

  Lāsma Gaitniece: Vilis Seleckis. Disidents

64

  Silvija Ģibiete: Ričards Pļavnieks. Apsūdzības pret Viktoru Arāju

66

  Līva Alksne. Vai viegli?

68

  D A Ž O S   V Ā R D O S

74

  I N   M E M O R I A M

76

  L A B V Ē Ļ I

 

  I N   T H I S   I S S U E

Uz vāka: Guntis Lauzums. Nāves ēnā / Stranded
2020. Digitālā fotogrāfija, 56×71 cm

 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

 

JG pateicas PBLA KF un Labvēļiem par atbalstu.

Jaunā Gaita