Jaunā Gaita nr. 32. 1961

 

 

 

T. Ķiķauka

 

VALODAS RAIZES

 

 

Baltofīli, profesori biezām acenēm, sabiedriski darbinieki:

"Izravēt mūsu valodu no briesmām,

Nost ar rusismiem un ģermānismiem".

Dzejnieki raud, tauta brīnās, korrektori smīn:

Nevar teikt "baznīcu" un "kartupeļus".

Vezums nedrīkst tikt vilkts no zirgiem,

Vezums nedrīkst tikt zirgu vilkts,

Tikai zirgi var vilkt vezumu.

Zirgi spēra, putekļi cēlās, zirgi nomira,

Nav kas vezumu velk...

Pasīvā izteiksme īstenojās beidzot:

Pasīvais vezums stāv no zirgiem nevilkts.

Nekas vairs neduŗas un nekrīt acīs.

Pasīvā izteiksme - atkal neveiksme.

Divdabji ar galotni "ošs" vēl arvien

Nedroši, netopoši, pārdroši, neapmierinoši.

Zinātāji zinātnieki un zintnieki zin "tājus",

Un zinīgi, saprotīgi, īdzīgi lietā "ījus" un "ājus",

Nederīgus arājus, kas tiek vilkti no zirgiem,

Ā-celmu un a-celmu nianses pat orātoriem

Nav zināmas, nerunājot par nākotnes divdabjiem,

Kas tik daudzās citās valodās.

Šis savārstījums nedrīkst tikt citu tulkots,

Bet to kāds var tulkot, ne "no sevis".

 

 

Jaunā Gaita