Jaunā Gaita Nr. 33, 1961

 

REDAKTORA PIEZĪMES

 

Laimonis Zandbergs

Š.g. 13. oktobrī pagāja 90 gadu kopš Jāņa Poruka dzimšanas. Dzimtenē, Druvienas Prēdeļos, iekārtots Poruka muzejs. Poruka atceres notikušas visā pasaulē, jo Poruka darbos kaut kas pārlaicīgs, vērtīgs. Interesants, piemēram, rakstniekam šāsdienas zīmējums skicē Laika gars: „Ej un noskaties, kur nostājusies stiprākā partija, piebiedrojies tai, un tev ies labi. Nekaro nekad par patiesību, bet nemelo arī tā, ka tevi tūlīt pieķeŗ. Aprunā citus pa priekšu, pirms citi tevi, un tev ies labi. Nekaŗo nekad par savu tautu, jo tauta to nemīl, kas viņu mīl. Ej un aptumšo dzīvi, lai ļaudīm būtu patīkams vakars un miglaina nakts. Viņi nemīl dienu un tās grūtības, viņi necieš gaismu, jo tā maitā viņu acis... Ej pa iemītu taku un prasi cik iespējams ceļu, jo tad katrs jutīsies glaimots”.

Poruks paliek, jo viņš redzēja tālāk par Druvienas nabagmāju un augstāk par „viņas augsto balto logu”.

*

Patīkami saņemt lasītāju un autoru domas, kritiku un ierosinājumus. Diemžēl, ierobežotās telpas dēļ nevaram iespiest vairākas gaŗas vēstules sakarā ar J. Jaunsudrabiņa nonievāšanu Toronto iznākošajā DV avīzē. Turpmāk lūdzam polemiskās lasītāju vēstules sūtīt izdevumam, kas izraisījis polemiku. Jaunā Gaita tās publicēs tikai tad, ja attiecīgais izdevums būs atteicies to darīt un ja vēstulēs būs skarta problēma ar vispārēju nozīmi. Jaunsudrabiņa gadījumā kāds lasītājs jautā, vai tiešām apstākļos, kad iespējams sasaukties ar satelītiem tūkstošiem jūdžu tālumā, bet bijušie leģionāri – Daugavas vanagi nevar sasaukties ar savas Lāčplēšu dziesmas autoru Jēkabu Graubiņu, kas darbojas dzimtenē, mums vajadzētu nodarboties ar ienaidnieku meklēšanu zem gultas. – Pazīstams rakstnieks ieteic katru vakaru izlasīt nodaļu no Jaunsudrabiņa Baltās grāmatas un aizmigt tīrākam un labākam.

*

Pēc Jaunsudrabiņa „afēras”, pazīstamas latviešu dzejnieces nosaukšanas par „dzimtenes meiteni” un dažu apšaubāmas kvalitātes rakstu publicēšanas u.t.t. Latvijai Amerikā ir jauns redaktors – Aleksandrs Kundrats. Š.g. 14. oktobŗa numurā Arnolds Lūsis nosaka avīzei labas vadlīnijas: „...laikrakstam ir jābūt trimdas latviešu vienotājam, kopā saucējam un kopā turētājam. Laikrakstam ir mūs jāskubina meklēt to, kas mūsu ļaudis varētu vienot – un vairīties no visa tā, kas mūs varētu šķirt... šis uzdevums ir ļoti grūts. Tas prasa godīgumu, taisnīgumu patiesības mīlestību”, (retin. mans – red.) Lieliska deklarācija. Tikai žēl, ka jau pēc dažiem numuriem Arnolds Lūsis rakstā Mēs un jaunatne (4.11.61.) Jauno Gaitu pataisījis par jaunatnes izdevumu, kas iepotē garīgu bītņicismu, noliedz garīgas vērtības un noslīcina dvēseles visa noliegšanas un nihilisma ūdeņos. Ar šo, manuprāt, nepārdomāto rakstu autors vērsies pats pret tikko minētās deklarācijas principiem.

Bet saka jau, ka matemātikai neesot nekāda sakara ar rēķināšanu...

*

Paldies Austrālijas Kultūras fondam par Jaunajai Gaitai piešķirto pabalstu. Paldies Latvijas (Vācijā) redaktoriem un darbiniekiem sakarā ar avīzes 1000. numuru. Šis laikraksts izvadīja trimdiniekus no Vācijas tālākā emigrācijā un turpina vēl arvien iepriecināt ar interesantu un vērtīgu saturu. Un paldies tiem 18. novembŗa sarīkojumu runu teicējiem, kas, kā Brunis Rubess Hamiltonā, nekūla tukšus salmus , bet skatījās īstenībā un runāja nākotnei.

*

Patīkamākais un nepatīkamākais pēdējā laikā?

Patika: Olafa Stumbra spoži fantastiskās, slīpētās un noskaņu pilnās Etīdes, Ceļa Zīmju atdzimšana un Kanādas dziesmusvētki. Sevišķi aina šais dziesmusvētkos, kad kāds zēns rausta māti aiz piedurknes un skaidrā angļu valodā saka; „Mamm, es arī gribu būt latvietis.”

Nepatika: Tautiešu skriešanās pēc laicīgās mantas un sabiedrisku darbinieku tiekšanās pēc goda, kultūras fonda darbinieka vārdi, ka zināma jau tagad grāmata KF godalgošanai nākamā gadā. Tāpat nepatika kāda Anglijā dzīvojoša saimnieciska vīra kalkulācija: „Ja latviešu kultūra vairs neatmaksājas, tad jāmēģina iztikt bez tās. Ar iztrūkumu taču saimniekot nevar”.

*

Pay now, pray later – aicina uzraksts pie kādas pusceltas kanādiešu baznīcas. Arī mēs iepērkam baznīcas. Bet – vai mēs, visu uzmanību pievērsdami procentiem baznīcas izmaksai, nesākam piemirst sprediķi?

Vecie jau izmaksās baznīcas, bet vai jaunie lūgs, ja nebūs jaunu sprediķu.

*

Kamēr latviešu grāmatnieki trimdā cīnās savā starpā un dažos gadījumos arī ar latviešu valodu („par net cenu $3.00”, „...nav jāmaksā, bet – if you open the parcel, it can not be refused”), latviešu bērnu rokās nonāk arvien vairāk dzimtenē izdotās bērnu grāmatas ar E. Sokola un citu biedru priekšvārdiem, jo vecāku grāmatplaukti nav nemaz tik augsti un arī dažās trimdas skolu bibliotēkās tie pavisam ielīkuši zem Līgatnes un Rīgas papīra svara...

Katra problēma esot vismaz 1000 gadus veca, ieskaitot Trojas zirga problēmu un Apollona priestera Laokoonta brīdinājumu: Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.

 

Jaunā Gaita