Jaunā Gaita nr. 36, 1962

 

Seniors autoru talkā, Jānis Veselis, gaiļa astes vakarā - tā viņš nodēvēja kokteili -lasa Teiksmu par cīruli un arāju. Pēc dažām nedēļām viņš jau aizgāja savā Laimas, Dēklas un Kārtas pasaulē.

 

...ari krustmātes, dzejnieces - Rūta Skujiņa un Velta Toma vēlīgi seko priekšnesumiem.

 

 

Viena no daiļajam ielējējām - Nellija Brice - gaišmate ar sarkanu lentīti matos - tēloja cigarešu meiteni.

Pieteicēja, uzteicēja un noteicēja - kokteiļa māksliniecis­kā vadītāja Velta Toma apspriežas ar JG atbildīgo redak­toru Laimoni Zandbergu par JG vāku, kas izskatās tikpat zaļš kā reiz zemnieku savienības lauksaimniecības kalen­dārs...

 

Nenogurdināmais un izdarīgais kokteiļa administrators Brunis Rubess iebauda pelnītu kafijas malku, kamēr viņa kundze Biruta priecājas par notikumiem uz skatuves.

Fizikas profesors Andrejs Olte ne tikai pētī iōnosfairas un eksosfairas plazmu (miljonu dolāru projekts!), bet kā JG draugu kluba priekšnieks literārā kokteiļa nobeigumā saka: paldies!

 

JG literārā kokteilī klausītāji, aizmirsuši glāzes un kafi­jas tases, uzmanīgi seko autora priekšnesumiem. Tel­pas sienas rotātas ar Edgara Krūmiņa dekorācijām, labā pusē skatām (uz atsevišķām loksnēm) "salauzto cilvēku" - vienīgā dzīvības zīme ir zilā cerību bura uz viņa krūtīm. Tālāk redzama Saules koku gatve.

Jaunie autori, no kreisās: Indra Gubiņa, Aina Zemdega un Valdis Krāslavietis uzmanīgi klausās un priecājas par kollēgas asprātībām. Grāmatas "Kokteilis ar laika degli" autors Valdis Krāslavietis pārdzīvo pirmās dzejoļu grāmatas iznākšanu un pūtina roku pēc pirmo pārdoto 50 eks. parakstīšanas...

 

 

 

 

Autoru ielūdzējs, vervētājs un pierunātājs Jānis Edgars Breikšs, kam ne­trūkst dūšas pieprasīt biogrāfiskos datus pat no Jāņa Veseļa, izskatās norū­pējies, jo ir atbildīgs savai daiļajai kundzei Ilgai.

Komponists Alfrēds Štrombergs, mūzikāli raksturodams, pieteica ik autoru, piemēram, Birutu Senkēviču ar līgo melodijām, Ilmāru Batraku ar "Ķemermiestiņa" akordiem, Valdu Dreimani ar "Rīga dimd" variācijām (jācer, ka viņa Bostonā tās sadzirdēja).

Bruņa Rubesa ideja izpārdot dekorācijas tiek iedzīvināta pirms došanās mājās. Smuidrajai Ielējējai uz jaunekļa pleciem palīgu netrūkst gleznojumu noņemšanā, kaut grūta lieta, ir ari patīkama.

 

 

 

Skandētāji, runātāji, lasītāji, rīkotāji, redaktori, muzikanti, gleznotāji un ielējējas pēc labi padarīta darba. Pirmā rindā no kreisās: D. Treijere, I. Breikša, B. Rubess, B. Rubesa, A. Štrombergs, V. Toma, J. Bieriņš, 2. rindā: J. Veselis, I. Vīksna, I. Gubiņa, R. Skujiņa, B. Senkēviča, I. Prīmane, A. Zemdega, L. Zandbergs; 3. rindā; I. Flauma, I. Batraks, A. Steinbachs, V. Krāslavietis, T. Kronbergs, I. Breikšs, Ē. Šteinbacha, A. Olte, L. Zuntaka, T. Kiķauka, S. Enzeliņa, E. Krūmiņš un V. Bija.

 

 

Jaunā Gaita