Jaunā Gaita Nr. 40, 1963

 

L'Année Derničre ŕ Boston - Pērngad Bostonā

 

 

Lai aizjūras tautieši, sevišķi LONDONAS AVĪZES lasītāji, nedomātu, ka jaunā kontinenta latviešu jaunā paaudze nekritizē pati sevi, sniedzam fragmentu no Bostonas latviešu studentu ludziņas Pērngad Bostonā.

Šī luga domāta kā slavenās franču filmas "Pērngad Marienbadē" parodija un satira par studentu dzīvi Bostonā. Tiem, kas nav redzējuši minēto filmu, ieteicam vismaz izlasīt Anšlava Eglīša recenziju LAIKA 27. oktōbŗa numurā, citādi iespējams, ka lugas humors tiem nebūs saprotams.

(Izrādei sākoties, visi tēlotāji sēž publikas pirmajās rindās. Komentātore aiziet pie savas pults, izsauc lugas nosaukumu un tēlotāju vārdus, pēc tam izvelk no kabatas "Amerikas Vēstnesi", un sāk to aizrautīgi lasīt.)

 

 

Komentātore:

(Lēni un ar lielu uzsvaru) Amerikas Vēstnesis... Skandalozas ziņas tautiskā stilā... Tas notika Bostonā... Pagājušo gadu... Varbūt nākošgad... Varbūt pašlaik. .. Kāda tam nozīme. Tukšas pudeles... Saplēstas glāzes. .. Tās pašas sejas... Tie paši cilvēki... Tautas dejas... Bostonas vēstnesis... Piesaule līgo, līgo... Gaŗas vakarkleitas... $20 Kalpaka balles biļetes... Tukšas pudeles... Valdes sēdes... Silts alus... Tvists... ALJA... Čikāga... Tukšas pudeles... Pērciet Reinberga kūkas... Tās pašas sejas... Paģiras... Zili riņķi... Zilas acis... Saules brilles... Niagara... Tukšas pudeles... Tās pašas sejas... Tie paši notikumi...

 

Sieviete baltā:

Pie malkas grēdas vakarā ir mana mīļā vieta, tur stāvu savā nodabā, tur... (skatās apkārt, izmisīgi atkārtodama) Tur... Tur...

 

Kompulsīvais runātājs:

Pazīstama seja, pazīstami vārdi, viss tas pats... (Skatīdamies uz Sievieti baltā) Es tevi labi atceros. Toreiz sniega kalnā, slēpēšanas izbraukumā. Tu pārlauzi kāju.

 

Sieviete baltā:

Nekad.

 

Komp. run.:

Es tevi nonesu no kalna lejā.

 

Sieviete baltā:

Varbūt.

 

Komp. run.:

Mēs tevi atdzīvinājām ar Volfšmita vodku.

 

Sieviete baltā:

Pazūdi kokos.

 

Komp. run.:

(ierauga Sievieti melnā, un uzrunā to it kā būtu Sieviete baltā) Tad tas bija kalnos, rudenī.

 

Sieviete melnā:

Varbūt.

 

Komp. run.:

Tu pakriti uz akmeņiem.

 

Sieviete melnā:

Nekad.

 

Komp. run.:

Un saplēsi bikses.

 

Sieviete melnā:

Varbūt.

 

Komp. run.:

Es tevi satinu savā lietus mētelī.

 

(Sieviete melnā pazūd aiz malkas grēdas; iznāk Sieviete baltā)

 

Komentātore:

Salauztas slēpes... Salauztas kājas... Salauztas sirdis. Un tā mēs ieejam otrā cēlienā.

 

   

 

 

II CĒLIENS

 

 

 

   

 

 

(Tips pazūd aiz grēdas. Sieviete baltā pieceļas kājās, stīvi uz Kompulsīvo runātāju skatīdamās. Harpsikorda mūzikai skanot, abi izstiepj viens otram pretim rokas un sāk dīvaini stīvi dejot, uz priekšu un atpakaļ.)

 

Komp. run.:

Mēs tikāmies Čikāgā. (Ekrānā parādās bildes no Čikāgas brauciena). Mēs nebijām gulējuši trīs dienas un trīs naktis. Tev bija zili riņķi zem acīm, un man bija zila acs no kautiņa ar viesnīcas detektīvu. Visās malās bija simtiem letiņu, bet mēs vienmēr viens otru atradām.

 

Sieviete baltā:

Neiespējami.

 

Komp. run.:

Tu biji tērpta slapjā bikini un es valkāju melnu fraku.

 

Sieviete baltā:

Nekad.

 

Komp. run.:

Es tevi iesviedu peldbaseinā, un pats ielēcu pakaļ.

 

Sieviete baltā:

Varbūt.

 

Komentātore:

Tās pašas sejas... Tās pašas pudeles... Netīras grīdas... Tā pati seja... Nemazgāti trauki...

 

(Tips pazūd aiz malkas grēdas. Miglas bildes izdziest. Kompulsīvais runātājs stāv viens. Sieviete baltā iznāk no slēptuves ar cigareti rokā.)

 

Sieviete baltā:

Haben Sie Feuer, bitte? (Šiltīte: šodien nāvīgi karsts laiks.)

 

Komp. run.:

(aizdedzina cigareti un ar ilgu pilnām acīm viņā noskatās) Tad tu tomēr mani atceries?

 

Sieviete baltā:

Kā ne. Es tevi izvilku no āliņģa ezera vidū, kur tu dzērumā biji iegāzies.

 

Komp. run.:

Pareizi, pareizi. Bet es tur ielecu izmisumā tevis dēļ. Tu neatnesi pietiekoši daudz maizīšu uz partiju "Lobster Claw" pagrabā, un man draudēja bada nāve.

 

(Pa to laiku Sieviete melnā iznākusi un atslējusies pret malkas grēdu, stāv drūmi uz priekšu raudzīdamās.)

 

Sieviete melnā:

(drūmi) Nav tiesa. Es tevi āliņģī iegrūdu.

 

 

Komp. run.:

(nokrīt ceļos, skatīdamies uz Sievieti baltā) Ko? Mani? Ko es tev esmu nodarījis?

 

Sieviete baltā:

Tu nesniedzi Trimpulai* savu solīto recenziju...

 

(Visi Četri nometas ceļos un sāk dalīt kārtis. Atskan Bacha ērģeļu mūzika. Pa spēles laiku, vispirms Sieviete melnā, tad Tips, pazūd aiz grēdas. Sieviete baltā aizslīd līdz. Mūzika kļūst skaļāka, tad pārtrūkst.)

 

Komentātore:

Un tā mēs ieejam pēdējā cēlienā.

 

   

 

 

III CĒLIENS

 

 

 

   

 

 

Komp. run.:

Es tevi vedīšu atpakaļ uz Roksburiju uz Letiņu geto.

 

Sieviete melnā:

(vāji, it kā taisītos ģībt) Nē... Nekad.

 

Komp. run.:

Tad, varbūt, uz Šerbornu, kur mēs varēsim netraucēti asimilēties?

 

Sieviete melnā:

Perhaps... I mean... Varbūt.

 

Sieviete baltā:

Tas pats vecais vīns.

 

Komp. run.:

Nekas nemainīsies.

 

Sieviete baltā:

Tās pašas sejas... Tās pašas tukšās pudeles...

 

Visi četri tēlotāji:

(drūmā neizteiksmīgā tonī) Mēs tikāmies pērngad Bostonā.

 

Komentātore:

(turpina, atkārtodama prologu) Tukšas pudeles, tās pašas sejas...

 

 

 

* Trimpula - Bostonas latviešu studentu biedrības izdevums. - Red.

 

Jaunā Gaita