Jaunā Gaita nr. 41, 1963

 

Elmārs Dambergs ir apdāvināts jauns gleznotājs, kas šad tad palīdz arī latviešu organizācijām, zīmēdams metus Ziemsvētku vai 14. jūnija atceres kartītēm, kuŗās vecu vecie motīvi parādās arvien jaunos veidos. Vienmēr gribējis būt gleznotājs, bet, diemžēl, otrs pasaules kaŗš izjaucis nodomu mācīties Latvijas Mākslas Akadēmijā. Formālu mākslas izglītību ieguvis Anglijā un Kanadā, un nekad nedomā beigt mācīšanos. Ar labiem panākumiem piedalījies vairākās kanādiešu izstādēs, un pēdējā laikā arī latviešu sabiedrībā pieaugusi interese par viņa darbu. Vienlīdz labi strādā kā ar eļļas, tā ar ūdenskrāsām, katrā darbā izceldams materiālu dabiskās īpašības — eļļas krāsu stingrās, asās līnijas un ūdens krāsu maigos toņus un izplūstošās kontūras. Pazīstams kā karikatūrists (Dadzis). Ar Kanadas DV atbalstu sniedzam viņa darbu krāsās.

Mākslinieks uzsveŗ, ka emociju dziļums vislabāk var izpausties īsā brīdī, ja ir pilnīgi brīva materiālu un vielas izvēle. Komerciālā mākslā šo izpausmi kavē daudzie priekšnoteikumi — temats, krāsu skaits un prasība pēc diezgan reālistiska stila. Pats vārds — māksla — nozīmē kaut ko neīstu, nereālu, ne tādu kā dzīvē, bet māksliniekam, piemēram, gleznotājam, uz audekla ar krāsām ir jāparāda lietu vai cilvēka personības esence, raksturīga un īsta. Šis paradokss gan spilgtāk parādās ietērpts vārdos, nekā gleznā, jo tie nespēj pateikt to, ko mākslas darbs.

 

 Jaunā Gaita