Jaunā Gaita nr. 42, 1963

 

2. JAUNATNES DIENAS
SIDNEJĀ 1963 G. APRĪLĪ

 


 

1. Profesors Pauls Jurevičs atklāj Jaunatnes dienas

2. Studente Ira Sakne apšauba šaubītāju paaudzes esamību (literārā kokteilī)

3. Inese Dzelme apbrīno dzejnieku Ivaru Lindbergu

 

 


 

4. No cikla Meitas un tēvi: gleznotāja Reiņa Zustera Ulla meklē Pravieti Raimonda Rumbas skulptūrā

5. Tādas lietas Jaunatnes dienās Sidnejā nenotika...

 

 

 


 

6. Uldis Šiliņš tēlo pats savā lugā Vēstules no dzimtenes

7. „Vēl viss nav pagalam,” domā aizstāvis Ivars Birzulis Sabiedriskās tiesas sēdē, kur apsūdz tagadnes jaunatnes stāju

8. JD laikraksta Šaubītāju Paaudze atbildīgā redaktrise Baiba Bērziņa sarunā ar JD vadītāju Jāni Roni un 7 mākslu pārstāvi Jāni Svilānu (ar bārdu)

9. Kanberas dancotāji Inta Skuja, Jānis Burkevičs un Rudīte Zustere munsturdejā

Viļā Motmillera fotoreportāža

 

Jaunā Gaita