Jaunā Gaita nr. 50, 1964. gadā

 

49 iemesli, kādēļ jāabonē jauna gaita

 

šie iemesli ir līdzšinējie 49 JG numuri. Nevaļā izraujam pa vienam teikumam no katras burtnīcas. Tie katrs vērts dolāra, un tādu ir tūkstošiem (Lūr nu vēl gleznas un foto esejas!):

 

1. – Valoda ir kultūras pamats. Redakcija.

2. – Turies, kamēr vien vari, bet ja nemaz vairs nevari, tad... tomēr vēl drusku pacieties. Dr.Teodors Celms.

3. – Alkoholam vēl ir tā maģiskā īpašība, ka tas spēj cilvēku nemanot uz laiku pārvērst par jebkuru dzīvnieku... Antons A. Acuraugs

4. – ...Kopējie darbi nedarās, draudzības spēj pastāvēt tikai līdz pusnaktij, un dzīve sāk smaržot pēc piesvīduša nailona. Jānis Klīdzējs.

5. – Gausi ļutušu ausi, tīksmā slinkumā rukšot, / Proti no lēkta līdz rietam garšīgu sili tu tukšot. Dz. Freimanis.

6. – Mūsu izdevuma kvalitāte atkarīga no abiem faktoriem – no lasītāju saimes un līdzstrādniekiem. Redaktora pačala

7. – Vispār, neviens jauns latvietis tagad nevēlas labprāt pieminēt Ungārijas notikumus: kāda liela sāpe un kauns spiež labāk klusēt nekā lietot vārdus. Redaktora pačala.

8. – Tu esi gatavais lempis un vairāk nekas! Ostrembskis Jevlampjevs.

9. – Tagad tikai jāvēlas, lai šī pati „emigrantu avīzīte” sāktu pamatīgi uzslavēt pašu komūnismu. Tad tik redzēs, ka pārtrauks ari komūnismu! Skabargu redakcijas padomnieks.

10.– ...nokāpsim no tiem augstumiem, kur trimdas sabiedriskās dzīves rosību uzcēluši dažādu notikumu un parādību apraksti latviešu presē. Aivars Ruņģis.

11.– Domājot par Latvijas valsti, neaizmirsīsim arī neseno Ungārijas revolūciju. Ingvars Kalniņš.

12.– Latviešiem Latvijā nav vajadzīga trimdinieku nesatricināmā ticība restaurācijai un revanša kaŗam, bet gan dažāda veida vēstis par spodrāku, tīrāku pasauli. Dzintars Sodums.

13.– Kur kādreiz nams bij piektgadniekiem / Un tiem, kas Ļeņinam bij kalpi, / Svin kāzas citi emigranti. Jānis Krēsliņš.

14.– Es nepievienojos nevienam tevis teiktam vārdam, bet es aizstāvēšu līdz nāvei tavu tiesību tos pateikt. Voltērs.

15.– Latviešu cilvēkos Latvijā bija nostiprinājusies dziļa cieņa pret iespiesto vārdu. Alfrēds Bērziņš,

16.– Ticēt vietā vērtēt. H. Sils.

17.– Latvija nesākās 1918. gadā, Latvijai nekas nenotika 1940. gadā. Laimonis Streips.

18.– No valsts drošības viedokļa bīstama bija arī dzimstības samazināšanās Latvijā. Uldis Ģermānis.

19.– Māni, Kurbads ir Ķēves dēls un aizgāja pasaulē. Jānis Turbads.

20.– Kad iebrauksi kailajā Ņujorkā, / būsi ar mums Tu vienis pratis: tā jāapmežo – Gunārs Saliņš.

21.– Aveņu kauli / Vecajiem ierē. .. / Jaunie lai sauli / Cēli nes pierē. Jānis Jaunsudrabiņš.

22.– Nelaimīgā kārtā tur gan arī kāds jaunietis nobučo ELGAI KĀJU —— virs ceļgala. Otto Krolls.

23.– Mīļā, tu būsi mans zirgs! Andrejs Irbe.

24.– Kāds brīnums, ja reiz man smaids bija aizmirsies mājās? Olafs Stumbrs.

25.– Lai Dieva Sv. Gars palīdz jums izšķirt, kas labs, kas ļauns. Natālija Eizensteine.

26.– Mēs gaidām. Un uzticību nelaužam. / Tā vieglāk dzīvot un – lepnāk mirt. Marija Undere.

27.– Stārķiem ticu visu laiku. Roberts Mūks.

28.– Baltijas universitātē Pinebergā studentu savstarpējā sadzīve bija daudz tuvāka un interese visu kopējiem pasākumiem lielāka pirms savu darbību bija atsākušas vecā parauga studentu organizācijas. Dr. Edgars Dunsdorfs.

29.– Vaļsirdībā pausti uzskati arvien daudziem nepatīk. T. Sīlis.

30.– Tev atveŗos visa, līdz galam – Aina Zemdega.

31.– Mīļais mācītāja kungs, jaunība nav netikums. Prof. Ludis Bērziņš.

32.– Mūžīgi mūžos lai turamies pie Baltijas jūŗas. Andrejs Eglitis.

33.– Kad būs asras izraudātas, / Kad būs izgulējies miegs, / Illūzijas izmīlētas, / Mani pārņems dzīves prieks. Velta Sniķere.

34.– Lūdzu izprecināt visus vecpuišus no JG dzejnieku, rakstnieku un darbinieku aprindām, lai tiem nav jātīksminās vārdos JG slejās. Baiba Vītoliņa.

35.– Kad lauva beigts, suņi rej. Brunis Rubess.

36.– ...neviens prezidents nav un nebūs brīvo ļaužu pielūgsmes objekts. Ex-kungs, Mr. S.

37.– Nav nekāds noslēpums, ka daļa no jauniem latviešiem uz nacionālismu raugās ar tādām pat brillēm, kādas bija uzlikuši brāļi Kaudzītes, kas savā romānā Mērnieku laiki pilnīgi nepamatoti un bez atbildības izmaņas ir kariķējuši kādu lielu un skaistu laikmetu latviešu tautas vēsturē. Māc. Arnolds Lūsis.

38.– Kādēļ vairot pasaulē ļaunumu? Labāk vairot kaķīšus. Juris Staune

39.– Ātri gāja kāzu nakte, ir ēdoti, ir dzeŗoti; vēl ātrāki tautietim, līgavai klāt guļot. Aina Neboisa.

40.– Vai visā emigrācijas laikā kādam tā iespļauts sejā kā Dr. Zentai Mauriņai ar J. Rudzīša rakstu JG 38. numurā? Vilma Tenese.

41.– Šāsdienas glezniecībai bieži vien ir klāt zināma brutalitāte, jo tā ir radusies laikmetā ar diviem pasaules kaŗiem. Katīnu, Buchenvaldi, Hirošimu un neziņu par pasaules rītdienu, tādēļ nevar radīt aristokrātiskas govju ganes spēlējamies Elīzijas pļavās. Uldis Krūmiņš.

42.– ...no visiem raksturojumiem kopsummā kā svarīgākās (latviešu) iedabas īpatnības izvirzās nesaticība, skarbums, patmīlība, savrūpība. Brastiņu Ernests.

43.– Sūtnis Zariņš ar savu klātieni pierādīja, ka šāsdienas „jaungaitnieki” ir Latvijas valsts cēlēju īstenie mantinieki. Guntis Zariņš.

44.– „Mērkaķis kokā pazīst mani un brīnās...” Mēs arī brīnāmies. A. un A. Olte.

45./46.– Ja dainu latvietis arvienu brauc „izrakstītās kamanās”, tad arī mūsu dienu latvietis, ja vien iespējams, nebrauc vecā norūsējušā Fordā, bet jaunā mirdzošā Thunderbirdā. Anšlavs Eglītis.

47.– 232. lappusē pirmajā teikumā vārds „tālredzīgais” jālasa „tālredzīgākais”. Dr. Kārlis Dzelzītis.

48.– Vēsture rāda, ka Bērtuļu naktis atkārtojas vienmēr par jaunu, tikai protestantu vietā reizēm ir žīdi, reizēm nēģeri, reizēm – latvieši. Austrālis.

49.– Gaidu Jauno Gaitu kā sestdienu, jo tās slejās, tāpat kā latviešu pirtīs, viens ar otru pakasās un papeŗas. Meta Tanne.

 

                                                                                                        _
JG 6 numuru abonements ASV un Kanadā maksā $6.50. Čeki un naudas pārvedumi izrakstāmi uz JAUNĀ GAITA MAGAZINE vārda, Box 20, Barton St. P.O., Hamilton, Ont., Canada.

 

 

 

Jaunā Gaita