Jaunā Gaita Nr. 52, 1965. gadā

 

Toronto Profesiju nams ir architekta Dr. Eižena Janiša projektēts, pie tam projektēta ne tikai pati būve, bet ari visas sīkdaļas un griesti. Neparastais ārsienu veidojums radījis lielu interesi speciālistos un presē, tāpat ari īpatnējais nama apkurināšanas veids bez apkures katliem lietājot siltumu no pašas būves elektriskās apgaismes, cilvēkiem, saules utt.

 

Jaunā Gaita