Jaunā Gaita nr. 53, 1965

 

Iepazīstieties ar Jaunās Gaitas redaktoriem

 

Rolfs Ekmanis dzim. 1929. g. Rīgā. Dažādu vadoņu un varoņu bildēm mainoties, nobeidzis Rīgas pilsētas 4. pamatskolu. Bēgļu gaitās apmeklējis ģimnaziju Augsburgā, kur latviešu valodu mācījis skolotājs Jānis Stengrēvics. 1950. g. izceļojis uz ASV. Pēc nodienēšanas Sama tēvocim Korejas kaŗa laikā, atsācis izglītošanos. Gan ar stipendiju, gan trauku mazgāšanas, gan citu gadījumdarbu palīdzību (visvairāk Rolfs lepojas ar krodzinieka – bartender – amatu), studējis polītiskās zinātnes un slavistiku. Viskonsinas universitātē ieguvis bakalaura un maģistra gradu, bet Indianas universitātē kļuvis par t.s. Ph.D. kandidātu. 1962. gadā pētniecības nolūkā kā stipendiāts uzturējies Skandināvijas valstīs un Somijā. Darbojies kā mācībspēks Viskonsinas, Jutas pavalsts un Dienvidfloridas universitātēs. Pašlaik lasa lekcijas valodniecībā un literātūrā Arizonas pavalsts universitātē. Drīzumā paredzēts nobeigt doktora disertāciju par iezīmēm latviešu literātūrā kopš padomju okupācijas 1940. gadā. Bez rakstiem Jaunajā Gaitā (skat. JG 18, 21, 24, 26, 27, 41, 51 u.c.) un citos latviešu izdevumos, daudz rakstījis angļu valodā žurnālos The New Leader (Ņujorkā), Institute for the Study of the U.S.S.R. Bulletin (Minchenē), The Baltic Review (Ņujorkā) u.c.

Astrīde Ivaska (dzim. Hartmane) mācījusies Rīgas Franču licejā un beigusi Hanavas nometnes latviešu ģimnaziju. Studējusi romāņu un slavu valodas Mārburgas universitātē Vācijā. Kopš 1958. g. māca krievu valodu Sv. Olafa kolledžā Minesotā, ASV. Apceļojusi Eiropu 1957. g. (galvenokārt Spāniju), 1958. g. (Somiju), 1960./61.g. (Austriju, Itāliju, Grieķiju), 1963. g. (Franciju, Somiju).

Publicējusi tulkojumus no latviešu, leišu, igauņu un vācu valodas, kā arī apskatus žurnālos Books Abroad, The Literary Review, Lituanus, Mana, Ceļa Zīmes un, protams, Jaunā Gaita. Publicējusi tulkojumus grāmatās: Modern Stories from Many Lands, izdevēji Deders un Angofs, Manyland Books apgādā Ņujorkā 1963. g. un The Green Oak / Selected Lithuanian poetry, izdevēji Landsberģis un Mills, Voyages Press apgādā Ņujorkā 1962. g. Pārstāvēta antoloģijās Dzejas un sejas (1962.) un Pašportreti. Piedalījusies amerikāņu žurnāla The Literary Review baltiešu pēckaŗa literātūras numura latviešu nodaļas izvēlē un tulkošanā (numurs iznāca š.g. pavasarī). Apcerējusi latviešu literātūru izdevumam Encyclopedia of World Literature in the Twentieth Century, Frederick Ungar Publ. Co. apgādā Ņujorkā 1965. g.

Astrīdes Ivaskas pirmais dzejoļu krājums iznāks š.g. rudenī Upeskalna apgādā. Iecerēta Eiropas modernās dzejas izlase latviešu tulkojumos (somu un igauņu dzeja JG 49 un 52), kā arī autobiogrāfisku tēlojumu un ceļojuma aprakstu grāmata (Krētas krastos JG 36 un Tēvu atceroties JG 47).

 

Jaunā Gaita