Jaunā Gaita nr. 56, 1965

 

 Ņina Luce — teātŗa kritiķe. Beigusi Rīgas pils. 2. ģimnaziju. Referente Sidnejas latviešu teātŗa literāros vakaros, rakstījusi arī recenzijas par grāmatām. Apmeklējusi teātŗa skolu un studējusi ģermāņu filoloģiju LU. Dzīvo Volongongā, Austrālijā.

Spodris Klauverts — beidzis Rīgas valsts technikumu, studējis LU un Štutgartes techn. augstskolā Bij. leģionārs. Vairāku lugu autors un Sidnejas latviešu teātŗa literāro vakaru vadītājs. Jaunās Gaitas redaktors kopš 40. numura. Dzīvo Sidnejā.

MŪSU LĪDZSTRĀDNIEKI

Dr. Pāvils Vasariņš darbojies jaunatnes organizācijās no 1944. gada, piedaloties arī gaisa izpalīgu žurnāla redakcijā. Kopš 1950. gada blakus studijām un ārsta darbam popularizējis latviešu dzeju gadskārtējos literāros vakaros, kā arī rakstījis piezīmes par jaunākajām grāmatām Jaunajā Gaitā un laikrakstos. Dzīvo Kanadā.

Juris Dukurs — grafiķis. Beidzis Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju. Mācījies LU un Latvijas mākslas akadēmijā. Darbojies presē kā karikatūrists. Sidnejas latviešu teātŗa dekorators. Piedalījies izstādēs Vācijā un Austrālijā. Dzīvo Sidnejā.

 

 

Jaunā Gaita