13. GADA GĀJUMS

65. numurs

1967. GADS

S A T U R S

Nikodēms E. Bojārs, Bārenis  1
Aina Kraujiete, Žēlabu dziesmas  27
Ināra Kasvante, Pie pasta, Starpbrīdis, Konjaka vasara  31
Ausma. Jaunzeme, Es tevi neturu, Neej, Vaids, Saules sapņi  32
Benita Veisberga, Fragmenti  34
Andrievs Ezergailis, 1917. gada marta revolūcija Rīgā  37
Malle Jirma (Jürma), Literātūra Igaunijā  42
Jānis Kaplinskis (Kaplinski), Dzejolis  43
PRESES SPOGULIS  47
Jānis Peniķis, Domas par Latvijas valsti  48
GRĀMATAS:  50
  Gundars Pļavkalns, Par kādu ķēniņu
      Jānis Sarma, Sālemas ķēniņš. Romāns
  Gunars Irbe, No sākuma līdz punktam
      Aivars Ruņģis, Pats esi kungs, pats
  Juris Silenieks, Iestikloti cilvēki
      Irma Grebzde, Ēnas dzeltenā stiklā
  Paulis Birznieks, Pērļu zvejnieki vai lēta stikla pūtēji
      Ojārs Vācietis, Viņu adrese-taiga
      Imants Auziņš, Jaunu rītu lauki
      Jānis Plotnieks, Ar liesmu ledus deg
      Vitauts Ļūdēns, Saules lidlauki
      Laimonis Vāczemnieks, Kad apses tvīkst
      Vitauts Ļūdēns, Pulksteņi
  Jāris Veidemanis, Interesants rakstu krājums
      Archīvs, VII (1967)
  Jānis Klīdzējs, Sabiedriska terapija
      Eduards Keišs, Globāla būšana: 150 karikatūras un šarži
LASĪTĀJU VĒSTULES  57
ATBALSIS
    Laimonis Mieriņš: Latviešu gleznotāji krievu izstādē Londonā
    Brigita Siliņa: Gunārs Janovskis, Svešumā. Divas noveles
    A.T.: Kārlis Stalšāns, Krievu ekspansija un rusifikācija Baltijā laikmetu tecējumā
    Osvalds Krātiņš: Roberts Hiršs, Rīgas Audums: tapšana, veidošanās un cīņa par pastāvēšanu
   
Laba izvēle: Andrejs Irbe, Marisandra Kaza
 58
IN THIS ISSUE

Sigurda Vīdzirkstes vāks

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektore - Elfrīda Ezera

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Viktors Leonovs un Jānis Vilks

Jaunā Gaita