Jaunā Gaita nr. 73, 1969

 

 

Jānis Gailis, Saulriets Kursas malā

 

1968. g. Amerikas latviešu apvienības kongresa laikā Vašingtonā gleznotājs Jānis Gailis iegāja Latvijas 50 gadu dibināšanas jubilejai veltītajā ceļojošā mākslas izstādē un ar zaļu krāsu sabojāja savu 1961. g. Kultūras fonda godalgoto gleznu „Saulriets Kursas malā”. Iepriekš viņš bija izdalījis kongresa dalībniekiem rakstu ar šādu saturu:

„Jānis Gailis protestē. K.F. valdes sēdē 13. okt., Lejiņš, Niedra, Vīksne, Norvilis, Bičolis, Krūmiņš, Neimanis, Skulte ar Norviļa ieceltiem lietpratējiem Krūmiņu, Šturmu un Āboliņu, Klīvlandē izstādītos manus darbus – „Tālās mājas”, „Negaiss pār dzimteni” un „Divi negaisi” – atzinuši par mazvērtīgiem un goda balvas necienīgiem.

Šo lēmumu es abzolūti neatzīstu un neatzīstu arī godalgošanas komisijas sastāvu par objektīvu un kvalificētu, jo šī komisija vispāri nav spējusi manus darbus saprast.

Mani lielie darbi šajā izstādē bija izstādes kodols un centrs, pie tam latviski un laikmetīgi. Šos darbus uzskatu par labākiem, ko esmu padarījis.

Tamdēļ šo netaisno lēmumu un tieši manā 65. dzimšanas gadā atrodu par apvainojumu un sevi kā neatzītu un tamdēļ arī mans darbs „Saulriets Kursas malā” 50 gadu izstādē neiederas un protestēdams esmu spiests šo darbu iznīcināt.

E. Dajevskim balva piešķirta pavisam nelikumīgi, KF izstādēs turpmāk nepiedalīšos.”

Debates par neparasto gleznotāja rīcību vēl arvien turpinās – vai mākslinieka rīcība bijusi atbilstoša latviešu tautas mentalitātei, vai Ziemeļamerikas kultūras fonda un trimdas kultūras politikas apsūdzība ir bijusi pamatota, vai viņa, Jāņa Gaiļa, talants nav pienācīgi novērtēts latviešu trimdas sabiedrībā...

 

[skat. arī JG88 - red.]

Jaunā Gaita