Jaunā Gaita nr. 83, 1971. gadā

 

(Foto: Gail Grover)

Jaunā dzejniece Ausma („Es esmu dzīve”) Jaunzeme beigusi Stanfordas universitātes moderno Eiropas valodu fakultāti un saistījusies universitātē par mācības spēku, līdztekus turpinot studijas doktora grada iegūšanai. Ausma Jaunzeme, kas bez dzejošanas labprāt arī dzied un glezno, 5. Kanādas latviešu dziesmu svētkos 1970.g. 28.jūnijā piedalījās „Nākotne 70” ietvaros rīkotajā dzimtenes un trimdas dzejas skatē „Balsis 70”. Dažas dienas vēlāk rietumkrasta 4. dziesmu dienu rakstnieku cēlienā Losandželesā Ausma saistīja klausītājus ar savu dzejas simboliku un izcilo dikciju. Līdzīgi jaunajai Kalijornijas latvietei Mārai Cellei arī Ausmai Latvija nav sapnis, bet īstenība. Un vēlēdamās dzīvot ar īstenību, nevis sapni, Ausma Jaunzeme aizlidoja pēc dziesmu svētkiem uz Latviju. „Attaisīju dubulto lielo logu līdz galam vaļā − skats bija uz operu un Vecrīgu. Gaiss bija svaigs un labs, lai gan no Daugavas pūta auksts vējš... Un labu mākslu ar visu dvēseli izbaudīju katru dienu kaut kur, kamēr vien biju Rīgā.” („Dzimtenes virši”, Tilts, 110/111)

 

Jaunā Gaita