Jaunā Gaita Nr. 89, 1972

 

TOREIZ...

 

Pirms 100 gadiem

 

1871. gadā pirmo reizi Rīgas latviešu teātris izrāda Ādolfa Allunāna lugu Priekos un bēdās. Oriģinālliteratūras sniegums tomēr vēl ļoti mazs. Ar patiesu līdzjūtību nabaga latviešu dzīvei skan Friča Brīvzemnieka vēstījums Baltijas Vēstnesī:

Kas vandās tur klupdams tā sniegā?
Tik, dziļāki grimstot, to redz –
Ak! Poltraciņš, pastalas, ūzas
Ne visur vēl miesu tam sedz.
Tas – Miķelis, nabadziņš mīļais,
Kas sniegā te gurdams tvīkst;
Viņš manā dzimtenē dzimis,
Zem sava likteņa slīkst.

No otras puses Vidzemes kalenderis uz 1871-mu gadu 55. lp. raksta:

Vai tev par to ir jābēdā, ka citi ir bagāti un tu nabags? Skaties tik uz sava paša ceļu un gādā par savas dvēseles glābšanu. Vai tu nezini, ka bagātiem būs grūt Dieva valstībā nākt, jo, kam daudz uzticēts, no tā arī daudz prasīs? Bagātiem un nabagiem vajag būt: abus Dievs ir darījis.

 

 

 

Pirms 50 gadiem

1921. gadā no bēgļu gaitām dzimtenē atgriežas Ernests Birznieks-Upītis un vairāki citi rakstnieki. Skaitliskā ziņā izceļas Ivande Kaija ar 3 romāniem. Periodikā visaktīvākais ir Kārlis Krūza, publicējot 147 dzejoļus. Iznāk Andreja Upīša Latviešu jaunākās literatūras vēsture (1885-1920) divos sējumos. Autora idejiskie pretinieki saņem kritiskas piezīmes, piemēram, Viktors Eglītis:

Viņš ir galīgi sabojājis savu spilgto, īpatnējo talantu, un gar viņa tagadējo literārisko nodarbību tautas kultūrai un mākslai maz dalās.

Viktors Eglītis atbild Latvijas Kareivī (1921, 252):

Upīts cīnās „par sen savu pamatu pazaudējušās reālistiskās sabiedriskās šķiru strāvas uzvaru mūsu literatūrā. (..) Nu – ka nopietna zinātne un paliekama māksla allaž pacēlušās pār šķirām, par to zinātnei šaubu sen vairs nava. (..) ...īsts reālists patiesībā nemaz nav vēl radītājs, bet tikai nevarīgs, tuvredzīgs kopētājs, kāds visu mūžu bijis arī pats Upīts.”

 

 

 

...UN TAGAD

 

1972. g. sākumā iespiesti pirmie 2 dzeju plakāti: Olafa Stumbŗa dzejoļi – mākslinieks Tālivaldis Ķiķauka un Pāvila Johansona dzejoli mākslinieks Ilgvars Šteins. Plakātu cena grāmatnīcās $1.25 gabalā, bet pasūtinot pa pastu $1.50 gabalā, Pasūtinājumi līdz ar naudas pārvedumu vai čeku adresējami JG saimniecības daļai vai Mārai Zandbergai (801 Concession St., Apt. 408, Hamilton 53, Ont., Canada).

Jaunā Gaita