Jaunā Gaita nr. 91, 1972

 

 

JĀŅA JAUNSUDRABIŅA PROZAS BALVAS FONDS

 

Fonds dibināts 1962. gadā kā atsevišķs iestādījums pie Jaunās Gaitas Dr. Kārļa Zvejnieka un dzejnieces Veltas Tomas ierosinājumā, saņemot paša Jāņa Jaunsudrabiņa piekrišanu un atļauju. Fonda uzdevums ir rosināt un atbalstīt jaunas latviešu daiļprozas rašanos. Līdzšinējo laureātu vārdi nav sveši latviešu lasītājiem, un viņu godalgotie un pēc tam rakstītie darbi ir pievērsuši ne maz uzmanības. Balvu saņēmuši: 1963. g. Ilze Šķipsna, 1965. g. Margarita Kovaļevska, 1967. g. Andrejs Irbe, 1969. g. Benita Veisberga.

Plašu atsaucību ieguvusi arī fonda izdotā Jaunsudrabiņa grāmata Piemini Latviju Eduarda Dzeņa mākslinieciskā ietērpā.

Fonda valdē pēc ilggadējā priekšsēža Dr. A. Karpa nāves darbojas Jānis Klīdzējs, Mārtiņš Štauvers, Pāvils Vasariņš.

Piektā balva bija paredzēta 1971. gadā, sekojot līdzšinējai kārtībai ik pa divi gadiem piešķirt balvu par kādu jaunu prozas darbu, kas ienes būtiski jaunas vērtības latviešu daiļprozā, paliekot augstas mākslinieciskas kvalitātes robežās. Balvas piešķiršana šoreiz aizkavējās veselu gadu, vērtēšanas komisijai rūpīgi apsverot visas iespējamās grāmatas un manuskriptus, ir no jaunuma, ir no mākslinieciskās vērtības viedokļa, mēģinot pie tam ievērot vēl vienu fonda statūtu nosacījumu – atbalstot patiesi jaunos autorus, balvu piešķirt tikai tiem, kam nopelnu vai grēku sarakstā ir ne vairāk par divām grāmatām. Ar to vērtējamo darbu saraksts tika krietni saīsināts, neievērojot vairākas nenoliedzami augstas kvalitātes stilā vai saturā jaunas grāmatas.

Pēc atkārtotas balsošanas un pārbalsošanas, pieturoties pie valdes sīki izstrādātām instrukcijām un punktu sistēmas, vērtēšanas komisija (J. Bičolis, G. Irbe, V. Melngaile, G. Saliņš, V. Toma) 1971. gada balvu dalīja J. Gorsvānam par grāmatu Krāšņa un bagāta dzīve un E. Spēkam par grāmatu Es redzēju jūriņā.

 

*

Gorsvāna stāsti un tēlojumi ataino ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu pārdzīvojumus viņu pašreizējā, aktuālajā vidē, redzot viņus kā dalu no šīs vides, mākslīgi nesabiezinot divu kultūru un ideoloģiju sadursmi; valodas un domu vienkāršība, patiesīgums un dzīvīgums tomēr sniedz raksturīgu ieskatu šo cilvēku individuālajās iezīmēs, uzvedībā un savstarpējās attieksmēs.

Spēks, pats jūrnieks būdams, sniedzis pirmreizīgus jūrnieka stāstus, svaigi un spēcīgi attēlojot ne pārāk bieži cilātus tematus latviešu literatūrā. Piedzīvojumi un pārdzīvojumi svešās ostās, interesantā tipu galerija, pie kam vērtīgos stila gājienus caurstrāvo trimdinieka lepnums, smeldze un skaistuma izjūta.

Abiem autoriem godalgotie darbi ir viņu pirmās grāmatas.

Pāvils Vasariņš

 

Gunāra Saliņa Interviju ar Jaunsudrabiņa prozas balvas laureātu Eglonu Spēku publicējam šinī numurā, bet Māras Celles interviju ar otru laureātu Jāni Gorsvānu dosim JG 92.numurā.

 

Jaunā Gaita