Jaunā Gaita nr. 92, 1973

 


Lidija Dombrovska, Pie okeana. Eļļa. 100 x 135 cm

... Mēģināju atjaunoties, neiegrimt zināmā stilā, neiestrēgt pieradumu šablonā, Teorētiskā definīcija nekad nespēj praktiski ietekmēt darba bieži pārsteidzošo izveidošanos un augšanu. Tādēļ nekad neesmu varējusi iepriekš precīzi darba gaitu noteikt, domāju, ka tas nav iespējams, jo gleznošana ir sukcesīvs process. Radošā apziņa ir svarīga, tā ir nepieciešama kontrolsistēma, vērotājs mākslas darbā nojauž mākslinieka gribu. Mechaniskā un kollektīvā pasaule, kuŗā cilvēks ar savu intellektu dzīvo, izvirza dažādas ideoloģijās, – individuālā – es centrētā schismā meklēs atsegt mākslinieka gribu. Atplaiksnīsies jautājums, ko mākslinieks ar savu ideoloģiju grib mums teikt. Mūsdienu māksla ir radījusi daudz ievērojamu mākslas darbu, darbus, kas atrodas starp abstrakciju un figūrāciju, tīri bezpriekšmetīgu plākšņu glezniecību, kas balstās uz krāsu telpisko izpēti, kā arī veidojumos, kur plastiskais un ritmiskais elements saplūst varenā poētiskā vīzijā...

 

Jaunā Gaita