Atsauksmes par Gaŗezera Vasaras vidusskolu

(nekādā īpašā kārtībā)

 

Gints Aldiņš:

Mācības stundas no rīta nav vienmēr vieglas, bet es jūtu, ka es iegūstu daudz no maniem skolotājiem. Man ļoti patīk ģeogrāfijas klases. Pēcpusdienas ir patīkamas, jo skola piedāvā daudz brīvību un izvēles par nodarbībām. Man ļoti patīk būt ar draugiem no Bostonas un no daudzām citām vietām. Skolas beigās, biļetes vienmēr pieprasa lielu uzmanīgu sagatavošanu, bet es jūtu, ka pēc izpildīšanas un pēc visa darba, tas ir viss daļa no priekiem un pienākumiem Gaŗezera skolas dzīvē.

 

Inga Šķiliņa:

Aizies dienas, aizskries gadi,
Visu dzīvi atņems tev,
Tikai bērnu dienu sapni
Paturēsi vienmēr sev.
- Arnolds Lūsis

Gaŗezers ir ietekmējis manu dzīvi vairākos veidos nekā es varu pateikt. Četros gados spēju uzturēt latvietību caur klasēm un draudzībām. Zinu, ka es satiku draugus, kas man būs uz visu mūžu.

 

Ērika Flynn:

Pavadot pēdējās divas vasaras Gaŗezera vasaras vidusskolā, man bija iespēja papildināties ar latviešu bagātīgo kultūru, kas izpaužas gan tautas dejās, dziesmās un latvisko priekšmetu darinājumos. Man bija izdevība sadraudzēties ar jauniešiem no Latvijas, Kanadas un no citām pilsētām Amerikā.

 

Katrīna Veidiņa:

Gaŗezers nav tik sešas nedēļas kur jāsēž klasēs kamēr vasara paskrien gaŗām. Gaŗezers man ir tā kā otras mājas. Esmu tur pavadījusi divas vasaras, vai divpadsmit nedēļas, vai trīs mēnešus. Šis neliekas garš laiks un varbūt cilvēki neticētu, ka Gaŗezers ir tiešām tik nozīmīgs. Nav tikai tā vieta, protams. Gaŗezers ir skaists, bet bez tiem cilvēkiem - nekas! Arī nav tikai tie cilvēki, vai skolotāji un audzinātāji. Gaŗezers ir Gaŗezers jo cilvēki tur brauc ar prieku un grib mācīties, sadraudzēties un jauki padzīvot. Bet tā lieta kas visus Gaŗezerā visvairāk saista kopā ir latvietība. Gaŗezers man nozīmē sešas nedēļas latviešu sabiedrībā, ar cilvēkiem kuri ir lepni par savu latvietību.

 

Lāra Šķiliņa:

Es nevaru iedomāties savu vasaru bez Gaŗezera. Caur klasēm, nodarbībām esmu ieguvusi vairāk zināšanas par Latviju un sadraudzību ar latviešu draugiem. Mana dzīve Gaŗezerā ir ļoti iespaidojusi mani un nevaru sagaidīt nākošās divas vasaras būt ar latviešiem.

 

Laura Bangerska:

Gaŗezera vasaras vidusskola man nozīmē daudzas lietas. Katru rītu, izņemot svētdienu, man bija jāiet uz skolu. Tas man ļoti palīdzēja, jo man bija vieglāk atcerēties iepriekšējās dienas mācāmo vielu. Kad atbraucu mājās, vairāki cilvēki man teica, ka mana valoda ir pa vasaru uzlabojusies. Izvēle bija liela, pēcpusdienās man bija interešu grupas. Es piedalījos rotkalšanā, keramikā, volejbolā un tenisā. Brīvā laikā es peldēju, dziedāju, un dancoju ar citiem latviešu bērniem. Gaŗezerā es sadraudzējos ar skolniekiem no vairākām vietām: Čikāgas, Kalamazū un Toronto. Es biju priecīga, ka mēs no Bostonas neesam vienīgie, kam sestdienas rītos jāiet uz latviešu skolu. Gaŗezerā bija vairāk nekā simts bērnu, kas mācījās latviski.

 

Andra Kubuliņa:

Gaŗezers mani uzmudināja mācīties par latviešu tautu, kultūru un valodu. Visi bērni Gaŗezerā bija ļoti jauki un mīļi. Katrs bērns var atrast vai nu dažus vai daudzus mīļus draugus. Gaŗezerā mēs cītīgi mācījāmies, bet mums vienmēr bija jauka oma, un tur pavadījām sešas nedēļas kā māsas un brāļi. Nevaru sagaidīt pavadīt nākošās četras vasaras ar latviešu jauniešiem - ar kuŗiem es sadraudzējos jau pirmajā gadā Gaŗezerā.

 

Lija Amoliņa:

Mana pirmā vasara Gaŗezera vasaras vidusskolā bija ļoti nozīmīga! Gaŗezera skolas biedri man ir kā brāļi un māsas. Mums ir tik daudzas kopējas lietas. Šis mums rada draudzības uz mūžu. Es ceru, ka šogad vēl daudz citi jaunieši arī brauks man līdz baudīt šo pārdzīvojumu. Es nezinu, ko es darītu bez GVV! Es nevaru sagaidīt braukt atpakaļ un jau skaitu dienas, kad atkal tur būšu.

 

Miķelis Auģis:

Gaŗezera vasaras vidusskolas nometne nav tikai skolas darbi. Tur ir ļoti interesantas nodarbības. Man tur ĻOTI PATIKA. Visiem tur patika!

 

Maruta Auģe:

Gaŗezers ir vieta kur latviešu jaunieši var satikties un sadraudzēties, mācoties par savu kultūru un valodu. Kamēr es biju Gaŗezerā, es sadraudzējos ar vairākiem latviešiem, un es mācījos par saviem senčiem. Man patika, ka Gaŗezers bija kā maza pasaule. Tikai nedēļas nogalēs varēja manīt, kas notiek pārējā pasaulē. Man patika, ka sešas nedēļas varēju iegūt ļoti tuvus draugus no pārējās pasaules. Es vēl sarunājos ar daudziem no šiem draugiem. Es ieteiktu, lai visi latviešu jaunieši brauc uz Gaŗezeru!!!

 

Jūlijs Liepiņš:

Gaŗezers ir sevišķa vieta. Tur atveras iespējas, kas citur nav pieejamas. Maz citās vietās var iepazīties ar jauniešiem, kas salido no visiem Ziemeļamerikas stūriem un no pašas Latvijas. Vispār, ir speciāla izdevība uz sešām nedēļām dzīvot starp draugiem. Ar tik daudz cilvēkiem var saorganizēt pilnīgi vienreizējus notikumus: gan spēles, gan nodarbības, gan sportus. Mācības ir vērtīgas un palīdz mums saprast cik vērtīga latvietība īstenībā ir. Gaŗezeru nevar viegli aizmirst. Jebkurš, kas pavada tikai dažas nedēļas tur to sapratīs.

 

Kurts Dankers:

Es gribēju braukt uz Gaŗezeru, jo visi mani latviešu draugi tur brauc. Es arī dzirdēju labas, foršas lietas par šo vietu. Es gribēju tur piedalīties. Man gribējās iepazīties ar citiem latviešu bērniem, kas dzīvo citur. Man garšoja ēdiens. Visas nodarbības - kā futenis, volejbols un naktsrotaļas bija labas. Man arī patika iet uz dančiem - tie pēdējie danči gan bija tie vislabākie. Es zinu, ka es nākošo vasaru atkal braukšu uz Gaŗezeru.

 

Marisa Gudrā:

Gaŗezerā es iemācījos vairāk par mūsu kultūru, ģeogrāfiju un valodu. Es iepazinos ar jauniem draugiem un jutos kā daļa no lielas ģimenes.

 

Krista Kubuliņa:

Katram skolēnam Gaŗezerā ir pašam savi piedzīvojumi, ko viņš ilgu laiku atcerēsies. Man liekas, ka sešas nedēļas būt tikai latviešu vidē ir liels piedzīvojums. Katram skolēnam ir iespējas uzlabot latviešu valodu un arī iegūt draudzības. Visiem skolēniem te Gaŗezerā ir kaut kas kopējs - mūsu valoda, tauta, un tēvzeme. Kopīgi mēs visi atbraucām uz Gaŗezeru mācīties un draudzēties ar līdzīgiem cilvēkiem. Mēs visi sadarbojamies un viens otram izpalīdzam, un tas mūs visus dara par labākiem cilvēkiem. Es esmu īpaši priecīga, ka esmu latviete, un ka mani vecāki man palīdzēja izaugt par latvieti un deva man iespēju braukt uz Gaŗezeru.

 
[ atpakaļ ]