Eglītes sarīkojumā 2002. gada 21. decembrī

(Uzkliksējiet, lai redzētu palielinātu!)

Eglītes sarīkojumā 2002. gada 21. decembrī
(foto: Lolita Ule)

Bostonas latviešu skolas Ziemsvētku eglīte

Bostonas latviešu skolas eglītes sarīkojums notika 21. decembrī Bostonas Trimdas draudzes krāšņi rotātajā zālē, kuŗā pulcējās ap 90 apmeklētāju. Pie skatuves dižojās stalta un ļoti skaisti izgreznota Ziemassvētku eglīte, ko bija sagādājusi Rasumu ģimene, kam skolas saime sirsnīgi pateicās. Skolā pašlaik mācās 27 bērni, sākot no sagatavošanas klases līdz 8 klasei. Sarīkojumu atklāja skolas pārzinis Dr. Juris Treibergs, jauki pastāstot, kas ir Ziemsvētki. Svētbrīdi vadīja māc. Sarma Eglīte ar uzrunu un lūgšanu. Tad piepeši sacēlās troksnis, un ar lielu maisu plecos zālē ieradās Ziemsvētku vecītis. Bērni bija priecīgi un pārsteigti. Ziemsvētku vecītim ierādīja vietu ērtā krēslā pie skatuves, lai viņš varētu labi noklausīties un redzēt bērnu priekšnesumus. Skolotāja Dace Becksteina ar skolēniem bija iestudējusi lugu “Rūķis svečulējējs” pēc Margaritas Stārastes “Barvikas pasakas” motīviem. Izrādē teicēja bija Monika Bangerska, galvenajās lomās – Kārlis Becksteins (Rūķis svečulējējs), Lija Treiberga (mežacūka), Marisa Rasuma (vista), Estere Malley (zaķis), Lars Dankers, Mia Auģe un Emilija Davis (trīs sniegavīri). Aktieŗi bija rūpīgi savas lomas iemācījušies, un visiem izrāde ļoti patika. Pēc tam dzejoļus deklamēja atsevišķu klašu skolēni. Programmas beigās dziedāja bērnu koris Īrisas Ramanes vadībā, viņai spēlējot ģitaru. Ziemsvētku vecītis pateicās bērniem par brīnišķīgajiem priekšnesumiem un visiem izdalīja dāvanas. Katrs skolēns saņēma krekliņu ar Bostonas latviešu skolas emblēmu un turziņu ar mantiņām un gardumiem. Dāvanas izdalījis, Ziemsvētku vecītis atvadījās un devās ceļā. Sekoja pusdienas, ko sagādāja skolēnu vecāki.

Vilnis Kreišmanis

Rūķis svečulējējs 

Aina no lugas "Rūķis svečulējējs"
Foto: Lolita Ule
(Uzkliksējiet, lai redzētu palielinātu!)