BLS absolventi

*      beiguši MLĢ 4. ģimnāzijas klasi
**     beiguši Gaŗezera vidusskolu
***    beiguši Beverīnas vidusskolu

1950./51.

1. Agris Asbergs
2. Guntis Bebrekārklis
3. Vilnis Bebrekārklis
4. Līga Feldmane Lauris
5. Rolands Gailītis
6. Uldis Kāpostiņš
7. Austris Krūza
8. Jānis Reveliņš
10.Ieva Starķe
11.Viktors Vilciņš
12.Anita Ziediņa Pētersone *
13.Ivars Ziediņš *

1951./52.

14.Gunta Ansberga
15.Ārija Arāja Stubelis
16.Vita Briede
17.Elita Dzērve
18.Larss Freimanis
19.Kārlis Grīnbergs
20.Māra Kalve Zibrin
21.Jānis Kēnigs
22.Marģers Ķimenis
23.Visvaldis Ķimenis
24.Lolita Lejiņa Ball
25.Dzintars Menke
26.Andris Miķelsons
27.Gunta Miške Vittande
28.Aivars Oga
29.Inese Ozola
30.Juris Ozols
31.Lilija Sičova
32.Ruta Smilškalne
33.Ērika Straumanis
34.Gunta Šīmane Bebrekārklis
35.Sandris Stubelis
36.Nellija Veinberga
37.Andrejs Veisenkops
38.Daina Vijupe +
39.Gundars Zaļkalns
40.Māra Zaļkalne Jaunzeme +

1952./53.

41.Monika Bromulte Reks +
42.Egīls Kaktiņš
43.Ingrīda Ķuze
44.Juris Veidiņš
45.Ilga Gailīte Celms
46.Valdis Ķirsis
47.Ināra Oga
48.Indulis Šmits
49.Inta Austruma

1953./54.

50.Inta Austruma Laird
51.Jānis Galiņš
52.Āra Kļaviņa Bramane
53.Arnis Silarājs
54.Regīna Štāla Dreimane
55.Valda Zaļkalne
56.Ivars Kronītis

1954./55.

57.Māra Abermane
58.Laima Alzara
59.Gunta Austruma Voldiņa
60.Jānis Eglītis
61.Aivars Galiņš
62.Valdis Galiņš
63.Gunta Lapiņa
64.Anda Korsta
65.Uldis Puriņš
66.Ruta Subača Bībelnieks

1955./56.

67.Māra Amoliņa Flynn
68.Daina Baumane Galiņa
69.Gunta Bernharde
70.Vija Dombroska
71.Ilga Freidenfelde
72.Guna Gēliņa Spalviņa
73.Maija Grīnberga Galiņa
74.Ieva Krastiņa Sproģe
75.Ilze Silarāja
76.Anita Sisene Asberga
77.Lilita Spīgule
78.Dace Subača Skulte
79.Aija Štāla
80.Zaiga Voldiņa Klimanis
81.Ināra Zālīte
82.Juris Akmentiņš
83.Ivars Apse
84.Ivars Graudiņš
85.Uldis Kaktiņš
86.Andris Lincis
87.Pēteris Ozols
88.Ojārs Silarājs
89.Vilnis Sniķeris
90.Juris Švarcbergs
91.Juris Žagariņš

1956./57.

92.Sandra Akmentiņa
93.Māris Banga
94.Juris Broks +
95.Reinis Galiņš +
96.Ansis Helmanis
97.Gunta Līce
98.Viesturs Liepkalns
99.Ilze Raudiņa
100.Vilnis Ruicis
101.Ansis Ruicis
102.Māris Silarājs
103.Rūta Postiljone
104.Marcis Voldiņš
105.Ilze Žagariņa

1957./58.

106.Ildze Amoliņa Ekmane
107.Astrīda Bromulte Apse
108.Dace Jansona
109.Zigrīda Kručkova
110.Māris Lēnbergs
111.Līga Lēnberga
112.Nora Raudiņa
113.Zigrīda Rence
114.Ivars Skaģers +
115.Irita Skulte
116.Kārlis Skulte
117.Jana Stūrīte
118.Astrīda Zemgale

1959./60.

119.Imants Ansbergs
120.Viesturs Ansbergs
121.Laimdota Dauge
122.Sarmīte Desaine +
123.Mārtiņš Dūms
124.Anda Gruntmane
125.Rasma Ķirkums
126.Tālis Krastiņš
127.Brigita Kreišmane +

1960./61.

128.Jānis Dambe +
129.Donāts Duļevskis
130.Linda Liepiņa Duhms

1961./62.

131.Sandra Ābeltiņa
132.Karina Balgalve
133.Daina Duļevska
134.Iveta Grīnbuša
135.Juris Kaža
136.Vija Ozola
137.Juris Sils
138.Ilga Sisene Šķiliņa

1962./63.

139.Juris Grauds
140.Ints Kurlis +
141.Līga Liepkalne Aldiņa
142.Egils Zālītis

1965./66.

143.Jānis Abermanis
144.Rita Ansberga
145.Jānis Auģis
146.Arnis Burvikovs
147.Rūta Dambe
148.Inese Grīnbuša Vincent
149.Daina Krastiņa
150.Andra Kurle
151.Baiba Liepiņa
152.Gaida Ozola
153.Ruta Ozola
154.Pēteris Sils

1966./67.

155.Juris Akots
156.Vilnis Bērziņš
157.Zīle Kalniņa
158.Jānis Reiters
159.Jānis Sils +
###.Kora Treimane
160.Maruta Spīgule

1967./68.

161.Pēteris Amoliņš
162.Jānis Bebris
163.Adonis Bērziņš
164.Uldis Duļevskis
165.Zaiga Gosta
166.Andris Jansons
167.Dzintars Kalniņš
168.Kristīna Ķirse Stivriņa
169.Andris Lēnbergs
170.Edīte Niedrāja
171.Dace Pūpola Beckstein
172.Ruta Sniķere
173.Barbara Zvirgzdiņa

1968./69.

174.Pēteris Auģis
175.Sandra Bebre
176.Astrīda Balgalve
177.Ingrīda Gablika Dankers
178.Sandra Kadiķe Bangerska
179.Andris Kaža
180.Linda Kitnere
181.Anita Perekresta
182.Kārlis Spīgulis
183.Lenārs Straujups
184.Rudīte Treimane

1969./70.

185.Iveta Bebre
186.Rūdolfs Bunde
187.Verners Kitners
188.Andrejs Krūtainis
189.Rolands Kupriss +
190.Andris Perekrests *
191.Egīls Straujups
192.Kristīne Varenā Yulinski

1970./71.

193.Pauls Andersons
194.Karina Andruškēvica
195.Ēriks Ansbergs
196.Jana Burvikova
197.Baiba Bušmane Bangerskis
198.Māra Pūpola
199.Violeta Rudzīte
200.Anda Rudzroga
201.Ina Stare D'Orsi
202.Zane Treize **
203.Vieturs Ule
204.Aleksandrs Zāle

1971./72.

205.Sandra Berente
206.Viktors Bunde
207.Anita Kuprisa
208.Guntis Lambergs
209.Imants Reks *
210.Sandra Rudzīte
211.Karmena Straumēna *
212.Māra Treimane *

1972./73. ģim. klase

213.Ruta Akots
214.Ēriks Dāvis
215.Edgars Douglas
216.Nora Gablika Robertson *
217.Gitta Giljāne Davis
218.Aivars Reks *
219.Daina Saulesleja Ahern ***
220.Anita Spīgule
221.Ligita Straujupa

1972./73.

222.Inese Bunde Rācenis
223.Andis Bušmanis
224.Mārtiņš Grots
225.Elmārs Reks *
226.Iveta Ruža *
227.Dace Treize ***
228.Daina Ūle Juhansoo ***
229.Pauls Perekrests *

1973./74.

230.Kārlis Douglas
231.Sandra Galiņa Ramoliņa *
232.Inga Grīnberga Straute
233.Gints Grūbe
234.Ilze Stankēviča Padega *

1974./75.

235.Dzintra Bērziņa
236.Daina Douglas
237.Vizma Gosta Sanders
238.Armands Ramoliņš *
239.Zinta Reka
240.Pēteris Ruža

1975./76.

241.Annele Andersons
242.Lolita Asbergs-Ule
243.Brigita Bangerskis
244.Anita Galiņš
245.Gints Grinbergs
246.Pēteris Lukstiņš *
247.Louise Prosser McMannus *
248.Pauls Raudseps
249.Nora Stuberovskis *

1976./77.

250.Kredo Bērziņš
251.Kristīne Lukstiņš
252.Edīte Vācietis
253.Karla Vittande Bušmanis
254.Gunārs Zandbergs

1977./78.

255.Liāna Eglīte Kuskevica
256.Andris Grots
257.Nils Melngailis
258.Inta Stuberovskis
259.Pēteris Stuberovskis
260.Pauls Ūdris
261.Valda Veidis-Grinbergs
262.Marissa Leja

1978./79.

262.Tamāra Asbergs Rasums *
263.Daina Bērziņa
264.Sandra Liepiņa Busby ***
265.Edvards Rampāns *
266.Daina Stankēvičs

1979./80.

267.Lauris Eglītis
268.Gita Grūbe Berg
269.Kristīna Laird
270.Zinta Melngailis Sarma *
271.Andra Raudseps Bowdich *
272.Guntars Reks *
273.Ēriks Stuberovskis
274.Davids Ūdris
275.Andris Veidis

1980./81.

276.Tija Asbergs
277.Indra J. Kenigs
278.Velga Astra Kenigs
279.Pēteris J. Priede *
280.Kristīna E. Subačs Jackson

1981./82.

281.Alvis Asbergs
282.Līga Bērziņš
283.Ilze Melngailis *
284.Karīna Subačs Muzikants *
285.Miķelis Ūdris
286.Rita Zandbergs

1982./83.

287.Kristīna Apse
288.Pēteris Laird
289.Sarma Ozols *
290.Indra Priede *
291.Juris Subačs
292.Jānis Voldiņš
293.Pēteris Zaļkalns

1983./84.

294.Jānis Galiņš
295.Daina Ozols *
296.Daina Priede *
297.Andris Šlesers *

1984./85.

298.Roberts Apse
299.Māra Bolis
300.Matīss Puriņš *
301.Sarma Stuberovskis *

1985./86.

302.Kristīne Freimanis * ***
303.Kristīne Galiņš
304.Mārtiņš Veidiņš
305.Didzis Voldiņš

1987./88.

306.Māra Laird
307.Jānis Spalviņš
308.Andra Voldiņš

1988./89

309.Ingrīda Apse
310.Andrejs Sabīne
311.Varis Ozols *
312.Janīna Spalviņš
313.Ansis A. Puriņš *
314.Ēriks Richters
315.Maruta Vītols

1991./92.

316.Maija Alksnītis
317.Zaiga Alksnītis
318.Ksenija Broks
    Ieva Freimanis

1993./94.

319.Sandra Freimanis
320.Ernests Sabīne

1994./95.

321.Kristaps Aldiņš
322.Liāna Alksnīte
323.Krisīte Skare **
324.Inga Šķiliņa **

1995./96.

325.Katrīna Harringtona
326.Sofija Žagariņa

1996./97.

327.Silvija Alksnīte
328.Ērika Flynn
329.Viktorija Harrington
330.Marija Žagariņa

1997./98.

331.Krista Kubuliņa
332.Maruta Auģis
333.Lāra Šķiliņa
334.Rūdis Antons

1998./99.

335.Jūlijs Liepiņš
336.Marisa Gudrais
337.Katrīna Veidiņš
338.Gints Aldiņš

1999./00.

339.Lija Amoliņa
340.Pēteris Antons
341.Miķelis Auģis
342.Kurts Dankers
343.Pēteris Liepiņš
344.Einārs Odinecs
345.Andris Ozols

[BLS mājas lapa]