2000. gada 3. jūnijā, Bostonas Latviešu skolas izlaidumā

Lija Amoliņa

Lija Amoliņa: Absolventes runa

Ļoti godātie vecāki, vecvecāki, skolnieki, skolotāji un viesi!

Šodien ir viena no vissvarīgākajām dienām manā dzīvē. Es šodien absolvēšu Bostonas Latviešu skolu. Es esmu jau kādus desmit gadus nākusi un cītīgi mācījusies. Es vēlos pateikties visiem kas man palīdzēja šajos desmit gados.

Es gribu pateikties saviem vecākiem kas palīdzēja ar visiem kādreiz grūtajiem mājas darbiem. Es gribu pateikties manai Omītei un Vectētiņam kas vienmēr man ļoti palīdzēja sameklēt visādas vajadzīgās grāmatas no viņu lielās bibliotekas!!

Es arī gribu pateikties maniem klasesbiedriem. Viņi ir bijuši tik labi pret manīm. Visus šos gadus, es esmu bijusi vienīgā meitene klasē. Bet man tas nekad netraucēja. Šie zēni ir bijuši ļoti jauki -- un es daudz iemācījos no jums arī. Paldies!

Es arī gribu pateikties visām skolotājām par visu to ko viņi ir man iemācījuši.

Visvairāk gribu pateikties Liepiņa kundzei par to ka viņa vienmēr tik cītīgi sagatavoja darbus mūsu klasei. Viņa vienmēr izgudroja jaunus veidus kā pataisīt mūsu latviešu valodas stundas jautrākas! Mēs spēlējām spēles, veidojām projektus, un mēs vienmēr daudzko iemācījāmies tajā procesā. Vai nav labi ka Jūs beidzot tiksiet pie miera?!

Apvienojot to ko esmu ieguvusi no savas Latviešu skolas mācībām kopā ar manu ceļojumu uz Latviju pagājušā vasarā, es jūtos gatava turpināt baudīt manas latviskās tekas -- iesākot ar piedalīšanos Garezera vidusskolā. Pēc tam ... redzēsim!

Mīļš paldies visiem par jūsu līdzdalību īstenojot manu absolvēšanu!


 [BLS Mājas lapa]