2000. gada 3. jūnijā, Bostonas Latviešu skolas izlaidumā

Pēteris Antons

Pēteris Antons: Absolventa runa

Ļoti godājamie skolotāji, skolnieki, vecāki un viesi!

Man vārds ir Pēteris Antons. Esmu īsu laiku bijis kopā ar šo 8. klasi bet gribu pateikties Bostonas latviešu skolas saimei par tās viesmīlību un pretimnākšanu. Paldies Jums visiem par to!

Gribu pateikties skolotājām te Bostonā, it sevišķi skolotājai Sarmai, kas uzņēmās mani audzināt šos pēdējos divus gadus. Arī gribu izteikt lielu pateicību manām skolotājām un skolotājām Kalamazū un arī Andrai Zommerei par maniem pavadītiem gadiem Pasaciņā. Jūs visi esat man palīdzējuši augt latviskā garā.

Protams, nevienas pateicības nebūtu pilnīgas bez pateicības manai ģimenei: maniem vecākiem pateicos, ka viņi palīdzēja ar mājas darbiem, cēlās agri sestdienās, lai vestu mani uz latviešu skolu un dot man iespēju veidot draudzības ar latviešiem. Gribu pateikties maniem brāļiem, jo viņi man rāda, cik esmu laimīgs būt latvietis. Viņiem tuvākie draugi un mīļākās atmiņas ir saistītas ar latviešiem. Viņi man ir klāt domās.


 [BLS Mājas lapa]