Bostonas Latviešu skolas sēde 2002. gada 5. Oktobrī

Dienas kārtība:

Sēdes dalībnieki vienbalsīgi ievēlē sekojošās vecāku padomes amatpersonas:

Darbinieku Amati:

Šis ir pārejas gads; Jurim pēdējais gads kā pārziņa atvietotājs. Kristīne Jackson ir izteikusi interesi kandidēt par skolas pārzini nākamam gadam.

Ko dara vecāku padome? Kārto skolas naudas lietas, sarīkojumus, skolas sabiedrisko dzīvi, utt.

Ko dara pārzinis? Pārzinis ir atbildīgs par skolas programmu, skolotājiem, utt.

Kas ir Skolas Komiteja? Skolas Komiteja sastāv no visām Bostonas organizācijām. Šīs organizācijas maksā skolas īri; vāc ziedojumus un financiāli atbalst skolu.

Šī gada skolotāji/as: Ausma Kurlande, Maira Galiņa, Sandra Bangerska, Inga Malley, Ligita Roznere, Karmena Ziediņa, Maija Šlesere, Aija Kusiņa-Auģe, Māc. Sarma Eglīte, Andris Lenbergs, Dace Beckstein, Irisa Ramanis, Inga Dankers, Baiba Ozols.

Tiek izdalīts skolas plāns.

Šogad izlaidums būs; A. klase absolvēs.

Nolemj, ka mainīs dažām (jaunākām) klasēm nosaukumus:

Papilddarbi:

Vajadzīgie amati/ kārtojami darbi:

Tiek uzstādīts jautājums par “talkas” rīkošanu; aptīrīt/izkrāsot skolas telpas, atvietot tāfeles/galdus, utt. A. Kusiņa-Auģis, Māc. Eglīte un B. Ozola nāks ar priekšlikumu nākamajā sēdē.

Skolotājām un vecāku padomei ir jāpārskata statūti, amatu apraksti un amatu pienākumi, utt. Tos pārskatīs un pierakstīs piezīmes un tad iesniegs komitejai (V. Grinbergs, J. Treibergs, M. Galiņa, L. Ule).

Tiek arī pavairoti un izdalīti dežuranta pienākumi.

Ziemsvētku Eglīte būs 21. Decembrī.

Dažādi: