Dažas interesantas saites

Kas jauns Latvijā?
http://zagarins.net/KjL


Grāmatas un skaņu kasetes no IEVANDAS
http://zagarins.net/gramatas


Amerikas Latviešu apvienība
http://www.alausa.org/


Jaunā Gaita: pēdējo numuru vāka bildes un satura apraksti
http://zagarins.net/JG


Latviešu teksti datortīklā (Dr. Andris Spektors):
http://www.ailab.lv/Teksti/index.htm

Elektroniskajā bibliotēkā ir iekļauti dažādi latviešu autoru teksti - daiļliteratūra, kā arī zinātniskie un citi teksti. Tika apkopoti latviešu literatūras vecmeistaru darbi, kurus neaizsargā autortiesību likums. Ievadot tekstus datorā, kas ir izdoti dažādos laika periodos, tika saglabāta oriģinālrakstība. Patlaban te atrodami Apsīšu Jēkabs, Brāļi Kaudzītes, Māteru Juris, Rūdolfs Blaumanis, Augusts Deglavs, Jānis Purapuķe, Zeiboltu Jēkabs, Rainis.


Latviešu pasakas un teikas (Dr. Andris Spektors):
http://www.ailab.lv/pasakas/

Prof. P. Šmits ir apkopojis latviešu pasakas un teikas 15 sējumos, kuri pirmoreiz izdoti 1925. -1937. g. grāmatu veidā. Pirmā grāmata satur Ievadu 130 lpp. apjomā, kur sniegti visi nepieciešamie paskaidrojumi. Grāmatās sniegta arī pasaku klasifikācija pēc tipiem. Šī projekta ietvaros, līdz 1998. gada beigām, paredzēts ievadīt datorā visu 15 grāmatu pilnu saturu. Ievadot datorā teksts tiek saglabāts oriģinālrakstībā. Katrai apakštēmai viena latviešu literārajā valodā rakstītā pasaka ir dota kā pamatpasaka un pārējās atspoguļotas kā varianti.


Latviešu tautas ticējumi (Dr. Andris Spektors):
http://ai1.mii.lu.lv/ticejumi/default.htm

Prof. P. Šmits apkopojis pavisam 36 790 latviešu tautas ticējumus, kuri pirmoreiz izdoti 1940. - 1941.g. grāmatā " Latviešu tautas ticējumi " 4 sējumos. Ticējumi sakārtoti pa tēmām, bet tēmas alfabēta kārtībā. Šāds pats sakārtojums paturēts, arī ievadot tos datorā.


Latviešu dziesmu tekstu serveris:
http://www.ma-1.lv/dziesmas/database/dziesmas.htm

Šeit var izvēlēties dziesmas pēc to nosaukuma pirmā burta vai arī  meklēt pēc kādiem citiem datiem.Varat arī ierakstīt dziesmas tekstus. Čaklākos Latviešu Dziesmu Servera papildinātājus gaida balvas


American Field Service:         
http://www.afs.lv/

Sergejs Sorokins, American Field Service koordinātors Latvijā, raksta:
"Mēs organizējam skolnieku izmaiņas starp valstīm ar nolūku apgaismot kulturālās, polītiskās un saimnieciskās atšķirības starp valstīm. Laipni lūdzu Bostonas latviešu skolas skolniekus apmeklēt mūsu mājas lapu , lai iepazītos ar šo iespēju iedziļināties latviešu kultūrā, tautā un zemē pielietojot latviešu valodu."


Latviešu folklora (Ansis Ataols Bērziņš):        
http://folklora.lv/

Uz šī servera laika gaitā paredzēts izvietot vispusīgus materiālus par latviešu folkloru un tautas mākslu. Šobrīd jau veidojam Latvijas folkloras kopu katalogu, kas satur gandrīz visu Latvijas folkloras kopu aprakstus, fotoattēlus un skaņas ierakstus, iecirkni Ziņas par latviešu muzīkām, kurā stāstīts par latviešu tradicionālajiem skaņu rīkiem, kā arī iecirkni Folkloras pasākumi, kurā mēģināsim pēc iespējas pilnīgāk atspoguļot Latvijas folkloras dzīvi.


Delfi:                               
http://www.delfi.lv/ :
I-radio - IRC - Chat - Diskusijas - Īsziņas

Meklētājs un ceļvedis uz daudzām interesantām vietām..


Panorāma:
http://www.ltv-panorama.lv/default.htm

Vakaru ziņu programma uz Latvijas TV.


Latvijas radio:
http://progr.radio.org.lv/realaud/index.htm

Caur RealAudio vara pieslēgties pie Latvijs radio Pirmās, Otrās un Trešās programmas tiešraidē, vai arī noklausītes arhivētas ziņu programmas.


Pārbaudījums angļu valodā: Online Latvian Trivia Quiz:
http://www.sveiks.com/arhivs/tests/tests1299.html


LATVIEŠU ROMĀNU RĀDĪTĀJS
http://www.acadlib.lv/ROMANisti/

Hronoloģiskā secībā apkopotas ziņas par latviešu romānu un to fragmentu publikācijām periodikā un atsevišķās grāmatās laikā no 1878. līdz 1996. gadam. Sniegta arī informācija par romānu atkārtotiem izdevumiem un izdevumiem, kas iekļauti grāmatās kopā ar citiem darbiem. Divi palīgrādītāji -- romānu autoru un viņu sarakstīto romānu rādītājs, kā arī romānu nosaukumu saraksts sakārtoti alfabētiskā secībā.
©Raimonds Briedis, Harijs Hiršs, Anita Rožkalne


Laviešu valodas apguves valsts aģentūra
http://www.lvava.lv

LVAVP pārstāv pakāpenisku un nosvērtu valodas mācīšanas pieeju, lai radītu pozitīvu un labvēlīgu valodas vidi – tādu, kas veicina vēlmi lietot latviešu valodu. Programma ietver gan latviešu valodas kā otrās valodas (LAT 2) skolotāju tālākizglītību, izmantojot mūsdienīgas valodas mācīšanas metodes, gan mācīblīdzekļu izveidi.


Māras Niels lapa: Latvian National Costumes, Where To See Them, Where To Buy Them
http://www.mniels.com/LatNatCost/LatNatCost.html

This site lists sources for buying Latvian national costumes, sometimes called folk costumes. Please contact each supplier directly for more information or to place an order.

[ Augšup ]