2000. g. janvārī
Dace Beckstein sakopoja

ZIEDOJUMI STIPENDIJU FONDAM:
ALTS

$500,00

Amoliņš, Alfrēds un Anna

$30,00

Asbergs, Anita

$25,00

Auģis, Pēteris

$25,00

Banga, Albīns

$100,00

Becksterin, Dace

$30,00

Bērziņa, Ingrīda Kariņa

$100,00

Bērziņš, Vilnis un Lidija

$150,00

Bostonas Katoļu kopa

$50,00

Broks, Ieva & Ksenija

$50,00

Čanders, Valija

$10,00

Dankeru ģimene

$20,00

Daugavas Vanadzes

$300,00

Daugavas Vanagi

$250,00

Dinberga, Ilga

$50,00

Flynn, Māra

$25,00

Fricker, Austra

$20,00

Gabliku ģimene

$30,00

Jamaica Plain draudzes Dāmu komiteja

$150,00

Jaunanglijas Tālaviešu kopa

$100,00

Klucis, Lilija

$10,00

Liepiņš, Sarma un Jānis

$10,00

Liepkalns, Arturs

$25,00

Ramrath, Astrīda

$50,00

Sisenis, Roberts

$30,00

Šleseru ģimene

$50,00

Stankevics, Irēne

$50,00

Straumane, Ruta

$100,00

Straumēna, Valda

$280,50

Treibergs, Juris

$20,00

Trimdas draudzes Dāmu komiteja

$600,00

Veidiņš, Arturs

$50,00

Veidiņu ģimene

$50,00

Ziediņš, Karmena un Jānis

$25,00

Kopā:

$3 365,50

ZIEDOJUMI BOSTONAS LATVIEŠU SKOLAI:
Amoliņa, Annele (bij. skolotāja) 9 grāmatas
Akad. Vienība AUSTRUMS

$25,00

Dinberga, Ilga

$50,00

Duļevsku ģimene

$70,00

Grūbe, Gunārs

$50,00

Kurlis, Dzidra 18 žurnāli
3 grāmatas
Paddock, Ilga (bij. skolotāja) 13 grāmatas
Prancāns, Ileana

$50,00

Ules ģimene

$100,00

no skolas bērniem un no skolotājiem:
Amoliņa, Lija

$10,00

Dankers, Kurts

$1,00

Liepiņš, Pēteris

$2,00

+ 6 grāmatas
Odiņecs. Einārs

$10,00

Amoliņa, Lāra

$10,00

Bangerska, Laura

$5,00

Gudrais, Laila

$10,00

Jansone, Krista 10 grāmatas
Kubuliņa,Andra

$10,00

Suuberga, Alessandra

$1,00

Treiberga, Kira

$1,00

+ 2 grāmatas
Zālītis, Andrejs

$25,00

Beckstein, Kārlis

$3,00

Dankers. Lars

$1,00

Treiberga, Lija 2 grāmatas
Bangerska, Monika 1 grāmata
Toša - Malley, Estere 1 grāmata
Veidiņa, Katrīna (skolotāja)

$20,00

Lēnberga, Ariāna

$3,00

Rasuma, Marisa 2 grāmatas
Spalviņa, Māra

$5,00

Bangerska, Brigita (skolotāja) foto albums
Malley, Ingrīda (skolotāja)

$25,00

Šlesere, Maija ziedo bibliotekāres darbu skolai
Treibergu ģimene 3 grāmatas
Žagariņš, Juris (skolotājs) 33 grāmatas
Anonīms ziedojums 3 grāmatas
Kopā:

$487,00

  89 grāmatas
ZIEDOJUMI SKAUTIEM:
ALTS

$150,00

Daugavas Vanadzes

$300,00

Ules ģimene

$100,00

Kopā:

$550,00

ZIEDOJUMI GAIDĀM
ALTS

$150,00

Daugavas Vanadzes

$300,00

Ķenģis, Milda

$50,00

Klucis, Lilija

$10,00

Priede, Paulīne

$35,00

Ules ģimene

$100,00

Kopā:

$645,00

ZIEDOJUMI SKAUTIEM

UN GAIDĀM:

Amoliņi, Alfrēds un Anna

$25,00

Bērziņi, Vilnis un Lidija

$100,00

Šleseru ģimene

$50,00

Kopā:

$175,00

GAŖEZERA VASARAS VIDUSSKOLAI:
Amoliņi, Alfrēds un Anna

$25,00

Liepiņš, Sarma un Jānis

$15,00

Flynn, Māra

$25,00

Richters, Ilga un Gunārs

$100,00

Kopā:

$165,00

ALTAM:
Dinberga, Ilga

$100,00

Rožankovska, Helmija

$50,00

Ules ģimene

$100,00

Kopā:

$250,00

LATV. MANTOJUMA FONDAM:
Rožankovska, Helmija

$50,00

Ules ģimene

$100,00

MŪZIKAS NOMETNEI LATVIJĀ:
Latv. Mantojuma fonds

$1 000,00

DAUGAVAS VANAGU BIBLIOTEKAI:
Puriņš, Austra

$50,00

OKUPĀCIJAS MŪZEJAM:
Amoliņi, Alfrēds un Anna

$20,00

3X3 NOMETNEI JAUNAGLONĀ:
ALTS

$750,00

3x3 NOMETNEI RAUNĀ:
ALTS

$750,00

SAULGRIEŽU VASARAS VIDUSSKOLAI LATVIJĀ:
ALTS

$1 000,00