2001.g. Draudziga Aicinajuma Ziedojumi
STIPENDIJU FONDAM:
Akad. Vienibas "Austrums"

$25,00

ALTS

$500,00

Amolini, Anna un Alfreds

$50,00

Asbergs, Anita

$20,00

Augis, Peteris

$25,00

Beckstein, Dace

$30,00

Berzini, Lidija un Vilnis

$100,00

Bostonas Katolu Kopa

$50,00

Bostonas Daugavas Vanadzes

$300,00

Bostonas Daugavas Vanagi

$300,00

Bostonas Tautas Deju Kopas Kases

$4 390,88

Dinberga, Ilga

$100,00

Gudrais, Marisa

$10,00

Jamaica Plain baz. Damu Komiteja

$150,00

Kaza, Austra un Janis

$50,00

Kubulini, Dagnija un Egons

$25,00

Plume, Elza (+)

$250,00

Ramrath, Astrida

$25,00

Sisenis, Roberts

$30,00

Sleseru gimenes

$50,00

Straumena, Valda

$258,00

Studensu Korporaciju Kopa

$850,00

Treibergs, Juris

$25,00

Trimdas Draudzes Damu Komiteja

$1 000,00

Veidinu gimenes

$50,00

Ziedini, Karmena un Janis

$25,00

Ziedins, Vita

$50,00

$8 738,88

SKAUTIEM
ALTS

$150,00

Amolini, Anna un Alfreds

$25,00

Bostonas Daugavas Vanadzes

$300,00

Ule, Ruta

$150,00

$625,00

GAIDAM
ALTS

$150,00

Amolini, Anna un Alfreds

$25,00

Bostonas Daugavas Vanadzes

$300,00

Kengis, Milda

$50,00

$525,00

SKAUTIEM UN GAIDAM
Berzini, Lidija un Vilnis

$100,00

Sleseru gimene

$50,00

Ziedins, Vita

$50,00

$200,00

GAREZERA VASARAS VIDUSSKOLAI:
ALTS (atlikums no Draudziga Aicinajuma)

$150,00

Gabliks, Janis

$40,00

Rampans, Eleonora

$30,00

Richteru gimenes

$50,00

Veidins, Arturs

$50,00

$320,00

BOSTONAS LATVIESU SKOLAI:
Grube, Gunars

$50,00

Korp. Gersicania

$100,00

Beckstein, Karlis

$5,00

"A" Klases skoleni un skolotajas

$78,00

Studensu Korporaciju Kopa

$425,00

Studensu Korp. Kopa-gramatu iegadei

$70,00

Amolini, Anna un Alfreds

$25,00

Ule, Ruta

$100,00

Prancans, Ileana

$50,00

Trimdas Draudzes Damu Komitejas

$100,00

Talavijas Jaunanglijas Kopa

$100,00

$1 103,00

vel klat:
Latv. Video Kratuve - Silvestrs Lambergs 5 video lentes
Danker, Lars 5 gramatas
Eglite, Mac. Sarma 5 gramatas
Jansone, Krista 6 gramatas
Lambergs, Aristids Latvijas karti
Malley, Estere 1 gramatu
Roznere, Ieva un Monika 5 gramatas
Slesere, Maija 3 gramatas
LATV. MANTOJUMA FONDAM - DATORA IEGADEI LATVIJA
Dulevski, Biruta un Stanlislavs

$200,00

Latv. Mantojuma Fonds

$50,00

Ozols, Sarma

$50,00

Ule, Ruta

$100,00

$400,00

SAULGRIEZU VASARAS VIDUSKOLAI LATVIJA:
ALTS

$1 000,00

Ramrath, Astrida

$25,00

Straumane, Ruta

$100,00

Latv. Mantojuma Fonds

$100,00

Anonims

$1 000,00

$2 225,00

SPRIDISIEM
Rozankovska, Helmi

$100,00

3x3 Nometnei - Smiltene
ALTS

$1 000,00

Berzini, Lidija un Vilnis

$100,00

$1 100,00

3x3 Nometei - Rucava
ALTS

$1 000,00

Berzini, Lidija un Vilnis

$100,00

$1 100,00

Gimenu Atbalsta Koordinacinas Centram Latvija
ALTS

$1 000,00

Daudzbernu gimenem Latvija
ALTS

$1 000,00

Prezidenta Karla Ulmana piemineklim Latvija:
ALTS

$100,00

Gruntmanis, I.

$50,00

Ramrath, Astrida

$25,00

$175,00

ALTSam
Dingerga, Ilga

$100,00