Ziedojumi skolai un skolas stipendiju fondam u.c.

1999. gada Draudzīgā aicinājumā.

Grāmatas:

Māra Vilciņa

1 gab.

Katrīna Veidiņš

2

Ingrīda Malley

2

Māc. Sarma Eglīte

2

Maija Šlesere

2

Kārlis Beckstein

3

Anonīms

2

KOPĀ:

14 gab.

Nauda iekasēta Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā

Akademiskā vienība Austrums

$

25,00

Trimdas draudzas Dāmu komiteja

200,00

Gunārs Grūbe

50,00

Korp. Gersicania

100,00

Ileana Prancans

45,00

ALTS

75,00

H. & R. Ule

100,00

L. & J. Gabliks

30,00

Gints & Kristaps Aldiņi

20,00

Rūta Jordāns

100,00

Prāv. Artūrs Liepkalns

25,00

A. & J. Veidiņi

25,00

Trīsvienības draudzes Dāmu komiteja

100,00

I. & K. Cīruļi

50,00

Bostonas Daugavas Vanadzes

300,00

Studenšu Korporāciju kopa

100,00

Trīsvienības draudze

300,00

Jaunanglijas Tālaviešu kopa

100,00

Ilga Dinberga

50,00

Sarīkojumā ieņemts

1 795,00

No skolotājiem un bērniem

132,50

KOPĀ:

$

1 927,50

Stipendiju fondam

A. & A. Amoliņi

$

20,00

Līga Aldiņa

25,00

K. & J. Ziediņi

25,00

Studenšu Koporāciju kopa

100,00

Bostonas Daugavas Vanagi

250,00

Trimdas draudzes Dāmu komiteja

600,00

Rūta Jordāne

100,00

A. & J. Kaža

50,00

Pēteris Auģis

25,00

N. & I. Galiņi

50,00

Ruta Straumane

50,00

Prāv. Artūrs Liepkalns

25,00

Astrīda Ramrath

30,00

A. & J. Veidiņi

25,00

Dzidra Knecht

30,00

Vita Ziediņš

50,00

Šleseru ģimene

100,00

Dr. Ilze Brunovskis Skare

50,00

Austra Brunovskis

25,00

Gaida Kalnāja

100,00

S. & U. Puriņi

75,00

L. & V. Bērziņi

50,00

Ieva Broks

50,00

ALTS

250,00

Juris Treibergs

20,00

Bostonas Latv. Katoļu kopa

50,00

Ilga Dinberga

50,00

Roberts Sisenis

30,00

Anita Asbergs

20,00

Baiba Aldiņa

15,00

Dace Beckstein

30,00

Lilija Klucis

20,00

I. & V. Šļkiliņi

100,00

KOPĀ:

$

2 490,00

Skautiem un gaidām:

H. & R. Ule (skautiem)

$

100,00

H. & R. Ule (gaidām)

100,00

Austra Brunovskis (gaidām)

25,00

Austra Brunovskis (skautiem)

25,00

M. & J. Šleseri

100,00

Dr. Ilze Brunovskis-Skare (skautiem)

25,00

Dr. Ilze Brunovskis-Skare (gaidām)

25,00

Milda Kengis (gaidām)

50,00

ALTS (skautiem)

100,00

ALTS (gaidām)

100,00

Bost. Daugavas Vanadzes (skautiem)

300,00

Bost. Daugavas Vanadzes (gaidām)

300,00

A. & A. Amoliņi

20,00

KOPĀ:

$

1 270,00

Brīvības pieminekļa atjaunošanai

K.Ziediņa

$

10,00

M.Šlesere

20,00

K.Veidiņa

1,00

M.Gudrais

1,00

J.Liepiņš

1,00

G.Aldiņš

1,00

KOPĀ:

$

34,00

Ģimeņu atbalsta koordinaacijas centram Latvijā:

ALTS

$

750,00

Daudzbērnu ģimenēm Latvijā:

ALTS

$

1 000,00

Balvu apriņķa vidusskolai

B. & S. Duļevski

$

200,00

Sprīdīšiem

H. Rožankovska

$

100,00

Saulgriežu vasaras skolai

ALTS

$

1 000,00

Latv. Mantojuma fonds

200,00

A. Ramrath

30,00

A. & A. Amoliņi

20,00

Kopā:

$

1 250,00

Gaŗezera vasaras vidusskolai

A. & A. Amoliņi

$

20,00

I. & G. Richteri

100,00

Kopā:

$

120,00

Piesaules bērnu nometne

A. & A. Amoliņi

$

20,00

ALTS dažādām vajadzībām

I. Dinberga

$

100,00

R. & H. Ule (3X3 nometnēm Latvijā)

100,00

Kopā:

$

200,00

3X3 Nometnei - Jaungulbenē

ALTS

$

750,00

3X3 Nometnei - Jaunpilī

ALTS

$

750,00