Firma IEVANDA no 2006. g. 16. decembra

vairs nepieņem pasūtījumus.

apmeklējiet...

Jaunā Gaita         Kas jauns Latvijā?

 

2000. g. izdotās grāmatas
 

Arvīds Purvs: PA SKANOŠU VASARU
(Izd. “Musica Baltica”, 2000.g., 320 lpp., cietos vākos)
    Arvīds Purvs dzimis 1926.g. 22.martā Meņģelē, Latvijā. Bērnībā Rīgā mācījies vijoles spēli un dziedājis J.Milzarāja Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta bērnu korī. Vācijā, Oldenburgā, spēlējis Latviešu operas orķestrī.
    No 1948.g. līdz 1956.g. dzīvojis Anglijā, kur vadījis Lesteras Daugavas Vanagu jaukto kori. Pēc tam dzīve un darbība norisusi Toronto, Kanādā. 42 gadus vadījis Sv.Andreja ev.lut. draudzes kori, 30 gadus bija latviešu baptistu draudzes koŗa diriģents. Arvīds Purvs 26 gadus vadījis Toronto DV sieviešu kori Zīle, bijis virsdiriģents vairāk nekā 20 dziesmu svētkos ASV, Kanādā, Vācijā, Anglijā, Gotlandē arī XX Vispārējos Dziesmu svētkos Rīgā 1990.g.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
Laima Slava: DIEVA BUČA
(Izd. “Jumava”, 2000.g., 216 lpp., cietos vākos)
    Esmu sapratusi, ka dievišķās dzirksts noslēpums cilvēkā laikam ir vienīgais, kas mani pa īstam interesē, vienalga, kāds būtu izpaudums - vārdā, mūzikā, dažādi materializētā attēlā vai vienkārši acumirkļa sajūtu uzburtā tēlā. Laikam tādēļ BORISU BĒRZIŅU, viņa gleznas, zīmējumus un ļaušanos sarunai tik daudzu gadu garumā esmu uztvērusi kā gandrīz vai neticamu, sev īpaši atvēlētu laimi. Vienmēr jutīšos šīs likteņa labvēlības parādniece. /Laima Slava/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA
(Izd. “Jumava”, 2000.g., 302 lpp., cietos vākos)
    Krāšņi ilustrēts Baltā nama, latviešu operas un baleta vēstures izdevums, kura pārskatāmais tematiskais izkārtojums padara to ērti lietojamu jebkuram interesentam.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 63,00
Mudīte Šneidere: DZĪVES SADEDZINĀTIE
(Izd. apg. “Priedaines”, 2000.g., 288 lpp., cietos vākos)
    “Viņš arī teātrī spēlēja līdz galam, viņš visu tā darīja. Tas bija iepriekš izbaudāms prieks, zinot, ka viņš pieķēries pie kāda darba un kas no tā iznāks.
    Toties, kad viņš grima, tad dziļi, un nebija zināms, vai atkal nokļūs virspusē.” /Mudīte Šneidere/
    Jā, protams, pirmām kārtām M.Šneideres grāmata iecerēta un arī īstenota kā Augstā dziesma mīlestībai uz Hariju Liepiņu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 19,00
Lelde Stumbre: KRONIS
(Izd. “AGB”, 2000.g., 528 lpp., cietos vākos)
Lugu izlase.
    22 Leldes Stumbres lugas. Gunāra Bībera priekšvārds. Ingmāra Čaklā sakārtojums un pēcvārds.
    “L.Stumbres varoņi meklē izeju... un kā vēl meklē, paplašinot savas dvēseles telpu gan horizontālā, gan vertikālā dimensijā.
    Vispirms viņi ar Sīzifa pacietību un neatlaidību meklē dzīva gara sēkliņas citos cilvēkos. Jā. Elle - tie ir citi. Bet dzīvot šai pasaulē bez gara radiniekiem arī ir mokoši. Un tieši šai paradoksā ir L.Stumbres lugu dramatisma un humānisma spēks.” /Gunārs Bībers/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 24,00
Tatjana Suta: EDĪTE PAULS - VĪGNERE
(Izd. "Jumava", 2000.g., 96 lpp., cietos vākos)
    "Edītei pati Laima ielikusi šūpulī savu zelta ābolu - dievišķo radošo dzirksti, kas tiek piešķirta tikai izredzētajiem. Līdz ar milzīgo darba spēju un izturību tā nesusi viņai tekstilmākslinieces slavu." /T.Suta/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
A.Laua, A.Ezeriņa, S.Veinbergs:
LATVIEŠU FRAZEOLOĢIJAS VĀRDNĪCA

(Izd. "Avots", 2000.g., 1461 lpp., cietos vākos)
Tā ir pirmā skaidrojošā frazeoloģijas vārdnīca. Tās veidošanai izmantota folklora un daiļliteratūra no tās aizsākumiem līdz mūsdienām, arī populārzinātniskā un zinātniskā literatūra un periodika.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 56,00

Sandra Kalniete: ES LAUZU TU LAUZI MĒS LAUZĀM VIŅI LŪZA
Atkārtots izdevums!!!

(Izd. "Jumava", 2000.g., 480 lpp., cietos vākos)
"Atmoda bija dvēseles svētki, kad viss likās iespējams, sasniedzams un tīrs. Ilgus gadu nomāktā, konjunktūras pinekļos savaņģotā tautas garīgā enerģija nu izlauzās ar neparastu, attīrošu spēku. Jo lielāka bija ticība šai utopijai, ka beidzot piepildīsies nepiepildāmais un ideālais saplūdīs ar īstenību, jo rūgtāka pēc šiem dvēseles svētkiem bija atjēgšanās muļķīgu ķildu un sīkumaina pašlabuma plosītajā ikdienā. Svētkos būt ir viegli. Tas neprasa piepūli. Ikdienā gan, jo tās pelēcībā atkal un atkal ir jārod spēks nepazaudēt gaismas staru, kas ved uz templi." /Sandra Kalniete/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 31,00
(Pasūtot kopā 4 grāmatas, vienas grāmatas cena tikai - USD 25,00.)

Jānis Vēveris: PIRMVALODA
(Izd. "Atēna", 2000.g., 152 lpp., cietos vākos)
"Latviešu prozā tagadne ar valodu satiekas reti. Jāņa Vēvera "Pirmvalodas" salā dzīvo tagadne, šejatne. Vārdi tās krastus līdzinājuši, grauzuši, gludinājuši, triekušies un skalojušies pret to. Tagadne turējusies pretī un padevusies. Viss kā vienlīdzīgā cīņā pieklājas." /Nora Ikstena/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
MĀRTIŅA DZIESMU IZLASE
(Autorizdevums, Rīga, 2000.g., 380 lpp., cietos vākos)
Sastādījis Mārtiņš Zandbergs.
    "Šai grāmatā esmu centies savākt lielu daļu no mūsu 20.gadsimta sadzīves dziesmām, kurām ir nozīmīga vieta mūsu tautas mūzikas pūrā. Protams, te ir arī tautas dziesmas un orģināldziesmas. Grāmatas nolūks ir piedāvāt tautiešiem daudzpusīgu dziesmu krājumu, kas noderēs godos, sarīkojumos, uzdziedot draugu pulkā vai vienatnē."
    Visām dziesmām ir pievienotas notis.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 21,00
Andris Bergmanis: KAILI UZ MĒNESS CEĻA
(Izd. "Elpa", 2000.g., 192 lpp., cietos vākos)
Erotiska poēma.
    "Šis neapšaubāmi ir īsts erotisks romāns. Un tā autors ir vīrietis. Arī īsts. Andris Bergmanis šajā darbā nevis attēlo savas nepiepildītās erotiskās fantāzijas, bet gan atklāj sievieti, kādu to mīl un pazīst pilnīgi reāli. Tas ir īpaši. Nav daudz vīriešu, kas to māk un var, vai ne?" /Lelde Stumbre/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00
DZEJAS DIENA 2000
(Izd. apg. "Daugava", 2000.g., 320 lpp., cietos vākos)
Sastādītāji - Māris Salējs, Kārlis Vērdiņš.
    Šajā almanahā pēc vairāku gadu pārtraukuma tiek turpināta "Dzejas dienas" (1967-1991, 1995) un "Daugavas" literārās gadagrāmatas" (1996-1997) tradīcija: publicēt iezīmīgāko no pēdējo gadu dzejas tapuma.
    Uzņemoties sastādītāju pienākumus, tiecāmies sniegt pēc iespējas plašāku latvju dzejas tūkstošgades beigu ainu. Tā ir iznākusi gana raiba. Šķiet - vēl nevienā "Dzejas dienas" laidienā nav sastapušās tik daudz atšķirīgu dzejas un pasaules izjūtu. Tādēļ pārskatāmāks škita hronoloģisks sakārtojums paaudžu lokos, lai jo redzamāk izceltos gan kopējais, gan īpatais dažādu paaudžu dzejas balsīs. Mūsu vēlme bija atrast dzejoļus, kas atklātu šīgada lirikas ainas dažādību...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00
Rīga-800. GADAGRĀMATA. 1999.
(Izd. Latvijas Kultūras fonds, 2000.g., 112 lpp., A4 form.)
    Gadagrāmata atskatās uz 1999.gadu, kas Rīgas astoņsimtgades kalendārā ir ierakstīts kā "Mūsu Rīgas" gads. Līdzās norišu dokumentējumam tajā atrodami arī pētījumi, apceres un atceres par Rīgu, tās dabu, vēsturi un cilvēkiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00
VADONIS PA 77 LATVIJAS PILSĒTĀM
(Izd. apg. "Priedaines", 2000.g., 192 lpp., cietos vākos, A4 form.)
Sastādītājs Uldis Placēns.
    Pirmo reizi Latvijā tiek izdots tik plašs ceļvedis pa visām Latvijas pilsētām un to tuvāko apkārtni. Apskatos ietverta informācija par pilsētu vēstures, mākslas, arhitektūras un dabas pieminekļiem. Tie visi norādīti pilsētu kartoshēmās.
    Ceļvedis ar jaunāko, iepriekš nepublicētu informāciju ir labs papildinājums enciklopēdijai "Latvijas pilsētas", jo sevišķi uzziņas materiāliem par Rīgu.
    Grāmata bagātīgi ilustrēta.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 25,00
ATPŪTA LAUKOS
(Izd. "Lauku ceļotājs", 2001.g., 107 lpp.)
    Viss par atpūtas iespējām Latvijas laukos un pirmo reizi arī par jaukām apmešanās vietām mūsu kaimiņzemēs -Lietuvā un Igaunijā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 10,00
Skaidrīte Kaldupe: LIEPU DĀRZS
(Izd. "SolVita", 2001.g., 270 lpp., cietos vākos)
Romāns. 1999-2000.
    Liepu dārzs ir kādas Vidzemes lauku mājas dārzs, sakuplojis simtgadīgos un pusmūžīgos kokos. Piecdesmito gadu beigās to gandrīz pilnīgi iznīcina greizsirdības apmātībā sveša, naidīga roka.
    Plašākā nozīmē Liepu dārzs ir vienas ģimenes mūža stāsta fragments, arī garīgās bagātības simbolizētājs - dvēseles dievnams. Liepu dārzs ir arī traģiska mīlestība un nozīmīga daļa no visas mūsu tautas vēstures.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00
Gundars Valdmanis: STARP DZIRNAKMEŅIEM
(Autorizd., Rīga, 2000.g., 304 lpp., iespiesta mazā tirāžā)
    Dokumentāls stāsts par kapitālismu pēdējā gadsimtā un Tautas Attīstību - cīņu par cilvēces labklājību Latvijā un citur pasaulē.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 12,00
LATVIJAS IZLŪKDIENESTI. 1919.-1940.
(Izd. LU žurn. "Latvijas vēsture" fonds, 2001.g., 296 lpp.)
664 likteņi.
    (..) Novērtējot Latvijas pretizlūkošanas lomu, okupanti tūlīt pēc 1940.gada 17.jūnija uzsāka šo institūciju likvidāciju, pakļāva to darbiniekus nežēlīgām represijām. Grāmatas nobeigumā ievietots saraksts par gandrīz 700 Politpārvaldes, armijas un robežapsardzes izlūkdienestu un pretizlūkošanas darbiniekiem, kuri tika arestēti un iznīcināti staļiniskajos cietumos un nāves nometnēs. Uzskatām, ka šis darbs ir neliela piemiņas zīme bojā gājušajiem Latvijas izlūkdienestu darbiniekiem. Arhīvu dokumenti apliecina viņu nopelnus Latvijas labā. Lai šī grāmata ir neliels piemineklis viņu nezināmajām kapuvietām bijušajā PSRS teritorijā!
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00
LATVIJAS RADIO - 75
(Izd. Latvijas radio, 2000.g., 235 lpp., cietos vākos, A4 form.)
    Šī grāmata ir tikai aizsākums. Zināmā mērā tā ir parāda kārtošana, lielāko tiesu atvēlot Latvijas Radio pirmajiem piecpadsmit gadiem pirmās brīvvalsts laikā. Tam, kas noticis pēdējo desmit gadu laikā, ir ticis neliels pieskāriens. No vēstures viedokļa raugoties - tas ir pavisam neliels laika gabaliņš. Par to vēl varēs rakstīt un rakstīt. Šīs grāmatas sakārtotāju uzdevums bija - maksimāli sameklēt un ievietot tos materiālus, kuri ar katru dienu aizvien vairāk pazūd nebūtībā. Un jāatzīst, ka diemžēl daudz kas jau ir nokavēts. Bet, lai atvieglotu turpmākajiem rakstītājiem un Radio vēstures pētītājiem darbu, un - gluži vienkārši - lai atstātu vēsturei to cilvēku vārdus, kuri Latvijas Radio strādā pašlaik - 2000.gada beigās, uz gadsimtu sliekšņa, tos arī nosauksim.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 22,00
Antons Kincle, Gads Šimrons: RĪGAS BENDES NĀVE
(Izd. "Aplis", 2000.g., 240 lpp., cietos vākos)
    Šis stāsts attēlo mūžīgo cīņu starp Dr. Džekilu un Mr. Haidu. Telavivā 1997.gadā iznāca grāmata par kādu MOSSAD operāciju, kas tieši sasaucas ar Rīgas ebreju traģisko likteni vācu okupācijas gados. Grāmata izraisīja plašu rezonansi ārzemju latviešu aprindās, par to rakstīja arī Latvijas prese. Vai var ticēt grāmatā bagātīgi izraisītajiem epitetiem par pazīstamo latviešu lidotāju un aviokonstruktoru H.Cukuru - "Rīgas bende", "noziedznieks", "Latvijas ebreju kopienas iznīcinātājs", "personīgi atbildīgs par 30 000 cilvēku nošaušanu Rumbulas priedēs"?
    Tagad pie lasītāja nonāk pati šī grāmata ar redaktora piezīmēm un vēsturnieka komentāru, kas paver iespēju katram pašam novērtēt gan izraēliešu izlūkdienesta meistarību, gan arī H.Cukuram izvirzīto apvainojumu pamatojamību.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
Alfreds Dziļums: TORNAS GRĀVRAČI
(Alfreds Dziļums. "Raksti". 7.sējums)
(Izd. apg. "Daugava", 2000.g., 240 lpp., cietos vākos)
Romāns.
    "Šis romāns veltīts visiem mana putekļainā ceļa līdzgājējiem", tā par 1949.gadā pirmoreiz publicēto darbu rakstījis Alfreds Dziļums. Tēlodams daudzo latviešu karavīru likteņus 1944.-1945.gadā Polijā un Vācijā, autors uzsvēris, ka viņi ir mīlējuši Latviju un ticējuši pasaules sirdsapziņai.
    "Pieminēsim brīvības cīnītājus visos kontinentos, kas paši esam sudraboto sauli nesuši sirdīs!" aicina A.Dziļums.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00
Donats Greizis: KARŠ PAR KURU KLUSĒJA
(Izd. "SolVita", 2001.g., 430 lpp., cietos vākos)
Vēsturisks stāstījums.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
Oļģerts Grāvītis:
NO OPERETES LIEPĀJĀ LĪDZ KARNEGI ZĀLEI ŅUJORKĀ

(Autorizdevums, 2000.g., 212 lpp., cietos vākos)
Latviešu komponista un pianista Aleksandra Okolo-Kulaka (1906. 1. IX Liepājā - 1989. 25. III Ņujorkā, ASV) likteņgaitas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 21,00
Ilmars Bastjānis-Krasts:
PAŠVĒSTURE - bēgļu gaitās un trimdā Amerikā

(Izd. "Likteņstāsti", 2001.g., 316 lpp., cietos vākos)
    Liekas, ka "Pašvēstures" otrās grāmatas rakstīšana paņēmusi pārāk ilgu laiku. Pirmo sējumu "Likteņstāstu" izdevniecība publicēja 1998.gadā, un tagad jau gandrīz garām paskrējis divtūkstošais. (..)
    "Pašvēstures" pirmā daļa noslēdzās ar 1944.gada decembri, kad atstāju Latviju. Tālākais stāsts ir par trimdu. Gribas ticēt, ka svešumā vadīto gaitu atskaite varētu likties interesanta ne tikai tiem, kas palika vai arī vēlāk piedzima Latvijā, bet arī trimdiniekiem pašiem, jo ikdienā reti skatāmies atpakaļ. (..)
    Šī "Pašvēstures" daļa aptver laiku no 1944.gada janvāra līdz 1963.gada jūlijam, tātad gandrīz divdesmit gadu. Ģeogrāfiskā secībā - Vācija, Austrija, atkal Vācija, tad ASV - Ņujorka, Filadelfija, Bostona, Deitona, Sinsinatija. Rakstīdams drīz atskārtu, ka pēc otrās būs vajadzīga vēl trešā grāmata - par Kalifornijas dienvidiem, kur līdz šim brīdim nodzīvoti trīsdesmit septiņi gadi. (..)
    (1998.gada pavasarī iznākusī "PAŠVĒSTURE par politiku, bohēmu un trīssoļlēkšanu" iekļuva gada pieprasītāko grāmatu sarakstā, ieguva Krišjāņa Barona balvu, piedzīvoja papildmetienu un apbēra autoru ar simtiem vēstuļu no visas pasaules.)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00
Jānis Zariņš: Kas bija “Mērnieku laiku” un “Izjuriešu” autors?
(Izd. "Signe", 2000.g., 120 lpp., cietos vākos)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 11,00
Regīna Ezera: RAKSTI 1.sējums
(Izd. “Nordik”, 2000.g., 580 lpp., cietos vākos)
3.sējumos. Romāns “Aka”, fantasmagorija “Zemdegas” un vairāki stāsti.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 21,00
Aivars Ruņģis: UZ TĀM PRŪŠU ROBEŽĀM
(Izd. “Memento” Zviedrijā, iesp. drukātavā “Imanta”, 2001.g., 260 lpp.)
Stāsts.
    Kaprāļa Kociņa telefonistu būvgrupas skarbie pieredzējumi 15.divīzijas 50 dienu ilgajā kara gājienā pa Rietumprūsiju - Polijas koridoru un Pomerāniju.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00
GAISMAS DĀRZĀ: Annas Brigaderes un Jāņa Rapas vēstules
(Izd. “Valters un Rapa”, 2000.g., 164 lpp., cietos vākos)
    Rakstnieces Annas Brigaderes un grāmatizdevēja Jāņa Rapas sarakste ir ne tikai interesanta divu lielu, radošu personību domu un jūtu apmaiņa, bet arī spilgta laikmeta liecība ar kultūrvēsturisku nozīmi. Tā aptver laika posmu no 1910. līdz 1932.gadam.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00
Pjetra Umberta Dini: BALTU VALODAS
(Izd. “Jāņa Rozes apgāds”, 2000.g., 574 lpp., cietos vākos)
No itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 21,00
Māris Rungulis: FRĪDA FRIKADELE
(Izd. “Preses nams”, 2000.g., 92 lpp., cietos vākos)
Garstāsts bērniem.
Grāmata godalgota konkursā “Preses nama “Grāmata””.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00
Eriks Ādamsons: DĀVANA
(Izd. apg. “Daugava”, 2000.g., 490 lpp., cietos vākos, ļoti skaisti iesieta)
Īsprozas pilnīgs kopojums (1928-1944).
    Ievietoti noveles, stāsti, tēlojumi un eseja. Gandrīz visi darbi pirmo reizi publicēti dažādos periodiskajos izdevumos laikā no 1928. līdz 1944.gadam. Stāsts “Seši brīnumi” un eseja “Svētā Jāņa kārdināšana” ir pirmpublicējumi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 23,00
Mavriks Vulfsons: 100 DIENAS, KAS PĀRVĒRTA PASAULI
(Izd. “Inkolat N”, 2000.g., 124 lpp.)
No slepenās diplomātijas vēstures 1939-1940.
Pirmā daļa. “Patiesības lauskas”
Otrā daļa. “Mēs - kristieši!”
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00
“Lata romāns”
Biruta Eglīte: ”ĀBEĻU” RAGANA
(Izd. “Lauku avīze”, 2001.g., 286 lpp.)
    Viss te aprakstītais ir patiesība. Tāda bija divdesmitā gadsimta 90.gadu Latvija - no sajūsmas visaugstākajiem kalngaliem ieslīgstot bezcerības staignājā un tikai tad pamazām atrodot cietāku pamatu zem kājām - darbā un ticībā kādam augstākam spēkam, kas mūsos krājies un rūdījies cauri paaudzēm kā visdārgākais garīgais mantojums.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00
Jānis Anmanis:
222 HAIKU par MĪLESTĪBU, MĀKSLU, ZEMI, VISUMU un SIEVIETI

(Izd. "Zvaigzne ABC", 2000.g., cietos vākos)
      "Trīs vārdi
      Trīs rindiņas
      Varbūt arī tās
      Spēj sasildīt
      Kādu sirdi" /J.Anmanis/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 11,00
"Stāsti bērna dvēselei"
Linde fon Keizerlinka: TAVAS ASARAS UZ MANA VAIGA
Par nāvi un atvadām.
(Izd. "Likteņstāsti", 2000.g., 144 lpp., cietos vākos)
    Šī ir trešā rakstnieces un psihoterapeites Lindes fon Keizerlinkas grāmata latviešu valodā, tikpat sirsnīga, ierosmju bagāta un mums visiem ļoti vajadzīga...
    Atvadas, nāve, sēras - gribētos, lai šādi pārdzīvojumi bērnam ietu secen. Un tomēr tie ir neizbēgami un ļoti nozīmīgi. Kas notiek bērna dvēselē, kad vecmāmiņas pēkšņi vairs nav? Kad māsiņa, brālītis vai kāds no tuviniekiem ir smagi slims? Savu bēdu satriekti, mēs, pieaugušie, bieži neattopam, kā palīdzēt bērnam bēdās... Šī grāmata ir tieši par to - kā mierināt, ļaujoties sērām un tiekot pāri tām.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00
SAVĀDI LIKTEŅI
(Izd. "Zinātne", 2000.g., 247 lpp., cietos vākos)
Latviešu noveļu izlase. 1865-1944.
    Dr.habil.philol. Benitas Smilktiņas sakārtotajā krājumā ievietotas labākās latviešu klasiskās noveles, ko vairāk nekā 70 gadu (1865-1944) ilgā laikposmā sarakstījuši 28 īsprozas meistari. Apzinoties, ka ar vienu darbu atklāt ikkatra novelista patieso savdabību nav iespējams, sakārtotāja pārsvarā izvēlējusies retāk publicētus un varbūt mazāk pazīstamus darbus, tajā pašā laikā atklājot arī noveles žanra daudzveidību. Darbi kārtoti hronoloģiskā secībā - no Krišjāņa Barona, Rūdolfa Blaumaņa līdz pat 20.gadsimta 40.gadu jaunāko autoru sacerējumiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00
Andris Akmentiņš: SILTĀKS KĀ ASARA
(Izd. "Preses nams", 2000.g., 120 lpp., cietos vākos)
Trīs skumji stāsti.
    Dzejnieka Andra Akmentiņa grāmatā atradīsiet trīs aizraujošus stāstus. Tajos savijusies gan autora spilgtā iztēle, gan pieredze padomju karadienestā un deviņdesmito gadu Rīgā. Stāstos ir viegli iejusties un smieties, un raudāt - lai pārvarētu tos grūtos brīžus, kurus ikdiena mums dāsni piedāvā. Stāstu krājums godalgots konkursā "Preses nama "Grāmata"".
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 10,00
Alberts Bels: UGUNS ATSPĪDUMI UZ OLU ČAUMALĀM
(Izd. apg. "Daugava", 2000.g., 190 lpp., cietos vākos)
Romāns.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
Aivars Kļavis: PATVĒRUMS ILŪZIJĀM
(Izd. apg. "Daugava", 2000.g., 222 lpp., cietos vākos)
Romāns.
    Autors romānā skaudri pietuvinās mūsdienu būtiskumiem. Optimisma pārpilna radoša personība cenšas iestabilizēties laukos. Radikāls kūlenis ģimeniski un radikāls kūlenis sadzīviski. Iesākums patiešām cerīgs. Cilvēki, kuri ir mīlestības varā, gatavi kalnus gāzt. Bet - ak, vai! Lauki mainības pretrunās un zemniekošanas praktiskumi ir vide, kurā autors detalizēti iejuties un romāna likteņcilvēkus pārliecinoši tēlo kā literāros tēlus.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
LATVIJAS KARA MUZEJA GADAGRĀMATA
(Izd. LU žurnāla "Latv.vēsture" fonds, 2000.g., 192 lpp.)
    Muzeja "Gada grāmata" būs zinātnisku rakstu krājums, kurā tiks publicēti gan muzeja darbinieku, gan citu pētnieku raksti par Latvijas militāro un politisko vēsturi, kā arī ārvalstu pētnieku darbi. "Gada grāmata" sniegs ieskatu muzeja kolekcijās un stāstīs par atsevišķiem priekšmetiem tajās, kā arī atspoguļos muzeoloģijas problēmas. Mēs ceram, ka "Gada grāmata" kļūs par pastāvīgu muzeja izdevumu.
    Grāmatā izmantoti priekšmeti un fotoattēli no Latvijas Kara muzeja krājumiem (arhīva).
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00
"Lata romāns"
Vija Gune:
ATPAKAĻCEĻŠ
(īsromāns) un NĀRUGUNS (romāns)
(Izd. "Lauku Avīze", 2000.g., 239 lpp.)
    "Nāciet līdzi notikumos un ļaudīs, kur milzīgas Zemgales debesis klāj zili zaļu burvestību pār ceļiem un likteņiem, kur noslēpums izlien kā krupis no paslieksnes krēslas stundās, un rīta skaidrība nakts brīnumus padara vēl neizprotamākus.
    Nodzied gailis, tumsas māņi izkūst, slotaskāti iegulst kaktos, piestas un bluķi izliekas kalpojam tikai ļaužu darbīgumam. Arī cilvēki pierasti kalpo. Kam? Kurš rok dziļi savu tumsu, kuram izdodas nosargāt savu gaismu?"
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00
Juris Rubenis, Māris Subačs:
ES TICU, DIEVS, KA TU MANI SAPROTI

(Izd. “Zīmes studija”, 2000.g., 183 lpp., cietos vākos)
Pieredze. Lūgšanas. Meditācijas teksti.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 10,00
Aloizs Visvaldis Blonskis:
NO IERINDNIEKA LĪDZ ĢENERĀLIM

(Izd. “Likuma vārdā”, 2000.g., 248 lpp.)
    “(..) Četrdesmit septiņu gadu laikā kopš dienas, kad sāku nēsāt uzplečus, esmu uzdienējis no ierindnieka līdz ģenerālim. Esmu strādājis gan par posteņa milici, gan pēc milicijas skolas beigšanas un virsnieka pakāpes iegūšanas dažādos amatos kriminālpolicijā, gan vēlāk, jau akadēmiju pabeidzis, ieņēmis vadošus amatus milicijā un vēlāk policijā. Pa šiem gadiem esmu pieredzējis ļoti daudz briesmīgu kriminālnoziegumu. Arī ar cietušajiem un bojā gājušajiem. (..)
    Visvairāk ar savu grāmatu gribētu jauniešiem, mūsu jaunajai kriminālpolicistu maiņai, atgādināt šo pagātni. Darīt viņiem zināmu, kā mēs savulaik strādājām, kā mainījusies Latvijas kriminālā pasaule, kādas bijušas kļūdas un kādi panākumi. Bet tie, kuru ikdiena nav saistīta ar policiju, cerams, izlasījuši grāmatu, uzzinās par mūsu darbu vairāk nekā līdz šim. Savukārt, izprotot to, spēs arī labāk saprast un novērtēt.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00
REPRESIJAS LATVIJAS LAUKOS. 1944-1949
(Izd. Latvijas Valsts arhīvs, 2000.g., 244 lpp., cietos vākos)
Dokumenti un materiāli.
    Krājumā ietvertie dokumenti galvenokārt ir pirmpublicējumi.Dokumentu arheogrāfiskā apdare veikta saskaņā ar vēstures avotu publicēšanas tradīcijām. Publicētajiem dokumentiem ir vienota numerācija, katram no tiem ir redakcijas virsraksts, kurā norādīts dokumenta autors, veids, adresāts, raksturots dokumenta saturs, kā arī dokumenta sastādīšanas laiks (ja to ir bijis iespējams noteikt). (..) Redakcijas virsrakstos galvenokārt lietoti iestāžu saīsinātie nosaukumi. Pēc dokumenta sniegta tā leģenda ar norādi par dokumenta autentiskumu un to, kādā arhīva fondā, aprakstā, lietā dokuments glabājas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00
Herberts Misiņš: NO RĪGAS LĪDZ PARĪZEI 1944.-1956.
(Izd. “Mežābele”, Itakā, ASV, 2000.g., 102 lpp., cietos vākos)
Atmiņu stāsts.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00
albūms: RĪGA
(Izd. "Jāņa sēta", 2000.g., 96 lpp., liela formāta albūms)
Īsas pārdomas par Rīgas 800 gadu vēsturi un pastaiga pa pilsētu 64 brīnišķīgās fotogrāfijās.
Vienas albūma cena ar piegādi - USD 21,00
Enciklopēdija katrai ģimenei "Tava labākā grāmata par Latviju"
R Ī G A

(Izd. "Aplis", 2000.g., 287 lpp., cietos vākos)
Atradīsiet atbildes jautājumiem:
    Cik Rīgai vārtu?
    Vai Rīgā ir pazemes ejas?
    Ar ko ievērojama Lucavsala?
    Kā tika pavadīts laiks Melngalvju namā? u.c.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00
Monsinjors Oļģerts Daļeckis: NĀCARIETIM - 2000
(Izd. Rīgas Metropolijas katoļu Garīgais seminārs, 2000.g., 332 lpp.)
Atmiņas un pārdomas par Svēto Zemi.
    Grāmatā ietvertas tās Svētās Zemes svētvietas, kuras autors apmeklējis. Lasītājs grāmatā sastapsies ar Svēto Rakstu citātiem, garīgiem pamudinājumiem un meditāciju.
    Tekstu ilustrē krāsaini attēli no albumiem par Svēto Zemi un autora fotogrāfijas. Grāmatā ir Jāņa Pujāta autogrāfs.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 19,00
PEARLS OF LATVIA
(Publishing House AGB, 2000, 288 pages)
    Full colour guide to 40 of the most beautiful castles, palaces and manors in Latvia.
    Map of Latvia and 16 local maps, over 450 illustrations.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 27,00
Antuāns de Sent-Ekziperī: MAZAIS PRINCIS
(Izd. "Zvaigzne ABC", 2000.g., 91 lpp., cietos vākos)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 10,00.
Mūzika Ziemassvētku noskaņai albūmā
MILLENNIUM skats uz Latviju. 2.daļa
(Izd. "Madris", 2000.g., 360 lpp., cietos vākos)
    Šī grāmatā aicina reāli ielūkoties Latvijas problēmās un pretrunās, veidot sabiedrībā kritisku domāšanu. Autori dod katrs savu skatījumu, meklē katrs savu nišu.
    Grāmatā - sarunas, gadsimtiem mainoties; Latvijas 1000 gadu vēsture piemiņas zīmēs; Latvija: integrācija, statistika.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 20,00
JO ESAM LATVIEŠI
(Izd. "Klubs 415", 2000.g., 278 lpp., cietos vākos)
Atmiņu stāstus apkopojis Tālivaldis Bāliņš.
    Šajā grāmatā ir lasāmas to cilvēku atmiņas, kuriem izdevās izdzīvot, strādājot vergu darbu krievu okupantu nāves nometnēs, izsūtījumā Sibīrijā, atrodoties pastāvīgu draudu ēnā savās mājās, savā Tēvzemē, laikā, kad cīņā pret iebrucējiem vai to nomocīti gāja bojā un izklīda pasaulē ap 300 000 latviešu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00
Apsveikumi. Novēlējumi. Veltījumi.
(Izd. IU "Mācību apgāds", 2000.g., 298 lpp., cietos vākos)
Sastādītājs Māris Krams.
    Grāmatā atrodami apsveikumi, novēlējumi, veltījumi katrai vārda dienai, kāzu gadu jubilejām, dzimšanas dienai, jaunajam gadam un Ziemassvētkiem, valsts svētku dienām un vēl citiem gadījumiem, kā arī pareģošana pēc skaitļiem - numeroloģija. Ar tās palīdzību iespējams aprēķināt savas dzīves laimīgākos gadus, dzimšanas datu simboliku un vēl daudz ko citu ļoti interesantu un noderīgu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00
"Lata romāns"
Vladimirs Kaijaks: NĀRBUĻU DĒLI
(Izd. "Lauku Avīze", 2000.g., 254 lpp.)
  
"Jau mīlestības trijstūris romānam dod pietiekami vielas. Bet mīlestības četrstūris nospriego attiecības kā pulksteņa atsperi, kura kādā brīdī var atritināties ar postīgu spēku.
    Par to ir šis romāns - Vladimira Kaijaka "Nārbuļu dēli". Tiem, kas lasījuši "Enijas bizi" un "Zem Marsa debesīm" - Nārbuļu dzimtas likteņa tālākceļš, bet citi to var pieņemt kā patstāvīgu darbu."
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00
IMANTS ADERMANIS savā un citu skatījumā
(Izd. apg. "Priedaine", 2000.g., 286 lpp., cietos vākos)
    Grāmata veltīta aktierim, režisoram un pedagogam Imantam Adermanim (1930.-1996.). No dažādiem skata punktiem - laikabiedru, draugu un audzēkņu - raksturota šī skatuves mākslinieka personība un viņa devums latviešu teātrī. Savdabīgs papildinājums atmiņu stāstiem ir paša Imanta Adermaņa kādreiz rakstītais un runātais. Noslēgumā teātra vēsturnieces Gundegas Saulītes plašāks raksts par Imanta Adermaņa dzīves un darba gaitām.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
Ojārs Zanders: SENĀS RĪGAS GRĀMATNIECĪBA UN KULTŪRA HANZAS PILSĒTU KOPSAKARĀ (13.-17.gs.)
(Izd. "Zinātne", 2000.g., 395 lpp., cietos vākos)
    Grāmata stāsta dažādos aspektos par Rīgas kultūrvēsturi pirmajos piecos pilsētas pastāvēšanas gadsimtos. Dominē grāmatniecība, bet skartas arī citas senās Rīgas kultūras norises. Rīga parādīta pārējo Hanzas pilsētu kopsakarā un līdz ar to visas tālaika Eiropas kultūras kontekstā. Izdevumā izmantoti Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas un citu republikas arhīvu un bibliotēku fondi, kā arī Vācijas bibliotēkāsun arhīvos iegūtie materiāli.
    Grāmata bagātīgi ilustrēta.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 36,00
Velta Krūze: UZ DAILES JAUTRĀ VIĻŅA
(Izd. "Zinātne", 2000.g., 272 lpp.)
    Šī grāmata ir kā savdabīga liecība par to veselīgo, radošas izdomas pilno enerģiju, kas arī ar labdabīga humora devu spēcinājusi Dailes teātra ansambli daudzu gadu garumā. Ilggadējās aktrises Veltas Krūzes saglabātie "ruļļi" paver ieskatu skatītājiem mazāk zināmajā šā teātra iekšpusē, reizē bagātinādami latviešu teātra vēstures izziņu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00
Dace Lūse: LATVIEŠU TRIMDAS PROZA
(Izd. "Jumava", 2000.g., 182 lpp., cietos vākos)
    LU docentes Daces Lūses grāmata "Latviešu trimdas proza" ir pārskats par izcilāko latviešu trimdas prozaiķu devumu. Bez viņu daiļrades apzināšanas latviešu literatūras aina nebūtu pilnīga.
    Grāmatā iekļauti: Alfrēds Dziļums, Valdemārs Kārkliņš, Gunars Janovskis, Knuts Lesiņš u.c.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00
Irbe Treile: PRINCESE ATVER ACIS
(Izd. apg. "Daugava", 2000.g., 108 lpp., cietos vākos)
    Romāns miniatūrās.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00
Arnolds Auziņš, Reinis Ādmīdiņš: ČETRI DIŽI ZEMGALIEŠI
(Izd. "Jumava", 2000.g., 80 lpp., cietos vākos)
    Latviešu rakstnieki un publicisti par mūsu valsts pirmajiem prezidentiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00
Jānis Polis: PIE TĒVU ZEMES DĀRGĀS
(Izd. kult. biedr. "Harmonija", 2000.g., 192 lpp., cietos vākos)
    Grāmata nosacīti dalāma divās nodaļās. Pirmajā ietvertas apceres par ievērojamām personībām - pavisam kopā par septiņpadsmit, kuru izvēlei ir zināmā mērā nejaušības raksturs. Astoņdesmito gadu pirmajā pusē, kad sāku pētīt šo tēmu, manu vērību vispirms saistīja personības (Jānis Austriņš, Arturs Bērziņš, Reinis Ebelis, Angelika Gailīte, Kārlis Millers, Jānis Rātminders; pat Leonīds Breikšs, Jēkabs Pilsātnieks, Stērstu Andrejs, Elza Stērste...), par kurām dažādu (lielā mērā - politisku) motīvu dēļ maz bija zināms. Ārpus šī loka apzināti atstāju pašus populārākos - brāļus Kaudzītes, Kārli Skalbi, Emīlu Dārziņu, Antonu Austriņu. Par viņiem lasāms daudzos izdevumos, un viņu piemiņas labā strādā muzeji.
    Grāmatas otrās nodaļas tematika ir daudzveidīgāka. Te ievietoti plašāki pētījumi par Breikšu un —ancbergu dzimtām un komentētas ievērojamu piebaldzēnu vēstules. Pāris rakstos skartas Latvijas brīvības cīņas. Sniegts neliels ieskats Piebalgas muižas vēsturē. Nodaļas centrālajā vietā ir brāļi Kaudzītes, kuriem te veltītas vairākas apceres. Arī no šeit ievietotajiem rakstiem trīs publicēti pirmoreiz.
    Grāmatā izmantoti fotoattēli no Kaudzīšu muzeja fondiem un autora personīgā arhīva. Oriģinālfotogrāfijām iespēju robežās norādīts autors un gads.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00
LATVIJA 19.GADSIMTĀ: Vēstures apceres
(Izd. Latv. vēst. instit. apg., 2000.g., 575 lpp., cietos vākos)
Grāmatā izklāstītas 19.gadsimta Latvijas vēstures svarīgākās problēmas. Galvenā uzmanība pievērsta industriālās sabiedrības veidošanās procesam, kad cilvēki atbrīvojās no kārtu ierobežojumiem. Latviešu tauta ieguva izglītību, veidojās tās nacionālā pašapziņa. Politiskās, saimnieciskās un sabiedriskās dzīves attīstība radīja priekšnoteikumus pastāvīgas Latvijas valsts izveidei.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 29,00
Jānis Jaunsudrabiņš: TRIMDAS RAKSTI
(Izd. "SIGNE", 2000.g., 304 lpp., cietos vākos)
1.sējums (1944.-1948.). Kopotu rakstu papildinājums.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
LATVIJAS PĒRLES
(Izd. "AGB", 2000.g., 288 lpp.)
Kultūrvēsturisks ceļvedis pa 40 skaistākajām Latvijas pilīm un muižām. Latvijas karte un 16 apvidus shēmas, vairāk nekā 450 attēlu.
    Šis ceļvedis ir palīgs visiem, kas Latvijā vēlas baudīt skaistu un sakoptu vidi lietišķu sarunu un sabiedrisku pasākumu laikā vai pavadot brīvdienas. Tajā apkopota kultūrvēsturiska informācija par 40 skaistākajām pilīm un kungu mājām.Grāmatā ir vairāk nekā 450 ilustrāciju, kas pievērš uzmanību interesantām detaļām un vēstures pieminekļiem. Iedalījums nodaļās ir visai nosacīts un veidots pēc teritoriālā principa. Katra nodaļa sākas ar apvidus shēmu, kurā atzīmēti attiecīgajā nodaļā apskatītie objekti. Objekta apraksts sākas ar piktogrammām, kuras informē par interesantām vietām, izklaides iespējām un pakalpojumiem. Ceram, ka objektu alfabētiskais rādītājs un to celtniecības hronoloģiskais rādītājs, kā arī sertificēto viesnīcu saraksts atvieglos maršruta izvēli.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 23,00
Anna Žīgure: ES STĀSTU PAR LATVIJU
(Izd. "Karogs", 2000.g, 304 lpp., cietos vākos)
    Anna Žīgure bija pirmā atjaunotās Latvijas vēstniece Somijā un Igaunijā, un sešos darba gados ieguva savai dzimtenei daudz draugu. Tā kā bieži nācās atbildēt uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem, viņa nolēma uzrakstīt somiem grāmatu. "Tomēr tik tuvu " iznāca Somijā 1997.gadā, bet 1999.gadā to publicēja Igaunijā. Grāmatai bija lieli panākumi, un somu izdevniecība "Otava" palūdza autori uzrakstīt vēl otru grāmatu, kas iznāca 2000.gada vasarā un saucas "Latvijas zeme un debesis". Latviešu lasītājiem beidzot ir iespēja iepazīties ar abām grāmatām vienos vākos.
    "Tomēr tik tuvu" ir atmiņu grāmata, kurā Anna Žīgure raksta par savu bērnību, ģimeni, vecvecākiem, par laiku Jūrmalā un Tartu universitātē, kā arī par piedzīvoto Helsinkos, kur viņa kļuva par diplomātu korpusa vecāko.
    "Latvijas zeme un debesis" stāsta par dabu, vēsturi un šodienu. Anna Žīgure labi pazīst Latvijas smago vēsturi, tomēr pratusi saskatīt arī puķu un dziesmu Latviju.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 20,00.
"Lata romāns"
Daina Avotiņa: KAPTEIŅA JĒKA MĪLESTĪBA
(Izd. "Lauku Avīze", 2000.g., 192 lpp.)
    "Anna paņēma bērniņu un pacēla pret gaismu, pirms sāka apmazgāt koka tovera siltajā ūdenī: "Jūrnieks!" viņa uzsauca uz durvju pusi. Aiz tām tūdaļ atskanēja skaidri sadzirdama dziļa un patiesa atvieglojuma nopūta. Tātad nu viss ir kārtībā! Pičs, laimīgi smaidīdams, cēlās un gāja ārā vētrā." Tā pasaulē ierodas mazais Jēkabs - no sākuma saukts par Jēci, bet vēlāk par Jēku. Grāmatā varēsim izsekot visām Jēkaba Bērza jeb kapteiņa Jēka gaitām no cara laikiem līdz pat astoņdesmito gadu beigām. Bet kas un kāda tad īsti ir kapteiņa Jēka mīlestība?"...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00
LATVIJAS FUTBOLA VĒSTURE
(Izd. "Jāņa sēta", 2000.g., 495 lpp., cietos vākos)
Sastādījis Miķelis Rubenis.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 27,00
Ē.Vēciņš, Dz.Rubenis, G.R.Grīns
NAUDA LATVIJĀ XX GADSIMTĀ

Katalogs 2 daļās 5 sējumos.
1.daļa 1.sējums. "PAPĪRA NAUDAS ZĪMES"
(Autorizdevums, 2000.g., 128 lpp.)
    Pirmajā sējumā ar pamata kārtas numuru iekļautas 40 naudas zīmes, kā arī 38 atsevišķu zīmju varianti.
    Pirmajā daļā būs 4 sējumi. Kataloga otrā daļa veltīta monētām (5.sējums). Katalogā sniegtas ziņas ne tikai par likumīgiem maksāšanas līdzekļiem, bet arī par visdažādākajiem noraidīto naudas zīmju un monētu projektu variantiem un paraugnovilkumiem (paraugkalumiem).
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 31,00
Ernests Spīčs: Mārtiņa deju grāmata nr. 1
(Izd. Latvijas Universitāte, 99.g., 48 lpp.)
Mūsdienu latviešu tautas deja - 1.burtnīca.
    Ernests Spīčs (1955), Latvijas Universitātes Etniskās kultūras centra vadītājs, dejas mākslas pamatus apguvis deju ansambļos "Uguntiņa" un "Dancis". Profesionālu horeogrāfa izglītību ieguvis Latvijas Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas nodaļā. Tradicionālajai tautas dejai pievērsies 1978.gadā. 1980.gadā dibinājis un vada Latvijā pirmo deju folkloras kopu "Dandari".
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 5,00
Ernests Spīčs: Mārtiņa deju grāmata nr. 2
(Izd. Latvijas Universitāte, 2000.g., 48 lpp.)
Mūsdienu latviešu tradicionālā deja - 2.burtnīca.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 5,00.
LĪGOTNES
(Izd. Latvijas Universitāte, 2000.g., 52 lpp.)
Tradicionālās līgotņu melodijas un teksti.
Sastādītāja Dina Kalniņa.
Līgotņu krājums paredzēts tautas dziedāšanas tradīcijas atjaunošanai un kopšanai.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 5,00
Visvaldis Lācis:
ETNISKIE KONFLIKTI AUSTRUMEIROPAS TAUTU VĒSTURĒ

(Izd. "Vieda", 2000.g., 519 lpp., cietos vākos)
"(..)Es neuzskatu, ka šajā grāmatā aprakstītajos etniskajos konfliktos visos gadījumos ir atrasts taisnīgs atrisinājums, taču esmu mēģinājis to atrast. Šie taisnības meklējumi šajā grāmatā nebūt vēl nav sasnieguši pilnību. Tomēr zināšanu trūkums par etnisko konfliktu cēloņiem, kas bieži ir redzams un jūtams pat tādu cilvēku sabiedrībā, kurus interesē vēsture, starptautiskās attiecības, starptautiskās tiesības, vispārējās cilvēktiesības, rosināja mani ķerties pie šīs grāmatas rakstīšanas." /Autors/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 21,00.
Gundega Repše: ĪKSTĪTE
(Izd. “Pētergailis”, 2000.g., 182 lpp., cietos vākos)
Romāns.
    “Gundegas Repšes jaunais romāns sloksni pa sloksnei vērš vaļā vienas ģimenes esību, uzplēš mīlestības, nodevības, glābiņus, neglābiņus, līdz lasītājs jūt - viss šaušalīgais sastats sāp pašam. Sloksnes ir no viņa ādas.
    Bezjēga sāp, bet arī jēga sāp. Sāp arī mīlestība, vienīgā likteņu remdētaja. Romāna realitātes ir būvējis izciestais gadsimts. Metaforas, šķiet, piespēlējis Dievs, latviešu “Īkstīte” vibrē kā “nomizota dzīvība” (Gundegas teksts).” /Māris Čaklais/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00
Emīlija Soida, Sarma Kļaviņa:
LATVIEŠU VALODAS INVERSĀ VĀRDNĪCA

(Izd. “RAKA”, 2000.g., 396 lpp.)
41 179 vārdi.
Otrais, papildinātais un labotais izdevums.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 22,00
RĪTA LAIKS - ZELTA LAIKS
(Izd. SIA “Asja”, 2000.g., 96 lpp., cietos vākos)
Latviešu tautas sakāmvārdi un parunas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00
ANSS LERHIS-PUŠKAITIS atmiņās un stāstos
(Izd. “Madris”, 2000.g., 318 lpp., cietos vākos)
    “Pasaku tēvs” Anss Lerhis-Puškaitis (1859-1903) līdz šim ir mazāk pazīstams nekā “dainu tēvs” Krišjānis Barons, taču tautas atmiņā viņiem pienāktos atrasties cieši blakus.
    Šī grāmata dod iespēju gūt vispusīgu priekšstatu par apbrīnojami strādīgo un daudzpusīgo personību - atmodas darbinieku, pasaku vācēju, rakstnieku, skolotāju, dārzkopi.
    Grāmatas kodolu veido Roberta Bērziņa apcerējums par savu skolotāju, kolēģi, domubiedru.
    Anša Lerha-Puškaiša sarakstītie un pierakstītie teksti atklāj viņu kā folkloras vācēju, stāstītāju, rakstnieku, žurnālistu, oratoru.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00
Jānis Veselis: LATVJU TEIKSMAS
(Izd. apg. “Brennus”, 2000.g., 85 lpp., cietos vākos)
Latvju grāmata.
Niklāva Strunkes oriģināllitogrāfijas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
Latvijas Evanģēliski luteriskās BAZNĪCAS gadagrāmata 2001
(Izd. “Svētdienas Rīts”, 2000.g., 421 lpp.)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00
Laimonis Purs: SKAISTS NOBRAUCIENS
(Izd. "Valters un Rapa", 2000.g., 206 lpp., cietos vākos)
    Tuvākās impērijas izlūks un tālās Dienvidamerikas narkotiku tirgonis cīnās Latvijā par... Par ko? Par ietekmi? Naudu? Varbūt - mīlestību? - Skaists nobrauciens! - jūsmo Rīgas meitene Arta sava amerikāņu drauga privātās slaloma trases augšgalā. Taču - ne visi skaistie nobraucieni tikpat žilbinoši arī beidzas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
Māris Čaklais: LAIKS IEGRAVĒ SEJAS
(Izd. "Jāņa Rozes apgāds", 2000.g., 342 lpp., cietos vākos)
    Uzmetumi memuāriem. Pirmā grāmata.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 19,00
Māris Čaklais: DESMIT MĪLAS DZIESMAS RĪGAI
(Izd. "Pētergailis", 2000.g., 67 lpp., cietos vākos)
  
Lībiešu cilšu senā apmetnes vieta Rīga. Hanzas pilsēta Rīga. Jūgenda pilsēta Rīga. Krustceļu un kultūras krustpunktu dinamika. Iekārota un iekarota, mīlēta un sargāta. Ne velti - tieši "mīlas dziesmas" ir uzrakstījis latviešu dzejnieks Māris Čaklais, turpinot latviešu un cittautu dzejnieku un rakstnieku atzīšanos Rīgai. Uzrakstījis sev un citiem - tāpēc arī grāmata iznāk četrās valodās. Spilgti ir "Desmit mīlas dziesmu" atdzejotāju likteņi - šai grāmatai atbilstoši. Krieviski tās atveidojusi Ludmila Azarova - Maskavā dzimusi, aizkustinoši pieķērusies Rīgai, brīnišķīga Latvijas literatūras un likteņu pārzinātāja; vāciski atdzejojusi Margita Gūtmane - lielāko mūža daļu nodzīvojusi Vācijā un Zviedrijā un tagad dzīvo Rīgā; angliskojusi Ieva Lešinska - daudzus gadus pavadījusi Amerikā un tagad - atkal Rīgā. Katrai "dziesmai" ir sava atskaņa gleznas veidā - tās pieder armēņu mākslinieka Varuža otai.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00
Māris Čaklais: MANA MĀJAS LAPA TAVAI MĀJAS LAPAI
(Izd. "Jāņa Rozes apgāds", 2000.g., 95 lpp., cietos vākos)
  
Dzeja.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 11,00
Roberts Mūks: CEĻĀ UZ RIETUMU NIRVĀNU - CAUR LATVIJU
(Izd. "Valters un Rapa", 2000.g., 190 lpp.)
    Pasaulē pazīstamā filozofa Roberta Mūka grāmata izvadās lasītājus pa Austrumu gudrību labirintiem. Līdzi ņemot senču dievestību, ceļā uz Rietumu nirvānu autors aicina arī latviešus.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00
Lauku Avīzes GADAGRĀMATA 2001
(Izd. "Lauku Avīze", 2000.g., 320 lpp.)
    "Gadagrāmatā" apkopoti juristu un dažādu nozaru speciālistu padomi un praktiķu novērojumi. Ierosinājumus atradīs gan lopkopji, gan laukkopji, gan dārzkopji, noderīgas atziņas varēs smelties pirms tehnikas vai būvmateriālu iegādes, domāts par veselību, skaistumu, mājsaimniecību un brīvajiem brīžiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00
HEDVIGAS KUNDZES GADAGRĀMATA 2001
(Izd. "Preses nams", 2000.g., 264 lpp.)
    Derīgi padomi, veselība, azaids, rokdarbi, dārza darbi...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00
Vizma Belševica: RAKSTI, 2.sējums
(Izd. "Jumava", 2000.g., 336 lpp., cietos vākos)
    Dzeja.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00
Jānis Grots, Elza Ķezbere: PIENĀKS REIZ TIKŠANĀS LAIKS
(Izd. apg. "Daugava", 2000.g., 86 lpp., cietos vākos)
  
Jānis Grots - vēstules Solveigai.
    Elza Ķezbere - vēstules Pēram Gintam.
    Jānis Zālītis - romantisks mīlasstāsts vēstulēs.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 10,00
Hanna Ārente: TOTALITĀRISMA IZCELSME
(Izd. "Elpa", 2000.g., 612 lpp.)
    Hannas Ārentes darbs "Totalitārisma izcelsme" ir divdesmitā grāmata Sorosa fonda - Latvija dibinātajā tulkojumu sērijā "Cilvēks un sabiedrība". Centrālās Eiropas universitātes izstrādātās tulkojumu sērijas koncepciju ar Atvērtās sabiedrības institūta Izdevējdarbības attīstības centra un Sorosa fonda - Latvija atbalstu īsteno vairākas Latvijas izdevniecības. Šā kopdarba mērķis ir ik gadu laist klajā vismaz piecu nozīmīgu sociālo un humanitāro zinātņu darbu tulkojumus, kuros laika gara meklējumi atklāti pasaulē atzītu mūsdienu zinātņu klasiķu interpretācijā.
V
ienas grāmatas cena ar piegādi - USD 19,00
LĪBIEŠU gadagrāmata 2000
(Izd. "Lībiešu krasts", 2000.g., 132 lpp.)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00
APCEĻOSIM LATVIJU
(Izd. "Latvijas mobilais telefons", 2000.g.)
    Atšķirībā no 1998. un 1999.g. "Ceļveža" izdevumiem jaunais 2000.g. Jubilejas izdevums jāuzskata par īpašu līdz šim padarītā darba kopsavilkumu. Jubilejas izdevumā ir iekļautas interesantākās apskates vietas no 1998. un 1999.g. "Ceļveža" izdevumiem, kā arī jaunas, līdz šim mazpazīstamas apskates vietas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
RĪGA - Pilsētas plāns 2000./2001.
(Izd. "Karšu izdevniecība Jāņa sēta", 2000.g., salokāmā karte)
Vienas kartes cena ar piegādi - USD 7,00.
Alfrēds Teodors Žīgurs:
Pēckara dienasgrāmatās atrasti DZEJOĻI

(Izd. izdevn. “SolVita”, 2000.g., 512 lpp., cietos vākos)
    Šajā grāmatā iepazīstamies ar daļu no autora sarakstītajām dienasgrāmatām. Iespaidu, faktu, atziņu hronika par nodzīvoto posmu iemūžināta nākošajām paaudzēm. Darbs nav novēlēts dzejas mūzas elitei, bet plašākai latviešu tautas daļai.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00
Gunārs Kurlovičs, Andris Tomašūns:
LATVIJAS VĒSTURE vidusskolai 2.daļa

(Izd. “Zvaigzne ABC”, 2000.g., 396 lpp., cietos vākos)
    Izdevumā aplūkota Latvijas vēsture 20.gadsimtā, sākot ar Pirmo pasaules karu un beidzot ar svarīgākajiem deviņdesmito gadu notikumiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 21,00
“Lata romāns”
Ieva Bērziņa: DĀLDERKALNĀ

(Izd. “Lauku Avīze”, 2000.g., 223 lpp.)
    Kopš bērnības daudziem zināma spēle ar dāldera došanu: “Še, tev, dālder’s, pērc, ko gribi, tikai nesaki ne jā, ne nē, baltu, melnu nepiemini.” Katram dzīvē ir bijis savs dālderis.
    Ko nopirka vai dabūja par savu dālderi Dzidra un Jānis, ko Linda un Zigurds, Ilga un Juris, Larisa, Martiņa, Elziņa un visi citi, kas krāja savas dzīves spēles dālderus?
    Ko tālāk darīs romāna varoņi? Vai Kārlis, mazais Dālderkalna spoks, būs šai vietai piederīgs uz mūžu? Kā tālāk ritēs abu māsu, Ilgas un Lindas dzīve? Daudz kas vēl paliek nākotnes ziņā, bet laika rats rit.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00
Irma Grebzde: SAULE MANĀ LOGĀ
(Izd. “Signe”, 2000.g., 120 lpp., cietos vākos)
Stāsti un miniatūras.
    “Saule manā logā” - vai tā ir sārtdzeltenā puķe, kas talantīgajam matemātikas ģēnijam kā brīnums uzzied pirmoreiz atklātajā dabas pasaulē? Nē! Tie vispirms ir cilvēki, kas, autorei pa mazo iztēles lodziņu veroties, uzmirdz katrs ar savu īpašo krāsu.
    Rakstniece meistarīgi prot notvert kādu spilgtu mirkli sava personāža dzīvē un dažu lappušu garā it kā vienkāršā stāstījumā uzburt romāna vērtu notikumu un pārdzīvojumu gammu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00
Maksimilians Kvite: MINIATŪRAS
(Izd. “Atēna”, 2000.g., 214 lpp., cietos vākos)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.
Aina Nagobads-Ābols, Guntars Ābols:
PARĪZE, MADRIDE, LISABONA un atpakaļ RĪGĀ

(Izd. “Zinātne”, 2000.g., 320 lpp., cietos vākos)
Atmiņas un vērojumi četrās vēstniecībās.
    Grāmatas autori iepazīstina ar piedzīvoto un pārdzīvoto, desmit gadus strādājot diplomātiskā dienestā pašā Eiropas sirdī - Francijā, Spānijā un Portugālē, kā arī pildot Latvijas vēstnieka pienākumus UNESCO. Līdztekus galvenajai sižetiskajai līnijai -sarežģītajam ceļam uz Latvijas starptautisko atzīšanu autori iepazīstina ar Rietumu politikas “virtuvi”, neaizmirstot arī valstu sadarbības ekonomiskos, kultūras un emocionālos aspektus.
    Grāmata bagātīgi ilustrēta.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 19,00
Kārlis Fimbers: SAULES KAUJA
(Izd. apg. “Daugava”, 2000.g., 262 lpp., cietos vākos)
Vēsturisks romāns.
    1236.gada 22.septembrī purvainā vietā netālu no Saules tika sakauti Zobenbrāļu ordeņa karapulki. Tie atgriezās no sirojuma pa Lietuvu, uz kurieni bija devušies atriebt lietuviešu iebrukumus vācu feodāļu valdījumos. Kaujā krita ordeņa mestrs un ap 50 ordeņa brāļu, kā arī daudzi karakalpi. Pēc šīs kaujas Zobenbrāļu ordenis beidza pastāvēšanu. Lietuviešu un zemgaļu uzvara Saules kaujā uz laiku aizkavēja vācu feodāļu agresiju Baltijas teritorijā.
    1936.gadā, kad tika atzīmēta Saules kaujas 700.gadadiena, šo baltu tautu kopīgās cīņas vēsturiski nozīmīgo notikumu romānā attēloja Kārlis Fimbers.
    Šogad 22.septembris pirmo reizi tiks atzīmēts kā Baltu vienības diena.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
Gunārs Janovskis: KOPOTI RAKSTI 7.sējums
(Izd. “Elpa”, 2000.g., 392 lpp., cietos vākos)
Divi darbi - <<Ļaudis pie jūŗas>> un <<Lielais loms>>.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00
Valda Kļava: EIROPA JAUNO LAIKU SĀKUMĀ
(Izd. “Zvaigzne ABC”, 96.g., 184 lpp., cietos vākos)
    Latvijas Universitātes docentes Valdas Kļavas sarakstītā mācību grāmata aptver laikaposmu no 15./16.gs. mijas līdz 17.gs. vidum - pārejas periodu no viduslaikiem uz jaunajiem laikiem.
    Materiāls aplūkots pēc kopsakarības principa: Rietumeiropa - Baltijas jūras reģions - Latvija.
    Jaunā mācību grāmata līdz ar Latvijas Universitātes vēsturnieku sagatavotajām vēstures grāmatām citām klasēm ir pēckara gados pirmais mēģinājums dot skolai oriģinālu, modernu un bagātīgi ilustrētu mācību līdzekli vēsturē.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00
Ingrīda Zemzare, Guntars Pupa:
JAUNO MŪZIKA PĒC DIVDESMIT GADIEM

(Izd. “Jumava”, 2000.g., 352 lpp., cietos vākos)
    Grāmata apraksti par Imantu Kalniņu, Pēteri Plakidi, Imantu Zemzaru, Juri Karlsonu, Pēteri Vasku, Ivaru Vīgneru, un Uldi Stabulnieku.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 19,00
Jānis Labsvīrs: LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS KOLEKTIVIZĀCIJA 1944.-1956.g.
(Izd. “Zinātne”, 2000.g., 215 lpp., cietos vākos)
    Profesora Jāņa Labsvīra (dz. 1907) grāmata ir vēstures liecība par kolektivizāciju Latvijā. Tā ir nozīmīgs pētījums Latvijas lauksaimniecības vēsturē, aplūkojot laikposmu starp abiem pasaules kariem, pirmās padomju okupācijas laiku, plašāk iztirzājot notikumus pēc Otrā pasaules kara - 1944.gada agrāro reformu, gatavošanos lauksaimniecības kolektivizācijai, vienlaidu kolektivizāciju un tās sekas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00
Gunārs Birkmanis: CERĪBU un VILŠANĀS GADI...
(Izd. “Klubs 415”, 2000.g., 755 lpp., cietos vākos)
    Šī ir sestā un pati apjomīgākā autora grāmata. Viņš izsekojis atmodas gadu notikumus un rāda tos laika secībā. Lasītājiem, kuŗiem nav bijusi izdevība nepārtraukti sekot Saeimas un valdības darbībai, notikumiem Latvijā un ārpus tās, šī grāmata atgādinās notikumus no atmodas sākuma 1988.gadā līdz 5.Saeimas ievēlēšanai. Te var iepazīties ar notikušo un patiesā latviešu patriota skatījumā redzēt un izvērtēt politiskās partijas un deputātus, par kuŗiem esam balsojuši vēlēšanās, vai un kā viņi pilda (nepilda) savus solījumus.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00
MEDNIEKU STĀSTI UN ANEKDOTES
Barons Minhauzens un citi stāstnieki.
(Izd. "Jumava", 2000.g., 230 lpp., cietos vākos)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
Lūcija Ķuzāne SAULES KOKA MEKLĒTĀJS
(Izd. apg. "Daugava", 2000.g. 304 lpp., cietos vākos)
Romāns par rakstnieka Jāņa Veseļa dzīvi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 20,00
Andrejs Johansons RĪGAS SVĀRKI MUGURĀ
(Izd. apg."Daugava", 2000.g., 250 lpp., cietos vākos)
Atceres un apceres.
    Grāmatā mūsu galvaspilsēta tēlota daudzveidīgā skaistumā: no Melngalvju nama un Vērmanes dārza līdz Grīziņkalnam un Ķīšezera krastiem. Autors sniedz gan kolorītu vēsturisku atskatu, gan tēlo 30.gadu Rīgas dažādīgumu un krāšņumu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00
Valija Ruņģe UZTICĪBAS RŪGTĀ CENA 3.daļa
(Izd. "D E G" (USA), 2000.g, 441 lpp., cietos un mīkstos vākos)
Apceres par literatūru, recenzijas, sabiedriski motīvi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 21,00 (cietos vākos)
Valija Ruņģe UZTICĪBAS RŪGTĀ CENA 3.daļa
(Izd. "D E G" (USA), 2000.g, 441 lpp., cietos un mīkstos vākos)
Apceres par literatūru, recenzijas, sabiedriski motīvi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00 (mīkstos vākos)
Kersti Boiko LĪVO' KĒĻ
(Izd. Rīgā, 2000.g., 166 lpp.)
Lībiešu valoda. Mazā mācību grāmata.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00
ANGĻU-LATVIEŠU vārdnīca
(Izd. "Jāņa sēta", 97.g., 1328 lpp., cietos vākos)
Trešais, papildinātais izdevums.
Ap 45 000 vārdu.
Vienas vārdnīcas cena ar piegādi - USD 39,00
"Lata romāns"
Milda Geidāne: BĀKA PĀR MEŽIEM
(Izd. "Lauku Avīze", 2000.g., 223 lpp.)
  
"Rakstot gara acīm skatīju šauro, bet dziļo Engures upi, kas savieno Usmas un Puzes ezerus, mājas tās krastā, atmiņās vēlreiz uzkāpu augstajā Sviķkalnu mežu novērošanas tornī, vietējo cilvēku sarunās sauktā par bāku."
    Ko var redzēt no augstās bākas, kas paceļas pār Kurzemes mežiem? Kas notika un notiks ar Gaismu, Linardu, Arvīdu, kā turpmāk veidotos citu romānā sastapto cilvēku likteņi?
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00
Anšlavs Eglītis: ES NEBIJU VARONIS
(Izd. "Zinātne", 2000.g., 310 lpp., cietos vākos)
Romāns.
    Populārais latviešu rakstnieks Anšlavs Eglītis romānā "Es nebiju varonis" stāsta par grāmatveža Raiņa Ozolāja gaitām Otrajā pasaules karā un tur gūtajām skaudrajām atziņām: "Jo tālāk, jo skaidrāk redzēju, cik aplam bija iepīties karadienestā. Šis nebija mūsu karš. Te plosījās divas baigas un neapzinīgas varas... Un es nebiju varonis."
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
Amanda Aizpuriete: NAKTS PELDĒTĀJA
(Izd. apg. "Daugava", 2000.g., 110 lpp., cietos vākos)
Romāns.
"Nopietni cilvēki grāmatās meklē un atrod filozofiskas sistēmas vai vismaz realitātes atspoguļojumu, bet es tikai klausos balsīs un skatos bildēs, un reizēm pastāvu pie kāda sveša bezdibeņa, apzinoties, ka lejā nenogāzīšos, jo tas taču nav mans bezdibenis, tikai līdzīgs manējam." /A.Aizpuriete/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00
Latvijas vēsturnieku komisijas raksti:
1.sējums LATVIJA OTRAJĀ PASAULES KARĀ

(Izd. Latv. vēst. instit. apg., 2000.g., 392 lpp.)
Starptautiskās konferences materiāli 1999.gada 14.-15.jūnijs, Rīga.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00
Enciklopēdija "Latvija un latvieši":
MĀKSLA UN ARHITEKTŪRA biogrāfijās 3.sējums R-V

(Izd. "Preses nams", 2000.g., 255 lpp., cietos vākos)
  
Enciklopēdijas 3.sējums ir turpinājums izdevniecības "Latvijas enciklopēdija" 1995. un 1996.gadā izdotajam 1. un 2.sējumam.
    Būdama ne tikai rokasgrāmata, kurā ātri var atrast informāciju par autoriem, bet arī hronika, šī grāmata var dot ievirzi tālākiem pētījumiem.
Sākot ar 3.sējumu, līdzās mākslinieku, arhitektu, restauratoru, mākslas zinātnieku biogrāfijām enciklopēdijā ir ietvertas ziņas par fotogrāfiem un viņu radošo sniegumu, kas Latvijā ilgstoši tika skatīts nošķirti no tradicionālajiem mākslas veidiem.
    Enciklopēdijas "Māksla un arhitektūra biogrāfijās" 3.sējumam, kurā ir gandrīz 500 šķirkļi, sekos 4. un 5.sējums, kas kopumā ietvers apmēram 950 šķirkļus no V līdz Ž un papildinājumus, kā arī alfabētisko un bibliogrāfisko rādītāju.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 36,00
"Lata romāns"
Monika Zīle: LILIJA-2

(Izd. "Lauku Avīze", 2000.g., 220 lpp.)
Romāns. Otrā grāmata.
  
Kad Pliederu gatves dārzos atvērās krokusu pumpuri, Guntara Blūmentāla sieva Evelīna bija jau gandrīz atkopusies pēc operācijas. Par ziemas slepenajām gaitām viņa domāja mierīgi, bez nožēlas un vainas apziņas. Viss ar Georgu saistītais šķita piederam tai pagātnei, kas palika slimnīcā aiz sāpju robežas. Taču jau ceriņu ziedēšanas laikā Evelīna kādunakt mēmi lūdzās: "Laid mani vaļā, Georg, lūdzu!.." Jo punkts tomēr nebija pielikts. Kaislība diktēja to, ko saprāts liedza. Evelīna nenojauta Georga vietu Lindas Blūmentāles liktenī un nespēja iedomāties, kādu lēmumu viņa sakarā vīramātei nāksies pieņemt.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00
LATVIEŠU-ANGĻU vārdnīca
(Izd. "Avots", 2000.g., 709 lpp., cietos vākos)
Ap 22 000 vārdu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 24,00
Monika Zīle: TASE ar hibiska ziedu
(Izd. "Jumava", 2000.g., 288 lpp.)
Romāns.
    Juknu ģimenes Liedaga mājas mierā ienāk satraukums, nedrošība un bailes. Biznesa pasaules nežēlīgās spēles draud iznīcināt Daumanta un Ērikas saskaņu, tomēr ir spēks, kas vēl spēj visu vērst par labu...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00
Guna Zeltiņa: Vienā karuselī ar ĢIRTU JAKOVĻEVU
(Izd. "Likteņstāsti", 2000.g., 320 lpp., cietos vākos)
    "Ģirtam mākslā ir laimējies kā reti kādam. Viņš nonāca īstajā teātrī un satika savu režisoru - Alfrēdu Jaunušanu. Viņam bija ideāla partnere Astrīda Kairiša un pārinieks - draugs Uldis Dumpis, ar kuru radoši līdzināties. Ar savu cilvēcisko pievilcību un artistisko šarmu Ģirts ir nolemts skatītāju mīlestībai, un tajā viņš paliks." /Lilija Dzene/
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00
Anda Līce MŪŽĪGIE LĪDUMNIEKI
(Izd. "Likteņstāsti", 2000.g., 390 lpp., cietos vākos)
    Grāmata stāsta par deviņdesmito gadu Latviju, īpaši par tās laukiem. Tas ir laiks, kad notiek māju un zemes atgūšana un daudzi pilsētnieki atgriežas dzimtajā pusē.
    "Mūžīgie līdumnieki" ir dienasgrāmata piecu gadu garumā. Prozas tekstu papildina arī dzeja.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00
Andrejs Edvīns Feldmanis: MASĻENKU TRAĢĒDIJA
(Izd. "OMF", 2000.g., 260 lpp., cietos vākos)
    Grāmata lasītājam tiek piedāvāta kā apsūdzības dokuments par Padomju Savienības veikto okupāciju pret neatkarīgo Latvijas valsti...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
Arnolds Spekke: ATMIŅU BRĪŽI
(Izd. "Jumava", 2000.g., 328 lpp., cietos vākos)
Ainas, epizodes, silueti.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 27,00
BALTIJAS VALSTU VĒSTURE
(Izd. "Zvaigzne ABC", 222 lpp., cietos vākos)
Mācību līdzeklis.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 21,00
Anna Āze: MEDĪBU TRADĪCIJAS LATVIJĀ
(Izd. "N.I.M.S.", 99g., 200 lpp., cietos vākos)
    Grāmatā ir aprakstīti dažādi medību veidi, publicēta medībulikumdošana un dokumentācija Latvijas Republikā, kā arī pieredzējušu mednieku stāsti no dzīves. Tā kā mednieki ir ļoti sabiedriski un bieži svin veiksmīgas medības ģimenes lokā, autore grāmatā iekļāvusi arī dziesmas, rotaļas, tautas dziesmas un paražas. Mednieku stāstiem tika pievienotas saturam atbilstošas karikatūras, kas liek pasmaidīt par mednieku darbiem un nedarbiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
ATPŪTA LAUKOS
(Latvija, 2000.g., 66.lpp.)
    Viesu mājas, viesnīcas, kempingi, pilis, muižas, tūrisma informācijas centri utt.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00
Zenta Mauriņa: PASAULES VĀRTOS
Raksti piecpadsmit sējumos
- V sējums.
(Izd. apg. "Daugava", 2000.g., 396 lpp., cietos vākos)
    Zviedrijas dienasgrāmatas. 1951-1958.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 21,00
Tomass Kārlails:
VAROŅI, VAROŅU KULTS UN VARONĪGUMS VĒSTURĒ

(Izd. "Vieda", 216 lpp.)
  
Varoni tagad cilvēki vairs negodina kā Dievu, bet kā Dieva svaidīto, kā pravieti. Šī ir otra varoņu godināšanas pakāpe: pirmā jeb vecākā, varam teikt, ir aizgājusi uz visiem laikiem. Pasaules vēsturē nekad vairs nesastapsim tādu vīru, lai arī diez cik lielu, ko viņa laikabiedri uzskatītu par Dievu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 10,00
Arnolds Bērzs:  ĀRMALNIEKA ŠĶITUMI
No trešās atmodas līdz ceturtajai aizmigšanai. 1.sējums.
(Izd. Fonds Latvijas vēsture, 2000.g., 334 lpp.)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00
Marianna Ieviņa:RUDENĪ BRAUKSIM MĀJĀS
(Izd. "Mežābele", 2000. - Itaka, 290 lpp.)
    Šī ir autores trešā stāstu grāmata. Tās manuskripts izpelnījies Ģenerāļa Kārļa Goppera balvu.
P a g a i d ā m   L a t v i j ā   i z p ā r d o t a !
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00
BLĪVĀ UPE
(Izd. "Noass", 98.g., 200.lpp., cietos vākos)
Sastādītāja Amanda Aizpuriete.
Šai grāmatā Latvijas dzīve dzejā savijusies ar latviešu dzejnieku dzīvi karos un mierā, trimdā un cerībās...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00
Pauls Bankovskis: Padomju Latvijas SIEVIETE
(Izd. "Enigma", 2000.g., 134 lpp., cietos vākos)
  
Viņa ir zaudējusi visu. Tomēr kāds noslēpums liedz izpaust vainīgā vārdu. "Padomju Latvijas Sieviete" ir dramatisks ceļojums nesenā pagātnē, tas norisinās uz vēsturisku detaļu mozaīkas fona. Iespējams, tas vēl nav galā. "Padomju Latvijas Sieviete" ir Paula Bankovska trešais romāns.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00
No NKVD līdz KGB: Politiskās prāvas Latvijā 1940-1986
(Izd. Latv.Vēst.instit.apg., 99.g., 976 lpp., cietos vākos, A4 form.)
    Noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 52,00
Margarita Stāraste: SĀRTUĻA brīnišķais ceļojums
(Izd. "Sprīdītis", 99.g., cietos vākos, A4 form.)
  
Pasaka ar autores zīmējumiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00
Simons Vīzentāls SAULESPUĶE
(Izd. "Jumava", 2000.g., 280 lpp., cietos vākos)
No angļu valodas tulkojis Guntis Dišlers - "Saulespuķe" nav par genocīdu pret ebrejiem un kara cinismu, tā dokumentē pēckara otrās paaudzes mokošos meklējumus pēc izlīdzināšanās ar asiņaino pagātni, ar noziedznieku pēctečiem un upuru bērniem. Šī grāmata nav dīka lasāmviela, tā domāta ikvienam, kuru interesē vēstures apziņas problēmas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
SENĀ RĪGA:
Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē, 2.grāmata

(Izd. Latv. Vēst. instit. apg., 2000.g., 370 lpp., cietos vākos)
Laižot klajā 1998.gada nogalē rakstu krājumu "Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē", redkolēģija nedomāja, ka tas sabiedrībā radīs tik lielu interesi. Redzot, ka pirmais rakstu krājums izpirkts īsā laikā, tika nolemts gatavot izdošanai nākamo grāmatu par Rīgas vēsturi.
Krājumā ietvertie raksti tematiski kārtoti piecās grupās, piecās nodaļās. Pirmajā nodaļā raksti veltīti bīskapa Alberta darbības apskatam. Otrā nodaļa veltīta pētījumiem Rīgas arheoloģijā, numismātikā un antropoloģijā. Uzmanības centrā - 13. un 14.gs. Rīga. Trešajā nodaļā ievietoti divu pieredzējušu arhitektūras vēsturnieku restauratoru pētījumi Rīgas arhitektūrā. Grāmatas ceturtajā nodaļā publicēti jaunākie pētījumi Rīgas vēsturē. Pēdējā, piektajā nodaļā sniegts neliels ieskats Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja bagātajā krātuvē.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 22,00
SENĀ RĪGA:
Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē, 1.grāmata

(Izd. Latv. Vēst. instit. apg., 1998.g., atkārtots izdevums 2000.g.)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 22,00
Dace Bula DZIEDĀTĀJTAUTA:
Folklora un nacionālā ideoloģija

(Izd. "Zinātne", 2000.g., 187 lpp.)
Darbā aplūkota pēdējās desmitgadēs visai populāra tēma pasaules folkloristikā - folkloras izmantojums nacionālajā ideoloģijā. Autore, balstoties uz plašām citu Eiropas zemju, kā arī Amerikas un Kanādas folkloristu, etnologu un kultūras antropologu darbu studijām, runā par latviešu nacionālās identitātes izpratnes tapšanas un attīstības jautājumiem saistībā ar trīs latviešu nacionālās apziņas aktivitātes posmiem - jaunlatviešu laiku, pirmās brīvvalsts gadiem un periodu pēc neatkarības atgūšanu.
(Grāmata pieejama arī angļu valodā.)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
Aleksejs Apīnis
SOĻI senākās latviešu grāmatniecības un kultūras takās

(Izd. "Preses nams", 2000.g., 328 lpp., cietos vākos)

    Apcerējumi.
    Autors apcerējumos par grāmatniecību un grāmatniekiem pievērsies senākajam periodam - no 16.gadsimta līdz mūsu tautas pirmās atmodas sākumam 19.gadsimta vidū. Atšķirībā no lielajām zemēm Latvijā grāmata ļoti agri - jau 17.gadsimtā - sāka izplatīties plašākajos tautas slāņos.
    Apcerējumi vēstī par zīmīgām parādībām, interesantām personībām, par grāmatas sasaisti ar plašākiem kultūras strāvojumiem pagātnē.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
Gunars Janovskis   KOPOTI RAKSTI 6.sējums
(Izd. "Elpa", 99.g., 368 lpp., cietos vākos)
    Divi darbi - "Ines" un "Laima".
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 19,00.
"Lata romāns"
Velta Kaltiņa   MĪLESTĪBAS ĀRPRĀTS jeb lielie kāposti
(Izd. "Lauku Avīze", 2000.g., 240 lpp.)
  
Kara un pēckara laiks, bet ne par karu - par mīlestību te runa galvenokārt, par mīlestību. Tā ir visu pārņemoša un vienlīdz dulla, gan tikko dzīves mutulī iesviestajai Ondrai, gan it visu jau pieredzēt paguvušai Apolonijai. Tā dīvaini sanāk, bet viņas abas ir it kā turpinājums un balsts viena otrai. Un visi pārējie, ap viņām un pie viņām cieši piesaitētie, arī mīlestības vai nu izgaismoti, vai vajāti. Bet kādēļ šie kāposti? Un kāpēc tik lieli?
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00.
LATVIEŠU TAUTAS TICĒJUMI
(Izd. "Avots", 2000.g., 438 lpp., cietos vākos)
    Gadalaiki, gadskārtas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 24,00.
Atklātņu komplekts RĪGA, LATVIJA
Viena komplekta cena ar piegādi - USD 6,00.
Ingrīda Sokolova ZENTA MAURIŅA pielūgtā un peltā
(Izd. "Vieda", 2000.g., 366 lpp., cietos vākos)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.
Skaidrīte Gailīte DVĒSELE MŪŽĪGI DZĪVĀ...
(Izd. "Vieda", 2000.g., 288 lpp., cietos vākos)
    "Viss ir tik sadzīviski vienkārši un... bezgala sarežģīti. Studentei Ingai tiek dota iespēja ielūkoties sava vēl nedzimušā bērna dzīvē. Tomēr meitene, neieklausīdamās ne draudzenes Ulrikas domās, ne savas pašas sirdsapziņas čukstos, izšķiras par grūtniecības pārtraukšanu.
    Turpmāko divdesmit gadu laikā Ingas un Ulrikas likteņi veidojas ļoti atšķirīgi, tomēr draudzība paliek, bet nu pēkšņi tajā iezadzies kaut kas nesaprotams.
    D   raudzenes nenojauš, ka pāri gadiem pārmests kāds noslēpumains tilts, kas viņas gan vieno, gan šķir."
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
Vēsturisks romāns
Jēkabs Janševskis MEŽVIDUS ĻAUDIS
(Izd. apg. "Daugava", 2000.g., 656 lpp., cietos vākos)
Publicēts pēc 1929.gada pirmizdevuma teksta.
Romānā tēlota senās Kursas cilvēku leģendārā dzīve 16. un 17.gadu simtenī.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 28,00.
Jānis Veselis LATVJU TEIKSMAS
(Izd. "Brennus", 2000.g., 88 lpp., cietos vākos)
Niklāva Strunkes oriģināllitogrāfijas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
LATVIEŠU-ANGĻU, ANGĻU-LATVIEŠU vārdnīca
(Izd. "Avots", 99.g., 224, 256 lpp., teksts latviešu, angļu val.)
Ap 20 000 vārdu.
Vārdnīcā bez pamatvārdiem iekļauts: lietvārdu un darbības vārdu neregulārās formas, valstu nosaukumi, personvārdi, saīsinājumi, norādes, kā rakstīt vēstules, u.c. pielikumi.
Vienas vārdnīcas cena ar piegādi - USD 19,00.
OKUPĀCIJAS VARU NODARĪTIE POSTĪJUMI LATVIJĀ 1940-1990: Rakstu krājums
(Izd. "Daugavas Vanagu Centrālā valde", 2000.g., 592 lpp., cietos vākos, iespiests Latvijā)
Šī grāmata ir par okupācijas varu nodarītajiem postījumiem. Līdz ar latviešu tautas garam svešas ideoloģijas uzspiešanu nāca arī pasaulslaveno valodnieku Kārļa Mīlenbacha un Jāņa Endzelīna zinātniski pamatotās un izveidotās latviešu valodas pareizrakstības aizliegšana. Ar okupācijas valdības rīkojumiem notika rakstības "vienkāršošana" un latviešu valodas gramatikas sistēmas izjaukšana... Tā kā grāmatas veidotājiem nav pieņemami padomju okupācijas varas rīkojumi un priekšraksti, redakcijas kolēģija nolēma visus rakstus rediģēt un iespiest brīvās Latvijas ortogrāfijā - tā saucamajā Endzelīna pareizrakstībā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 29,00.
Arvīds Blūmentāls, Rimants Ziedonis
NACIONĀLAIS DĒKAINIS - KROKODILU MEDNIEKS

(Izd. "Jumava", 2000.g., 200 lpp., cietos vākos)
Grāmatā ievietotas Rimanta Ziedoņa sarunas ar Arvīdu Blūmentālu, Ziedonim viesojoties pie viņa mājās - alā "Krokodilu ligzda" Austrālijā, un paša Blūmentāla stāstījums par saviem piedzīvojumiem un dēkām, medījot krokodilus Austrālijas upju džungļos, satiekoties ar iedzimtajiem, vērojot to paražas un rituālus.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
Emīlija Prūsa (1878.-1950.)
GAISMU SAUCA, GAISMA AUSA...

(Izd. "Atēna", 2000.g.)
Romāns par 1.Atmodas laiku Vietalvas-Odzienas novadā.
Rakstīts balstoties uz laikabiedru atmiņām, ievijot savas pašas jaunības atmiņas un pārdzīvoto.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 33,00.
Inta Ruka MANI LAUKU ĻAUDIS
(Izd. Sorosa Mūsd. mākslas centrs, 99.g., 294 lpp., A4 form.)
Fotoalbūms. Teksti latviešu, angļu un itāļu valodās.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 27,00.
CĒSU GRĀMATA
(Izd. "Jāņa sēta", 99.g., 111 lpp., cietos vākos)
"Cēsu grāmata" ir pieskāriens novada senatnei un mūsdienām. Tā sniedz priekšstatu par šo apvidu un, pievēršot uzmanību būtiskajam, vedina uz nelielu romantikas apdvestu pastaigu laikā un telpā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.
Arvis Pope    RĪGAS OSTA DEVIŅOS GADSIMTOS
(Izd. "Jumava", 2000.g., 270 lpp., cietos vākos)
"Rīgas osta - vecā un mūžam jaunā, daudzkārt aprakstītā, bet joprojām neizpētītā!"
Šī grāmata ir vienīgā, kuru varētu uzskatīt par īstu ostas vēsturi. Latviešu valodā plašāka darba par mūsu ostas vēsturi nav bijis līdz pat šim brīdim.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - 25,00.
Ieva Zole    PĒTERIS PĒTERSONS
(Izd. "Jumava", 2000.g., 360 lpp., cietos vākos)
...mans darbs ir tikai mans skatījums uz aizgājušo laiku, Pētera Pētersona daiļradi un personību, kaut arī tā tapšana nebūtu iespējama bez recenzijām, arhīvu materiāliem un neskaitāmām sarunām - ar aktieriem, kritiķiem, dramaturgiem, skolasbiedriem, tuviniekiem utt.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 21,00.
BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS mozaīkā
2 attēli x 160 puzzles gab.
Saliktas bildes izmērs 25 cm x 40 cm.
Fotogrāfs Leons Balodis.
Cena ar piegādi - USD 19,00.
(Piebilde: daļa naudas tiek z i e d o t a Brīvības pieminekļa atjaunošanai.)
"Vajadzīga grāmata"
Regīna Ezera   STĀSTI UN NOVELES

(Izd. "Zvaigzne ABC", 2000.g., 136 lpp., cietos vākos)
Cilvēku un priekšmetu pieskārieni citiem cilvēkiem un priekšmetiem atstāja tik nepārprotamas un skaidras pēdas kā burtus atvērtā grāmatā, kur aiz šķietami šifrētajām zīmēm ar neaizplīvurotu kailumu un detaļu precizitāti atsedzas parādības un norises, attieksmes un kaislības.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00.
RĪGA: Ceļvedis
(Izd. "Jumava", 2000.g., 104 lpp.)
Grāmatā izmantoti materiāli no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Valsts mākslas muzeja, kā arī fotoattēli no Latvijas institūta un Saulcerītes Vieses personiskā arhīva.
Grāmatā teksti latviešu un angļu valodā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 20,00.
"Lata romāns"
Andis Sedlenieks    GLADIATORS

(Izd. "Lauku Avīze", 2000.g., 224 lpp.)
"Es saprotu visu, atskaitot vienu," Igaunijas drošības galvenais sargs nervozi berzēja deniņus. "Kādēļ jūs tirgojaties ar mani, nevis ar saviem tautiešiem?" "Pirmkārt, dārgajiem tautiešiem ir ļoti miglains priekšstats par notiekošo un viņi arī negatavojas," Ramons pašķielēja pulkstenī, "pēc pusstundas izmaksāt man miljonu. Otrkārt - gladiatoru cīņas Igaunijā ir notikušas, kamēr Latvijā tās varbūt tiks apturētas. Un treškārt - ja es Latvijā nākšu klajā ar paziņojumu par šīm cīņām, mani uzskatīs par jukušu, bet ja to darīsiet jūs, tas izklausīsies ļoti nopietni..."
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00.
Daiga Lapāne    MEDITĀCIJA SMILŠU PULKSTENĪ
(Izd. apg. "Garā Pupa", 2000.g., 88 lpp.)
Dzejoļi un atdzejojumi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00.
Dimitrijs Rubenis    NEPĀRRAUJAMĀS SAITES
(Autorizdevums, 2000.g., 398 lpp., cietos vākos)
Romāns.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
Alīda Ose   NENOPLŪKTĀS JĀŅUZĀLES
(Izd. apg. "Vērtums", 168 lpp.)
Stāsti.
    Alīda Ose - īstajā vārdā Alma Dikele, dzimusi 1914.gada 10.augustā Lubānas pagasta Izkaušāru mājās. Stāstu krājums "Nenoplūktās jāņuzāles" ir viņas otrā grāmata. Pirmā - romāns "Zaļā zvaigzne" - nāca klajā 1997.gadā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00.
CITĀ GAISMĀ: Latviešu dzeja Rietumu pasaulē 1945-1990.
(Izd. "Preses nams", 99.g., 224 lpp., cietos vākos)
Dzejas antoloģija.
    Tā ir latviešu dzeja Rietumu pasaulē, citviet saukta arī par trimdas dzeju. Antoloģija ir liecinājums latviešu dzejas vitalitātei līdz pat mūsdienām. Sastādītājs Mārtiņš Lasmanis ievadā pauž domu, ka ārlatviešu dzejai ir pietuvinājies noslēgums. Bet antoloģija palīdz atskatīties uz vēl samērā neseniem astoņdesmitiem gadiem, kad sevi pieteica jaunās dzejnieces Sarma Muižniece un Sniedze Ruņģe, radās jauni krājumi Veronikai Strēlertei, Andrejam Eglītim, Astrīdei Ivaskai, Olafam Stumbram, Andrejam Irbem...
Antoloģijā saglabāta dzejnieku lietotā interpunkcija un daļēji arī pareizrakstība.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
MATERIĀLI par Latvijas kultūrvidi: fakti un uztvere
(Izd. "Zinātne", 2000.g., 206 lpp.)
    Grāmatā ietverti raksti, kas referātu veidā tika nolasīti Literatūras, folkloras un mākslas institūta gadskārtējā konferencē "Meklējumi un atradumi" 1999.gada aprīlī. Rakstu tematiskais loks, izklāsta forma un ilustratīvais materiāls sniegs vērtīgu informāciju ikvienam interesentam par Latvijas kultūru.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 12,00.
Latvijas Okupācijas muzeja GADAGRĀMATA
(Izd. Latv. 50 gadu okupāc. muzeja fonds, 2000.g., 288 lpp.)
    Genocīda politika un prakse.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 20,00.

Emīls Kēlbrants KĀDA MĀCĪTĀJA DZĪVESSTĀSTS
(Izd. "Elpa", 2000.g., 248 lpp., cietos vākos)
    Grāmata veltīta Jaunpiebalgas luterāņu draudzes mācītājam Kārlim Augustam Emīlam Kēlbrantam, kurš vairāk pazīstams kā Emīls Kēlbrants (1836-1907).
    Grāmatā aprakstītais laiks, cilvēki un notikumi lasītājam ļaus iejusties to gadu kultūrvēsturiskajā vidē vienkāršā Vidzemes lauku draudzē un pastorātā, izprast šī laika sadzīvi un attiecības - gan ģimenē, gan sabiedrībā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.

Karls fon Holtejs SLEPKAVĪBA RĪGĀ
(Izd. "Elpa", 2000.g., 206 lpp., no vācu valodas tulkojusi Astra Moora, avīzes "Laiks" ASV redaktore)
    Vēsturisks romāns. Rīga un rīdzinieki 19.gs. sākumā.
    Grāmata ir augstas raudzes vēsturisks romāns par Rīgu un rīdziniekiem pirms turpat 200 gadiem. Autors - vācbaltietis, tolaik slavens rakstnieks, rīdzinieks.
    Romāna centrā ir Ģildes priekšnieka Zingvalda ģimene un tās kalpotāji, bet fonā - Rīgas gaisotne pirms 200 gadiem. Tās ļaudis, ielas, sadzīve, tikumi un valsts likumi. Īsts saldēdiens vēstures cienītājiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
Eriks Kestners MAZAIS CILVĒKS
(Izd. "Elpa", 97.g., 208 lpp., cietos vākos)
    Romāns bērniem.
    Šī romāna varonim liktenis sagādājis ne vienu vien "pārsteigumu", ar kuriem "Mazais Cilvēks", kas ietilpst sērkociņu kastītē, veikli tiek galā. Kā tas notiek - par to lasiet šajā asprātīgajā un aizraujošajā grāmatā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00.
Gunārs Kurlovičs, Andris Tomašūns
LATVIJAS VĒSTURE: Mācību grāmata pamatskolai

(Izd. "Zvaigzne", 2000.g., 295 lpp., cietos vākos)
Mācību grāmata Latvijas vēsturē iecerēta kā mūsu valsts vēstures nozīmīgāko notikumu izklāsts hronoloģiskā secībā no vissenākajiem laikiem līdz
mūsdienām.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
SAVA CEĻA GĀJĒJS:
Profesora Dr.Roberta Akmentiņa piemiņai

(Izd. "Svētdienas Rīts", 2000.g., 176 lpp., cietos vākos)
Sastādījis Normunds Kamergrauzis.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
"Lata romāns"
Ričards Plūcis   MAZĀ CIEMA LEDAINAIS PAVASARIS

(Izd. "Lauku Avīze", 2000.g., 238 lpp.)
Bijušais pilsētnieks Harijs Tidars kopā ar audžumeitu Kristu mierīgi dzīvo mazā ciemā pie jūras. Rāmo dzīvi satricina ugunsgrēks un vairākas slepkavības, kuras izmeklēt ierodas jaunais, simpātiskais inspektors Štegmanis. Gluži negaidot izmeklēšanas darbā tiek iesaistīts arī Harijs Tidars, kura acīm atklājas daudzi pārsteidzoši mazā ciema noslēpumi. Noslēpumains ir arī spraigā KRIMINĀLROMĀNA autors RIČARDS PLŪCIS, kurš nevēlas plašākai publikai atklāt savu seju un īsto vārdu, lai, neviena nepazīts, varētu mierīgi dzīvot tālāk pats savā mazajā ciemā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00.
Egīls Venters MELANHOLIJAS SKAIDROJOŠĀ VĀRDNĪCA
(Izd. izdevniec. "AGB", 2000.g., 160 lpp., cietos vākos)
Romāni.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.
"Veselības bibliotēka"
Kārlis Ullis   VIENMĒR 39

(Izd. "Jumava", 2000.g., 364 lpp., cietos vākos)
Unikāli atklājumi un ieteikumi, kā: palēlināt un pat apturēt novecošanos; atgūt dzīvesprieku; atjaunot fiziskās, garīgās un seksuālās spējas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
Indra Gubiņa ZELTA IELEJA
(Izd. "Signe", 2000.g., 176 lpp., cietos vākos)
    Romāns, kura darbība risinās Anglijā un Kanādā; abas šīs zemes autore pazīst no personiskiem pieredzējumiem. Romāna problēma: laulība, kur vīrs un sieva katrs no savas tautības. Romāna varone angļu zemnieku jaunava Nora, temperamentīgas, trokšņainas dabas meiča un Vidzemes saimnieka dēls Valdis Atauga, ar kuru Norai rodas sakars. Gaidāms bērns. Valdis apprec galvenokārt aiz pienākuma apziņas, un arī viņa īstenībā iemīlējusi citu latviešu puisi - Edgaru...
    ...bet traģisms pieaug, kad Nora un Valdis zaudē meitiņu Sandru, ko abi tā mīlējuši. Nora sabrūk ārprātā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00.
Skaidrīte Gailīte VIENS VIENĪGS ELPAS VILCIENS
(Izd. "Likteņstāsti", 2000.g., 180 lpp., cietos vākos)
    Autores jaunais romāns (Skaidrīte Gailīte - grāmatas <<...un tad ienāca postītājs>> autore) ir stāstījums par kādas dzimtas traģisko likteni gandrīz gadsimta garumā. Centrālais tēls ir vienkārša, stipra un neordināra lauku sieviete Leontīne, kura ar savas mīlestības spēku izglābj ģimeni no posta un iznīcības.
    Par Leontīnes vedeklu kļūst grāmatas <<...un tad ienāca postītājs>> galvenā varone Signe, un līdz ar to šis darbs ir kā netiešs pirmās grāmatas turpinājums.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
Veronika Janelsiņa DIVKAUJA PARADĪZĒ
(Izd. "Zinātne", 98.g., 96 lpp.)
    Šis ir pirmais Anšlava Eglīša dzīvesbiedres, gleznotājas un rakstnieces Veronikas Janelsiņas (dz.1910) romāns, kas nonāk pie lasītājiem Latvijā. Šis neparastais darbs rakstīts no dzīvnieka, proti, kaķa uztveres, jo arī dzīvniekiem, sevišķi jau prominentu cilvēku dzīvniekiem, mēdz būt savs viedoklis par apkārtējo pasauli. Romānu caurstrāvo smalka ironija par cilvēku rakstura un uzvedības īpatnībām. Veronika Janelsiņa pati arī darinājusi ilustrācijas šim darbam.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00.
Veronika Janelsiņa ATCEROTIES
(Izd. "Zinātne", 2000.g., 179 lpp.)
    Mākslinieces un rakstnieces Veronikas Janelsiņas atmiņu skices par savu dzīvesbiedru - pazīstamo latviešu rakstnieku Anšlavu Eglīti un viņa laikabiedriem. Grāmatas lappuses vēsta par divu spožu, neparastu personību kopā nodzīvotajiem gadiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 10,00.
Sērijā "Dzīvesstāsts un..."
11 DAŽĀDI SPALVASBRĀĻI

(Izd. "Likteņstāsti", 2000.g., 308 lpp., cietos vākos)
    Guntis Berelis, Andrejs Dripe, Ilze Indrāne, Valentīns Jākobsons, Jānis Kalniņš, Anita Liepa, Jānis Liepiņš, Jānis Mauliņš, Broņislava Mārtuževa, Gundega Repše, Saulcerīte Viese.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
Policy of Occupation Powers in Latvia 1939-1991:
A collection of documents.

(Izd. "Nordik", 99.g., 623 lpp., cietos vākos)
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 35,00.
Sūtot kopā četras grāmatas tās izmaksā tikai USD 28,50 katra.
DOKUMENTI LIECINA
Latvijas vēstures dokumentu izlase skolām 1939-1991.

(Izd. Latv. Okup. muzejs, 99.g., 197 lpp., A4 formāta)
    Krājums domāts ne tikai skolām, bet visiem, kas vēlas izprast okupācijas laika notikumus ne tikai stāstījuma formā, kā pierasts vēstures grāmatās, bet tieši saskaroties ar šā laika vēstures avotiem. Dokumentu krājums neaizstāj vēstures mācību grāmatas, bet tās papildina un padziļina. Tajā atrodamie vēstures avoti ļauj lietotājam kļūt par aktīvu vēstures norišu tulkotāju un ne tikai pasīvu informācijas uzņēmēju. Līdz ar to viņš kļūst par līdzdalībnieku nesenās vēstures izprašanas un izvērtēšanas darbā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
Anšlavs Eglītis MAESTRO
(Izd. "Zinātne", 2000.g., 270 lpp., cietos vākos)
    "Eleganti ģērbies, smaidīgs, nedaudz ironisks - tāds viņš ienāca draugu pulkā un atgādināja jaunu lordu, ne vairs kādu kalpuzēnu vai atraitnes dēlu.
    Viņš ir beidzis Latvijas Mākslas akadēmiju, prata teicami gleznot un zīmēt un 1936.gadā Rīgas sabiedrību pārsteidza ar savdabīgu izrādi, kam ceļu pašķīris Valters un Rapa: grāmatas lappusēs rakstu rindās bija fiksēta portretu galerija, un šai grāmatai bija virsraksts "Maestro", un no tās lappusēm pretī raudzījās visādi savdabji, katrā ziņā spilgtas personības, dzīvē tā kā sastaptas un redzētas.
    Dažs labs lasītājs tur saskatīja savu portretējumu un turēja uz jauno rakstnieku ļaunu prātu. Jā, šim zobgalim aprit apaļi trīsdesmit, un viņu sauc par Anšlavu Eglīti. Bet pirmais stāsts uzrakstīts divdesmit viena gada vecumā. Ai, skaistais jaunības laiks! Visu cieņu, Maestro!"
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
"Lata romāns"
Egils Lukjanskis CILVĒKS NAKTĪ
(Izd. "Lauku Avīze", 2000.g., 223 lpp.)
    Kāda sieviete nogalina savu bijušo mīļāko - arī sava dēla tēvu. Bet viņa ir tiesnese, un ko nozīmē tiesnesei nokļūt cietumā... Bailēs un izmisumā sieviete lūdz dēlu uzņemties vainu. Viņš tam piekrīt un sākas vajāta cilvēka gājiens naktī. Taču nevienas durvis netiek atvērtas... Lasiet Egila Lukjanska romāna "Notiesātais" turpinājumu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 6,00.
LATVIJA: Pagātne un tagadne
(Izd. apg. "Jāņa sēta", 99.g., liela formāta)
Ar skaistām, krāsainām fotogrāfijām un tekstiem latviešu, angļu un vācu valodā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 21,00.
Monika Zīle VASARAS NAMIŅŠ
(Izd. "Jumava", 2000.g., 296 lpp.)
    "Vasaras namiņš" ir stāsts par mūslaiku Latvijas dzīves norisēm, par varas un naudas lomu katra cilvēka dzīvē, par uzticību un nodevību, par mīlestību, kas vieno un ļauj pārdzīvot pat vissmagākos brīžus.
    Traģiskā nāvē iet bojā jaunā, skaistā un veiksmīgā Beatrise. Tikai viņas māsīca Konstance nenotic šai mīklainajai pazušanai, viņa cenšas noskaidrot nelaimes patiesos iemeslus...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
Jānis Ivars Stradiņš ZELTA ORDA
(Izd. "Nordik", 2000.g., 288 lpp., cietos vākos)
    Kāpņu telpā, privātdetektīvu Kronberga un Štāla dzīvokļa durvju priekšā, tiek atrasts vīrieša līķis. Dīvainais fakts izraisa aizdomas, ka slepkavības vieta nav izraudzīta nejauši. Taču noziedznieka patiesais nolūks atklājas tikai pēc sarežģītas izmeklēšanas, turklāt galēja riska apstākļos...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.
Maija Pohodņeva AKLĀS MĀJAS GŪSTEKŅI
(Izd. "Nordik", 2000.g., 208 lpp., cietos vākos)
    Kādā nomaļā, šķietami visu aizmirstā vietā pēkšņi tiek atrasti gabalos sadalīti cilvēku ķermeņi. Sākas žurnālistiskā izmeklēšana - aizraujoša un bīstama spēle, kuras likme šoreiz ir pašu dzīvības. Patiesība tiek atklāta, tikai nevienam tā nav vajadzīga...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00
"Vajadzīga grāmata"
Alberts Bels BŪRIS
(Izd. "Zvaigzne", 2000.g. 142 lpp., cietos vākos)
    Kas ir stiprs, tas iznīcina būri. Kam nav spēka, tas rada būra filozofiju.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 9,00.
"Vajadzīga grāmata"
Aleksandrs Čaks SPĒLE AR DZĪVĪBU
(Izd. "Zvaigzne", 2000.g., 142 lpp., cietos vākos)
Noveles, stāsti, tēlojumi.

  
Pat mūsu domām, izjūtām, gribai piemīt smarža. Visa pasaule smaržo. Un nevienu lietu un parādību es nespēju uztvert, pirms neesmu apjaudis viņu smaržu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
Sērija "Par rakstniekiem un literatūru"
KĀRLIS SKALBE - raksti un atmiņas
(Izd. "Zvaigzne", 99.g., 84 lpp.)
  
Grāmata veidota no trim daļām - laikabiedru, draugu, paziņu un tuvinieku atmiņas, vērtējumi par K.Skalbi, apceres par K.Skalbes daiļradi un paša Kārļa Skalbes raksti par savu literāro darbību, par izcilākajām personībām latviešu kultūrā, kā arī visai nozīmīgas atziņas par grāmatu ietekmi uz cilvēka dzīvi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 6,00.
Ojārs Spārītis
LATVIJAS LUTERĀŅU DIEVNAMU ŠODIENA
(Izd. "Nordik", 99.g., 290 lpp., A4 formāta, cietos vākos)
  
Ar skaistām fotogrāfijām. Grāmatas beigās apraksti angļu un vācu valodā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 53,00.
JURIDISKO TERMINU VĀRDNĪCA
(Izd. "Nordik", 98.g., 302 lpp., cietos vākos)
    Juridisko terminu skaidrojošā vārdnīca, kas satur 1413 svarīgākos juridiskos terminus latviešu valodā, šādā apjomā izdota pirmo reizi.
    Skaidrojumu materiāls pamatots uz tiesību zinātnes jaunākajiem atzinumiem un likumdošanā ieviestajiem terminiem Eiropas valstīs, kā arī ievērojot Latvijas ZA Terminoloģijas komisijas ieteiktos un apstiprinātos terminus.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 22,00.
Miervaldis Steiga PULKVEDES SPŪRES LIKTENĪGĀ KĻŪDA
(Izd. apg. "Alberts XII", 99.g., 400 lpp., cietos vākos)
Kriminālromāni (divi).
    Romāna "Pulkvedes Spūres liktenīgā kļūda" darbība risinās Latvijā deviņdesmito gadu pirmajā pusē, saistoši attēlojot toreizējo kriminogēno situāciju.
    Otrs romāns - "Toreiz Klintainē" vēsta par komunistiskās partijas darboņu patvaļu staļinisma laiku Latvijas mazpilsētiņā.
    Romāni saista ar asiem sižeta pavērsieniem un reālo situācijas tēlojumu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
Imants Ziedonis CEĻA SENTIMENTS
(Izd. "Nordik", 2000.g., 96 lpp., cietos vākos)
Dzejoļi. 1991-1996.g.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 13,00.
ZŪD IKDIENA KĀ ZEMI KRASTI...
(Izd. "Madris", 99.g., 48 lpp., cietos vākos)
Latviešu mīlas dzeja.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
LATVIJAS KARA MUZEJS
(Izd. Latv. Kara muzejs, 24.lpp., A4 formāta)
Par Latvijas armiju, tās karavīriem, formas tērpiem, kara floti, atbrīvošanas cīņām utt.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
Pēteris Krastiņš ANDRIŅI
(Izd. "Preses nams", 94.g., 80 lpp., cietos vākos)
Atmiņas par dzimtajām mājām un bērnību 1904.-1914.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 11,00.
IZKLAIDE Dienvidkurzemē 2000.g.
(Sastād.: Dienvidkurzemes attīst. aģentūra)
Atpūta pie ūdens, izjādes ar zirgiem, pirtis, saunas, baseini, īpaši piedāvājumi utt.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 4,00.
"Lata romāns"
Egils Lukjanskis NOTIESĀTAIS
(Izd. "Lauku Avīze", 2000.g., 288 lpp.)
  
Kāds cilvēks notiesāts uz nāvi. Šo ārkārtīgi traģisko dzīves samezglojumu vēl dramatiskāku dara tas, ka spriedumu pasludina tiesnese, kura nezina, ka notiesātais ir viņas dēls...
    Kādi pārdzīvojumi un domas plosa šo abu cilvēku dvēseles un prātus? Kas vispār ir sods, kas cilvēka vaina? Piedot vai atriebt?
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00.
Alfreds Dziļums Raksti 6.sējums DAUGAVAS KRĀCES
(Izd. apg. "Daugava", 2000.g., 358 lpp., cietos vākos)
    Romāns "Daugavas krāces" pirmoreiz publicēts 1964.g. ASV. Tajā tēlotie notikumi saistīti ar Latvijas vēstures kritiskajiem un dramatiskajiem posmiem latviešu zemniecības likteņos, tai skaitā - piespiedu kolektivizācijas laikā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 17,00.
Alfreds Vilnis PARĪZES KLOŠĀRS
(Izd. "Sprīdītis", 99.g., 316 lpp., cietos vākos)
    "Manas dzīves Parīzes periods sākās kādas vasaras beigās, un es drīz vien iepazinu šai pilsētā valdošo mentalitāti, kas, kā vēlāk apjēdzu, visās dzīves jomās patiesībā bija ļoti tuva tai, ko vēlāk izjutu veselu gadu nodzīvodams kā klošārs."
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 16,00.
Oļģerts Daļeckis NĀCARIETIM - 2000
(Izd. 2000.g., 334 lpp., cietos vākos)
    Atmiņas un pārdomas par Svēto Zemi.
    Grāmatā nav ietvertas visas Svētās Zemes svētvietas, bet tikai tās, kuras mēs apmeklējām. Grāmatā lasītājs sastapsies ar Svēto Rakstu citātiem, garīgiem pamudinājumiem un meditāciju.
    Tekstu ilustrē attēli no albumiem par Svēto Zemi un autora sakrātās fotogrāfijas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.
20.GADSIMTA LATVIJAS VĒSTURE  I. daļa
Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai (1900-1918).
    Ar šo grāmatu ceļu pie lasītājiem sāk apkopojošs akadēmisks izdevums "20.gadsimta Latvijas vēsture".
    Šajā sējumā ir vienpadsmit nodaļas, kas, aptverot dažādas sabiedriski politiskās un ekonomiskās dzīves jomas, sakārtotas hronoloģiskā secībā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 34,00.
"Lata romāns"
Lija Brīdaka AIZVĒJŠ PIE JŪRAS
(Izd. "Lauku Avīze", 2000.g., 224 lpp.)
Aizvējš pie jūras ir Vaivas un viņas ģimenes miera osta - māja, kurā pietiek visa - gan mīlestības, gan darba un panākumu mazajā biznesā. Taču - nekas nav tik drošs, lai nemainītos...
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 6,00.
Alfreds Krūklis     ATNĀC KAUT SAPNĪ
(Izd. "Likteņstāsti", 2000.g., 78 lpp., cietos vākos)
50 mīlas dzejoļi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
Lūcija Zamaiča    TEV, KAS SAULE
(Izd. "Likteņstāsti", 2000.g., 94 lpp., cietos vākos)
50 mīlas dzejoļi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
Anda Līce    UZZIEDINĀŠANAS VĀRDI
(Izd. "Likteņstāsti", 99.g., 62 lpp., cietos vākos)
50 mīlas dzejoļi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.
P I E D Ā V Ā J U M S !!!
Visas augšminētās trīs grāmatiņas kopā varat iegādāties tikai par USD 20,00.
Laimdota Sēle    MŪSU MĪLESTĪBAS GADSIMTS
(Izd. "Jumava", 2000.g., 408 lpp., mīkstajos vākos)
    "Mūsu mīlestības gadsimts" ir latviešu tautas ciešanu un mīlestības gadsimta pārskats, kas radies, izsekojot divu dzimtu likteņu līkločiem un krustpunktiem.
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 14,00.
Lugas skolu skatuvītēm:    Arnolds Auziņš    SPOKS PILĪ
(Izd. "Likteņstāsti", 2000.g., 146 lpp.)
    Grāmatiņa ir ietvertas 14 īslugas. Krājumā ietilpinātās ludziņas var tēlot skolēni no pirmās līdz divpadsmitai klasei. Amplitūda ir plaša: no bērnu delverībām, pusaudžu palaidnībām līdz pirmās mīlestības atklāsmei.
   Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 8,00.

Ilze Šķipsna AIZ SEPTĪTĀ TILTA
(Izd. "Jumava", 2000.g., 368 lpp., cietos vākos)
    Šajā izdevumā apvienoti abi autores romāni - "Aiz septītā tilta" un "Neapsolītās zemes", kas uzskatāmi par spožākajiem modernisma literatūras darbiem latviešu literatūrā.
    Romāns "Aiz septītā tilta" iesākas ar izceltu vārdu ES, kas noskaidrojas romāna gaitā līdz finālam: kaut centrā ir divu raksturā atšķirīgu sieviešu apceres, pārdzīvotā atklāsme, runa būtībā ir par "vienas" - Es - sievietes dzīvi. Šī mistifikācija galvenokārt saistīta ar Edītes-Solvītas kā "trimdinieces" izjūtu atklāsmi, ko rada ārējās dzīves (izglītība, karjera, darbs, ģimene) un iekšējās dzīves ( ilgas pēc mājām, nacionālās identitātes problēmas u.c.) nesaderība, nesavienojamība. Līdz ar to - asa iekšējās disharmonijas izjūta.
    "Neapsolītās zemes" - romāns ar Vecās derības simbolikas atgādinājumu - sākas un beidzas gandrīz ar tiem pašiem vārdiem (viņš esot pazudis; viņa esot pazudusi). Kā romāna sākumā, tā beigās ir gandrīz viena un tā pati aina - sauli pilsētā aizslēpj dūmaka, arī nami, bet gadās "uzskriet virsū liesmojošam saules rietam".
    Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 18,00.

 

     

 
 

[IEVANDA]             [Kas jauns Latvijā?]