Firma IEVANDA no 2006. g. 16. decembra

vairs nepieņem pasūtījumus.

apmeklējiet...

Jaunā Gaita         Kas jauns Latvijā?


2002. g. izdotās grāmatas. 

Dainis Grīnvalds: KĀ ES REDZĒJU TĀS LIETAS
(Izd. “Preses nams”, 2002.g., 340 lpp., cietos vākos)
Mana tēva Jāņa Grīnvalda dienasgrāmata. 1940-1945.
   
Jāņa Grīnvalda dienasgrāmatas atšķiras no tām, kas rakstītas gandrīz vai apzinoties, ka kāds tās lasīs, – rakstnieks, pat rakstot pats sev, nevar izvairīties no sava stila, stila lasītājam. Grīnvalds raksta kāda iedomāta notikumu reģistrētāja vārdā, un šis reģistrētājs pieraksta arī to, kas notiek ar pašu Grīnvaldu. Grīnvalda ieraksti atspoguļo visu ko – notikumus, ideoloģiskas un romantiskas pārdomas, sajūtas – , taču tajos neizpaužas sagatavotība publiskai lasīšanai. Tajos nav cenzora. Grīnvalds–rakstvedis ir vienlīdz neitrāls kā pret pierakstāmo Grīnvaldu ar tā intīmajiem piedzīvojumiem un jūtu pasauli, tā pret padomju karaspēka neģēlībām atbrīvotajās teritorijās. Runājot par pēdējām, neko tamlīdzīgu man nav nācies lasīt nekad un nekur. Man pat šķiet, ka mūslaiku eiropeiskais lasītājs vienkārši nav sagatavots šādai lasāmvielai: jālauž vesela virkne uzskatu gan par to, kas ir cilvēks un karš, gan par to, kas ir lasīšanas vērts. /Uldis Tīrons/
   
Grāmata konkursā “Prese nama grāmata” 2002.gadā ieguvusi godalgu kā labākā dokumentālā proza.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
“Rakstnieku sērija”
JAUNĀKĀ LATVIEŠU LITERATŪRA 2001

(Izd. “Pētergailis”, 2002.g., 58 lpp.)
    “Rakstnieku sērija” – rakstniekiem un par rakstniekiem, un rakstnieku piepildīta, un Rakstnieku savienības atbalstīta, bet īstenībā tā ir domāta ne tikai rakstniekiem, bet gan ikvienam, kas grib saprast literatūras procesu. Katra mazā grāmatiņa būs veltīta kādam atsevišķam tematam, bet to kopīgais izziņas lauks ir latviešu literatūra un rakstniecība, rakstnieka jaunrades process un tā īstenošanās literārā darbā, autortiesību jautājumi un literatūras kritikas problēmas, un daudz kas vairāk.
    Pirmā grāmata “Rakstnieku sērijā” ir atskats uz 2001.gada latviešu literatūru, un tā ir tapusi pēc konferences, kas bija veltīta šai tēmai. Literatūras vērtētāju pārdomas par mūsdienu literāro procesu ir rosinošas, lai arī lasītājam rastos jautājumi un veidotos atbildes. Arī turpmāk ik pa laikam grāmatu ražas vērtējums nonāks sērijas uzmanības centrā.
    Nākamajā grāmatā vairāki šobrīd populāri latviešu rakstnieki stāstīs par savu jaunrades procesu, atklājot to kā piedzīvojumu un pārdzīvojumu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 4,00
Valerio Perna: ITĀLIJA un LATVIJA
(Izd. "Jumava", 2002.g., 192 lpp.)
Diplomātisko attiecību vēsture.
    Itālija un Latvija ir valstis, kas piederīgas diviem ģeogrāfiski attāliem areāliem: Vidusjūras reģionam un Baltijas reģionam. Parasti ģeogrāfiskais attālums un kopīgu interešu trūkums kļūst par cēloni tam, ka izveidojas sirsnīgas, tomēr būtībā tikai formālas valstu attiecības. Taču Itālijas un Latvijas diplomātisko attiecību pamatā, gluži otrādi, ir dziļākas jūtas – draudzība. Šī draudzība aizsākās tai pašā brīdī, kad latvieši izveidoja savu nacionālo valsti, un, kaut arī, ar mainīgu intensitāti, attīstījās divdesmitajos un trīsdesmitajos gados.
    Šis Valerio Pernas darbs zinātnes un grāmatniecības jomā aizpilda nenoliedzamu balto plankumu. Beidzot tiek publicēts rūpīgi izstrādāts pētījums par Itālijas un Latvijas valsts diplomātiskajām attiecībām.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
GĒTE un BALTIJA
(Izd. "Nordik", 2002.g., 335 lpp.)
    Grāmata ir īsts kopdarbs. Tās izdevēji ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts un Latvijas Gētes biedrība, kuras priekšsēdētājai Gundegai Grīnumai šeit jāpateicas īpaši. Krājumā līdzdarbojušies tiklab vācu zinātnieki – konferenču viesi Rīgā un Tartu, kā arī latviešu, igauņu un lietuviešu literatūrzinātnieki. Tas, ka šādas konferences labā starpvalstu sadarbībā varēja notikt, ir vairāku institūciju nopelns: te jāmin rīkotājas universitātes, attiecīgie Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta lektorāti un Gētes institūti, kā arī Gētes biedrības Latvijā un Igaunijā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
Elita Grosmane: KURZEMES BAROKA TĒLNIECĪBA. 1660-1740
(Izd. "Jumava", 2002.g., 288 lpp., cietos vākos, grezna)
    Par Kurzemes baroka laikmeta tēlniecību līdz šim pietiekami daudz rakstīts, un varētu likties, ka materiāls ir labi zināms, apgūts, izpētīts un aprobēts. Tomēr, uzmanīgi vēlreiz pārskatot visu, kas par Kurzemes baroka dekoratīvās tēlniecības mantojumu publicēts, izrādās, ka pirmais iespaids ir maldīgs un līdzšinējās publikācijas nespēj sniegt mūsdienu priekšstatiem atbilstošu baroka tēlniecības attīstības vispārējo ainu Kurzemes un Zemgales hercogvalstī. Daudzi nozīmīgi pieminekļi joprojām palikuši nepieminēti, kā arī trūkst jaunākajām mākslas vēstures metodēm atbilstoša 17.gadsimta beigu un 18.gadsimta sākuma reģiona tēlniecības traktējuma.
    Uz lokālās mākslas fona Kurzemes baroka tēlniecība arvien vairāk piesaista ar māksliniecisko daudzveidību, kvantitatīvo bagātību un lielāku koncentrāciju ierobežotā teritorijā nekā citos Latvijas apvidos šajā laikposmā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 38,00
OGRE - Rakstu un atmiņu krājums
(Izd. Ogres pilsētas dome, 2002.g., 148 lpp., A4 form.)
    Katrai apdzīvotai vietai ir sava vēsture, tagadne un nākotne. Mēs varam ieslīgt nostaļģijā, domājot par Ogri kā klusu, mierīgu kūrortu ar nelielām mājiņām upes krastos skaistu mežu ielokā. Taču pilsētas dzīve, tāpat kā upes plūdums, nerimstas, tā turpinās. Un līdz ar tās izaugsmi mums jādomā par jaunu ceļu, jaunu risinājumu meklējumiem, lai rastu harmoniju starp pilsētas pagātni, tagadni un nākotni.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Gunārs Bērziņš: MELNĀ KAĶA BRUŅINIEKS
(Izd. apg. "Valters un Rapa", 2002.g., 158 lpp.)
    Šī grāmata ir VELTĪJUMS. Veltījums izcilajam latviešu smieklu Meistaram, viņa Kaķiskajai majestātei Gunāram Bērziņam – 75.dzimšanas dienā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
BALTIJA – JAUNS SKATĪJUMS
(Izd. "Atēna”, 2002.g., 357 lpp., cietos vākos)
    Šī grāmata būtībā ir jauna Baltijas kultūras vēsture, kurā jaunā aspektā tiek aplūkoti gadsimtiem ilgie austrumu un rietumu sakari pāri Baltijas jūrai. Šiem jautājumiem bija veltīts 2000.gada martā notikušais simpozijs Valmierā. Tika nolasīta un apspriesta virkne referātu, kas aptvēra plašu problēmu loku. Valmieras simpozija materiāli kļuva par šīs grāmatas pamatu.
    Rakstu krājuma nolūks ir panākt vispusīgāku un dziļāku izpratni par Baltija jūras daudzveidīgo telpu kā kulturālu vienību. Šī grāmata ir mēģinājums piešķirt jaunu elpu kultūras pētījumiem, tā sniegs bagātu un nozīmīgu informāciju un būs vērtīgs izziņas avots gan dažādu nozaru speciālistiem, gan plašam lasītāju lokam.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 25,00
Knuts Skujenieks: RAKSTI Dzeja 1963-1969.
(Izd. "Nordik", 2002.g., 536 lpp., cietos vākos)
Grāmata sadalās divās daļās. 1.daļa. Dzeja ārpus krājumiem. 2.daļa. Sēkla sniegā.
    "Raksti aptver manu darbu un dzīvi literatūrā aptuveni četrdesmit gadu garumā. Tas nav akadēmiski pilnīgs izdevums, jo tādam laiks vēl nav pienācis. Tomēr dzeja, galvenais mana darba veids, pārstāvēta gana plaši. Apceres, kritikas un atdzeja atlasītas stingrāk, bet priekšstatu par manu laiku un mani pašu tās dod pienācīgu.
    Rakstos atspoguļotā poētiskā biogrāfija iesākas ar 1963.gadu. Šajā datējumā mēs ar sastādītāju (Intu Čaklo) bijām vienisprātis. Tas ir laiks, kad pēc mana aresta 1962.gadā, pēc tiesas un etapa, es nonācu Mordovijas lēģerī un turienes apstākļos atsāku savu literāro darbību. Visa iepriekšējā, jauna un cerības dodoša dzejnieka rosība faktiski izrādījās tikai iesildīšanās. Kādiem iesildīšanās laika paraugiem arī atradīsies vieta, lai būtu iespējams apjaust autora augšanu un veidošanos. Bet galvenā līnija sāksies no šī liktens piemeklētā brīža, no šī zināmā gadskaitļa un turpināsies līdz mūsu dienām ar maksimālu pietuvinājumu.” /K.Skujenieks/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
Andrejs Kavacis: CILVĒKS VĒSTURES VĒJOS
(Izd. "Vieda", 2002.g., 184 lpp., cietos vākos)
    "Tuvojoties mūža vakaram, esmu sapratis, ka Dievs man ir lēmis daudzās lietās ieskatīties dziļāk, nekā par tām runā vai raksta vēsturnieki. Esmu dzimis Otrā pasaules kara laikā, bet dzīves ceļos daudzus gadus vadījis kopā ar vecajiem strēlniekiem. Viņu vidū bija gan Ļeņina sargs, gan Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris, gan latviešu leģionāri un nacionālie partizāni. Jā, arī nacionālās Latvijas nodevēji. Tātad viņu vidū bija gan vīri, kas par savu zemi un tautu stāvēja kā mūris, gan vīreļi, kas kā niedres locījās līdzi visiem vējiem.
    Esmu darbojies kopā ar zemajiem un dažubrīd sadūries ar visaugstākajiem. Man ir pat laimējies būtiski kaitēt komunistiskās revolūcijas eksportam un dzirdēt lietas, par kurām oficiālā vēsture noziedzīgi klusē...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
KĀ RĪTA UN VAKARA ZVAIGZNE...
(Izd. apg. “Daugava”, 2002.g., 207 lpp., cietos vākos)
Sastādījis Jānis Zālītis.
Jāņa Sudrabkalna un Birutas Skujenieces sarakste.
   
“Es mīlēšu ilgi, ilgi. Bet vai es būšu Tev uzticīga visu mūžu? Nezinu. Es skumstu par tevi! Es gurstu aiz kauna! Es vēlētos būt meitene, kuru Tu redzējis un mīlējis un kura būtu vienīgi Tava jebkad bijusi.” /Biruta Skujeniece/
   
“Ar bezgalīgu prieku un bezgalīgām skumjām nāk manā dvēselē Jūsu vēstule. Un skumjas aug, un drīz vien es jūtu tik sāpes. Jo mīla pret nesasniedzamo ir sāpes. Bet, ja kāda visspēcība prasītu man: vai tu gribi, lai es atņemu tev tavas sāpes, es atbildētu: “Ņem labāk manu dzīvību”.” /Jānis Sudrabkalns/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
Ineta Lipša: RĪGA BOHĒMAS VARĀ
(Izd. apg. “Priedaines”, 2002.g., 310 lpp., cietos vākos)
   
Žurnāliste Ineta Lipša grāmatā “Rīga bohēmas varā” rāda ainas no Latvijas 20.gadsimta 20.-30.gadu vēstures – cilvēkus kafejnīcās, naktslokālos, loto klubos, hipodromā. To, ko viņi atļāvās. Tik lielā mērā, kādā par to laikabiedriem vēstīja prese un viņi paši memuāros.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00
SAREŽĢĪTAIS GĀJUMS
(Izd. Tautas frontes muzejs, 2002.g., 224 lpp., cietos vākos)
Konferences materiālu krājums. Sastādītāja Meldra Usenko.
    Grāmata “Sarežģītais gājums” ir 2001.gada 21.augustā Rīgā notikušās konferences "Sarežģītais gājums no sociālistiskās diktatūras uz demokrātiju” materiālu un referātu apkopojums. Grāmata ir veltījums Latvijas neatkarības atjaunošanai.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 27,00
Indriķis Šterns: LATVIJAS VĒSTURE. 1180.-1290. Krustakari.
(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2002.g., 735 lpp., cietos vākos)
    Šī grāmata domāta kā divpadsmitais sējums Latvijas vēstures sērijā, ko līdz šim izdeva apgāds “Daugava”.
    Šis sējums aptver mūsu vēstures 13.gadsimtu, par kuru ir saglabājušās agrākās rakstītās liecības, sākot ar “Indriķa hroniku”.
    Vakareiropas vēsturē šis posms atbilstu cēlajiem vidusslaikiem vai arī krustakaru panākumu norieta laikam; Vācijas vēsturē tas ir Kārļa Lielā sāktās vācu austrumu ekspansijas beigu cēliens gar Baltijas jūru, kas krustakaru aizvējā noslēdzās ar zemgaļu pakļaušanu 1290.gadā. Hronoloģisks šī sējuma turpinājums ir šīs grāmatas autora 1997.gadā. “Daugavas” apgādā izdotā "Latvijas vēsture 1290-1500”.
    Tāpat kā iepriekšējais sējums, arī šis ir rakstīts tikai pēc pirmavotiem, tos interpretējot no latviešu tautas vēstures viedokļa, nevis kā vācu kolonijas vēsturi. Tāpēc arī daudzi vēstures fakti, notikumi un personas ir pārvērtētas un dotas citādākā skatījumā nekā agrāk rakstītos vācu vēsturnieku pētījumos. Lai pamatotu latvisku Latvijas vēstures interpretāciju, tekstā bieži bija jādod avotu citāti oriģinālvalodā līdz ar plašu pierādījumu rindu, kas, protams, palielināja šī darba apjomu.
    Otra problēma, ar ko bija jāsaduras, rakstot viena gadsimta Latvijas vēsturi pa tematiem, ir avotu trūkums. Bez abām 13.gs. Livonijas hronikām, pāris simtiem dokumentu un dažiem arheoloģisko izrakumu pārskatiem izmantojami vēl bija tikai nedaudzi citi gadījuma rakstura avoti, tāpēc autoram atkārtoti bija jācitē gan tās pašas vietas hronikās, gan jāatsaucas uz to pašu dokumentu ziņām, iztirzājot dažādus latviešu vēstures aspektus. Līdz ar to grāmatā ir vērojama daļēja izmantoto avotu atkārtošanās, kā arī dažu jaunizteikto uzskatu pierādījumu izvēršana plašumā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 35,00
LATVIJAS KARA MUZEJA GADAGRĀMATA. III.
(Izd. Latvijas Kara muzejs, 2002.g., 200 lpp., cietos vākos)
    Šajā gadagrāmatā esam centušies ieturēt iepriekš nospraustās vadlīnijas, proti, kā vienīgais Latvijas militāri politisko vēsturi atspoguļojošs zinātnisks izdevums cenšamies apkopot gan Latvijas, gan ārvalstu vēsturnieku viedokli, kurus vieno interese par Latvijas militāri politisko vēsturi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
“XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki”
TEIKSMA PAR LATVIETI. Dziesmas vīru korim.

(Izd. “Musica Baltica”, 2002.g., 157 lpp., notis, teksts)
Arī dziesmas noslēguma koncertam.
   
Dziesmu svētkos ik reizi no jauna atdzimst ideālā Latvija. Atdzimšanas brīdī tā ir eiropeiska nācija ar savu, unikālu indoeiropeiskas tautas kultūru, līdzvērtīgu citu pasaules tautu kultūrām.
   
Ideālā Latvija savu spēku rod šajā mīlestības pilnajā brīdī. Tā nevar pastāvēt vispār, tā pastāv tikai un vienīgi katra un visu dvēselēs.
   
XXIII Vispārējo latviešu dziesmu svētku (2003.g.) Noslēguma koncerts – tas ir svētbrīdis kopkora dzīvajā balsī, svētbrīdis a cappella.
   
Latviešu tautasdziesmu apdarēs un kora mūzikas klasikā, laika pārbaudi izturējušās mūsdienu dziesmās un jaunradītajos skaņdarbos apliecināsim savu mīlestību Rīgai, Vidzemei, Latgalei, Zemgalei, Kurzemei, to vienotībai un līdzvērtībai – reizē visiem un katram Latvijas ideāla kopējam un īstenotājam.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 11,00
Maruta Grasmane: LATVIEŠU TAUTAS TĒRPI. RAKSTI. IZŠŪŠANA - 2.izdevums
(Izd. “Rasa ABC”, 2002.g., 294 lpp., cietos vākos, A4 formāta)
   
Šajā grāmatā autore ir apkopojusi savu pedagoģes un rokdarbnieces pieredzi, kā arī materiālus par “Senajā klētī” sakrāto pūru.
   
Autores mērķis ir bijis izveidot tādu grāmatu, lai lasītājs, atverot lappusi par attiecīgā novada tautas tērpiem, varētu saņemt visu svarīgāko informāciju.
   
Ir izdotas vairākas grāmatas, kurās skaidrota raksta mitoloģiskā nozīme. Šajā grāmatā primārais ir raksta forma un uzbūve, kas ir cieši saistīta ar rakstiem tautas tērpos. Aplūkojot kreklu sašūšanas un izšūšanas metodiku, autore uzsver, ka senajam kreklam ir skaists kritums, un tas apliecina valkātājas smalko gaumi. To var valkāt arī mūsdienās gan ikdienā, gan svētkos. Krāšņie, izsmalcinātie izšuvumi izmantojami arī modernajos tērpos.
    Grāmata ir pierādījums tam, ka 20.gadsimta sievietei, strādājot ar 21.gadsimta materiāliem, gan rokas, gan prāts, gan dvēsele spēj izjust senlatvietes garīgo pasauli un radošās mākslinieciskās spējas.
   
Grāmatas ievadā sniegts arheoloģisko un etnogrāfisko tērpu vispārīgs apskats.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 43,00
Teofils Dreimanis: STRAUMĒ IERAUTIE
(Autorizd., 2002.g., 248 lpp., cietos vākos)
Talantīga latviešu puiša, studenta, Teofila Dreimaņa likteņstāsts.
    Krievu ienākšana 1940.gadā un Latvijas armijas bojāeja. Piedzīvojumi zem sarkanarmijas poļitruku diktāta. Vācu laiks. Kauju ugunīs no Starajas Rusas līdz liesmojošajam Kurzemes cietoksnim. Gūsts. Baltās – Baltijas jūras kanāla atjaunošana. Krievu katorga Vorkutā barbarisma un nežēlības ziņā – bez pārmaiņām. Desmit nebrīves gadi. Ar gaišu skatu rītdienā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
Lalita Muižniece: LATVIEŠU VALODAS PRAKTISKĀ FONOLOĢIJA
(Izd. "Rasa ABC", 2002.g., 168 lpp., cietos vākos)
    Materiāli “Latviešu valodas praktiskajai fonoloģijai” pamazām radušies Rietummičiganas universitātē (ASV, Kalamazū), kur no 1996. līdz 1993.gadam notika latviešu valodas studijas. Intensīvākas latviešu valodas fonoloģijas studijas sākās ar 1981.gadu, kad universitātē izveidojās pilna latviešu valodas programma, kas prasībās un piedāvājumos atbilda citām universitātes svešvalodu un lingvistikas valodu programmām. Viens no programmu obligātajiem kursiem bija attiecīgās valodas teorētiskā un praktiskā fonoloģija ar darbu arī valodu laboratorijā.
    Rietummičiganas universitātes latviešu programmas studentu pamatvaloda visbiežāk bija angļu valoda, un tāpēc arī fonoloģijas un fonētikas mācīšanā tika norādīts uz līdzībām un kontrastiem starp angļu un latviešu valodu.
    Grāmata sastāv no teorētiskā teksta, kur aprakstītas latviešu valodas fonētiskās īpatnības, fonoloģijas likumi un morfoloģiskie procesi, un no plaša vingrinājumu krājuma katrai latviešu valodas izrunas parādībai.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
Specializētais Latvijas pastmarku un pasta sūtījumu katalogs
9.izdevums. 1990-2002.
(Izd. Latvijas filatēlistu savienība”, 2003.g., 236 lpp.)
Viena kataloga cena ar piegādi – USD 16,00
Ingrida Daktere-Duhanovska: MŪZIKAS MAIGAIS SPĒKS
(Izd. “Musica Baltica”, 2002.g., 146 lpp., cietos vākos)
Monogrāfiska eseja par pianistu Arturu Ozoliņu.
    “Gan paša pianista un viņa skolotāju, gan līdzgaitnieku un domubiedru atmiņas, gan kritiķu vērtējums un mana radošajā sadarbībā gūtā pieredze ir kā krāsaini stikliņi, kuri, prasmīgi kopā salikti, veido spožas un sarežģītas mozaīkas rakstus. Tajos izgaismojas Artura Ozoliņa dzīvesceļa šķautnes – pilnas daudzkrāsaina spožuma, skaudras traģikas un nerimstošas dzīvotgribas.” /I.Daktere-Duhanovska/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Andris Kolbergs: KLAUNU MARŠS ŠAUSMU TIRGŪ
(Izd. “A.k.A.”, 2002.g., 403 lpp., cietos vākos)
Romāns.
   
Lai gan autora iepriekšējais romāns “Pulkstenis ar atpakaļgaitu” bija visnotaļ pabeigts darbs, “Klaunu maršs šausmu tirgū” var uzskatīt par “Pulksteņa ar atpakaļgaitu” turpinājumu, jo lasītāji tiekas ar daudziem jau iepazītiem varoņiem un nevaroņiem – Izraelu Šermanu, Mendelu, Haju un Lazaru Davidsoniem, lāčplēsi Ēriku Vālu un viņa sievu Almu. Taču aprakstītos notikumus šķir divi gadu desmiti, Latvijai ir pienācis vācu okupācijas un Rīgas ebreju geto laiks. Tāpat kā iepriekšējā darbā, autors aizraujošo kriminālromānu veido uz precīzas dokumentu, tiesas spriedumu un maz pazīstamu vēstures materiālu bāzes, iestrādājot tos saistošā lasāmvielā. Paņēmiens ir novitāte ne tikai latviešu literatūrā. Spriežot pēc grāmatām “Pulkstenis ar atpakaļgaitu” un “Klaunu maršs šausmu tirgū”, paņēmiens ir attaisnojis autora ieceri, bet sagādās rūpes rakstu mākslas teorētiķiem un dos patiesu prieku labas detektīvliteratūras cienītājiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
Māris Brancis: KĀPT MŪZAS KALNĀ. Marta Alberinga
(Izd. “Atēna”, 2002.g., 243 lpp., cietos vākos)
   
“Es, provinces pilsētiņas vienkārša māldera meita” – tā stāstījumu par savu dzīvi bieži sāk Marta Alberinga, kolekcionāre, savulaik populāra un līdz šim vienīgā spāņu tautas deju dejotāja. Dzimtajā Valmierā bērnībā redzēdama balerīnu uzstāšanos, viņa sapņoja par baletu. Liktenis lēma savādāk – pret pašas gribu 30.gados apguvusi tālās, latviešiem tik svešās tautas dejas mākslu, vēlāk Parīzē papildinājusies pie izcilākiem spāņu deju meistariem, Maskavā ieguvusi laureāta slavu, ieprecējusies prominentajā Alberingu dzimtā, ar vīru Valfrīdu savākusi bagātīgu mākslas darbu kolekciju vairāku simtu tūkstošu latu vērtībā, kuru 90 gadu jubilejā 1999.gadā uzdāvinājusi Rīgas Vēstures un kuģniecības un Valmieras novadpētniecības muzejam, kaķu, baložu un citu dzīvo radībiņu nesavtīga aprūpētāja – tā lielos vilcienos varētu raksturot Martas Alberingas mūžu, kas bez nožēlas ziedots dejai, ģimenei un – Latvijai.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Hugo Vītols: JĀNIS KUGA
Eiropas kultūras apcere.
(Izd. “Jumava”, 2002.g., 422 lpp., cietos vākos)
   
Hugo Vītols (1900-1976) – tiesību zinātņu doktors, publicists un mākslas kritiķis. Publicējis politiskus rakstus, apceres par kultūru, literatūras recenzijas un mākslas apskatus. Trimdā izdotas viņa grāmatas “Atmodinātās balsis” (1969) un “Marta pali” (1975) par latviešu gleznotājiem Rietumeiropas mākslas centros.
   
“Jānis Kuga” ir H.Vītola pēdējais veikums, kas ticis turpinājumos publicēts periodiskajā izdevumā “Latvija Amerikā”. Šī grāmata ir plašs pētījums par Jāņa Kugas daiļradi Rietumeiropas mākslas kontekstā, īpašu uzmanību pievēršot viņa scenogrāfa gaitām.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00
“Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. 7.sējums”
OKUPĀCIJAS REŽĪMI LATVIJĀ 1940.-1956.gadā
(Izd. Latvijas vēstures institūta apg., 2002.g. 495 lpp.)
Latvijas vēsturnieku komisijas 2001.gada pētījumi.
   
Šajā (7.sējumā) sējumā apkopoti pētījumi par Otrā pasaules kara norisēm mūsu valstī un padomju okupācijas pirmajiem desmit pēckara gadiem. Zinātnieki no Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta, Vēstures un filozofijas fakultātes, Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Kara muzeja, Latvijas Okupācijas muzeja nodod sabiedrības vērtējumam savas atziņas un secinājumus, kas balstīti uz rūpīgām arhīvu studijām un histogrāfijas analīzi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
Dzintra Paegle, Jānis Kušķis: KĀ LATVIETIS RUNĀ
(Izd. “Zvaigzne ABC”, 2002.g., 158 lpp.)
Praktiski ieteikumi valodas kultūrā. 2.izdevums.
   
Grāmata “Kā latvietis runā” paredzēta visiem, kas grib labi runāt latviski, bet reizēm šaubās.
   
Grāmatā apkopotas dažādas valodas kļūdas un minēti ieteikumi to novēršanai. Grāmatas sākumā ievietots tematiskais rādītājs. Rādītājā alfabēta secībā minēti tie vārdi un vārdu savienojumi, kas atrodami skaidrojumā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 10,00
Santa Mežābele: NAKTĪ UZ SVĒTDIENU
(Izd. "Lauku Avīze”, 2002.g., 223 lpp.)
Kriminālromāns.
    "Nekas neliecina, ka te nesen bijis vai kādreiz uzturējies bērns – tikai spilgts akvarelis piesprausts lielajam sienas paklājam pašā vidū. Pieeju tuvāk... Ja es nebūtu pilsētā dzirdējis stāstu par Vairas Vītoliņas ģimenes traģēdiju, tad, droši vien, zīmējums man neizteiktu neko. Tagad, skatoties šo akvareli, jūtu, ka caur matu saknītēm un pāri mugurai pārskrien sīkas skudriņas, roku stilbi man pārklājas ar zosādu – akvarelī redzams uz ceļa smiltīs nolikts mazs bērns, kurš muti atvēris kliedz, māte stāv rokas pavērsusi pret bērnu, bet galvu ar atvērtu, acīmredzot arī kliedzošu muti – sānis. Pāri bērnam viļņodamies nolaižas melns plīvurs un melns vīrieša siluets izzūd tālumā. Pamanījusi, ka es pētu zīmējumu, Vairas māte noņem to no sienas un pabāž zem žurnāliem.”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Gundega Repše: ALVAS KLIEDZIENS
(Izd. "Pētergailis”, 2002.g., 138 lpp., cietos vākos)
    Šī grāmata nav kādreiz izdzīvotu pagātnes notikumu reminiscence, tā ir pakaļdzīšanās reiz zaudētajam spēkam. Manuprāt, nevis Gundega Repše ir uzrakstījusi romānu par pusaugu skuķēnu Rugettu, drīzāk otrādi – romāna galvenā varone Rugetta ir radījusi rakstnieci Gundegu Repši, lai tagad – romānā “Alvas kliedziens” atklātu sevi, uzplēšot versmaino, nekad nesadzīstošo šūnu atmiņu. /Pēteris Draguns/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
Enciklopēdija “Latvija un latvieši”
TEĀTRIS UN KINO 2.sējums.

(Izd. "Pils", 2002.g., 464 lpp., cietos vākos)
    1.sējums iznāca pirms 3 gadiem (vēl ir nopērkams – USD 40,00). Darbu tagad turpina Rakstniecības teātra un mūzikas muzeja apgāds Pils, kas paredzējis sagatavot vēl divus enciklopēdijas sējumus.
    Akadēmiskajā, bet vienlaikus atraktīvajā un faktiem bagātajā izdevumā iekļautas 602 kino un teātra darbinieku biogrāfijas (šķirkļi no K līdz Ņ). Īpaša izdevuma vērtība ir tā unikālais foto un ilustratīvais materiāls, nākot no 20.gadsimta sākuma izrāžu ainām, beidzot ar Gedimina Kotello leļļu filmu varoņiem.
Vienas enciklopēdijas cena ar piegādi – USD 40,00
LATVIJAS ENCIKLOPĒDIJA 5 sējumos
(Izd. Valērija Belakoņa izdevniecība, 2002.g.)
1.sējums. A-Cēsu.
    "Latvijas Enciklopēdija” ir pirmā reģionālā Latvijas enciklopēdija, kas tiek izdota pēc valsts neatkarības atgūšanas. Tajā apkopota informācija par Latvijas dabu, tās iedzīvotājiem, vēsturi, ekonomiku, zinātni, kultūru, reliģiju, sportu. 1.sējumā ir 5238 raksti, no tiem 2034 ir biogrāfijas. Tekstu papildina 31 karte, 59 tabulas, 1200 attēli.
Vienas enciklopēdijas cena ar piegādi – USD 70,00
ALEKSANDRA ČAKA GADAGRĀMATA
(Izd. "Pils", 2002.g., 206 lpp., cietos vākos)
Izlases otra sējuma nepilnu pirmo pusi aizņem Čaka stāsti.
    Par ieguvumu jāvērtē tas, ka šai izlasē, kaut tikai fragmentos, atrodama vācu okupācijas gados rakstīta dramatiskā poēma “Matīss, kausu bajārs”, kas aizņem visu otra sējuma otru pusi. Mums zināms, ka visas plašās poēmas, ko tais gados Čaks bija sācis rakstīt vai jau pabeidzis, pēc viņa nāves izvazātas, un manuskripti laikam gan nekad vairs nebūs atrodami. 50.gadu otrā pusē atrasts “Matīsa, kausu bajāra” saplosīts, apdriskāts eksemplārs. No kādām 8000 rindām saglabājusies apmēram puse. Nekas nav palicis pāri no pēdējā cēliena. Tādā veidā šis darbs tad nu iespiests Rīgas izdevumā. Taču pārsteidzošā kārtā arī tad tas dod gluži vai veselu iespaidu gan par sižetu vispār, gan par ievērojamām dzejas vērtībām, ko te demonstrējis dzejnieks. Par poēmas patriotisko raksturu liecina kaut vai Matīsa vārdi 4.cēlienā, dodoties cīņā par panu Ignatu: “Tu mani uzvarēt nemūžam, Pan, nevari, Tad jāuzvar Tev ir šī zeme. Pats Dievs vien veikt to tikai var.”
    Nav noliedzams, kaut ko jau arī šī Čaka darbu izlase varēs dot pašreizējā okupētās Latvijas poētiskajā nabadzībā...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
Rudīte Raudupe: DIEVATZIŅA vēdās un dainās
(Izd. "Madris", 2002.g., 296 lpp., cietos vākos)
    "Dievatziņa vēdās un dainās” apskata Latvijas gara mantojumu – dainas – no filosofiskā, garīgā un psiholoģiskā viedokļa, salīdzinot dainās pausto dzīvesziņu ar mācībām, ko lasām Indijas vēdās. Līdztekus dziļi filosofiskai vēdāntiskai interpretācijai, autore min daudz praktisku piemēru no ikdienas dzīves un bagātina savu analīzi ar citātiem no dažādām pasaules filosofiskām, garīgām un zinātniskām tradīcijām. Autore parāda, ka gan dainas, gan vēdas pauž universālu patiesību, taču ne dogmatiski, bet ļaujot klausītājam vai lasītājam būt brīvam savas dzīves jēgas izpratnē.
    Grāmata atklāj, ka vēdu un dainu dziedājumu vienkāršajos vārdos ietvertas dzīves būtiskākās patiesības: “Augsti dzied cīrulītis/ Aiz visiem putniņiem;/ Dievam gudrais padomiņis/ Aiz šo visu pasaulīt’.”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
Aina Zemdega: MANTOJUMS
(Izd. "Karogs", 2002.g., 215 lpp., cietos vākos)
    Aina Zemdega (1924) dzimusi Talsu apriņķa Lubes dzirnavās. No 1944.gada trimdā Zviedrijā, kopā 1950.gada Kanādā.
    Studējusi mūziku, strādājusi par mūzikas skolotāju. Kopš 1991.gada daļu laika pavada Latvijā pašas atjaunotajās tēva mājās Lubes dzirnavās.
    Publicētas 5 prozas un 7 dzejoļu grāmatas. Latvijā iznākusi dzejas izlase “Divos krastos”, romāni “Toreiz Lubes dzirnavās”, ”Maruta”, “Līdz vārtiem – un tālāk?”.
    Romāns “Līdz vārtiem – un tālāk?” un romāns “Mantojums” saņēmuši PBLA Kultūras fonda godalgas.
    Romānā – ceļš, kad priekšā nezināma nākotne, bet aiz muguras drošs patvērums – pagātne, bērnība, tēva rokas un mātes mīļums. Tā vien šķiet, ka šī ceļa gājēju bērnība saņēmusi par ķīlnieci. Tikai ar grūtībām un soli pa solim galvenā varone ierauga tagadni – sava tēva māju pagalmā. Jo dzīve jau cita un cilvēki citi, tikai savāda noburtība – nesamierināties ar notikušo. Jo mantojums ir bijis atņemts un cerība salīmēt lauskās sadrupušo bērnību šķiet kā solījums vecākiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
Pauls Bankovskis: MISTERS LATVIJA
(Izd. "Karogs", 2002.g., 287 lpp., cietos vākos)
    "Kad iznāca Paula Bankovska pirmā grāmata “Svētā Bokasīna koks”, viņš negribēja, ka viņu sauc par rakstnieku. Nezinu, vai vēl tagad, esot divu stāstu krājumu un piecu romānu autors, viņš to noliegtu. “Misters Latvija” ir aizraujošs, vēsturisks un laikmetīgs stāsts. Rakstnieka Paula Bankovska prāta un jūtu, faktu un iztēles, pieredzes un valodas simbioze. Lasāmviela un piedzīvojums. Šķitums un īstenība.” /Nora Ikstena/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Aija Zaļaiskalne, Gaļina Viegliņa: VALLES PAGASTS
(Autorizd., 2002.g., 543 lpp., cietos vākos)
    Latviešu tauta piedzīvojusi dažādus laikus un dažādus vēsturiskus pavērsienus, par ko gan sarakstītas grāmatas, gan uzņemtas filmas. Katra no tām atšķiras ar savu pieeju, savu skatījumu. Neliels kopējās mozaīkas fragments ir teritorija, kas dažādos laikos bijusi pazīstama gan ar Valles pagasta, gan Taurkalnes pagasta un Taurkalnes ciema nosaukumu. Tā nav nedz zaigāka, nedz pelēkāka par pārējām, tomēr raksturojas ar savām niansēm un īpatnībām. Tas ir viens no Latvijas apvidiem, kur agrāk sasniegts augsts ekonomiskais, saimnieciskais un kultūras līmenis. Apvidus ir bagāts ar pagātnes lieciniekiem: kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem, folkloru, vietvārdiem, bet pats galvenais – cilvēkiem.
    Grāmata “Valles pagasts” (Aizkraukles rajons) radās, lai izgaismotu pagātnes mantojumu, aktualizētu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, pierādītu, ka mēs varam lepoties ar savu pagastu, celtu iedzīvotāju pašapziņu, kā arī ļautu paskatīties uz notikumiem Latvijā no cita redzes punkta. Sadzīves apstākļi mainās, bet daudzas vērtības paliek. Tikai mūsu pašu ziņā būs to liktenis, to turpmākās saglabāšanas iespējas.
    Grāmata lasītājiem palīdzēs iejusties pagasta dzīvē dažādos laikmetos no senatnes līdz mūsdienām.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
Marta Landmane: KRUSTĀM ŠĶĒRSĀM
(Izd. apg. "Selga" Anglijā, 2002.g., 174 lpp.)
Dzeja.
    Martas Landmanes jaunāko dzeju lasot, jādomā par rēniem, dzidriem atvasaras rītiem, kad tīmekļos rugainē vēl mirdz rasas pilieni un vakaros gaismā manāma rūgtena trūdu smarža. Dzejnieces mūžs ir rudens pusē, bet tas ir emocionāli bagāts rudens, kuŗa dāsnumā dzejniece dalās ar mums. “Krustām šķērsām” ir trešā Martas Landmanes dzejoļu grāmata, kaut viņas pirmie dzejoļi publicēti jau Otrā pasaules kaŗa laikā, Latvijā laikrakstā “Zemgales Balss”. Pirmā grāmata “Pretstati” izdota 1985.gadā Anglijā, otrā “Vate ausīs” 1997.gadā Latvijā, kas saņēmusi PBLA Kultūras fonda atzinības rakstu. (..)
    Svešumā un vientulībā auklēta, Martas Landmanes dzejas valoda ir bagāta, izteiksme skaidra un lakoniska. Krājumā kā smalkā audeklā krustām šķērsām ieausti dzīves gaišo un tumšo brīžu meti un velki. Dzejoļi paveŗ godīgu un patiesu skatu trimdas dzejnieces garīgā pasaulē.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 13,00
Alfreds-Egils Puškevičs: Ekspedīcija VJATLAGS ‘99
(Izd. "Elpa", 2002.g., 125 lpp., cietos vākos)
Veltījums 1941.gadā izsūtītajiem ventspilniekiem, kuri neatgriezās no Vjatlaga nometnēm.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 13,00
Andrejs Eglītis: RAKSTI. I.sējums
(Izd. "Valters un Rapa", 2002.g., 373 lpp., cietos vākos)
Dzeja. Proza. Publicistika.
    Andreja Eglīša Rakstu krājumā ievērots hronoloģiskais princips, atsakoties no tradicionālā dalījuma pēc literatūras žanriem, kad vispirms tiek publicēti visi dzejoļu krājumi, pēc tam proza, publicistika, vēstules, dienasgrāmatas. Tā Rakstu pirmajā sējumā uzņemti tie darbi, ko dzejnieks sarakstījis savas daiļrades sākumposmā no 1934.gada līdz 1941.gadam, tātad – Latvijas valsts neatkarības laikā līdz Otrā pasaules kara sākumam. Tie ir dzejoļu krājumi “Zelta vālodze” un “Varavīksna”, romāns Klusā cīņa”, daži periodikā publicēti raksti, kā arī dzejoļi, kas šajā laikā atrodami laikrakstos un žurnālos, bet nav ievietoti krājumos.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
"Novadu folklora"
Latviešu tautasdziesmas

Salasītas un sakrātas iz Bērzaunes pagasta no Āronu Matīsa.
(Izd. "Zinātne”, 2002.g., 239 lpp.)
    Jaunajā sērijā “Novadu folklora” iecerēti gan folkloras materiālu krājumi, gan apcerējumi, kas veltīti cilvēka, vietas un kultūras mijiedarbei. Ar “novadiem” sērijas nosaukumā domātas nevis kādas teritoriāli administratīvas vienības, bet gan cilvēku piederības “reģioni” – vietas, kurās dzīvojuši vai dzīvo konkrēti ļaudis, kas dalījušies savās vietējās kultūras zināšanās. Lai arī bieži vien kādā atsevišķā apvidū savāktu zināšanu kopums ar kultūras savdabību tiek apveltīts iedomāti, tas tomēr ir lokāli sakņots – caur cilvēku dzīvēm, kas vienmēr tiek dzīvotas kādā noteiktā vietā uz zemes.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 13,00
Ronalds Pētersons, Enārs Plinta: TŪRISMA terminu skaidrojošā VĀRDNĪCA
(Izd. apg. "Daugava", 2002.g., 300 lpp., cietos vākos)
Vairāk nekā 1600 terminu un terminoloģisku vārdkopu.
    Mūsu veidotā angļu – latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca ir pirmais šāda veida izdevums Latvijā. Tās galvenais uzdevums ieviest kārtību vēl nenoformētajā Latvijas tūrisma terminoloģijā un varbūt pat vienotas terminoloģijas ieviešana gan tūrisma likumdošanā, gan praksē.
Vienas vārdnīcas cena ar piegādi – USD 16,00
Ojārs Zanders: GADSIMTU SILUETI RĪGAS BRUĢAKMEŅOS
(Izd. “Jumava”, 2002.g., 311 lpp., cietos vākos)
    Ojārs Zanders – kultūrvēsturnieks, grāmatzinātnieks un literatūras pētnieks, rakstījis arī dzejoļus un stāstus. Četru grāmatu un vairāk nekā 1000 publikāciju presē autors. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors. Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks.
    Jaunajā grāmatā autors turpina Rīgas tēmu vairāku gadsimtu gaitā (15.gs.-20.gs.). Apkopoti dažādu žanru teksti, kas parāda Rīgu un rīdziniekus.
    “Kad 2000.gadā iznāca mana apjomīgā grāmata par Rīgu kā Hanzas pilsētu, konstatēju, ka ārpus tās palikuši vēl daudzi jo daudzi teksti par Rīgu un rīdziniekiem, ko esmu publicējis, sākot ar 1966.gadu. Tie ir dažāda žanra un dažāda apjoma sacerējumi (raksti, esejas, stāsti, dzejoļi, referāti, kas lasīti Rīgai veltītās konferencēs), kuri kolāžas veidā varētu veidot vēl vienu stāstījumu par Rīgu. Vecos laikrakstu un žurnālu komplektus pamazām sagrauzīs laika zobs; gribētos, lai vismaz daļa šo tekstu patvertos grāmatā.
    Autors nav mēģinājis agrākajos publicējumos kaut ko labot vai uzfrizēt, jo nekā tāda jau tur nav, par ko būtu lasītāju priekšā tagad jātaisnojas. Protams, 1996.gadā es par kādu tēmu būtu varējis rakstīt plašāk un izvērstāk nekā pirms 30 gadiem, bet tur arī visa atšķirība. Tāpēc atstāsim gadskaitli pie katra materiāla, kas parādīs, kad tad īsti šis raksts tapis.” /Autors/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00
LATVIJAS VIDUSLAIKU PILIS III.daļa
(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2002.g., 503 lpp., cietos vākos)
    Pētījumi par ordeņu pilīm Latvijā – Rīgas, Bauskas, Siguldas. Par nocietinājumiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
D.Guļevska, A.Miķelsone, T.Porīte: Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata - Latviešu valoda.
(Izd. "Avots", 2002.g., 234 lpp.)
    Grāmatā apkopoti svarīgākie latviešu valodas pareizrunas un pareizrakstības noteikumi. Materiāls pakļauts vienam mērķim – orientēties valodas pareizrunā un pareizrakstībā, saskatīt kļūdas rakstos un runā, labot tās un veidot savu valodu skaidru un daiļskanīgu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 13,00
Andrejs Pumpurs: LĀČPLĒSIS. Tautas eposs.
(Izd. “Annele”, 2002.g., 254 lpp., A4 form., cietos vākos)
    V.Vīķes-Freibergas priekšvārds.
    Ilustrācijas un mākslinieciskais noformējums Gunārs Krollis, kurš arī devis grāmatas moto “Tie ir tēli, kuri dzīvodami pagātnē, šodien pieskaras mūsu Dvēselei”.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 37,00
Alfreds Dziļums: VĒJA KAŅEPE
RAKSTI. Divpadsmitais sējums.
(Izd. apg. "Daugava", 2002.g., 286 lpp., cietos vākos)
Romāns.
    Par Lejas Vējiem skanēja citas valodas. Lūk, Cilda, skaistā, izdarīgā meita, vienīgā māju mantiniece, vēl arvien bija neprecējusies! Mātes pareģotais laiks bija pienācis – kad meita pāri divdesmit pieciem, viņa iet pa ceļu kā rati bez acijām. Cilda tiešām šaudījās gan pie viena, gan otra kā noziedējusi kaņepe nemierīgā rudens dienā. Tā ciņu tagad arī saukāja. Pat kaimiņu gani klaigāja aiz robežas: “Kas tur lokās pie lejas gatves? Vēja kaņepe! Puišus gaida!”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
Leonīds Breikšs: DZĪVE UN DARBI III.sējums
(Izd. "Valters un Rapa", 452 lpp., cietos vākos)
Iekļauts romāns “Maldugunis” un autora dzīves apraksts.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00
"Lata romāns”
Egils Lukjanskis: SPRIEDUMA IZPILDĪTĀJS
(Izd. "Lauku Avīze”, 2002.g., 208 lpp.)
Kriminālromāns.
    Romānā pieminētie sevišķi cietsirdīgie kriminālnoziegumi, par kuriem Augstākā tiesa turpat vai visiem noziegumos apsūdzētajiem savā laikā piespriedusi nāvessodu, ir notikuši īstenībā un šī darba tapšanai sameklēti Latvijas Valsts arhīva un LR Augstākās tiesas krimināllietu fondā.
    Gandrīz visos gadījumos morālu, ētisku un juridisku iemeslu dēļ noziedznieku un cietušo vārdi ir mainīti.
    Pārējo notikumu dokumentālā ticamība ir nedaudz apšaubāma.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Vizma Belševica: RAKSTI 4.sējums
(Izd. "Jumava", 2002.g., 348 lpp., cietos vākos)
    Rakstos apkopota dzeja, proza, tulkojumi, atdzeja un publicistika. Pēc tematikas ceturtā sējuma saturs ir dažāds – raksti, recenzijas un intervijas. Vizma Belševica atsauksmes un recenzijas rakstījusi vai nu aiz pārliecības, ka tā turpināt nedrīkst, vai – biežāk – atbalstot un aizstāvot kāda kolēģa darbu. Savukārt intervijas sniedz bagātīgas ziņas par rakstnieces biogrāfiju, uzskatiem un literāro darbu tapšanu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
Elita Veidemane: RAIMONDS PAULS. LEĢENDA RUDENĪ
(Izd. "Jumava", 2002.g., 265 lpp., cietos vākos)
    "Vai bija vērts darīt to, ko visu mūžu darīju? Varu diezgan droši atbildēt: bija vērts. Par spīti tam, kā dažs labs šodien skaidro gan mani pašu, gan manu mūziku. Varu jautāt: vai šis ceļš, ko esmu gājis, bijis pareizais? Man – jā. Noteikti – jā!” /R.Pauls/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
Oskars Vailds: PASAKAS
(Izd. "Atēna”, 2002.g., 175 lpp., cietos vākos)
    Oskars Vailds dzīves laikā uzrakstīja tikai deviņas pasakas, kuras apkopoja krājumos “Laimīgais princis un citi stāsti” un “Granātābolu namiņš.
    Iecerētas kā stāsti pieaugušajiem, vairāk nekā simt gadu pēcautora nāves šīs pasakas vēl aizvien sajūsmina lasītājus jebkurā vecumā.
    Tāpat kā Laimīgais princis, Bezdelīga, Lakstīgala, Punduris un Zvaigznes Bērns, arī pats Oskars Vailds ir mūžam jauns.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
Vaira Vīķe-Freiberga: TREJĀDAS SAULES
Meteoroloģiskā saule. Siltā saule.
(Izd. "Karogs", 2002.g., 176 lpp., cietos vākos)
    Latviešu tautas tradīcijās saglabātais aptuveni 4000 dziesmu lielais Saules dainu masīvs jēdzieniski sagrupējams pa trīs galvenajiem tematiskiem apcirkņiem: kosmoloģiskā, fiziskā un mitoloģiskā saule. No šīm “Trejādām saulēm” fiziskajai saulei veltīts vislielākais dziesmu skaits – aptuveni 2500 dziesmas –, un šo ļoti plašo dziesmu klāstu savukārt ir iespējams jēdzieniski sagrupēt pa trīs jaunām apakšgrupām: hronoloģiskā saule, kas atspoguļo sauli kā debesu pulksteni un laika mērītāju, siltā saule un gaišā saule, kur abas pēdējās atsaucas uz fizisko sauli kā meteoroloģisku parādību.
    Tā kā dziesmas pa šiem dažādajiem galvenajiem tematiskajiem apcirkņiem sadalītas ļoti nevienlīdzīgi, praktisku iemeslu dēļ ir bijis jāatsakās no sākotnējās domas publicēt apceres par šo dziesmu satura tēmām kā trīs atsevišķus trejādo sauļu sējumus. Līdz šim ir jau iznākušas divas grāmatas paredzētajā sērijā par saules dainām: pirmā par kosmoloģisko un otrā par hronoloģisko sauli. Šis, trešais sējums mūs noved pie otrās no fiziskās saules apakškategorijām – siltās saules, tā atstājot vēl paredzamus divus sējumus: par gaišo sauli un par mitoloģisko sauli.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
Ivars Lindbergs: NOKLĪDUŠA TORŅKALNA PUIKAS DZIESMIŅAS
(Izd. "Neptuns", 2002.g., 174 lpp., cietos vākos)
    Grāmata veidota kā jubilejas izlase un atskaite: tā pārstāv visus iepriekšējos I.Lindberga krājumus: kopa kopkrājumā “Kvintets” (1961, Austrālija), “Starp atnākšanu un aiziešanu” (1967, Vesterosa Zviedrijā), “Per mani pirmo, man tālāk mājas” (dzejaslapa 1976, ASV), "Mani nepabeigtie viduslaiku pūšamie vārdi” (1992, Rīga) un deviņdesmitos gados rakstīto presē publicēto, zīmējot ieskatu par izteiksmes attīstību, daiļrades ceļu. Un redzams: pēc pieteikuma “Kvintetā” dzejnieks attiecies no regulārā pantmēra, ļāvies verlibra rāmai tecei. Žēl. Ritmiski regulārie dzejoļi “Kvintetā” rādās interesanti, un no verlibra izpausmēm vienīgi čakiskais "Zibeņot” piesaista ar dinamismu un paralēlismā gudri slēpto pretstatu – dažā ziņā priekšteci I.Ziedoņa “Motociklam”. Vēlākos krājumos dinamismu nomaina asociatīvais pludinājuma princips, šķīdinot lirisko situāciju, kam tāpat izriets A.Čaka dzejā un uz ko kā aptuvenas neprecizitātes ligu 30.gadu beigās A.Čakam aizrādīja E.Virza. Tomēr apgūtās instrumentācijas maņas otrā krājumā sniedz pietiekami augstu blīvi, lai varētu teikt – 60.gadu vidus ir I.Lindberga zenīta gadi, kamēr trešā, Rīgā izdotā, grāmata pamatos agrāk iemītos izteiksmes tekus, ar jauniem to risinājumiem nenoņemas. Izlases dominējošie tēli ir laiks un gaisma – laika neatgriezeniskā un gaismas svētījošā iedarbība uz lirisko “es”. Iepriekšējie recenzenti, sevišķi trimdā, izcēluši sievietes un dabas izcilu vietu Lindberga vērtību sistēmā. /Anda Kubuliņa/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
TĀ RUNĀ ZONĀ
(Izd. "Valters un Rapa", 2002.g., 158 lpp.)
Latvijas argo – kriminālvides žargona vārdnīca.
    Klajā nāk jauna grāmata. Par tās tapšanu jāpateicas profesoram Anrijam Kavaliera kungam. Kriminālvides žargons – tēma, kura pirms šī izdevuma nebija daudz aplūkota un pieejama plašam lasītāju lokam. Iepriekšējais analoģiska rakstura izdevums Latvijā tika izdots 1979.gadā. Tas bija izdevums nelielā metienā krievu valodā. Šī grāmata bija pieejama tikai dienesta lietošanai ierobežotam personu lokam – operatīvajiem darbiniekiem. Ņemot vērā augstāk minēto, reti kurā policijas apakšvienībā vai cietumā šīs vārdnīcas vēl ir saglabājušās. Zināt un saprast noziedznieku žargonā teikto vai rakstīto, tās neapšaubāmi ir zināšanas, kas nepieciešamas gan policijas, gan penitenciāro iestāžu darbiniekiem, veicot savus dienesta pienākumus.
    Šī grāmata lieti noderēs gan Latvijas Policijas akadēmijas studentiem, gan kriminālpolicijas un cietumu darbiniekiem viņu ikdienas darbā, kā arī lasītājiem, kam dzīve un darbs nav saistīts ar “krimināļiem”, būs interesanti palasīt šo grāmatu un pārdomāt, vai dažs labs vārds, ko lietojam ikdienā, nenāk no kriminālvides un nav atrodams šajā grāmatā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 10,00
SUDRABIŅA SNIEDZIŅŠ SNIGA
(Izd. "Zītars”, 2002.g., 192 lpp., cietos vākos)
Dzejoļi bērniem un pieaugušajiem.
    Krājums domāts visplašākajam lasītāju lokam, jo tādas vērtības kā Ziemassvētki, Svētvakars, Ziemassvētku eglīte, sniedziņš, gaišas domas un cerības nešķiro cilvēkus ne pēc kādas piederības.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
Jānis Krastiņš, Ivars Strautmanis: LIELAIS RĪGAS ARHITEKTŪRAS CEĻVEDIS
(Izd. "PUSE", 2002.g., 376 lpp.)
    Grāmata “Lielais Rīgas arhitektūras ceļvedis” ir pirmais pilnīgais apkopojums par Rīgas arhitektūru. 461 grāmatā iekļautais objekts: ēkas, ēku ansambļi, inženierbūves, parki, pieminekļi un veseli apbūves rajoni, ievērojot ģeogrāfisko principu, secīgi aplūkoti desmit nodaļās. Katra no tām atbilst atsevišķam pilsētas nogabalam, kas viens no otra atšķiras ar apbūves raksturu un aizņem teritoriju, kuru interesents var ērti izstaigāt vai apbraukāt, iepazīstoties ar pilsētas arhitektūru.
    Katru grāmatas nodaļu ievada atbilstošā nogabala karte, kurā aplūkotās ēkas izceltas dažādās krāsās un ir numurētas. Krāsas apzīmē ēku celšanas laiku, bet numuri sakārtoti augošā secībā atbilstoši ērtam apskates maršrutam. Tādas pašas krāsu norādes un numuri lietoti gan pie objektu aprakstiem grāmatas tekstā, gan hronoloģiskajā un tipoloģiskajā rādītājā. Personu rādītājā galvenokārt uzrādīti profesionālie arhitekti, tēlnieki, mākslinieki un būvinženieri. Nav uzrādīti namīpašnieki.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 34,00
"Lata romāns”
Velta Kaltiņa: TE BIJU ES
(Izd. "Lauku Avīze”, 2002.g., 224 lpp.)
Sādziņas sāga.
    "Vai tad tikai pakaļdzīšanās, šaušana, kaušana, vāļāšanās? Ko tu darīsi, arī no visa tā nekur neaizbēgsi. Bet kas vēl?
Katram no mums ir sava Latvija. Manējā balstās uz vienkāršas zemnieces pleciem, tās zemnieces, kura tagad ar šo grāmatu pirmoreiz ienāks jūsu mājās. (Latviešu zemnieku māja ir savējāds visums, un tas ir saistīts ar Kosmosu, ar Zemi, ar pašu Dievu ļoti vienkārši un tieši, bez starpniekiem).
    Manis šajā romānā ir vienīgi tik, cik esmu to rakstījusi. Protams, arī manī joprojām dzīvo īstas lauku sētas smaržas un garšas, skaņas un noskaņas, tāpat kā reiz nogremdētais Staburags. Arī es nāku no turienes. Un tas ir neizdzēšami.”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Laima Muktupāvela: DUCIS
(Izd. apg. "Daugava", 2002.g., 206 lpp., cietos vākos)
    Mēdz sacīt, ka vienu grāmatu var uzrakstīt par ikvienu cilvēku. Patiesu dzīvesstāstu "DUCIS" ir sāga par “Brīvzemnieku” ļaudīm, par notikumiem simtgadīgā mājā, kas arī mūsdienās turpina vadīt gadskārtu ritu, dzīvojot vienā elpā ar tās saimniekiem, viņu draugiem, radiem un negaidītiem viesiem un svētī svētkus ar būtnēm, kas atnākušas no atmiņām. Tas ir stāsts par māju, kur ikdienība, sadodoties rokās ar pārpasaulīgo, seno un mūžīgo, iegūst apgarotu starojumu.
    Neticīgie var brēkt – nē!
    Tas nevar būt!
    Bet tā ir noticis!
    Visas personas ir reālas!
    Vieta – konkrēta!
    Notikumi – patiesi. /L.Muktupāvela/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
"Latviešu rakstnieku portreti" POZITĪVISTI
(Izd. "Zinātne”, 2002.g., 221 lpp.)
    Krājumā aplūkota galvenokārt gadsimta pirmajā pusē, īpaši 20. un 30.gados, aktīvu rakstnieku (E.Virzas, J.Medeņa, V.Cedriņa, Aīdas Niedras, A.Sprudža u.c.) daiļrade. B.Smilktiņas plašā ievadrakstā sniegtas jaunas atziņas par pozitīvismu latviešu literatūrā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 12,00
Arno Jundze: SOMIJAS LITERATŪRA LATVIJĀ. 1885.-2001.
(Izd. "Zinātne”, 2002.g., 239 lpp.)
    Pētījums iepazīstina ar Somijas literatūras ietekmi uz latviešu literatūru, daudzajiem Somijas literatūras tulkojumiem latviešu valodā, galvenajiem Somijas dramaturgu lugu iestudējumiem uz latviešu teātru skatuves, rakstnieku kontaktiem un citiem ar abu tautu literatūru un kultūru saistītiem faktiem. Īpaši aplūkoti Somijas fenomena spilgtākie pārstāvji P.Peiverinta, J.Abo, J.Linnankoski, A.Kivi, S.Salminene, F.Ē.Sillanpē, T.Jānsone.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 12,00
VENTSPILS MUZEJA RAKSTI I.daļa.
(Izd. Ventspils muzejs, 2001.g., 374 lpp., A4 form., cietos vākos)
    Tas ir mēģinājums uzsākt jaunu regulāru materiālu krājumu, kas apvienotu kā publikācijas par akadēmiskiem pētījumiem, tā arī muzejiska rakstura darbus. Tos vienotā veselumā sakausē Ventspils pilsētas, Ventspils novada, Kurzemes, Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsture Latvijas un Eiropas kontekstā.
    Šajā krājumā ir 3 daļas. Pirmo daļu veido Ventspilī 2000.gada jūnijā notikusī konference “Kurzemes un Zemgales hercogiste – pētniecībā sasniegtais un perspektīvas”. Nolasa 22 referātus. Grāmatas otrās (“Pētījumi Kurzemes un Ventspils vēsturē”) un trešās daļas (“Hronika”) raksti ir veltīti atsevišķām tēmām Ventspils un hercogistes pagātnē, Ventspils muzeja darbības aktualitātēm.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
CIVITAS ET CASTRUM AD MARE BALTICUM
Baltijas arheoloģijas un vēstures problēmas dzelzs laikmetā un viduslaikos.
(Izd. Latv.vēst.instit.žurn., 2002.g., 632 lpp., cietos vākos)
    Rakstu krājumā, kas veltīts LZA īstenajam loceklim prof. Dr.habil.hist. Andrim Caunem 65 gadu jubilejā, apskatītas dažādas Baltijas jūras reģiona arheoloģijas un vēstures problēmas dzelzs laikmetā un viduslaikos. Galvenā uzmanība pievērsta pilīm, pilsētām, nocietinājumiem un to celtniecībai. Liela krājuma daļa veltīta dzīvesvietās un apbedījumu vietās iegūto senlietu un arheoloģiskā materiāla studijām. Bez tam aplūkoti ar Baltijas jūras reģionu saistīti vēstures jautājumi. Rakstu krājumā piedalās desmit valstu zinātnieki, kas savus pētījumus sagatavojuši latviešu, angļu, krievu un vācu valodā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 39,00
Teodors Heinrihs Rikmans: AINAS NO RĪDZINIEKU DZĪVES. 1842.
(Izd. Latvijas Kultūras fonds, 2002.g., 20 lpp., il.)
Reprodukciju mape. Latviešu un vācu val.
    Teodora Heinriha Rikmana (1810-1848), vācbaltu gleznotāja un grafiķa, astoņas Rīgas sadzīvei un tipāžiem veltītās litogrāfijas, kas glabājas Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā, ir pazīstamas un pelnīti atzītas par nozīmīgiem 19.gs. pirmās puses Rīgas ikonogrāfijas avotiem un litogrāfijas mākslas paraugiem. Pirmoreiz visas astoņas lapas publicētas vienkopus faksimilam tuvā kvalitātē. Pētera Bankovska ievadā ieskicēts T.Rikmana dzīves gājums kopsakarībās ar Eiropas tālaika strāvojumiem un kontekstu.
Vienas mapes cena ar piegādi – USD 24,00
Lija Brīdaka: MEŽRAGA SAUCIENS
(Izd. “Pētergailis”, 2002.g., 168 lpp., cietos vākos)
Mīlas lirika.
    “Cik klusas, klusas debesis bij todien!
    Uz pirmā gadsimteņa sliekšņa stāvējām
    un zemes pakalnam kā miklam māla podam
    vēl tikai pirmos rakstus gravējām
    kā divi noslēpumi, neprazdami runāt...
    Un kā nu debess tagad skan un kliedz, un dārd!
    Un starp daudzajām stacijām ētera dunā
    dzimtenes, mans un tavējais vārds.”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
Vilis Veldre: DĒLI UN MEITAS
(Izd. apg. "Daugava", 2002.g., 246 lpp., cietos vākos)
Romantiski psiholoģisks romāns.
    "Domāju, ka Veldres romāns nebūt nepieder pie šedevriem, taču kultūrvēsturisko romānu žanrā tā nozīme ir nenoliedzama. Kāpēc? Tāpēc, ka darbā “Dēli un meitas” V.Veldre ir atainojis mūsu pirmās brīvvalsts jauniešu čaklumu, ideālismu, mērķtiecību, arī – uzpūtību un bramanību. Paradokss, ka Veldre, būdams pozitīvists un optimists, ir radījis dažādus raksturus, piemēram, (Ķurķu Andreju, kurš tēva dzeršanas dēļ jau agros gados sāk vadīt saimniecību, Kruiku Juri, kurš interesējas par Latvijas vēsturi, īpaši hercoga Jēkaba laikmetu, lecīgo alusdarītavas īpašnieka dēlu Elmāru, kā arī trīs sieviešu tēlus – Lieni, Ainu, Zetiņu, no kurām vienīgi Aina spēj realizēt savus nodomus. “Mums pieder jaunība un prieks” – šo romāna epigrāfu iespējams uzskatīt par visa romāna vadlīniju.
    Būtiski minēt, ka V.Veldre, rakstot romānu “Dēli un meitas”, pēc Talsu novadpētnieces E.Šmeltes pētījumiem, par romāna prototipiem izmantojis vienas no Veldres skolu – 20.gadu Oktes skolas – skolēnus un skolotājus.” / V.Vecgrāvis, Dr.Phil./
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
Enciklopēdija 2 sējumos.
LATVIJAS PAGASTI 2.sējums no M-Z.

(Izd. "Preses nams", 2002.g., 728 lpp., cietos vākos)
Sējumā ietverta pagastu vēsture, to kultūra, daudz kartes, shēmas, attēli, kā arī ciemu un māju grupu rādītājs.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 86,00
Juris Kronbergs: NOTIKUMU APVĀRSNIS
(Izd. "Jumava", 2002.g., 69 lpp., cietos vākos)
Dzejoļi.
    "Un tad, kad zvaigzne ir sarukusi līdz savam kritiskajam rādiusam, tās virsmas gravitācijas lauks kļūst tik spēcīgs, ka gaisma tiek iekšuplieta tik lielā mērā, ka vairs nespēj izkļūt laukā. Relativitātes teorija saka, ka nekas nevar pārvietoties ātrāk par gaismu. Tātad, ja gaisma nespēj izkļūt laukā, nekas cits arī to nespēj; gravitācijas lauks velk visu atpakaļ. Šādu gravitācijas lauku mēs dēvējam par melno caurumu, tā robežu par notikumu apvārsni."
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 13,00
"Lata romāns”
Vladimirs Kaijaks: MANTINIEKI
(Izd. "Lauku Avīze”, 2002.g., 272 lpp.)
    "Edgars redzēja, ka Ūve nekustīgi guļ uz muguras. Stindzinošais saltums sažņaudza sirdi, viņš nokrita zemē uz ceļiem, purināja plecus, pliķēja vaigus, bet ar skaudru skaidrību redzēja, ka brāļa acu dzidrums kļūst blāvs un izdziest. Edgara pleci saduga, sāka nevaldāmi raustīties...”
    Tāda ir tetraloģijas iepriekšējā romāna “Nārbuļu dēli” izskaņa. Pēc Ūves nāves mūžībā aiziet arī “Nārbuļu” saimniece Ieva. Edgars bēg, taču pēc daudziem bailēs pavadītiem bēguļošanas gadiem atgriežas Arbuzovkā pie Serafimas, kas viņu joprojām gaida... Savukārt Jadvigas sirdī pamostas neprātīga cerība, ka varētu būt pienācis viņas laiks ieņemt Ievas vietu – savas jūtas pret Albertu viņa saglabājusi cauri gadu gadiem...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Gidons Krēmers: VIRSTOŅI
(Izd. "Norden AB", 2002.g., 288 lpp., cietos vākos)
    "Man arvien vairāk liekas, ka dzīve sāk atgādināt braucienu disnejlendas spoku vilcienā. Brīžiem tas asi cērtas ap stūri, brīžiem kāds rēgs skrien sejā, bet sastāvs, riteņiem klandot, traucas nezināmā virzienā... Visur kaut kas uzglūn, šaušalas un burleska vijas kopā vienā veselumā.
    Tas attiecas arī uz šīm piezīmēm, kur būs sastopami gan tie, kas vēl gozējas dzīves saulītē, gan personības, kas pēc spožas pasaulīgas eksistences, cerams, ir radušas mieru debesu valstībā. Vai nu šā, vai tā, bet esmu ēnu ielenkts, un tā ir tikšanās ar cilvēkiem, kurus nez vai kāds cits atcerēsies.” /G.Krēmers/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Uldis Siliņš: MĒS ESAM CARNIKAVIEŠI
(Izd. “Elpa”, 2002.g., 304 lpp.)
Pastaiga pa novada vēsturi. 1211.-1944.
    “Kaut gan esmu dzimis Rīgā, Carnikava ir mans dzimtais novads. Es sāku šo grāmatu rakstīt daudz par vēlu. Tik daudzi vecie Carnikavieši kopā ar saviem stāstiem un atmiņām ir apgūlušies kapā, izkaisīti kur kuŗais – cits Siguļu kalnā, cits Amerikā, Anglijā, cits Vācijā, Austrālijā, un daudzi savu mūža miegu izguļ Sibirijā.
    Carnikavas seja ir mainījusies un man kļuvusi sveša, bet tā ir mana bērnu dienu zeme, kuŗā es biju laimīgs. Šis bija vienīgais ceļš, kā es varēju pateikt savai dzimtajai pusei paldies un atstāt ko paliekošu. Šis lai ir krusts visiem tiem carnikaviešiem, kas laika skrejā palikuši bez savas krusta zīmes. Es ceru, ka ir jauni, ir veci sava pagasta vēsturi lasīs ar interesi, jo mēs taču esam carnikavieši...” /U.Siliņš/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
KARAKALPS
(Izd. Pormalu ģimenes fonds (ASV), 2002.g., 190 lpp., cietos vākos)
    Apcietināto, mobilizēto un citu vienību karavīru gaitas sabiedroto gūstā Itālijā un Ēģiptē pēc Otrā pasaules kara, kā arī dažas skices par ceļu uz mājām.
    “Otrā pasaules kara beigās vācieši atkāpšanās steigā vēl mobilizēja neiesauktos, nejauši Rīgā uz ielas saķertos, kā arī vēl dzīvi palikušos nacionālo grupu dalībniekus, Vācijas un Salaspils koncentrācijas nometņu bijušos ieslodzītos un nosūtīja viņus uz Breslavu. Šos cilvēkus ietērpa apvalkātās vācu uniformās, izsniedza karavīru apliecību ar pakāpes apzīmējumu “Kampfhelfer”, ko latvieši iztulkoja kā “karakalps”, un ieskaitīja vācu Gaisa spēkos. 1944.gada septembra sākumā apmēram 500 no šiem karavīriem tika nosūtīti uz Itāliju un izvietoti pa 4.vācu izpletņlēcēju divīzijas vienībām. Kara beigās šie karavīri nonāca sabiedroto gūstā. 1945.gada vasarā krievu propogandas iespaidā pieteicās un it kā uz mājām aizbrauca apmēram 300 latviešu karagūstekņu. Šeit esam sakopojuši karavīru atmiņas par Itālijas gūsta un arī vēlākiem laikiem, kā arī to karagūstekņu atmiņas, kuri pieteicās krievu repatriācijas komisijā ar cerību atgriezties drīzi mājās.” /A.Pormals/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
Valda Marija Šuvcāne: LĪBIEŠU CIEMS, KURA VAIRS NAV
(Izd. “Jumava”, 2002.g., 503 lpp., cietos vākos)
    Lībiete Valda Marija Šuvcāne (dz.Blūma, 1923) ir dzimusi Lielirbē. Viņa ir viena no nedaudzajām dzimtās valodas pratējām un ilggadēja lībiešu kultūrvēstures pētniece.
    Grāmatas “Lībiešu ciems, kura vairs nav” materiāli ir vākti vairāk nekā divdesmit gadu. Šis ir nozīmīgs orģināldarbs, jo pirmo reizi apkopota Ziemeļkurzemes lībiešu vēsture vairāku gadsimtu garumā.
    Grāmatā izmantotas ciemu iedzīvotāju un autores atmiņas, arhīvu, bibliotēku materiāli un, protams, teksti lībiešu valodā, kas saprotami tikai retajam.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 28,00
Modris Ziemiņš: KRIEVIJA – MŪSU TUVĀS VAI TĀLĀS ĀRZEMES
(Izd. Rīga, 2002.g., 408 lpp.)
    Modris Ziemiņš ir bijušais militārais žurnālists, kas pēdējos PSRS pastāvēšanas gados strādājis par Aizsardzības ministrijas laikraksta “Krasnaja Zvezda” korespondentu Tālo Austrumu, Pievolgas un Baltijas kara apgabalos. Par tā laika notikumiem žurnālists sarakstījis dokumentālas grāmatas “Kā žņaudza Baltiju”, “Trešā atmoda. Pazīstamas, nepazīstamas un jau aizmirstas sejas”, “Rīgā deg ugunskuri – Maskavā brūk padomju impērija”, kā arī romānus krievu valodā “Impērisko specdienestu pulkvedis” un “Katra diena – svētki”.
    Krievija ir stipra vai vāja valsts? Bīstama vai draudzīga kaimiņiem un visai pārējai pasaulei? Kāda tai saistība ar mūsdienu terorismu? Ko dara tās plaši sazarotais specdienestu tīkls visā pasaulē? Cik atkarīga no Krievijas šodien ir Latvija? Kas Krieviju sagaida nākotnē? Šie un daudzi citi jautājumi tiek skatīti jaunāko faktu un notikumu gaismā.
    "Krievija – mūsu tuvās vai tālās ārzemes?” – tās ir arī autora pārdomas par ilggadējiem krievu dzīves vērojumiem, kurus viņš pasmēlis, būdams Sibīrijas izsūtījumā bērnības gados, kā arī daudzus gadus strādājot kara korespondenta amatā.
    Grāmata ir arī mēģinājums palīdzēt pašiem krieviem izprast savas valsts politiku attiecībā pret mazām un lielām valstīm, par ko paši krievi bieži vien ikdienā neiedomājas. Bet jautājums – uzskatīt Krieviju par “tuvām” vai “tālām” ārzemēm? – tas ir katra cilvēka individuālās izvēles jautājums.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
"Lata romāns”
Andrejs Skailis: ČŪSKU DĪDĪTĀJS UN SVĒTĀ
(Izd. "Lauku Avīze”, 2002.g., 192 lpp.)
Romāns par mīlētājiem, politiķiem un rāpuļiem.
    Vai autors romāna apakšvirsrakstā minētajiem jēdzieniem ir domājis to ierastāko nozīmi? Diez vai. Lai gan darbībā pasīvi iesaistīti (nevienam taču nekož) burvīgi rāpulīši, acīmredzot jāpadomā arī par divkājainiem “rāpuļiem”, kādi sastopami visās mūsu sabiedrības aprindās. Vai tā sauktajās augstākajās mazāk nekā citās? Pat ja autoram nav bijis šāda nodoma, padomāt par ļaunu jau nebūs.
    Autora satīra dzeļ. Dzeļ trāpīgi. Un var tikai apbrīnot Andreja Skaiļa prasmi izgaismot šo absurdā teātra izrādi, kurā mēs visi esam iesaistīti.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Andris Kolbergs: JŪRMALA KĀJĀMGĀJĒJIEM
(Izd. A.K.A. Jūrmalā, 2002.g., 120 lpp., cietos vākos)
Jūrmalas pilsēta ir vecākais, skaistākais un nozīmīgākais Baltijas kūrorts.
    Grāmatā uzzināsiet gan Jūrmalas pilsētas vēsturi, gan interesanti sastādītus un aprakstītus maršrutus, kurus būtu vērts izstaigāt.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 11,00
Alfreds Dziļums: TIESAS SVĒTDIENA
RAKSTI. Vienpadsmitais sējums.
(Izd. apg. "Daugava", 2002.g., 312 lpp., cietos vākos)
Romāns.
    "Šī grāmata ir atbilde. 1946.gada janvārī Zviedrijas valdība izdeva Padomju Savienībai 146 baltiešu leģionārus. Par šo dramatisko notikumu ir publicētas grāmatas latviešu un zviedru valodā, tajās ir sakopotas liecības un fakti. Šī grāmata par līdzīgu tematu ir literārs darbs. Viss līdz šim publicētais man noderējis tikai par ierosinājumu. Romāna personas ir izdomātas, apstākļi un fakti ir pārkārtoti, lai traģiskais notikums iegūtu literāru formu. Neviens leģionārs ar tādiem vārdiem, ar tādu izskatu un raksturu, kādus esmu tēlojis savā darbā, nav Zviedrijā internēts un izdots. Arī notikumu vietas nav sauktas vārdā. Esmu mēģinājis rekonstruēt baigo patiesību ar iejušanos šo cilvēku domās un piedzīvojumos.” /Autors/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
Ņina Masiļūne: LATVIEŠU NACIONĀLIE ĒDIENI
(Izd. "Jumava", 2002.g., 132 lpp., cietos vākos)
    Ņinas Masiļūnes pavārgrāmata nav tikai par gardu un veselīgu ēdienu gatavošanu. Fizioloģiski runājot, ēdiens, resp., lietu materiālais apvalks, satur vēl ko citu, kādu garīgu substanci, kas – vismaz senos laikos – nebija atdalīta no materiālā. Tāpat kā cilvēka garam jāiemiesojas matērijā, – tā arī matērijai ir nepieciešams gars – jābūt apgarotai. Laba maltīte rosina ne tikai miesu, bet arī gara dzīvi. Tā ir daļa apdvēseļotas pasaules.
    Profesionāli “uzcepta” pavārgrāmata ir līdzīga dzejai, un es nešaubos, ka Ņinai tas ir izdevies. Latvieši taču ir ne tikai lieli izēdāji, bet arī dzejnieku tauta. Tikai jāēd ar mēru, lai matērija nenomāktu dvēseles dzirkstis un lai pēdējā justos savā apvalkā kā mūža mājās.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00
GALDA DZIESMAS ...turpinājums...
(Izd. "Zvaigzne ABC", 2002.g., 112 lpp., cietos vākos)
Sakārtojis Imants Vasmanis.
    "Nepiemini dzīvē ļaunu,
    Nepiemini, lai vai kā...
    Satiksimies mēs no jauna
    Pēc simt gadiem Piebalgā” –
lai šī un arī citas krājumā ietvertās dziesmas dāvā jums prieku katrā tikšanās reizē!
Lai jums prieks kopā būt un kopā sadziedāt!
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00
Daina Zupa: SKOLOTĀJ, PARTIJA JĀ-KLAUSA! Gobu dzimtas liktenis
(Izd. "Likteņstāsti”, 2002.g., 358 lpp., cietos vākos)
    Domāju, ka latviešiem svarīgi neaizmirst pagātni, tad īsti apzināsimies atgūtās brīvības vērtību. Cīņa gan pret pašu alkatību, gan svešu ļaužu tīkojumiem nav viegla, bet neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Romānu uzrakstīju pēc četrdesmit septiņiem pedagoģiskā darbā (visilgāk – Valkas rajona Grundzālē) nostrādātiem gadiem, tad radās laiks dziļāk atskatīties pagātnē, atcerēties baltās un nebaltās dienas. Mūsu tauta atkal stāv liktens krustcelēs, vai spēsim izvēlēties pareizo ceļu?
    Romāns “Skolotāj, partija jā-klausa!” (Gobu dzimtas liktenis) tapis trīs ziemās. Ledusaukstā dzīvoklī sēdēju pie krāsns un stingstošiem pirkstiem rakstīju šo grāmatu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 14,00
Dzintars Sodums: BLĒŽU ROMĀNS 1943-44
"Kopoti Raksti". II.sējums.
(Izd. "Atēna”, 2002.g., 187 lpp., cietos vākos)
    "Izcilā latviešu rakstnieka Dzintara Soduma Kopotu Rakstu 2.sējumā iekļauts “Blēžu romāns 1943-44” – darbs līdz šim nav publicēts ne Latvijā, ne trimdā.
    Jau romānā “Savai valstij audzināts” (brīvvalsts laikā un pirmā padomju gadā) iepazītais galvenais varonis še nokļuvis
Latviešu leģionā. Iespējams, tieši šis darbs kutelīgajai “leģiona problēmai” varētu noraut gan aizspriedumu gūzmas, gan glorifikācijas škidrautus. Dzintars Sodums neliekas ne zinis par šī temata kutelīgumu. Viņš stāsta. Stāsta, kā vienmēr, ar ironijas devu, nesaudzīgi un saistoši. Nekad neesmu viņam jautājusi, taču, šķiet, Sodums ir pacifists. Vismaz es, lasot un rediģējot “Blēžu romānu”, izlasīju stāstu par kara bezjēdzību un par jēdzīgu cilvēku nejēdzīgo rīcību karā. Savu lasītāju gaida darbs, kas liek domāt.” /Maima Grīnberga/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
SIGULDA. Novadmācība
(Izd. Siguldas valsts ģimn., 2002.g., 188 lpp., A4 form., cietos vākos)
Ģeogrāfija. Daba. Vēsture. Etnogrāfija.
Skaista grāmata par Siguldu ar krāsainiem zīmējumiem un fotogrāfijām.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00
"Latvijas teātra zvaigznes”
Ināra Ancāne: EGILS SILIŅŠ – savējais svešinieks
(Izd. "Likteņstāsti”, 2002.g., 342 lpp., cietos vākos)
    Sarunas – jautājumi un atbildes – tas bija vienīgais veids, kā dokumentēt Egila stāstīto, viņa dzīvi. Tā ir savdabīga Egila dienasgrāmata, mozaīka, kurā viņš tikai ieskicējis ar sevi notiekošo un kas prasās pēc tālākas attīstības un izpētes. Dažbrīd varbūt tas ir sauss notikumu un faktu uzskaitījums, ko no Egila jāpieņem kā neapstrīdama patiesība. Jo šo ārpus Latvijas pavadīto gadu laikā neviens viņu nav tā īsti iepazinis ne kā mākslinieku, ne cilvēku. Lai izsekotu Egila gaitām pasaulē, ir jābūt absolūtam operas fanātiķim un arī miljonāram, jo viņš dažkārt vienā dienā paspēj būt vairākās valstīs...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
Laima Muktupāvele: ŠAMPINJONU DERĪBA
(Izd. apg. "Daugava", 2002.g., 373 lpp., cietos vākos)
Melnie balti Ķeltos.
    R o m ā n a tēma ir aktuāla – mūsu tautiešu, šobrīd “lieko” cilvēku, došanās plašā pasaulē laimi un iztikas līdzekļus meklēt. Tajā grodi savijas dažādu tautu – latviešu, slāvu, seno ķeltu, mūsdienu īru u.c. kultūrslāņi un zīmes, kas darbu padara ne vien spraigi sižetiski lasāmu, bet arī informatīvi un emocionāli bagātu.
    Autorei raksturīgs “garšīgs” izteiksmes stils, ko apliecina ne jau grāmatā iekļautās un sižetiski prasmīgi iekomponētās sēņu sagatavošanas receptes, bet gan spilgtā izteiksme un valoda, vitālais dzīvīgums domāšanā.
    Autore prot runāt apbrīnojami gaiši un cerīgi, kas mūsdienu dienišķo rūpju māktajiem cilvēkiem ir tik svešs, bet tajā pat laikā – nepieciešams.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00
Ēvalds Vēciņš, Dzintars Rubenis, Gunārs Rolands Grīns: NAUDA LATVIJĀ XX GADSIMTĀ
(Izd. "Zvaigzne ABC", 2002.g., 184 lpp.)
Katalogs 2 daļās 5 sējumos.
I daļa. 2.sējums “Papīra naudas zīmes”.
    Kataloga 1.sējumā, kuru Apgāds Zvaigzne ABC laida klajā 2000.gada pirmajā pusē, tika sīki paskaidroti tā uzbūves principi un lietošana.
    2.sējumā kataloģizētas 14 Latvijas Bankas emitētās dažādas nominālvērtības naudas zīmes laikā no 1992.g. līdz 2001.gada martam. Katalogā arī uzrādītas PSRS (1991) un Krievijas Federācijas (1992) naudas zīmes, kuras kā likumīgi maksāšanas līdzekļi bija apgrozībā Latvijas teritorijā līdz 1992.gada 20.jūnijam.
    Atsevišķa sadaļa veltīta naudas zīmju drošības sistēmas apskatam.
Viena kataloga cena ar piegādi – USD 36,00
Jūlijs Lācis: MŪŽA MEŽA MALDI
(Izd. "Zvaigzne ABC", 2002.g., 408 lpp., cietos vākos)
Romāns no latviešu ieceļotāju dzīves Brazīlijā.
    Jūlijs Lācis (1892-1941) nodarbojās gan ar žurnālistiku, gan ar rakstniecību. Žurnālistikā darbība saistīta ar populāro laikrakstu “Jaunākās ziņas” un žurnālu “Atpūta”. Viņa mūžs bija pretrunīgs un traģisks. Pēc Latvijas okupācijas viņš atbalstīja padomju varu, bija valdības loceklis. 1941.gadā šī pati vara viņu represēja. Jūlijs Lācis miris Astrahaņas cietumā.
    "Mūža meža maldi” ir vienīgais romāns par latviešu izceļotāju baptistu dzīvi Brazīlijā. To pirmo reizi publicēja laikrakstā “Jaunākās ziņas” (1936-1937, turpinājumos) un tā bija preses nagla. Romānā izmantoti dokumenti un vēstules. Aizrautīgs lasītājs biezo grāmatu izlasīs vienā elpas vilcienā, jo tajā ir daudz raibu raibo notikumu, daudz spilgtu un pilnasinīgu tēlu.
    "Izceļotāji, atžirguši no vētras, iznāca uz klāja, raudzījās tālumā. Jūra, kaut arī mierīga, bija visiem jau apnikusi. Cilvēki sāka ilgoties zemes, smaržīgas, valgas pavasara zemes, uz kuras varētu nostāties drošām kājām. Atcerējos savas dzimtenes zaļajošos laukus, viļņojošās druvas, jaukos priežu un ozolu mežus. Un sirds sažņaudzās baigās nojautās, it kā tie būtu izdarījuši lielu grēku, pamezdami dzimto zemi. Bet ar varu viņi vairīja šo baigo nojautu: viņi taču brauc uz apsolīto zemi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
"Latvijas MAZĀ enciklopēdija” - MŪSU PUTNI
(Izd. "Zvaigzne ABC", 2002.g., 68 lpp., liela formāta, cietos vākos)
Enciklopēdija par Latvijas daudzveidīgo putnu pasauli.
Enciklopēdijā uzzināsiet:
- kāpēc putni vasaras nogalēs aizlaižas uz dienvidiem un pavasarī atgriežas;
- kā putni nodibina ģimeni;
- kur putni vij ligzdas;
- kurš putns pats neperē savas olas;
- kura putna mazuļi ceļo uz savu vecāku muguras;
- kurš putns savus mazuļus baro ar skudru oliņām;
- kuram putnam ligzda ir bedrīte smiltīs u.c. interesantus faktus.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
Jānis Kross: ĶEIZARA TRAKAIS
(Izd. "Atēna”, 2002.g., 350 lpp., cietos vākos)
    "Ķeizara trakais” ir izcilā igauņu rakstnieka Jāņa Krosa (1920) slavenākais romāns. Tā darbība risinās 19.gs. sākumā Veisiku muižā, Pērnavā, Rīgā, Jelgavā... Ķeizara Aleksandra I tuvs draugs Timotejs fon Boks pārsteidz visu muižniecību, sperdams pārdrošu soli, - viņš apprec igauņu zemnieku meiteni. Turklāt viņam padomā ir vēl kas trakāks...
    Romāns ieguvis starptautisku atzinību.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00
"Lata romāns”
Egils Lukjanskis: KRIEVU LEITNANTA MĪĻĀKĀ
(Izd. "Lauku Avīze”, 2002.g., 288 lpp.)
    Kāda Iļģuciema iedzīvotāja – Eva Račinska – savā astoņdesmit otrajā dzimšanas dienā nonāk slimnīcā un sarunā ar ārsti atceras visu savu mūžu... Taču romāns nav tikai par Evu un krievu leitnantu...
" – Savu dzīvi varu izstāstīt vienā minūtē, vai vēl labāk, – vienā, divos vārdos!
– Kas tas ir par vārdu? – ārste klusi jautāja.
– Mīlestība, – slimniece tikpat klusi atbildēja.
– Mīlestība un kaislība – skaista un nolādēta...”
    "Vēlāk daudzi nikni pārmeta un asi nosodīja manu mīlestību uz šo krievu lidotāju, bet vai esmu vainīga, ja ne mana sirds, ne dvēsele, ne prāts nekādu naidu nepazina? Nekad! Aizdedzināju mazu sveces galiņu, skatījos vārgajā liesmiņā un atcerējos visu, kas ar mani un man tuvajiem cilvēkiem bija noticis, tā arī līdz šodienai nesaprazdama, kāpēc tam visam tā vajadzēja notikt? Un kāpēc man pret Aleksandru Romanovu pēkšņi un vētraini radās tik spēcīga mīlestība, ka tā nav vēl apdzisusi pat šodien – astoņdesmit divu gadu vecumā? Kāpēc viena no divām mana mūža lielajām mīlestībām radās tieši pret viņu?...”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
"Vēsturisks romāns”
Arturs Heniņš: ES, SMILŠU KALNU JĀTNIEKS
(Izd. apg. "Daugava", 2002.g., 400 lpp., cietos vākos)
Romāns par paaudzi, kas smilšu kalnu ielokā 19. un 20.gs. mijā cēla un radīja latvisko Rīgu.
    Artura Heniņa (1932) vēstures zinātņu doktora, publicista, daudzu romānu autora, jaundarbs “Es, smilšu kalnu jātnieks” aptver Rīgas vēsturē interesantu, līdz šim literatūrā neatspoguļotu Rīgas priekšpilsētu un centra apbūvēšanas periodu no 1885. līdz 1903.gadam, kad sevi pieska latviešu kapitāls, latviešu arhitekti un latviešu būvuzņēmēji.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00
Ivars Vīks: MŪSU DIŽĀ SENATNE
(Izd. "Vieda", 2002.g., 535 lpp., cietos vākos)
    Gan mūsu garamantu saturs, gan materiāla rakstura atradumi liek būtiski pārvērtēt līdzšinējos uzskatus par mūsu zemes un tautas vēsturi. Mūsu senči ne tikai dzīvojuši šajā zemē pirms pēdējā ledus laikmeta, bet tiem bijušas izcilas zināšanas, kas daudzās jomās pārsniedz mūsdienu zinātnes sasniegumus. Vēl arvien lielu daļu no viņu zināšanām mēs nespējam saprast, tāpat kā nespējam atkārtot viņu darbus. Mēs varam kaut ko nesaprast, bet nedrīkstam to iznīcināt...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
Alfreds Dziļums: VILKA ZOBS
"Raksti". Desmitais sējums.
(Izd. apg. "Daugava", 2002.g., 373 lpp., cietos vākos)
Romāns.
    Bet Minna nebija dusmīga, viņa tikai plūkāja puiša ausis.
    "Vai tiesa, tu esot cēlies no velna?”
    "Tā viņi saka,” puisis atzinās.
    "Tevi saukā par vilka zobu...”
    "Jā, kost es protu...”
    "Man laikam lūpas būs zilas, tu vilks!”
    "Un rītā to ieraudzīs tēvs...”
    "Tā nav viņa darīšana!”
    Minna meklēja pieklājīgus vārdus, tāda viņas mute bija svētdienās, tāda darbdienās.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
Arturs Heniņš: VENTAS SAKTA
(Izd. "Preses nams", 2002.g., 491 lpp., cietos vākos)
Atradumi, atziņas, atmiņas.
    "Ventas saktas" autors Arturs Heniņš visu darba mūžu strādājis republikas presē. Publicists un rakstnieks, vēstures doktors. Iepriecinājis lasītājus ar saistošiem, domu un faktubagātiem vēsturiski literāriem darbiem – “Čiekurkalna Volda akselbantes", "Gaviļdienas biķeris”, “Es smilšu kalnu jātnieks” un daudziem citiem. Arturs Heniņš ir dzimis skrundenieks, un, šīs gadsimtu vēju apdvestās esejas rakstot, to spilgtumam dažviet licis lietā arī vietējo izloksni.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
LATVIJAS OKUPĀCIJAS MUZEJS 1940.-1991.
"Latvija zem Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varas. 1940.-1991.”
(Rīga, 2002.g., 215 lpp.)
    Piecdesmit vienu gadu Latvija bija okupēta valsts. Starp 1940. un 1991. gadu Latviju okupēja divas totalitāras varas – divas reizes Padomju Savienība un vienu reizi nacionālsociālistiskā Vācija. Šī grāmata stāsta par okupācijas gadiem, kā tie parādīti Latvijas Okupācijas muzejā Rīgā.
    Grāmatā teksti ir gan latviešu, gan angļu valodā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00
!!!Šī grāmata ir pieejama arī cietos vākos . . .
LATVIJAS OKUPĀCIJAS MUZEJS 1940.-1991.
Cietos vākos.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 33,00
Gunārs Birkmanis: Teo Nesaules SIEVIETES
(Rīga, 2002.g., 363 lpp., cietos vākos)
Romāns.
    "Sava mūža sievietes es atceros ar gaišu sajūtu sirdī. Lai kādi būtu mūsu šķiršanās iemesli, es uzskatu, ka viņas bija jaukas, savā pārliecībā cildenas. Tomēr nakšu un nomoda vīzijās pie manis bieži ciemojusies ilgotā un nepazīstamā Sapņu sieviete”. /Teo Nesaule/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
Kārlis Zariņš: DĀRZA MĀJA
(Izd. apg. "Daugava", 2002.g., 288 lpp., cietos vākos)
Romāns.
    Kārlis Zariņš (1889-1978) tiek uzskatīts par vienu no pagājušā gadsimta 20.gadu patiesākajiem latviešu “zudušās paaudzes” noskaņu izteicējiem.
    Viņš ir 13 stāstu krājumu, 9 romānu un 10 lugu autors, romānam “Dārza māja” 1930.gadā piešķirta Kultūras fonda balva.
    ".. vārdi guļ viņa priekšā it kā sakrituši savā dabīgākajā, liekas, vienīgi iespējamā kārtībā – neviena lieka, neviena maināma. Tā ir lielas mākslas pazīme, kuru lasītājs jutīs jau “Dārza mājas” pirmajās lappusēs.”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
DRAISKĀS DAINAS
(Izd. "Zvaigzne ABC", 2002.g., 88 lpp., cietos vākos)
Sakārtojusi Gundega Sēja.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00
"Lauku Avīzes” tematiskā avīze
NEDĒĻAS NOGALE LATVIJĀ. Tūrisma maršruti.
(Izd. "Lauku Avīze”, 2002.g., 78 lpp.)
    Izdevums tapis pateicoties "Lauku Avīzes” un Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras kopīgi rīkotajam tūrisma maršrutu konkursam “Interesantākā nedēļas nogale Latvijā”, kas tika izsludināts pirms gada, un 16 autoriem, kuru darbi šajā konkursā izpelnījās žūrijas atzinību.
    Šajā avīzītē atradīsiet interesantāko tūrisma maršrutu aprakstus.
Vienas avīzes cena ar piegādi – USD 6,00
KARTE ceļojumiem pa Latviju
(Izd. "Lauku ceļotājs”, 2002.g.)
    - 101 interesantākā apskates vieta visos Latvijas novados;
    - 201 naktsmītne laukos.
Vienas kartes cena ar piegādi – USD 5,00
Verners Līguts: VIRSOTNES ĒNĀ
(Izd. "Aplis", 2002.g., 350 lpp., cietos vākos)
    Latviešu virsnieka stāsts.
    Cilvēcības skola – tā varētu teikt, lasot šo grāmatu. Latviešu zemnieka zēna ceļš uz Karaskolu, jaunā virsnieka dienesta gaitu sākums, negaidītais un nepamatotais arests 1941.gada 14.jūnijā Litenē un piespiedu ceļojums uz spaidu darbu nometnēm aiz polārā loka. Arī tur, ciešot ārkārtējus apstākļus un necilvēcīgu izturēšanos, vairums latviešu virsnieku nezaudēja savu cilvēcisko stāju un godu, neatmeta domu par atgriešanos Dzimtenē, kas gan bija lemts tikai nedaudziem.
    Autora stāsts ir dokumentāli precīzs un pedantiski bezkaislīgs, bet reizē arī pilns lirikas un romantisma, pat sava veida piedzīvojumu gara. Cilvēks visos apstākļos uzvar un paliek cilvēks – tā varētu formulēt šī darba pamatdomu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
LATVIJAS GRĀMATA 2002
(Izd. "Jumava", 2002.g., 263 lpp., cietos vākos)
    "Latvijas grāmata 2002” ir izdevums, kas radies daudzu cilvēku kopīgu pūliņu rezultātā. Pie tās šūpuļa stāvējis fonds "Vēlava”. Autori pārstāv dažādas paaudzes un profesijas, viņus vieno mīlestība pret mūsu dzimto zemi un spēja skatīties uz
Latviju ar gaišām acīm.
    Turpat 70 rakstos, kas tapuši īpaši šai grāmatai, pazīstami speciālisti savās jomās iepazīstina ar notikumiem ārzemēs, dzīvi mūsdienu Latvijā, mūsu vēsturi, zinātni, tautsaimniecību, kultūru, vidi, veselību, sporta dzīvi.
    Atsevišķā nodaļā apkopoti iepriekšējā gada būtiskākie notikumi pasaulē un Latvijā. Grāmatas beigās publicēti jaunākie statistikas dati.
    "Latvijas grāmata 2002”, ceru, iedibinās jaunu tradīciju un kļūs par labu dāvanu absolventiem.
/Grāmatas sastādītāja Anna Žīgure/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00
Rīgas gaišreģis EIŽENS FINKS
(Izd. "Jumava", 2002.g., 365 lpp., cietos vākos)
Jauns papildināts izdevums.
    Grāmatā iekļauti raksti par Finku no 1920. līdz 1930.gada latviešu un krievu preses izdevumiem, arhīva materiāli, atmiņas par Finku. Daudzi materiāli ņemti no veciem laikrakstiem. Šo rakstu leksika un stilistika mūsdienu lasītājiem var likties arhaiska, nepieņemama vai pat smieklīga. Tomēr esam centušies saglabāt 1920.-30.gadu latviešu žurnālistikas žanra valodas iezīmes. Tā esam rīkojušies pietātes dēļ pret aizgājušies laikiem un to lieciniekiem, bet visvairāk gan pret pašu dzīvo, mūžam mainīgo, īpatnējo substrātu – valodu, kura jūtīgi uztver un atspoguļo vēsturi un laikmeta gaumi.
    Ir zināms, ka savā ikdienas dzīvē Finks nodarbojās ar fotografēšanu. Šajā grāmatā savākta neliela Eižena Finka fotodarbu kolekcija.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

!!!Atkārtoti izdota (nelielā metienā)!!!
Aina Nagobada-Ābols, Guntars Ābols: PARĪZE, MADRIDE, LISABONA UN ATPAKAĻ RĪGĀ
(Izd. "Zinātne”, 2002.g., 319.lpp.)
Atmiņas un vērojumi 4 vēstniecībās.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00

Pauls Bankovskis: LABAIS VIENMĒR UZVAR
(Izd. "Atēna”, 2002.g., 205 lpp., cietos vākos)
    Paula Bankovska (1973) grāmatā “Labais uzvar vienmēr” apkopoti stāsti, kas rakstīti dažādām vajadzībām un dzīves situācijām.
    Stāstu galvenā tēma ir vīrietis kā suga, kas XX gadsimtā zaudējusi savu ierasto, ērto vietu, jūtas apdraudēta, sirgst ar kompleksiem un vēlmi apliecināt savu identitāti. Tas ir ceļojums, kas sākas bērnībā, realizējas vīrišķības simbolu, fetišu un uzvedības stereotipu pilngadībā un izdziest bezspēcīgā laika nenovēršamības apjautā. Stāstus vieno dzēlīgi ironisks skatījums uz cilvēciskām vājībām.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
Atis Lejiņš: PIRMIE DESMIT GADI
(Izd. "Zinātne”, 2002.g., 269 lpp., cietos vākos)
Cīņa par Latvijas drošību pasaules lielajā politikā.
    Grāmatā sakopoti Latvijas Ārpolitikas institūta direktora Ata Lejiņa analītiskie darbi par Baltijas drošības tēmām, kas aizvadīto desmit gadu laikā publicēti dažādos ārzemju zinātniskos izdevumos. Darbu atlase atspoguļo cīņu par Latvijas atjaunotās valsts nostiprināšanu, it īpaši problemātiskās attiecības starptautiskajā politikā ar PSRS mantinieci Krievijas Federāciju. Raksti arī uzskatāmi parāda, cik nedroša bija Latvijas atgūtā neatkarība, cik grūts bija ceļš uz tiesībām iestāties Rietumu galvenajās drošības organizācijās Eiropas Savienībā un NATO.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
JĀŅU DZIESMAS UN TICĒJUMI
(Izd. "Zvaigzne ABC", 2002.g., 48 lpp.)
    Dziesmu tekstiem pievienotas notis.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 4,00
Astrīda Beināre: BOTIČELLI SARGEŅĢELIS
(Izd. "Antēra”, 2002.g., 325 lpp., cietos vākos)
    Leģenda par Dievišķo enerģiju.
    (..) "Šajā dziesmā jau viss ir pateikts. Ko lai piebilstu? Grāmata "Botičelli sargeņģelis” nav mana autobiogrāfija. Tās ir pārdomas pirms saules rieta. Kur paliek zieds, kad tas novīst? Kur paliek dziesma, kad tā izskan? Kur paliek mūžs, kad tas izsāpēts?
    Šis darbs ir par Svēto Garu – par dzejnieka Aligjēri Dantes, gleznotāja Sandro Botičelli un manu Sargeņģeli. Par Dievišķo enerģiju,par brīnumu, kas sargā zvaigzni, par smilšu graudu, balto, pūkaino mākoni un cilvēku bezgalīgajā debesu zilgmē.” /Ziemassvētkos, 2001, Rīgā Astrīda Beināre/
    Grāmatā ir ietverts laikposms sākot no 1941.gada līdz pat 2001.gadam.
    ...Botičelli eņģelis pacēla svētbildi augstu pret debesīm. Tā pārvērtās Dieva dārzā par zvaigzni, kas spoži atmirdzēja virs Rīgas un atkal sargāja manu dzimto pilsētu...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00
"Lata romāns”
Milda Geidāne: KĀRKLU SĪKSTUMS
(Izd. "Lauku Avīze”, 2002.g., 254 lpp.)
    Kad Milda Geidāne pirms trim gadiem rakstīja romānu "Bāka pār mežiem”, viņa tik ļoti aizrāvās un iejutās pašas radīto tēlu pasaulē, ka vēlējās parādīt viņu tālākās gaitas, taču romānam punkts tomēr bija jāpieliek.
    Savām domām rakstniece punktu pielikt nevarēja, tās aizvien atgriezās pie Hugo atraitnes Dainas. Kā viņa dzīvos tālāk? Un rakstniece ķērusies pie jaunas grāmatas rakstīšanas.
    Romānu “Kārklu sīkstums” var uzskatīt par netiešu romāna "Bāka pār mežiem” turpinājumu, tikai pirmajā plānā vairs nav izvirzīta Gaisma, bet Daina. Darbība notiek ne tikai Kurzemes pusē, bet arī “Stariņu” mājās Vidzemē.
    "Vai tiešām mieti, ko pērnajā pavasarī sadzina zemē, iesakņojušies, tagad dzen zarus, raisa lapas? Sīksts gan tāds kārkls, Daina nodomāja, pat gabalos sacirstam pietiek tikai saskarties ar zemi un ūdeni, lai augtu, dzītu atvases un pēcgalā izplestos par kuplu krūmu. Kaut viņa spētu līdzīgi šiem kārkliem ieķerties un noturēties “Vārpiņu” zemē! Kaut pietiktu sīkstuma, tāda vēlēšanās bija Dainu pārņēmusi, lūkojoties apkārt.”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Alfreds Vilnis: BALTĀS CEPURES ALGĀDŽI
(Izd. "Alberts XII", 2002.g., 232 lpp., cietos vākos)
    Sveštautiešus savā armijā franči ir izmantojuši kopš divpadsmitā gadsimta. Franču ārzemnieku leģionu – par kādu stāsta šī grāmata – nodibināja 1831.gadā. Pēc Otrā Pasaules kara leģions jau bija zaudējis savu romantisma auru un bija kļuvis par modernu un disciplinētu Francijas armijas daļu. Tomēr turp vēl arvien devās (un joprojām dodas) daudzi piedzīvojumu meklētāji. Tai laikā leģionā bija pārstāvētas piecdesmit divas tautības, arī apmēram trīsdesmit latviešu, kuri tur pēc kara bija nonākuši dažādu iemeslu dēļ. Viņu piedzīvotais ir pamatā šai grāmatā sakārtotajiem stāstījumiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
Andrew Ezergailis:
THE GERMAN OCCUPATION OF LATVIA 1941-1945 What Did America Know?

(Publishers of the Historical Institute of Latvia, Rīga, 2002)
    Documents are the stuff of history. Their function can be manifold: they can confirm memory, enhance it, or correct it. This volume aims to correct, because the Nazi occupation of Latvia is a spell of history that to date is noteworthy more for the folklore it has generated, than for a well-founded and considered knowledge.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 28,00
Māris Čaklais: GAISMAS KUNGS jeb sāga par Gunaru Birkertu
(Izd. "Pētergailis”, 2002.g., 260 lpp., cietos vākos)
    Kas ir Gunars Birkerts?
    - Pasaulē pazīstams latviešu arhitekts. Trīs “B”. Baznīcas, bibliotēkas, bankas. Un ne tikai. Iepazīts arī ne vien ar mītnes zemē Amerikā, bet arī Japānā un Itālijā izdoto grāmatu starpniecību. (..)|
    "Katrs cilvēks ir grāmatas vērts,” šos jau dzirdētos vārdus vienā no pirmajām tikšanās reizēm atkārtoja arī Gunars Birkerts. Jā, protams. Bet grāmatas mēdz būt dažādas. Vai, cik dažādas. Tomēr Gunara Birkerta atziņa izsaka pietiekami daudz. Varbūt arī tāpēc ir tapusi šī grāmata ne vien par izcilu arhitektu, bet arī par Cilvēku, kurš neapšaubāmi ir grāmatas vērts. /Inguna Cepīte/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00
Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 6.sējums
1941.gada 14.jūnija deportācija – noziegums pret cilvēci

(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2002.g., 415 lpp.)
    Starptautiskās konferences materiāli 2001.gada 12.-13.jūnijs, Rīga.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
T.Bite: LATVIJAS BALETS
(Izd. "Pētergailis”, 2002.g., 600 lpp., A4 form., cietos vākos)
    Skaista grāmata ar 500 fotogrāfijām un aprakstiem par Latvijas baleta vēsturi aptuveni 120 gadu robežās (līdz pat mūsdienām). Grāmata sakārtota alfabētiskā secībā pa baletmeistariem.
    Grāmatā ir plašs apraksts par katru teātra iestudējumu, sākot ar pirmizrāžu hroniku un beidzot ar aktieriem, diriģentiem un visiem parējiem, kas katrā izrādē piedalījušies vai ir saistīti ar to.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 57,00
Andris Kolbergs: PULKSTENIS AR ATPAKAĻGAITU
(Izd. “A.K.A.”, 2002.g., 288 lpp., cietos vākos)
    Romāns.
    Andris Kolbergs (1938) ir visnotaļ atzīts detektīvžanra meistars,kā arī Rīgas vēstures zinātājs, daudzu stāstu, romānu un kinoscenāriju autors. Iespējams visvairāk lasītais latviešu rakstnieks, kura darbi tulkoti un publicēti sešpadsmit valodās.
    “Krimināllieta pret Frici Kaldoroviču un Juliusu Narbatoviču pēc Soda likuma 51. un 589.panta un pret Leonu Narbatoviču, Alisi Misiņš, Klāru Krūmiņ, Viktoriju Kirko, Šenderu Jakabsonu, Abelu Press, Āronu Ribaku, Veru Blumberg, Hemju Blūmentāl un Šapšu Kotzenu pēc Soda likuma 616.panta 1.daļas.
    Krimināllieta sākta 1919.gada 3.jūlijā, beigta 1919.gada 26.septembrī, Latvijas Tiesu palāta caurskatījusi 1920.gada 20.augustā.”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
EIŽENA FINKA SAPŅU TULKS
(Izd. “Antēra”, 2002.g., 168 lpp., cietos vākos)
    Grāmata ir izdota tulkojot tekstu no vecās latviešu drukas uz jauno. Šo darbu profesionāli paveica Ilze Vanaga. Alfabētiskā kārtība saglabāta pēc vecā stila. Arī valodas stils nav labots, bet saglabāts kā oriģinālā.
    Dažu vārdu nozīmi nāksies meklēt “Latviešu konversācijas vārdnīcas” sējumos, jo 20-30 gadu latviešu vārdu krājums bija bagātāks un latviskāks.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
Arturs Eižens Zalsters: HERCOGA JĒKABA BURINIEKI
(Izd. “AGB”, 2002.g., 158 lpp., cietos vākos)
    Senie kuģi un hercoga Jēkaba laiku dokumentos lasāmās liecības par kuģu būvi Ventspilī.
    (..) Šī grāmata ir par kuģiem, kā arī par karaļiem, galmiem, diplomātiem, kuģu būvētājiem, meistariem, kapteiņiem un ar viņiem saistītiem notikumiem. Šī grāmata ir par kuģiem, kuriem bija galvenā loma minētās sera V.Reilija doktrīnas, hercoga Jēkaba un citu Eiropas valdnieku plānu īstenošanā un panākumos valstu attīstībā. Šī grāmata ir par dažādiem zvejas, tirdzniecības un kara kuģiem – galiasēm, galiotēm, flītām, fregatēm, brigām, korvetēm u.c. Grāmatā lasītājs atradīs ziņas par dažādu kuģu un kuģu būves skolu konstrukciju īpatnībām, aprīkojumu, bruņojumu, tajos laikos lietotām un šodien aizmirstām mērvienībām u.c. Hercoga Jēkaba valdīšanas laikā (1642-1681) tika būvēti gan mazi, gan lieli burinieki, kuru tehniskie parametri grāmatā ir salīdzināti ar ievērojamākajiem tā laika citu valstu kuģiem. Tieši hercogistes kuģu mazizpētītā tapšanas vēsture un likteņi aizrāva A.E.Zalstera kungu, un tapa šī grāmata kā apkopojums ilggadīgiem pētījumiem un sākums nākošiem darbiem. (..)
    Šī grāmata ir par kuģiem. Par tiem, kuri tika būvēti jauno laiku sākumā Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā. Senā kuģniecības un kuģu vēsture mūsu laikos tiek intensīvi izmantota valstu kultūras un biznesa attīstībā. Ir likumsakarīgi un vēsturiski pamatoti, ka grāmatas izdošanas iniciatīva ir radusies, atbalstīta un īstenota Ventspilī. Gribas ticēt, ka šai grāmatai sekos jauni pētījumi un jaunas grāmatas par seno kuģu un jūrnieku likteņiem. Gribas cerēt, ka kādreizējā seno burinieku būvēšanas un burāšanas prasme Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā tiks atjaunota, tiks uzbūvēti šajā grāmatā attēloto kuģu modeļi, ražoti suvenīri un, varbūt, pat to identiskas replikas, kas neapšaubāmi kalpos nākošām paaudzēm un Latvijas tēlam.
    Grāmata ir ļoti skaista, noformēta veco laiku stilā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 27,00
Ilona Audere: MENCENDORFA NAMS RĪGĀ
(Izd. Rīga, 2002.g., 230 lpp.)
Veltīts Mencendorfa nama 300-gadei un Rīgas 800-gadei.
    Grāmata dod pārskatu par nama vēsturi un tā arhitektoniski mākslinieciskajām vērtībām, velkot paralēles ar tā laika Eiropas mākslas attīstību.
    Grāmatā teksti ir latviešu, angļu un vācu valodās.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
!!!Atkārtots izdevums!!!
LATVIA – the land we love
(Izd. "Nacionālais apgāds”, 2002.g., 108 lpp., A4 form., cietos vākos)
    Grāmata izdota, lai citas tautas un valstis ieinteresētu par Latviju un vairāk nekā 200 fotogrāfijās dotu ieskatu par skaistāko un unikālāko Latvijā.
    Grāmata atkārtoti izdota angļu un latviešu valodā (abas cietos vākos).
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 38,00
ANGĻU-LATVIEŠU vārdnīca
(Izd. “Avots, 2002.g., 863 lpp., cietos vākos)
    Ap 40 000 vārdi, pielikumi.
    Vārdnīcas pamatā mūsdienu angļu literārās un sarunvalodas leksika, iekļauts arī bagātīgs frazeoloģijas materiāls. Doti gan britu, gan amerikāņu šķirkļu varianti.
    Vārdnīcā vairāki pielikumi: ģeogrāfiski nosaukumi, angļu personvārdi un uzvārdi, biežāk lietoti saīsinājumi u.c.
Vienas vārdnīcas cena ar piegādi – USD 41,00
LATVIEŠU-ANGĻU vārdnīca
(Izd. “Avots”, 2002.g., 975 lpp., cietos vākos)
    Ap 45 000 vārdi, pielikumi.
    Vārdnīcā iekļauts plašs leksikas materiāls – gan literārās valodas vārdi, gan sarunvalodas vārdi, gan frazeoloģismi. Arī dažādu zinātnes nozaru termini, piem., datortermini, medicīniskie u.c.
Vienas vārdnīcas cena ar piegādi – USD 42,00
ARHEOLOGU PĒTĪJUMI LATVIJĀ 2000. un 2001.gadā
(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2002.g., 463 lpp.)
    Šajā krājumā publicēts vairāk nekā 50 rakstu, tajos minēti galvenie izpētes rezultāti gandrīz visos arheoloģiskajos objektos, kur no 2000.gada janvāra līdz 2001.gada oktobrim notikuši izrakumi vai uzraudzības darbi, vai arī apskatīts arheoloģiskajos pētījumos iegūtais materiāls.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
Edgars Andersons, Leonīds Siliņš un citi autori:
LATVIJA un RIETUMI 4.izdevums

Latviešu nacionālā pretestības kustība 1943-1945.
(Rīga, 2002.g., 528 lpp.)
    2002.gads iezīmē grāmatas “Latvijas Centrālā Padome – LCP. Latviešu nacionālā pretestības kustība 1943-1945” ceturto izdevumu,kas beidzot iznāk Rīgā, Latvijā, ar nosaukumu “Latvija un Rietumi”.Pirmos izdevumus – 1994.gadā, 1995.gadā un 2000.gadā – iespieda Upsalā, Zviedrijā. Tādējādi var arī teikt, ka LCP pretestības kustība, ko dibināja 1943.gada 13.augustā Rīgā un kurā piedalījās visu brīvās Latvijas lielāko politisko partiju pārstāvji, šīs grāmatas ideoloģiskā ietvarā simboliski ir pēc 59 gadiem atkal atgriezusies Latvijā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
“Lata romāns”
Aija Zuja: PIEPILDI SAVUS SAPŅUS
(Izd. “Lauku Avīze”, 2002.g., 254 lpp.)
Kriminālromāns.
    Klusajā un gleznajā Latgales nostūrī miers ir tikai šķietams. Kāds ir izveidojis savu biznesu, bet citam tas nepatīk tik ļoti, ka jāķeras pie zāģētavas demolēšanas. Vēl kāds, to visu redzējis, nolemj ar šantāžu nopelnīt mazumiņu naudas, bet tā nemaz tik viegli rokās nedodas.
    Turklāt no Rīgas pie lauku radiem gluži kā no gaisa “nokrīt” meitene, kuras tēvs aizdomīgos apstākļos gājis bojā, bet māte uzvedas visai dīvaini. Par daiļās meitenes roku sacenšas divi braši jaunekļi, bet tad ar lepnu “Volvo” atbrauc vēl trešais, un ne jau šāds vai tāds, bet gan jauns, skaists un bagāts biznesmenis no Rīgas... Arī meitenes lauku māsīcai ir savi sapņi. Kāpēc brašais mežsargs neievēro viņu? Bet varbūt pagasta iekārojamākais līgavainis nemaz nav īstais? Kāds sapnis ir katram romāna varonim, un dzīve tos pamazām arī piepilda. Nu, varbūt ne gluži visus...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS
(Izd. “Zvaigzne ABC”, 2002.g., 135 lpp., cietos vākos)
    Tēmas: piedzimšana, bērnība; labais un ļaunais attiecībās; skaistā tēvu zeme; gadalaiki u.c. Grāmatiņa ir ļoti skaista noformēta.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 8,00.
Anatols Imermanis: PIECI ARESTI UN PIECAS PLIKAVAS
(Izd. "Karogs", 2002.g., 190 lpp., cietos vākos)
    Anatols Imermanis (1914-1998) bija vecā ierauga, kā padomijā latvieši mēdza teikt, Latvijas laika cilvēks. Plašs vēriens, plaša izglītība, vērienīgi plašs dullums. Dažādu polituzskatu, dažādu raksturu un likteņu mākslinieki – netrimdinieki, kurus vieno kas kopējs: Imermaņa draugs Jānis Pauļuks, Marģeris Zariņš, Pēteris Pētersons...
    Varbūt paši to neapjaušot (un varbūt arī mēs to galvenokārt apjautām tikai zemapziņā), viņi izstrāvoja padomju laika paaudzēm jau tik grūti izkarojamo cilvēcisko, it kā gluži dabisko iekšējo brīvību, ar ko viņi tika piesūcināti tajos neticamajos pirmskara gados.
    "...Anatola Imermaņa stilistiski askētiskā proza ir godīga. Artistiski dulla, brīžam aizkaitinoši vaļsirdīga, bet godavīra radīta un godīga – pāri visam.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
Pauls Bankovskis: ČEKA, BUMBA & ROKENROLS
(Izd. "Valters un Rapa", 2002.g., 300 lpp., cietos vākos)
R o m ā n s – veltījums manas bērnības laikam – XX.gadsimta 70.-80.gadiem.
    Seksuāla neapmierinātība savienojumā ar apbrīnojamu talanta trūkumu radījuši patiesi eksplozīvu Molotova kokteili – Rakstnieku savienības biedru, oficiālu atzinību un goda nosaukumu laureātu, dzejnieku Hariju Miķelsonu. Savu neveiksmju cēloni viņš gatavs meklēt gan starptautisku sazvērnieku, minoritāšu un ārzemju spiegu rosībā, gan bērnības ciešanu rūgtumā.
    Aizdomās turamo tiešām ir daudz – viņš dzīvo laikā, kad sienām dīkst ausis, katram tekstam atrodams zemteksts un baumas liekas tikpat ticamas kā politiskās anekdotes.
    Lasot šo romānu, jūs kļūsiet gudrāki, strādīgāki, laimīgāki, pieklājīgāki, vārdu sakot, labāki. Ja nelasīsiet, viss paliks pa vecam, lai gan... /Pauls Bankovskis/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
SKATS UZ RĪGU
(Izd. "Pētergailis”, 2001.g., 404 lpp., cietos vākos)
    Rīgas ģerbonis gadsimtu gaitā; sarunas ar Latvijā populāriem cilvēkiem; izglītība un zinātne Rīgā; raksti, esejas, viedokļi un vēl daudz kas interesants par Rīgu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
Monika Zīle: KĀRAVU BRUŅINIECE
(Izd. "Jumava", 2002.g., 376 lpp.)
    Monikas Zīles romāni ir apliecinājums stabilākajām vērtībām cilvēka dzīvē – mīlestībai un uzticībai, ko nespēj sagraut pat negaidīti pārbaudījumi un intrigas.
    "Skaista, gudra, bet vientuļa. Izskatīgs, bagāts, taču cietis fiasko attiecībās ar liktenīgo sievieti. Nenokārtotā privātā dzīve apdraud veiksmīgā uzņēmuma nākotni. Vai biznesa spēles noteikumi darbojas arī, risinot privātās attiecības, vai Aivas un Andreja formālā laulība ir attiecību strupceļš...”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 14,00
"Vēsturisks romāns”
Vilis Veldre: DIŽMUIŽA

(Izd. apg. "Daugava", 2002.g., 248 lpp., cietos vākos)
    Aizraujošs romāns par “Dižmuižas” un tās visu kārtu ļaužu likteņiem.
    Romāna centrālā tēma ir vēsturisko pārmaiņu atspoguļojums ļaužu psihē, tā galvenais varonis – pati nebūtībā aizejošā Nogales, romānā Dižmuiža, ar saviem iemītniekiem, kuru nav mazums. Caur šīs grāmatas lappusēm staigā pats barons ar savu izdzimušo dēlēnu, augstākie un zemākie pils kalpotāji un daudzie muižas kalpi ar savām ģimenēm. Romānā atainotas dažādas kārtas, tautības un paaudzes, un šī lielā dažādība un pretējība ļaužu prātos, kuri notikumus vērtē saskaņā katrs ar savu stāvokli un dabu, ir patiesi saistoša.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
Imants Ziedonis: RAKSTI 12.sējums "Ceļabiedri un laikabiedri”
(Izd. "Nordik", 2002.g., 428 lpp., cietos vākos)
    Šis sējums atšķiras no iepriekšējiem ieceres un veidojuma ziņā. Tajā I.Ziedonis vēlējies “sapulcināt” savā dzīvē dažādi nozīmīgus cilvēkus (Māri Čaklo, Pēteri Lūci, Jāni Peteru, Zigmundu Skujiņu, Skaidrīti Kaldupi, Veltu Tomu, Māru Zālīti un daudzus citus), kuri savā krāsainībā veido tikpat raibu teksta atlases veidu – te ietvertas gan recenzijas, to fragmenti, gan vēstules, intervijas, esejiski iespaidi, mūža atvadu raksti, ieteikumi un apsveikumi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00
Hugo Legzdiņš: ”RONIS” – MANA BŪDIŅA UN PILS
(Autorizd., 2002.g., 339 lpp.)
    Zemūdenes komandiera dzīvesstāsts.
    Grāmata ir veltījums Latvijas Jūras spēku desmitgadei. Tā sien mezglu starp Latvijas Jūras spēkiem un pirmās brīvvalsts kara floti. Viņš bija tai mācīts un audzināts, un joprojām apskaužamā atmiņa glabā ziņas par katru kuģi. Grāmata dalīta nodaļās atbilstoši autora mūža posmiem.
    Tāpat kā autora personība, arī grāmata tapšanas gaitā apvienojusi cilvēkus no atšķirīgām specialitātēm un darbības jomām.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
Jānis Krastiņš, Edgars Mucenieks: RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA
(Izd. "Madris", 2002.g., 55 lpp., A4 form., cietos vākos)
    Rīgas Latviešu biedrība (RLB) ir pati senākā oficiāli dibinātā latviešu organizācija. Tai ir izcila nozīme nācijas vēsturē, un tajā sniedzas gan vairāku ievērojamu mūsdienu Latvijas izglītības, kultūras un zinātnes iestāžu, gan Latvijas valstiskās neatkarības saknes. Biedrība dibināta 1868.gadā, bet tās pirmsākumi meklējami 19.gadsimta pirmajā pusē, kad bija vērojami pirmie latviešu biedrošanās mēģinājumi toreiz izteikti vāciskajā pilsētā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
Edvarts Virza: STRAUMĒNI
(Izd. "Jumava", 2002.g., 295 lpp.)
    Poēma.
    "Šajā grāmatā joprojām ir diezgan spēka, lai balstītu mūsu latvisko pašcieņu un pašapziņu šodienas raibajā un drudžainajā pasaulē. Sirmā senatnē dzīvojošie “Straumēnu” ļaudis neredzamām rokām balsta mūs un mudina noturēties savā vietā un laikā un nepazust kā vēju un salnu izžāvētām lapām.
    Tāpat kā daudzi citi padomju laikos aizliegti darbi – pirmskara Latvijā vai trimdas zemēs radīti, arī “Straumēni” tikai pamazām atkal ieņem savu vietu latviešu apziņā un mūsu literatūrā. Tas nenotiek ātri. Atjaunotās neatkarības pirmajos gados bija steiga baudīt agrāk aizliegtos augļus un ātri tika apmierināta pirmā interese. Tai sekoja vienaldzība, un tikai tagad “Straumēni” rāmi sagaidījuši savu laiku, kad atkal kļūst nepieciešami.” /Anna Žīgure/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
Igors Freimanis: DZĪVES PIRUETE
(Izd. apg. "Daugava", 2002.g., 398 lpp., cietos vākos)
    Atmiņu kolāža.
    Grāmatas “Dzīves piruete” iecere un realizācija ir vērienīga, tā aptver plašu kultūrvēsturisku panorāmu gandrīz piecdesmit gadu amplitūdā, kā arī izgaismo H.Tangijevas-Birznieces, V.Baļunas, V.Zosta, A.Žilinska, M.Liepas, A.Ozoliņa, J.Pankrates, H.Ritenberga, J.Kaprāļa, M.Barišņikova, I.Dumpes, Z.Lieldidžas, Z.Errsas, V.Jansona, A.Leimaņa un citu mūsdienu radošo personību mākslas attīstības un izaugsmes ceļus un cilvēciskās pretrunas. Šis aizejošā laikmeta atspoguļojums caur izcilu personību prizmu varētu būt viens no vēl līdz šim neuzrakstītās mūsdienu baleta vēstures aizmetņiem, impulsēt akadēmiskāku un zinātniski perfektāku izdevumu tapšanu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Andrejs Krūmiņš: TRIMDASZEME FRANCIJA
(Autorizdevums, 2001.g., 376 lpp., cietos vākos)
    1944-1950.
    Šīs grāmatas sākumā ir epizode par dziesmu ar Mariannu. Toreiz puišiem Marianna bija meiča starp meičām. Tikai vēlāk atklājās, ka Marianna ir Francijas simbols. Gluži tāpat, kā tādi ir mums un citām zemēm.
    Vēlāk šie puiši un pārējie latvieši Francijā šo simboliku zināja, un tā kļuva pat noteicoša. Cerot uz Mariannu, viņi gaidīja, ka franči, būdami eiropieši, labāk sapratīs latviešu problēmas.
    Marianna tomēr nebija vienkāršs Francijas simbols, tas drīzāk bija Franču revolūcijas simbols – reizē Francijas Republikas un arī universāls simbols, jo Francija toreiz gribēja būt universāla.
    Vai tiešām? Vai tikai toreiz?
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Ludmila Sproģe, Vera Vāvere: Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras “sudraba laikmets"
(Izd. "Zinātne”, 2002.g., 284 lpp., cietos vākos)
    Grāmatas autores ir Dr.habil.philol. Vera Vāvere, pazīstama pētniece salīdzināmajā literatūrzinātnē, kuras uzmanību vienmēr saistījuši latviešu un krievu literatūras sakari, un Dr.philol. Ludmila Sproģe, atzīta autoritāte krievu literatūras “sudraba laikmeta” pētniecībā. Abas literatūrzinātnieces, apvienojot literatūrvēsturisko, teorētisko un komparatīvisko skatījumu un sarežģītajiem 20.gadsimta sākuma procesiem kā latviešu, tā krievu literatūrā un neaizmirstot arī Eiropasliterāro kontekstu, uzrakstījušas pirmreizīgu pētījumu latviešu literatūrzinātnē.
    Grāmata tapusi, izmantojot līdz šim nezināmus arhīvu materiālus (vēstules, dienasgrāmatas). Tajā aplūkota pirmo latviešu modernistu – t.s. dekadentu radošā mijiedarbība ar krievu simbolistiem – t.s. sudraba laikmeta rakstniekiem, tipoliģiskā tuvība un atšķirība (V.Eglītis, E.Virza, K.Krūza, V.Dambergs, F.Bārda – A.Remizovs, V.Brjusovs, F.Sologubs, K.Baļmonts u.c.).
    Izdevumu papildina krievu simbolistu dzejoļu kopa latviešu rakstnieku (Aspazija, E.Virza, V.Eglītis, V.Plūdonis, K.Krūza u.c.) atdzejojumā, kā arī daudz fotoattēlu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
Biruta Baumane: ES DZĪVOJU
(Izd. "Jumava", 2002.g., 238 lpp., cietos vākos)
    Tas nav romāns, tā nav atmiņu grāmata, tā nav grēksūdze, tā ir mīlestības vēstule dzīvei. Esmu to mīlējusi pavisam negausīgi. Esmu mīlējusi cilvēkus tādus, kādi tie ir. Un tie, kas man likuši ciest visvairāk, ir man arī likuši iepazīt laimi, un tikai tā var pilnīgāk izjust dzīves īsto garšu. /Biruta Baumane/
    Grāmatā iekļautas 44 mākslinieces gleznas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
Leo Dribins: EBREJI LATVIJĀ
(Izd. "Elpa", 2002.g., 277 lpp.)
    Otrais, papildinātais izdevums.
    Grāmatā atainota Latvijas ebreju kopienas vēsture no 16.gadsimta līdz mūsu dienām. Tajā stāstīts par ebreju ienākšanu Kurzemē, Latgalē un Rīgā, viņu dalību ekonomiskajā un kultūras dzīvē, par diskrimināciju pret viņiem, tās seku pārvarēšanu. Šīs vēstures spožākais posms ir ebreju dzīve Latvijas Republikā 1918.-1940.gadā. Tad izveidojas apvienota Latvijas ebrejība. To sāpīgi ievainoja padomju okupācija. To iznīcināja vācu nacistu un viņu brīvprātīgo palīgu īstenotais nežēlīgais holokausts. Tomēr dzīvi palikušie ebreji saglabāja savu identitāti, un atjaunotā neatkarīgā Latvijā atdzima viņu etniskā minoritāte, kas aktīvi iekļaujas valsts jauncelsmē.
    Autors pierāda, ka ebreji ir Latvijas nacionālā kopuma neatņemama daļa gan pagātnes, gan tagadnes skatījumā. Grāmata domāta visiem, kas interesējas par Latvijas vēsturi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata. 2001.
(Izd. Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2002.g., 293 lpp.)
"NĀCIJA GŪSTĀ”.
    Okupācijas un gūsta gadi gājuši secen tikai nedaudzām senajām un jaunajām nācijām. Taču sevišķi smagi atcerēties nesenā gūsta un posta gadus jaunajām nācijām un valstīm, pie kurām pieder arī Latvija. Latviešu nācijas 50 gūsta gadus (1940-1991) veidoja 20.gadsimta apstākļos par savu pretstatu pārvērstās 19.gadsimta viltus sociālisma un viltus nacionālisma idejas, kas bija aptvērušas mūsu lielās kaimiņvalstis. Šīs idejas, deformētas minēto valstu totalitārajos nolūkos, bija paaugstinātas jaunu, it kā sekulāro reliģiju līmenī.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
LATVIJAS KARA MUZEJA GADAGRĀMATA. II.
(Izd. Rīga, 2001.g., 242 lpp., cietos vākos)
    Savu ceļu pie lasītājiem sāk Latvijas Kara muzeja ikgadējā rakstu kopojuma otrais krājums. Šo mūsu muzejam jauno pieredzi – katra gada beigās sagatavot zinātnisku rakstu krājumu – mēs uzsākām 2000.gadā, kad iznāca pirmā gadagrāmata. Šo pirmo izdevumu, neskaitot muzeja darbinieku pētījumus, ar rakstiem kuplināja vēsturnieki gan no Latvijas, gan no ārzemēm. Sākām apzināt tos pētniekus, kurus vieno interese par Latvijas militāri politisko vēsturi.
    Muzejs – tas, protams, pirmkārt ir ekspozīciju un kolekciju veidošana. Tomēr šī darba pamatā ir zinātniska izpēte, tādēļ, būdams kultūras sfēras objekts, muzejs pēc būtības ir zinātniska iestāde. Ikgadējais rakstu krājums ir kā vienas fāzes noslēgums šajā zinātniskajā darbā, tas ir savdabīgs pārskats par to, ko esam padarījuši.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 14,00
Admirālis TEODORS SPĀDE
(Izd. "Valters un Rapa", 2002.g., 143 lpp., cietos vākos)
    Atmiņas par admirāli un paša admirāļa Teodora Spādes dzejoļi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
Valdis Artavs: GABALIŅI BEZ KAULIEM
(Izd. "Lauku Avīze”, 2002.g., 128 lpp.)
Satīra, humors, parodijas.
    "Gabaliņš bez kauliem” – saka ļaudis ne vien par ko garšīgu, bet arī padzirduši trāpīgu joku. Taču trāpīt desmitniekā humoristam ne katreiz izdodas. Tādēļ, sijājot savus darbus, atlasīju tikai tos, kas likās aktuāli vai izturējuši laika pārbaudi.
    Atlasīju un apkopoju arī parodijas par mūsu vidū mītošajiem dzejniekiem un tiem, kuru pegazi aizjoņojuši uz labākām ganībām. Nav jau svarīgi, vai kādu no viņiem lasītājs piemirsis. Ja joks, kas man savulaik radās dzejnieka vārsmas lasot, izraisīs smaidu – šī grāmatiņa nebūs veltīgi izdota. /Valdis Artavs/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
"Lata romāns”
Santa Mežābele: UZ PRIEKŠU, MEITENES!
(Izd. "Lauku Avīze”, 2002.g., 206 lpp.)
    Istabas sienas un griesti izzūd. Parādās zvaigznes – daudzas sīkas un bālas, bet viena spoža, dažāda lieluma starus kā meitenes matus viļņodama, nāk tuvāk... Zigfrīds dzird savu māti sakām “Iestājies robežsargos, dēls, tas atrisinās visas problēmas...” Zvaigzne mirkšķina spožās meitenīgās acis ar garām skropstām... un Laima smejas. Tad spožā zvaigzne attālinās, bet mazās zvaigznītes izveido riņķi un dejo – kājiņas mazas kā bērniem – un balsis dzied “Tu viņu nekad neredzēsi, tu viņu nekad neredzēsi..." Un atkal pavisam tuvu savas acis mirkšķina lielā zvaigzne, bet māte saka “Lauris leposies, zēniem patīk cilvēki formas tērpos...”
    Zigfrīds atslēdz sekcijā izveidoto seifa atvilktni un atkal apsēžas uz dīvāna. Viņš pagaida, kamēr lielā, spožā zvaigzne pienāk pavisam tuvu un paceļ roku kā karavīra sveicienam.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
LATVIJAS AUTOCEĻU ATLANTS
(Izd. "Jāņa sēta”, 2002.g., 340 lpp., cietos vākos)
    Latvijas pilsētu un lielāko ciemu plāni un interesantāko vietu (Slīteres nacionālais parks, Abavas ieleja, Gaujas nacionālais parks u.c.) un lielāko pilsētu apkārtnes kartes, alfabētiskais nosaukumu rādītājs.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
LEĢENDA PAR MAIJU – TURAIDAS ROZI
(Izd. SIA "Redakcija", 2001.g., 28 lpp.)
    No Turaidas pils galvenā torņa kā no putna lidojuma paveras lielisks skats uz zilā dūmakā tītajiem siliem un gleznainajiem Gaujas krastiem. Tūristu nepamanītas nepaliek arī Viktora un Gūtmaņa alas stāvā Rata kalna pakājē. Daudzi apstājas arī Baznīckalnā, kur senas kapsētas malā, zem simtgadīgas liepas atrodas jaunavas Maijas – Turaidas Rozes kaps. Par notikumiem, kas 17.gadsimta sākumā risinājās šajās vietās un ir saistīti ar Turaidas Rozes vārdu, tautas atmiņa glabā leģendu, kurā cildināts mīlas skaistums, cēlums un uzticība.
    Mākslinieka Jāņa Anmaņa versija.
    (Grāmatiņu var iegādāties arī angļu un vācu valodās.)
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 11,00
Andris Grūtups: TIESĀŠANĀS KĀ MĀKSLA 2.daļa
(Izd. apg. "Jaunā Daugava”, 2002.g., 376 lpp., cietos vākos)
    Vēsturiski tiesu procesi Latvijā un citās valstīs.
    Grāmatas “Tiesāšanās kā māksla” 2.daļa turpina jau pirmajā daļā aizsākto tēmu – iepazīstināt latviešu lasītājus ar ievērojamām tiesu prāvām ārvalstīs un Latvijā.
    Ja pirmā daļa bija veltīta iztēlei un tās lomai argumentācijas procesā, tad otrās grāmatas filozofiskajā pieteikumā izvirzīta tāda dzīves un eksistences vērtība kā patiesība. Vērtība, kas dzīvei piešķir jēgu un nozīmi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
SINONĪMU VĀRDNĪCA skolām
(Izd. "Avots", 2001.g., 793 lpp., cietos vākos)
    Ap 8000 šķirkļu.
    Vārdnīcā apkopoti latviešu valodas sinonīmi: gan literārās valodas un sarunvalodas vārdi, gan apvidvārdi, vienkāršrunas vārdi, barbarismi, žargonismi u.c. Vārdnīcā iekļautas arī vārdkopas un frazeoloģismi, kas jēdzieniski atbilst šķirkļa vārdam.
    Sinonīmu nozīme skaidrota ar atbilstošiem piemēriem no vārdnīcām un daiļliteratūras.
    Vārdnīcai ir pielikums – vārdu rādītājs.
Vienas vārdnīcas cena ar piegādi – USD 24,00
Jaunums!!!
SVEŠVĀRDU VĀRDNĪCA CD formātā.
(Izd. "Jumava", 2002.g., piemērots jebkuram datoram)
    Ar 16000 vārdiem – skaidro juridiskos, medicīniskos, ekonomiskos, dabas, vides u.c. terminus.
Viena CD cena ar piegādi – USD 58,00
"Zelta sērija – latviešu un pasaules literatūras klasika”
Vilis Lācis: ZVEJNIEKA DĒLS
(Izd. "Zvaigzne ABC", 2002.g., 355 lpp., cietos vākos)
    Vilis Lācis (1904-1966), 1933.gadā laikrakstā “Jaunākās Ziņas” sākdams publicēt savu pirmo romānu “Zvejnieka dēls”, vēl nenojauta, ka tas kļūs par viņa populārāko darbu, pēc kura tiks uzņemta arī pirmā latviešu pilnmetrāžas mākslas filma. Latviešu literatūrā tas bija kas jauns: spriegā sižetā ievīts plašs zvejnieku dzīves un darba tēlojums, viegli smeldzīga, nedaudz sentimentāla mīlestība un visam centrā – noslēgta, godīga, spēcīgu raksturu apveltīta personība.
    Grāmata sagatavota pēc 1940.gada izdevuma.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Jānis Anmanis: PIRMS UN PĒC GLEZNAS
(Izd. "Zvaigzne ABC", 2002.g., 80 lpp., cietos vākos, A4 form.)
    Viss par mākslinieka dzīvi ar un bez gleznām...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
Ēriks Lanss: DEBESU BALSINĀTĀJI
(Izd. "Karogs", 2002.g., 142 lpp., cietos vākos)
    Stāsti.
    Krājumā daudz nojausmu un mīklainību. Tāpat kā grāmatas nosaukumā – “Debesu balsinātāji”. Ērika Lansa stāstos realitātes ar nerealitātēm ir tādā savijumā, ka robeža jūk. Tu lasi, iejūties ikdienišķumā un nejūti to brīdi, kad vairs neesi ikdienišķumā. Un sāc prātot – īstenība vai fantastika?
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
SENIE LATVIEŠU SAPŅU SKAIDROJUMI
(Izd. "Tapals", 2002.g., 158 lpp., cietos vākos)
    Sapņi ir sarežģīti, dažreiz pat neizskaidrojami, un tiem, kas tic to piepildījumam, nereti dzīvē realizējas tikai pēc vairākiem gadiem vai pat gadu desmitiem...
    Tomēr šī grāmata ir ļoti interesanta un noderīga tādā ziņā, ja lasītājs, lasot sapņu iztulkojumus, papūlēsies uziet vai atrast sakarības starp aizgājušo laikmetu un mūsdienu priekšstatiem gan par īsti reālistiskām, gan tīri pārdabiskām lietām, parādībām un norisēm. Varbūt blakus nemainīgajiem, stabilajiem latvieša zemapziņas strāvojumiem atradīsim arī ko jaunu un caur šo “jauno” un “senlaiku” sapņu “mijiedarbību” nedaudz spēsim paraudzīties nākotnē.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 14,00
Marģers Grīns: MĒS ESAM
(Izd. "MĀRA”, 2001.g., 136 lpp., cietos vākos)
    Kad, bēgļu nometnēm slēdzot savus vārtus, sākās latviešu trimdinieku lielais izklīšanas laiks, bieži bija jādzird, ka trimdas vienībai ir pienācis gals. Vēl vairāk, ka pēc 10-15 gadiem neviens vairs nerunāšot latviski, nebūšot latviešu laikrakstu un grāmatu, nebūšot latviešu bērnu, nebūšot latviešu sarīkojumu. Tas bija pirms 35 gadiem. Bet mēs vēl esam.
    (..) Mēs vēl esam, jo mums ir latviešu īpatnējais garīgais spēks, ko esam mantojuši no saviem senčiem. Apzinīgi vai neapzinīgi tas nāk mums līdz, kurp vien ejam. Garīgais spēks, kas uzturējis latviešu tautu gadu tūkstošus un vadījis to cauri citiem smagiem pārbaudījumiem, uztur mūs arī šodien. Tas nāk mums līdzi mūsu dainās, tikumos, paražās, mūsu dievestības izjūtā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
Janīna Kursīte: DZEJAS VĀRDNĪCA
(Izd. "Zinātne”, 2002.g., 487 lpp., cietos vākos)
    Dr.habil. philol. LU profesores Janīnas Kursītes “Dzejas vārdnīca” ir pirmā šāda tipa vārdnīca latviešu valodā, kas aptver vairāk nekā 900 šķirkļu. Tajā iespējami vienkāršā, saprotamā un vienlaikus atraktīvā veidā skaidroti gan akadēmiski dzejas teorijas jēdzieni, gan līdz šim no akadēmiskiem nošķirtie, bet ar dzejas sacerēšanu saistītie jēdzieni (bohēma, dievināšana, fotogrāfija, iedvesma, rokraksts, pretestības dzeja, aplokaina valoda u.c.). Vārdnīcā iespēju robežās ietverta ne tikai mākslas dzeja, bet arī tautas dzejas sfēra, kā arī virkne jēdzienu, kas attiecas uz literatūru vispār.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
Alberts Veinbergs: STIPRU ANNAS PĒDĒJAIS BRAUCIENS
(Izd. apg. "Daugava", 2002.g., 240 lpp., cietos vākos)
    Darbā apbrīnojami spēcīgi, vēsturisko vidi un cilvēkus kolorīti raksturojošā vēstījumā par latviešu sievietes Stipru Annas četriem braucieniem ar vilcienu sakoncentrējas panorāmisks, vēsturisku kolīziju un cilvēcisku pārdzīvojumu caurausts tautas likteņceļš.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
RĒTAS - Staļinisma upuru liecības
(Izd. "Bauskas Dzīve", 2001.g., 255 lpp., cietos vākos)
    Publicētais ir 47 autoru izjusts un daudzus gadus sevī glabāts. Piecpadsmit atmiņu rakstītāju un stāstītāju vairs nav mūsu vidū. Grāmata ir skaudra piemiņas zīme viņiem, kā arī simtiem un tūkstošiem mūsu novada un visas Latvijas ļaužu, kuri palika Sibīrijā, citās izsūtījuma un nometinājuma vietās plašajā padomijā – bez kapa kopiņām, bez svecīšu siltuma mirušo piemiņas dienās.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 14,00
MŪSDIENU LATVIJAS TOPOGRĀFISKĀS KARTES
(Izd. Valsts Zemes dienests, 2001.g, 204 lpp., cietos vākos)
    Izdevums veltīts izklāstam par Latvijas Republikas Valsts Zemes dienesta ražotajām kartēm ar īpašu akcentu par militārajām kartēm un sapratni par tām, un prasmi tās lietot.
    Grāmata sniedz aktuālu informāciju par mūsdienu kartogrāfiju, un tā uzrakstīta labā un saprotamā mācību grāmatu stilā.
    Grāmata ir ilustrēta. Tai ir vairāki pielikumi, kā arī topogrāfisko un tematisko karšu paraugi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
Skaidrīte Kaldupe: NOVĒLOTĀ ATGRIEŠANĀS
(Izd. "Signe", 2002.g., 214 lpp., cietos vākos)
Romāns.
    ... Viņi vis vēlas atgriezties. Un atgriežas.
    Indulis un Ausma no baismā Sibīrijas izsūtījuma, kas paņēmis jaunību, mīlestību, izglītību, radoša darba iespēju.
    Godkārīgā, paštaisnā Pudiķu saimniece Lisbete – cauri pretrunām, meliem, gribētām un negribētām nodevībām – pie sava lielākā mūža sapņa par iekoptām, skaistām tēva mājām.
Austrālijas latvieši – Pudiķu saimnieku trešā paaudze – vecmāmiņas atmiņu stāstos iepazītajā Latvijā.
    Margita – pie sapņa par romantisku mīlestību, Gustavs – Augusts – pie viegli gūstamas slavas alkām.
    ... Un visiem nākas atzīt, ka atgriezušies pavisam citā pasaulē, ko ar patiesu cieņu un atbildību spēj pieņemt un latviskā lepnumā turpināt tikai vissmagāko un asiņaināko ceļu izbridušie – Indulis un Ausma. Pārējo vairāk vai mazāk savtīgās vēlmes un ieceres galu galā pavēršas pret pašiem, un pārnākšana izrādās pat apkaunojoša.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
Marģers Grīns, Māra Grīna: LATVIEŠU LIETISKĀ DAIĻRADE
(Izd. Latviešu daiļamatnieku savienība ASV, 90.g., otrais atkārtotais izdevums, 128 lpp.).
    Grāmata sastāv no divām daļām – pirmā daļa ir "Ievads daiļamatniecības teorijā", otrā daļa – "Latviešu tēlotājs raksts". Grāmatiņu var izmantot arī kā mācību līdzekli.
    "Ceram, ka šī grāmata ierosinās lasītājus iedziļināties lietiskās mākslas jautājumos: lasīt citas grāmatas, kas sīkāk apskata atsevišķos tematus, nodoties pārrunām ar daiļamatniekiem, klausīties priekšlasījumus, kā arī uzmeklēt un izpētīt tautas mākslas senos paraugus mūsu krātuvēs. Meistariem un mācekļiem lai tā iezīmē vadlīnijas, ap kurām izveidot kuplu praktisko un teorētisko zināšanu krājumu." /Marģers un Māra Grīni/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 13,00
Marģers Grīns: LATVIEŠU SENĀ DIEVESTĪBA UN TĀS ATJAUNOJUMS – DIEVTURĪBA
(Izd. "Māra", 98.g., 168 lpp., cietos vākos)
    Šī grāmata aptveŗ to Latviešu tautiskā mantojuma kursa daļu, kuŗā ietilpst ievads latviešu senā dievestībā un tās atjaunojums – dievturība. I.daļā ir grāmatas ievads un īss vēsturisks apskats par latviešu dievestības apkaŗošanu un tās atjaunošanu 20.gs. II.daļā ir latviešu senās dievestības iztirzājums. Tur ietilpst paša Dieva, kā arī Dieva materiālās izpausmes – Māras un Dieva likteņa lēmēja izpausmes – Laimes apskati. Grāmatas III.daļa aptveŗ dievturības svētrūpi un mūža godu rīkošanu latviešu sabiedrībā modernajos laikos, kur parauga norišu kārtībā ir iekļauti dievtuŗu pirmā dižvadoņa Ernesta Brastiņa ieteikumi un dievtuŗu saimē laika gaitā izveidojušās paražas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 13,00
JAUNA!!!Latviešu-angļu/angļu-latviešu vārdnīca
(Izd. "Avots", 2002.g., 543 lpp., cietos vākos)
  
Vārdnīcas pamatdaļā iekļauts ap 25000 plašāk lietojamo vārdu.
    Vārdnīcai ir vairāki pielikumi: ģeogrāfiskie nosaukumi, plaši izplatītie saīsinājumi, personvārdi un uzvārdi, lietvārdu un darbības vārdu neregulārās formas, kā arī sarunvalodas frāzes un norādes, kā rakstīt vēstules. Vārdnīca īpaši noderēs skolu jaunatnei un visiem, kas gatavojas doties ceļojumos.
Vienas vārdnīcas cena ar piegādi – USD 23,00
Visvaldis Lācis: LATVIEŠU zemes un tautas VĒSTURE 2.daļa
(Izd. "Vieda", 2002.g., 322 lpp., cietos vākos)
    Grāmatas “Latviešu zemes un tautas vēsture” 2.daļa vēstīs lasītājiem par to pusgadsimteni, kad latviešu tauta gandrīz aizgāja nezūdībā savā zemē, pirmo reizi tautas vēsturē kļūstot gandrīz vai par mazākumtautību Latvijā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
Juris Ulmanis: Mana KALNU ATKLĀSMES grāmata
(Izd. "Valters un Rapa", 2001.g., 160 lpp., cietos vākos)
    "Mana kalnu atklāsmes grāmata” ir dienasgrāmata, kas sākotnēji nebija domāta publicēšanai. Tāpēc tajā daudz vaļsirdības,niknuma, prieka, arī – izmisuma un parupju joku. Tā ir dzīves un acumirklīgo izjūtu valoda.
    Kad pieredzējušie alpīnisti Teodors Ķirsis un Imants Zauls piedāvāja kopīgi doties uz Makinlija virsotni, autoram nebija pat vismazākās kalnos kāpšanas pieredzes. Makinlijs un nākamās virsotnes deva ne tikai to –, iepazīstot ekstremālas situācijas, autors atklāja daudz ko neparastu škietami ikdienišķajā – lielas vērtības pārvēršas sīkumos, bet sīkumi iegūst milzīgu nozīmi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
Konstantīns Karulis: LATVIEŠU ETIMOLOĢISKĀ VĀRDNĪCA
(Izd. "Avots", 2001.g., 1304 lpp., cietos vākos)
    Šajā vārdnīcā populārā veidā dota latviešu valodas vārdu etimoloģija – parādīta vārdu cilme, to sakari un radniecība ar attiecīgajiem citu valodu vārdiem, vārdu formas un leksisko nozīmju veidošanās un attīstība. Vārdnīca der visiem, kas interesējas par latviešu valodu un tās vēsturi.
Vienas vārdnīcas cena ar piegādi – USD 56,00
Modris Ekšteins: CEĻĀ KOPŠ RĪTAUSMAS
(Izd. "Atēna”, 2002.g., 341 lpp., cietos vākos)
Stāsts par Austrumeiropu, otro pasaules karu un 20.gadsimta sirdi.
    Ekšteina darbs ir ilustrācija atzinumam, ka visa vēsture ir autobiogrāfija – personiskais tajā savijas ar vēsturisko. Viņš piedzima Latvijā, bērnību pavadīja kara plosītajā Eiropā, Kanādā nokļuva kā viena no pārvietotajām personām. Stāstu par saviem senčiem un ģimeni viņš saauž ar gadsimta svarīgākajiem notikumiem, savienojot modernu, subjektīvu stilu ar pētnieka tradicionālo objektivitāti.
    Modris Ekšteins ir Pērsona literārās prēmijas laureāts dokumentālajā žanrā.
    "Modris Ekšteins (..) gudrā un aizraujošā veidā savijis kopā mūsdienu Latvijas sāpīgo vēsturi, savu dzīvesstāstu (..) un savas dzimtenes likteni. (..) Ekšteins ir brīnišķīgi sarežģītas patiesības teicējs, kas ar šo grāmatu ievietojis Latviju pasaules iztēlē.” / Washington Post/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00
Andrejs Johansons: DŪMAINIE SPĪDEKĻI
(Izd. apg. "Daugava", 2002.g., 154 lpp., cietos vākos)
Esejas.
    Andreja Johansona (1922-1983) "Dūmainie spīdekļi” ir viens no pieciem autora savdabīgās, spilgti subjektīvās un faktoloģiski blīvās prozas – eseju – krājumiem. Tajā lasāmi deviņi darbi par latviešu un pasaules kultūras – literatūras dižgariem, viņu spozmi un norietu, viņu talanta apliecinājumu un cilvēciskiem klupieniem...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
Gunars Janovskis: KOPOTI RAKSTI 9.sējums
(Izd."Elpa", 2002.g., 360 lpp., cietos vākos)
    Iekļauti divi darbi – “Nelūgtos ciemos” un “Gunars Janovskis stāsta”.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
"Lata romāns”
Kelīna Klāna: KLŪRGU SŪNĀKĻA RĒGS

(Izd. "Lauku Avīze”, 2002.g., 192 lpp.)
Kriminālromāns.
    "No sūnakļa puses nakts melnumā skan gari stieptas žēlabainas gaudas. Reizēm vaidi, reizēm dīvaina ķiķināšanās… Baismajām skaņām piebalso ar saviem kaucieniem no miera iztrūcinātie pagasta suņi. Uzmostas gulētāji. Dažs nakts ceļagājējs kādreiz ir pamanījis arī savādu, ērmīgu ēnu apkārt slamstāmies… Nu tas gadu desmitiem jau tā iet. Kas ir gaudo žēlabu vaimanātājs? Spoks? Teiksmains no aizlaikiem purvāja dziļoksnī iemitinājies nezvērs? Nelaimīgs, nolādēts radījums,kurš naktī un dzērvēm sūta savas sāpes? Ļaudis runā, zīlē un min. Kas beidzot atklās sūnākļa noslēpumu, kas pateiks patiesību…”
    Kelīnu Klānu jūs jau esat iepazinuši darbos “Slota no tīreļa mirtēm” un “Baltā odze”.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Juris Paiders: ARĀBU LAIKI LATVIJĀ
(Izd. "Zvaigzne ABC", 2002.g., 248 lpp., cietos vākos)
    Šī grāmata ir par pagātni. Arābu laiki Latvijā un visā Ziemeļu un Austrumu Eiropā ir bijuši un ilguši vismaz divus gadsimtus. Tas bijis pirms vairāk nekā tūkstoš gadiem. Šī ir grāmata par vēsturi. Par Latviju pirms krusta kariem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
RĪGAS 800.gadadiena
(Izd. "Grupa Lukss", 2001.g.)
    Labākais Rīgā un Latvijā 48 lappusēs, kurās sīki aprakstītas visas svarīgākās Rīgas vietas – muzeji, ārzemju vēstniecības, restorāni, naktsklubi utt. un vairākās kartēs – Vecrīgas karte, Rīgas karte, transporta karte (tajā norādīti visi Rīgas trolejbusu, tramvaju un autobusu maršruti), Latvijas karte u.c.
Vienas kartes cena ar piegādi – USD 7,00
Velta Toma: AIZEJOT, ATNĀKOT
(Izd. "Karogs", 2002.g., 342 lpp., cietos vākos)
    Dzejas izlase.
    "Dzejas un dzimtenes starojums ir uzvarējis. Šī nav tikai Veltas Tomas atgriešanās – šī ir atnākšana. Atnākšana jaunā laikmetā, jaunā kontekstā – temperamentīgi poētiska, valodiski spriega, cilvēciskas balss piesildīta.” /Māris Čaklais/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
Inguna Daukste-Silasproģe:
Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā 1944-1950

(Izd. "Zinātne”, 2002.g., 422 lpp.)
    Grāmata sniedz ieskatu līdz šim mazāk apjausta laikposma – t.s. "mazās Latvijas” laika literārajās norisēs un rakstniecībā Vācijā (1944-1950). Neraugoties uz grūtībām un neziņu, dzīvi bēgļu nometnēs, šis laiks bijis bagātīgs ar apbrīnojami rosīgu, pat vienreizēju latvisku kultūras dzīvi: ar latviešu skolām, baznīcām, laikrakstiem, žurnāliem, literāriem mēnešrakstiem, grāmatniecību, rakstnieku sarīkojumiem, teātriem, dziesmu dienām, mākslas izstādēm. Laiks pašu bēgļu svešumā radītā latviskā vidē.
    Nometņu laikā tapusī latviešu literatūra šodienas lasītājam kļūst par savdabīgu no tēvzemes škirta latvieša svešuma izjūtu, pārdzīvojumu, sāpju un cerību, izmisuma un ilgu dokumentu. Nereti literārie darbi tad bēglim simboliski aizstāja zaudēto tēvzemi, to varēja “atgūt”, lasot latviešu autoru darbus un dzejas rindas.
    40.gadu izskaņā nometņu laiks beidzās un aizsākās trimda. Arī turpmāk dažādās zemēs attīstīsies latviešu rakstniecība, iznāks grāmatas, tiks spēlēts teātris un dziedāts, taču visa aizsākums bija laiks Vācijā, kas apliecināja, ka latviešiem svešumā ir būtisks latviskais vārds, latviska pašapziņa un piederības sajūta.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
Juris Brežģis: VIRSNIEKS ALEKSANDRS ZĀLĪTIS UN VIŅA PULKS
(Izd. "Elpa", 2002.g., 128 lpp., cietos vākos)
    (..) Elektriskais tramvajs Rīgā noripojis simt gadu. Viņa priekštecis, ar zirdziņu vilktais, dzimis vēl turpat divdesmit gadus senāk. Tātad – vecums visai cienījams. Tramvajs izdzīvojis cauri visādiem laikiem, dažādām varām. Mainījušās daudzas tramvajnieku paaudzes. Vagonus būvējuši, remontējuši un vadījuši tūkstoši krietnu cilvēku. Darbiniekiem izveidojušās stingras tradīcijas, no kurām galvenās ir lepnums par savu profesiju un latviskais gars, kas visspēcīgāk izpaudās padomju okupācijas gados. Tad tramvajnieki bija vienīgais lielais Rīgas uzņēmums, kura ļaudis domāja, runāja un strādāja latviski.
    Tramvaju varam nodēvēt par parastu parādību, bet šā vēstījuma galvenais varonis ir neparasts cilvēks. ALEKSANDRS ZĀLĪTIS. Galvenais tramvajnieks. Viņš kļuva par tramvajnieku pirms pusgadsimta un joprojām ir tramvaju brālības virzošais spēks.
    Šodien – elegants, sirms kungs astotajā gadu desmitā. Kad pirms piecdesmit gadiem Aleksandrs Zālītis pirmo reizi kļuva par Rīgas Tramvaju un trolejbusu pārvaldes (toreiz tresta) priekšnieku, sirms viņš nebija, bet elegants noteikti. Tā ir viņa būtība – elegance gan stājā, gan darbībā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
JAUNĀS DERĪBAS VĒSTULES UN JĀŅA ATKLĀSMES GRĀMATA
(Izd. Latv.Bībeles biedrība, 2001.g., 212.lpp., cietos vākos)
    Grāmata ir Bībeles tekstu antoloģija, kura veidota Bībeles jaunā tulkojuma projekta ietvaros. Pie tās strādājusi Bībeles tulkošanas komisijas Jaunās Derības darba grupa.
    Kā pamatteksts izmantots Apvienoto Bībeles biedrību aprobētais Nestles-Ālanda Jaunās Derības (grieķu valodā) 27.izdevums.
    Ērtākai lietošanai teksts papildināts ar apakšvirsrakstiem un atsaucēm. Atšķirīgā salikumā izdalīti dzejas teksti un izcelti Vecās Derības citāti.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
ATPŪTA LAUKOS. 2002.
(Izd. "Lauku ceļotājs”,104 lpp.)
    Skaistākās vietas atpūtai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ar māju fotogrāfijām un sīkiem to aprakstiem.
Viena kataloga cena ar piegādi – USD 8,00
Dzintars Zaļūksnis: MUMS NAV NAUDAS
(Izd. "Vieda", 2001.g., 168 lpp.)
    "Latvijas Bankas prezidents Einars Repše ziņu aģentūrām stāsta par to, kā viņš atjaunošot Latvijas neatkarību un celšot tautu saulē. Plāna viņam nav, ir tikai mazi, publikai patīkami fragmenti, katrs no savas mozaīkas."
    Grāmatā aplūkotie notikumi risinājušies Latvijā XX un XXI gadsimta mijā. Pašreizējā sistēma drīz kļūs par vēsturi, un netālā nākotnē daudzi šolaiku personāži būs grūti atšifrējami. Tomēr, ja jūs lasāt šīs rindas, esiet iecietīgi: dzīve mainās ātri, un daudzus faktus, skaitļus un domas šai grāmatā varētu iekļaut tikai tad, ja vēl dažus gadus tā paliktu nepabeigta un nenodrukāta.
    Iespējams, pēc kāda laika būs piemirsts pat šīs grāmatas galvenais varonis – Latvijas monetārisma grāvracis un bruģieris, ilgstošais Latvijas Bankas prezidents Einars Repše.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00
APSVEIKUMI - Sastādījis Āris Augusts
(Autorizd., Rīga, 2002.g., 286 lpp.)
Sastādījis Āris Augusts.
    Iesākumā bija vārds...
    Vārdos ir paslēpta enerģija. Ja mēs vēlam saviem tuviniekiem un draugiem laimi un veselību, tad tas nav formāls akts, tās nav tukšas skaņas, bet vēlējumi, kas nākuši no sirds, tāpat kā lūgšanas, materializējas, tiek uzklausīti.
    Šajā krājumā apkopoti veltījuma dzejoļi dažādiem dzīves gājumiem – gan līksmiem, gan skumjiem. Priecīgu brīžu mūžā ir daudz vairāk – jau sākot ar piedzimšanu, kam seko bērna raudzības, kristības, pirmā skolas diena, pilngadība, kāzas, visādi ģimenes godi un sabiedrībā plaši atzīmējami svētki. Bēdīgi ir, ja jāšķiras uz mūžu no mīļotā cilvēka, ar viņu līdzi aiziet arī kāda daļiņa no mums. Bet pat sēru mirkļos vārdi spēj mierināt, dot spēkus dzīvajiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
"Lata romāns"
Andris Puriņš: MANA DZĪVE JŪSU ROKĀS

(Izd. "Lauku Avīze", 2002.g.)
    "Ar šīs pasaules loģiku Daniēls saprata, ka viņa notveršana būtu bijusi neizbēgama arī tad, ja viņš būtu paklausījis sātana pavēlei upurēt Vinetu. Bet par tēvabrāli izmeklētājs neko nezināja! Tāpat par viltus priesteri Ahadonu, lai gan tur klāt bija daudzi liecinieki! Jo Daniēls bija klausījis sātanam un sātans par visu bija parūpējies."
    Romāna galvenais varonis Daniēls dzīvo pēcatmodas laika zudušo ilūziju pasaulē, kad padomju ideoloģiju pamazām pārmāc naudas visvarenība un Rietumu subkultūra. Apjucis cilvēks nesakārtotā, negatavā situācijā, kad vieni meklē dzīves jēgu ar Dieva starpniecību, bet citi, dzīves grūtību sagrauzti, to atrod ļaunumā. (..)
    Daniēlam ir iespēja izvēlēties un viņš izvēlas kalpošanu ļaunumam. Galu galā ļaunais un labais tik cieši savijas puiša liktenī, ka grūti nākas atšķetināt kriminālnozieguma būtību.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Koknesis: TAUTU TIESĪBAS
(Izd. "Vieda", 2002.g., 384 lpp.)
    Gribētos atrast vissirsnīgākos vārdus Koknesim, tieši tā šīs grāmatas autors vēlējās sevi nosaukt. Viņš patiesi ir tik spēcīgs un gudrs kā Koknesis, ja jau spēja uzrakstīt darbu, kādu visi Latvijas zinātniskie institūti un atsevišķi zinātnieki – juristi, ekonomisti, filozofi, politologi kopā ņemot nav spējuši izdarīt. Šī darba nodaļas "Cilvēcisko patiesību ābece", "Prihotriku un krāpšanas formulu ābece", "Kas ir kas" katra ir doktora disertācijas vērta. Grāmata vēl tiks pieslīpēta, taču autors piekrita publicēt savu grāmatu pēc iespējas ātrāk, lai latviešu tauta paspētu iepazīties ar tajā paustajām domām. Tajā piedāvātās tēmas ir ļoti svarīgas, jo veicina izpratni par Latvijā un pasaulē notiekošajiem procesiem, par dekolonizāciju kā vienīgo iespēju latviešu tautai.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
IEPAZĪSTI CĒSU NOVADU!
(Izd. Cēsu rajona padome, 175 lpp., cietos vākos)
Grāmata tūristiem un interesentiem.
    Grāmatā rajona 24 pagasti ir sadalīti sešos nosacītos reģionos. Abas pilsētas – Cēsis un Līgatne – ir apskatītas atsevišķi. Daži no reģioniem ir vēsturiski veidojušies, citi radušies nesen, par kādu grupējumu jums var būt iebildumi, taču tūristu neinteresē robežas, viņš var arī nezināt, ka te beidzas viens pagasts un sākas nākamais, viņš izvēlas maršrutu.
    Katru reģionu ievada karte, kurā atzīmēti tūrisma objekti. Katras nodaļas noslēgumā ir informācija par naktsmītnēm, viesu mājām un citām tūristam nepieciešamajām ziņām.
    Grāmatā ir daudz skaistas ainavu un muižu fotogrāfijas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
Viktors Hausmanis: VECĀS JELGAVAS AKTIERI
(Izd. "Zinātne", 2001.g., 173 lpp.)
    Jelgavai ir bagātas teātra tradīcijas, te darbojies latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns un no 1924. līdz 1944.gadam pastāvēja profesionāls teātris ar daudzveidīgu aktieru ansambli (teātris turpināja darbu no 1945. līdz 1959.gadam Rīgā).
    Grāmatā apkopotas apceres par Jelgavas teātra ievērojamākiem aktieriem – Ēriku Pinduli, Elzu Tauriņu, Elzu Barūni, Ēvaldu Mercu, Almu Ābeli, Elzu Radziņu un daudziem citiem, kuru spēli autoram bija iespēja redzēt vecajā Jelgavā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00
Anna Rancāne: SVĒTDIENA
(Izd. "Preses nams", 2001.g., 96 lpp., cietos vākos)
Dzeja. 1997.-2001.
    "Svētdiena – tā ir diena,
    kad paskatāmies uz pasauli
    Visuvarenā Dieva acīm
    un atzīstam to par labu esam.
    Arī dzeja ir tāds logs
    uz mūžīgo Svētdienu.” /A.Rancāne/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 11,00
Mudīte Šneidere: ANTRA
(Izd. apg. "Priedaines", 2001.g., 376 lpp., cietos vākos)
    Šis ir stāsts par aktrisi Antru Liedskalniņu un sievieti Antru, par likteņa izredzētību un dzīves nežēlību. Tas rakstīts dienasgrāmatas formā, viena gada laikā. Sākts Antras Liedskalniņas 70.dzimšanas dienā 2000.gada 22.oktobrī un pabeigts 2001.gada 22.oktobrī.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Olafs Gūtmanis: VISA LABA JĀŅUZĀLE
(Izd. "LiePA", 2001.g., 190 lpp., cietos vākos)
Dzeja.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
VĀRDI MĀCA, PIEMĒRI AIZRAUJ
(Izd. "Zvaigzne ABC", 206 lpp., cietos vākos)
Latīņu spārnotie teicieni.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00
Leo Dribins: ANTISEMĪTISMS UN TĀ IZPAUSMES LATVIJĀ
Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. 4.sējums.
(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2001.g., 183.lpp.)
Vēstures atskats.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 12,00
Skaidrīte Gailīte: TU ESI VIENS NO MŪŽĪBAS
(Izd. "Preses nams", 2001.g., 232 lpp., cietos vākos)
Dokumentāls romāns.
    "Divdesmitā gadu simteņa skarbums netaupa nevienu. Arī Valdmaņu dzimtu, kas mīt pašā Leišmalē pie Aknīstes. Karu un politikas asie virpuļi Valdmaņu vecāko dēlu Jāni arvien iemet vissmagākajās situācijās. Vai šis taisnīgais un gudrais v īrs – vienlaikus gan karavīrs, gan skolotājs – prot atrast izeju? Dziļais humānisms, pārāk lielā ticība labajam iznīcina viņu pašu un sagādā ciešanas ģimenei.
    Stipras un garā bagātas ir arī šī neparastā cilvēka mūža Sievietes. Kaislīgas, gudras un uzticīgas...”
    Skaidrīte Gailīte par šīs grāmatas sarakstīšanu godalgota konkursā “Preses nama grāmata” kā labākā dokumentālās prozas autore.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
"Lata romāns”
Egils Lukjanskis: NAIDA NOGURDINĀTIE

(Izd. "Lauku Avīze”, 2002.g., 270 lpp.)
    "Cilvēce no laika gala ir dalījusies labos un ļaunos cilvēkos. Un mēs ik dienas redzam un jūtam šo ļauno un labo darbu sekas. Šai pasaulē nemirstīga, tātad arī pareiza un patiesa, ir tikai viena ideja – vienmēr un visur būt cilvēcīgam. Visas pārējās pasaules uzlabošanas idejas, lai cik tās taisnīgas un vajadzīgas pirmajā brīdī arī šķistu, katru reizi ir novedušas pie cilvēciskuma iznīcināšanas. Cilvēku var nogalināt, cilvēku var sodīt, apmānīt, ienīst, pazemot un nopirkt, taču visgrūtāk šai pasaulē laikam ir otram cilvēkam palīdzēt, viņu pažēlot un just līdzi. Tas ir ļoti skumji, ka mums joprojām pietrūkst tieši tas, kas cilvēkam patiesībā šai dzīvē ir visvairāk nepieciešams, un proti – cilvēkmīlestības...”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Atis Lejiņš: MŪRA DRUPINĀTĀJS jeb CEĻŠ ATPAKAĻ UZ MĀJĀM
(Izd. "Jumava", 2002.g., 296 lpp., cietos vākos)
    "Ati Lejiņu neaizsūtīja uz Afganistānu kā desmitus un simtus citu viņa tautiešu. Atim Lejiņam nācās pašam sev gādāt ceļanaudu. Ati Lejiņu ceļā sauca tā doma un ticība – atrast partizānu gūstā kādu latvieti, lietuvieti vai igauni un ar attiecīgu starptautisku organizāciju palīdzību no gūsta izbrīvēt vai izpirkt...” /Uldis Bērziņš/
    Tomēr – vai te nav izšķīlusies ideja par latviešu aģentu 007? Mūsu kinorežisori varētu izmantot fabulu par latvieti trimdā, kas Latvijas labā piemānījis četrus slepenos dienestus reizē. /A.Lejiņš/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
Jānis Labsvīrs: KLAUSĪSIMIES VĒSTURES SOĻOS
(Autorizd., 2002.g., 143 lpp., cietos vākos)
Atmiņas un pārdomas. 3.daļa.
    Krājumā sakopota daļa no pazīstamā tautsaimnieka, vēsturnieka un publicista, ASV dzīvojošā Indiānas pavalsts universitātes “emeritus” profesora Jāņa Labsvīra rakstiem, kas tapuši kopš viņa “Atmiņu un pārdomu” 2.daļas (“Kurp ejam?) otrā izdevuma iznākšanas Rīgā 1997.gadā – līdz 2001.gadam.
    Krājumā ievietotos rakstus nosacīti varētu dalīt divās grupās. Daļa (ASV-Baltijas harta, Pārdomas par Latvijas Satversmi u.c.) veltīti mūsdienu aktuālās politikas jautājumiem.
    Otra rakstu grupa vairāk skar vēsturi un atsevišķu personu (K.Ulmaņa, V.Muntera u.c.) darbības analīzi un novērtējumu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS – tautas celts un aprūpēts
(Izd. Brīvības pieminekļa atjaunošanas fonds, 2002.g.,
224.lpp., A4 form., ilustrēta, cietos vākos)
    Grāmata veltīta Brīvības piemineklim. Tajā raksti, esejas, dzejoļi, fotodokumenti un citi materiāli sakārtoti nodaļās, kas sniedz ieskatu par pieminekli dažādos laika posmos – no meta līdz monumentam, cauri tautas likteņgaitām līdz Trešajai atmodai, restaurācijai un atkalatjaunotnei.Grāmatā ir aplūkota Brīvības pieminekļa atjaunošanas fonda dibināšana un tā aktivitātes. Attēlu saraksts un secinājumi tulkoti arī angļu valodā. Grāmata ir bagātīgs uzziņas materiāls un saistoša lasāmviela plašam lasītāju lokam.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 34,00

 

     

 
 
 
[IEVANDA]             [Kas jauns Latvijā?]