Firma IEVANDA no 2006. g. 16. decembra

vairs nepieņem pasūtījumus.

apmeklējiet...

Jaunā Gaita         Kas jauns Latvijā?


2003. g. izdotās grāmatas. 

Silvija Grosa: RĪGAS JŪGENDSTILS
(Izd. “Jumava”, 2003.g., 96 lpp.)
Ceļvedis. Pastaigas pa Rīgu jūgendstila laikmetā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00

Jānis Graudonis: LIELUPES KRASTOS PIRMS GADU SIMTIEM
(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2003.g., 87 lpp.)
    
Arheoloģiskie pētījumi Jaunsvirlaukas pagastā.
    
Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta teritorijā plašāki arheoloģiskie pētījumi izvērsās sakarā ar 20.gs. 70.gados ieplānoto Dālūžu grants karjera apguvi, kurā iekļāvās vairāki arheoloģiski pieminekļi.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Indulis Ķēniņš: LATVIJA GADSIMTU LOKOS
I.daļa “Aizvēsture un senvēsture”
(Izd. “RAKA”, 2003.g., 233 lpp.)
    
Šī grāmata ir iecerēta kā mūsu zemes un tautas vēstures apskata (no aizvēstures līdz mūsdienām) pirmā daļa, un tās saturā ietvertas ziņas, sākot ar Zemes un cilvēku sabiedrības pirmsākumiem un beidzot ar Latvijas teritorijas iedzīvotāju etnisko sastāvu, sadzīvi, materiālo un garīgo kultūru 12.gadsimtā, tekstā iekļaujot arī ziņas par citiem seno baltu etnosiem.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

Aija Oša: DIVATĀ
Stāsti par māksliniekiem.
(Izd. "Jumava", 2003.g., 248 lpp., cietos vākos)
    Ģimene, radošais darbs, savstarpējās attiecības, sapratne, reizēm arī “uzmesta lūpa” vai pat asu vārdu birums, gan nopietni, gan amizanti stāstījumi pašiem par sevi un savu darbošanos. Viss – kā jau dzīvē. Šajā lokā atspoguļojas ne tikai vienas vai divu radošo personību jaunrade, pagātne, šodiena, rītdiena. Iezīmējas Latvijas mākslas kopaina, procesi mūsu zemē. Arī Latvijas māksla pasaules ceļos.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00

Māra Cielēna: PASAKAS PAR DIVIEM
(Izd. apg. “Alis”, 2003.g., 72 lpp., cietos vākos)
   
Divi gaisa baloni, mūris un ēna, Buzele un Rūcenis, uz sienas uzzīmētu cilvēciņu pārītis... Mīļi, ērmīgi, sirsnīgi, neveikli, gudri, aizrautīgi radījumi satiekas, meklē sapratni un dāvā cits citam draudzību un mīlestību. Smeldzīgi, jocīgi, nopietni, gaiši. Kā pasakās. Kā dzīvē. Katra Māras Cielēnas pasaku grāmata: “Tuksaks un Mamolis”, “Pulksteņu nakts gaitas”, “Pilsētas pasakas un Pasaules pasakas”, “Vasaras tumsiņa”, “Tēti, mammas un citi” sagādā pārsteigumus. “Pasakas par diviem” kā mazam, tā lielam lasītājam liek ieplest acis: kādi tik pārīši nemīt tepat mums līdzās!
   
“Pasakas ir tikpat būtiskas kultūrai kā sapņi dzīvei. Sapņo gan bērni, gan pieaugušie. Un pasakas lasa gan bērni, gan pieaugušie.” /Māra Cielēna/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00

Johans Andreass Ēzens: RĪGA 18.GADSIMTĀ: Zīmējumi
(Izd. Latv.Valsts vēstures arhīvs, 2003.g., 216 lpp., no tām 56 il.lpp.)
   
Grāmata ir trešais sējums žurnāla “Latvijas Arhīvi” sērijā “Vēstures Avoti”. Tā turpina sniegt ieskatu bagātajās un daudzveidīgajās Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentu kolekcijās un iepazīstināt lasītājus ar līdz šim maz pazīstamām vēstures liecībām, tā sekmējot vēstures pētniecību un sabiedrības ieinteresētību Latvijas kultūras izzināšanā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00

“Latvijas vēsturnieku komisijas raksti” 10.sējums
Valdis Ķikāns: EIROPAS LITERĀRIE VIRZIENI LATVIJĀ
Izd. “RaKa”, 2003.g., 308 lpp.
Monogrāfija.
   
Balstoties uz Rietumu literatūrzinātnes jaunākajām atziņām, grāmatā “Eiropas literārie virzieni Latvijā” analītiski vērtēti tādu latviešu literatūras virzienu kā klasicisms, romantisms, simbolisms, ekspresionisms sakari ar attiecīgajiem vācu un franču literatūras virzieniem un ietekmes no tiem.
   
Eksistenciālisms, sirreālisms un postmodernisms latviešu literatūrā raksturots kontekstā ar franču un vācu filozofu un literatūrteorētiķu atziņāmun Eiropas rakstnieku literārajiem darbiem.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

Alberts Zarāns: NEESAM ŠĶIRAMI NO SAVAS ZEMES
Autorizd., 2003.g., 304 lpp., A4 form., cietos vākos
   
155 Latvijas piļu, skaistāko muižu kungu māju, pilsdrupu un muižas ēku kompleksu aprakstos ietverta informācija par to vēsturi, arhitektūru, mākslas un dabas pieminekļiem. Stāstījumu papildina teikas un nostāsti, kas saistās ar aprakstīto vietu.
   
Grāmatu bagātīgi ilustrē autora oriģinālfotogrāfijas, kas tapušas laikā no 1996. līdz 2003.gadam, kā arī šo vietu senu attēlu reprodukcijas un citi vēsturiski attēli.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 48,00

Diāna Spertāle: ULDIS DUMPIS spoguļattēls
(Izd. “Pētergailis”, 2003.g., 264 lpp., cietos vākos)
   
“...man vissvarīgākais šķita ne tik daudz analizēt aktiera Ulda Dumpja uz skatuves paveikto, bet gan fiksēt Ulda Dumpja dzīves vissvarīgākos momentus un censties tuvoties viņa cilvēciskajai būtībai. Vērtēt lomas ļāvu profesionāļiem: režisoriem, aktieriem un kritiķiem. Kā tas viss izdevies, par to lai spriež tie, kas šo grāmatu lasīs. Nebūt nepretendēju uz absolūto patiesību. Tādas nemaz nav. Iespējams, ka Uldis Dumpis ir citāds, nekā man liekas. Šī grāmata ir viņa attēls, kādu Dzīves un Skatuves mākslas Spogulī ieraudzīju es.” /Autore/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00

Daumants Gailis: SARUNAS AR KORDIRIĢENTU
(Izd. “Nordik”, 2003.g., 159 lpp., cietos vākos)
   
Profesors, diriģents Daumants Gailis darbu pie grāmatas “Sarunas ar kordiriģentu” sāka septiņdesmitajos gados un strādāja pie tās līdz mūža beigām, veselības dēļ šo lielo darbu līdz galam nenovedis. Tādēļ šim grāmatas I.daļas izdevumam uzrakstīšanas gads minēts 1991. – pēdējais Daumanta Gaiļa mūža gads. I.daļu viņš atstāja praktiski kā pabeigtu manuskriptu, bet II.daļa palikusi tikai uzmetumos, piezīmēs, skicēs. Nākotnē centīsimies arī To apkopot un sagatavot izdošanai.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

“Latvijas mazā enciklopēdija”
Juris Paiders: SENLATVIEŠU RAKSTĪBAS NOSLĒPUMI
(Izd. “Zvaigzne ABC”, 2003.g., 80 lpp., A4 form., cietos vākos)
   
ENCIKLOPĒDIJA par latviešu rakstības attīstības vēsturi un tās neatminētajām mīklām.
   
Viens no Latvijas vēstures lielajiem noslēpumiem ir – vai latviešiem ir bijusi sava rakstība pirms krustnešu ienākšanas?
   
Pētnieki jau sen izdalīja īpašu uzrakstu grupu, kuros redzami arābu zīmēm raksturīgi uzraksti, kas tomēr nav rakstīti arābu valodā. Šie tā saucamie pseidoarābu teksti ir raksturīgi baltu apdzīvotajai teritorijai un teritorijām, kurās balti aktīvi tirgojās. Iespējams, tieši šajos noslēpumainajos pseidoarābu uzrakstos ir meklējams senās baltu rakstības noslēpuma atminējums.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00

Valters Krivickis : STAĻINS UN SLEPENAIS DIENESTS
(Izd. "Jumava", 2003.g., 238 lpp., cietos vākos)
    Grāmatas pamatā ir laikrakstā “The Saturday Evening” publicētie raksti, kuros Valters Krivickis atmasko Staļina “slepenpoliciju”. Šī grāmata ir aculiecinieku stāstījums par Staļina sarīkoto “lielo tīrīšanu”.
    Valtera Krivicka grāmata ir neapstrīdama atklāsme par nežēlīgas sistēmas iekšējām aktivitātēm un režīmu, kura izpausmes bija masu slepkavības un deportācijas.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00

Knuts Skujenieks: RAKSTI
(Izd. "Nordik", 2003.g., 448 lpp., cietos vākos)
Dzeja 1969-1980. Latviešu folkloristika.
    "Šajā sējumā līdzās dzejai ir arī apceres par latviešu folkloru. Latviešu tautasdziesmas, resp., dainas savrupā orģinalitāte mani allaž interesējusi no visdažādākajiem skatu punktiem. Diemžēl, Eiropas tautu dziesmām veltītajā sējumā apjoma dēļ šīm apcerēm neatradās vieta. Tomēr būtu piebilstams, ka visas Eiropas tautu dziesmu studijas un publikācijas vistiešākajā veidā radušās latviešu tautasdziesmas iespaidā. Tie ir bijuši, modīgi izsakoties, mūsu identitātes meklējumi.” /K.Skujenieks/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

Kārlis Skalbe: MŪŽA RAKSTI III.sējums
(Izd. "Elpa", 2003.g., 304 lpp., cietos vākos)
    "Mūža rakstu” trešais sējums aptver Kārļa Skalbes dzīves trīs gadus (1909-1911) – laiku no pēdējiem desmit mēnešiem trimdā Norvēģijā līdz pirmajām divām nedēļām Rīgas cietumos. Starp šīm robežām ir piecpadsmit mēnešu ilgs atelpas posms šķietamā brīvībā: tu vari būt svabads, bet tev, politiski apdraudētam, vēlams slēpties. Dzejnieks uzraksta pat ciklu “Katorga” (1909). Trijos gados iznāk četras jaunas grāmatas.
    "Mūža rakstu” trešajā sējumā ievietoti: simt septiņi dzejoļi; atdzejolis “Norvēģu dejas dziesma”; desmit prozas darbi; divdesmit raksti un astoņpadsmit vēstules desmit personām.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

LATVIJAS KARA MUZEJA GADAGRĀMATA: IV.grāmata
(Izd. Latv.Kara muzejs, 2003.g., 288 lpp., cietos vākos)

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00

Donats Greizis: KARŠ PAR KURU KLUSĒJA
(Izd. "SolVita", 2003.g., 135 lpp., cietos vākos)
    Vēsturisks stāstījums. 2.grāmata.
    Tajā ievietota papildinformācija par vienu no Latvijas vēsturē lielākajām sadursmēm starp čekistiem un nacionālajiem partizāniem – 1945.gada marta kauju Stampaku purvā, kā arī Kabiles, Bērzpils ieņemšanu u.c., pārsvarā Austrumlatvijā notikušajām cīņām. Par to, kā Sarkanā armija apgājās ar okupētās Latvijas mierīgajiem iedzīvotājiem pēckara laikā. Grāmatā ir vairāku nac. partizānu komandieru dzīvesstāsti un interesanta informācija par Kristinku ciema "valsti" Latgales pusē.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 12,00

Vladimirs Kaijaks: LIKTEŅA LĪDUMNIEKI
(Izd. "Lauku Avīze”, 2003.g., 575 lpp., cietos vākos)
    Iekļauti divi romāni – “Enijas bize” un “Zem Marsa debesīm”.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00

Regīna Ezera: ...PĀR IZDEGUŠIEM LAUKIEM SKRIEN MANS SAPNIS
(Izd. apg. "Priedaines", 2003.g., 112 lpp., cietos vākos)
    Šīs 25 mīlestības vēstules – simtprocentīgi īstas, bez uzspēles – Regīna Ezera rakstījusi cilvēkam, kuram septiņus gadus bija liela nozīme rakstnieces dzīvē. Šīs mīlestības gaismā tapa “Vasara bija tikai vienu dienu” un "Aka".

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 13,00

Marianna Ieviņa: KAS KAITĒJA NEDZĪVOT
(Izd. "Elpa", 2003.g., 296 lpp.)
    Stāsti.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

Heinrihs Strods: LATVIJAS NACIONĀLO PARTIZĀNU KARŠ III.daļa
Dokumenti, apcerējumi un atmiņas. 1944.-1956.
(Izd. “Latvijas vēstures fonds”, 2003.g., 388 lpp., cietos vākos)
   
Šī ir trešā grāmata par Latvijas nacionālo partizānu karu.
   
Šī nacionālo partizānu dokumentu, apcerējumu, atmiņu un citu materiālu publikācija ir 1996.gadā publicētā pētījuma “Latvijas nacionālo partizānu karš. 1944.-1956.” un 1999.gadā izdotā krājumā “Latvijas nacionālo partizānu karš. Dokumenti un materiāli. 1944.-1956.” turpinājums. Tā nolūks dokumentēt iepriekšējos izdevumos izteiktās domas un veicināt turpmākos pētījumus.
   
Šajā krājumā (tāpat kā pirmajos divos krājumos) materiāli ievietoti pēc rūpīgas atlases, nevis cenšoties pierādīt partizānu pozitīvo vai – atsevišķos gadījumos – negatīvo darbību, bet gan tādēļ, lai dokumentēti atklātu vēsturisko patiesību.

Piezīme: I.daļa (1996.gadā izdotā grāmata) vairs nav nopērkama.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00

Kelīna Klāna: MAIZĪTE UN ZVAIGZNĪTE
(Izd. apg. “Priedaines”, 2003.g., 366 lpp., cietos vākos)
   
“Cilvēka mūžs ir kā Jāņu nakts, kurā vakara dziesma satiekas ar rīta ausmu. Jo tuvāk nāk dzīves novakars, jo biežāk pie cilvēka pa atmiņu ceļu pārrodas atpakaļ viņa dzīves sākuma stundas... Jo kvēlāk gribas pagriezt galvu pāri plecam un paraudzīties uz bijušo saullēktu...
   
Minētās vēlmes skubināta, esmu uzrakstījusi šo grāmatu. Tie ir stāsti par brīnumaini skaistām un vienlaicīgi nežēlīgi skarbām dienām maza cilvēkbērna dzīvē. Mātes ne ar ko citu šai pasaulē nesalīdzināmā maiguma un mīlestības sildīta, tēva taisnprātīgajā bardzībā rūdīta, plašās dzimtas pārējo tuvinieku sirds mīļuma gaismota – tāda bija mana bērnība.” /Kelīna Klāna/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00

OMAS PAVĀRGRĀMATA
(Izd. “Jumava”, 2003.g., 175 lpp.)
   
Viena lieta ir lauku mājās mieloties ar brūni kraukšķīgu cūkas cepeti, cepeškrāsnī ceptiem kartupeļiem un kārdinošiem štovētiem kāpostiem, un pavisam cita – baudīt pilsētā ceptās kūciņas vai “fondī” un “lazanju”. Tomēr neapstrīdami ir tas, ka abos gadījumos viss tiek gatavots ar mīlestību un domāts mīļo ciemiņu lutināšanai, tāpēc lieti noderēs arī Omas receptesun gudrie padomi.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

Astrīde Ivaska: PASAULES PAGALMOS
(Izd. “Pētergailis”, 2003.g., 160 lpp., cietos vākos)
   
Astrīde Ivaska, latviešu dzejniece, kuras literārais devums iesiets ne smagas villaines seģenē, bet apjomīgā zīdainē. Zīdainē, jo tik trausls. Trausls dzejnieces un esejistes dvēseles un izteiksmes smalkumā. Un tomēr pamatīgs. Astrīde Ivaska, pasaules pagalmus līču lokiem izstaigājot, savu zīdautu palaikam iekārusi gan Īrijas īvē, gan Somijas bērzā, gan Spānijas un Itālijas palmā vai Amerikas dižkokā, vienmēr tomēr atgriežoties pie Latvijas ozola, Latvijas ābeles. Jo te sākušies raksti, kas var būt izšūti arī uz dzejnieces smalkum smalkās zīdainītes. Jo te smalkajā dzejas un prozas autā iebiris pirmais ābolītis.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

LATVIJAS ENCIKLOPĒDIJA 5 sējumos ar rādītāju.
2.sējums. CĒSU-HŪRN

(Izd. “Valērija Belakoņa izdevniecība”, 2003.g., 800 lpp., cietos vākos)
   
“Latvijas enciklopēdija” (LE) ir pirmā reģionālā Latvijas enciklopēdija, kas tiek izdota pēc valstiskās neatkarības atgūšanas. LE apkopota informācija par Latvijas dabu, tās iedzīvotājiem, vēsturi, ekonomiku, zinātni, kultūru, reliģiju, sportu. Oriģinālrakstus šim izdevumam gatavojuši dažādu nozaru speciālisti. Pavisam 2.sējumā ir 4524 raksti, no tiem 1530 biogrāfijas. Tekstu papildina 24 kartes, 49 tabulas, 1150 attēli.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 70,00

Andrejs Eglītis: RAKSTI 3.sējums.
(Izd. “Valters un Rapa”, 2003.g., 278 lpp., cietos vākos)
Dzeja. Publicistika. Vēstules.
   
Sastādot Andreja Eglīša Rakstus, tika izvirzīts uzdevums parādīt dzejnieku kā personību, kuras darbība visciešākām saitēm saistīta ar laikmeta norisēm, kas ietekmē latviešu tautas un visas cilvēces likteņus. Pamatmotīvs, kas vijas cauri visiem Rakstu sējumiem kā monolītai vienībai, ir – dzejnieks un viņa laiks.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

Mārtiņš Zīverts: MINHAUZENA PRECĪBAS un citas lugas
(Izd. “Valters un Rapa”, 2003.g., 690 lpp., cietos vākos)
Sastādījis Viktors Hausmanis.
   
Mārtiņa Zīverta lugas gadu desmitiem ilgi dzīvojušas, skatuves prožektoru apmirdzētas, un devušas veldzi skatītāju simtiem. Vairākas no tām, kuras varētu dēvēt arī par īpaši populārām, mājvietu nu atradušas grāmatā “Minhauzena precības un citas lugas” (“Āksts”, “Cilvēks grib dzīvot”, “Melngalvji”, “Ķīnas vāze”, “Čūska”, “Nauda”, “Vara”, “Zaļā krūze”, “Rūda”).
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 35,00

Dzidra Zeberiņa: KAD ES MAZA BIJU
(Izd. “Madris”, 2003.g., 208 lpp., cietos vākos)
    Latviešu rakstniece Dzidra Zeberiņa dzīvo Havaju salās.
Viņa ir dzimusi Rīgā un vasaras pavadījusi Siguldā “Daudu” mājās. 1944.gadā aizsācies viņas ceļš no Latvijas uz Vāciju, 1951.gadā tālāk uz Ameriku. Vācijā viņa darbojusies Grēvenes literātu pulciņā, ko vadīja J.Jaunsudrabiņš.
   
“Kad es maza biju” ir pilsētas meitenes bērnības atmiņu grāmata, no kuras staro gaišs, labestīgs humors, kas atsauc atmiņā A.Brigaderes un J.Jaunsudrabiņa jautros, sirsnīgos bērnu dienu tēlojumus.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
“Lata romāns”
Andris Puriņš: BRENTES PILS BRILJANTI
(Izd. “Lauku Avīze”, 2004.g., 192 lpp.)
Kriminālromāns.
   
Šis ir pilnīgi patstāvīgs stāsts, lai gan tie lasītāji, kuri ir iepazinušies ar 2001.gada “Lata romāna” sērijā izdoto “Lielā bērza noslēpumu”, satiks jau pazīstamus personāžus – topošo detektīvrakstnieku Aleksi, viņa sievu Ilonu...
   
Kapsētā Aleksis sastop kādu sievieti, kura apgalvo, ka ir ekstrasense un puisim draud nāves briesmas... Grāmatas atvēršanas svētkos Ilona kliedz, ka pa skatlogu uz ielas redzējusi cilvēku, par kuru visi zina, ka tas ir miris... Aleksis nesaprot, kas notiek – viņš tiek rauts kādā mistisku murgu muklājā. Aleksim nekas cits neatliek kā stāties pretī briesmām...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
“Lata romāns”
Monika Zīle: SLIKTĀ SIEVIETE
(Izd. “Lauku Avīze”, 2003.g., 240 lpp.)
   
Atriebības alkas kā smags miglas priekškars klājas pāri Regīnas domām un jūtām, neļaujot saskatīt ne patiesos draugus, ne ienaidniekus. Nepareizu pieņēmumu gūstā ieslodzītas, dienas velkas pelēkas un skumjas. Kā atriebt mīļotā vīrieša nāvi, kā iznīcināt lepno un bagāto Malvīni Jasinsku – slikto sievieti, visu nelaimju cēloni? Taču izrādās, ka labais nemaz nav bijis tik labs, bet iedomātais ļaunums izkūp kā dūmi līdz ar pirmo spirgto uzticēšanās vēja brāzmu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
KĀRLIM ULMANIM – 125
(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2003.g., 240 lpp., cietos vākos)
   
Rakstu krājums tiek publicēts 2003.gadā, kad aprit Latvijas valsts nodibināšanas 85.gadadiena. Lai šī grāmata vēlreiz apliecina, ka Latvijas valsts tapšana 1918.-1920.gadā nav iedomājama bez tās Pagaidu valdības Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa personības. Vēsture ir apliecinājusi, ka Latvijas valsts dibināšana un Kārlis Ulmanis ir viens – nedalāms jēdziens.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
Gunārs Liģers: PAR TĒVU GRĒKIEM LĪDZ SEPTĪTAJAM AUGUMAM
(Izd. “Elpa”, 2003.g., 56 lpp.)
   
Atmiņu grāmata, kā Baigā gada šaušalīgie notikumi skāruši autora ģimeni. Sibīrijā izsūtījumā nomiris autora brālis un nomocīts viņa tēvs Jānis Liģers – pirmā brīvvalsts laikā bija populārās velosipēdu fabrikas “Omega” direktors. Sarkanā terora pakalpiņiem tēva profesija bija pietiekama apsūdzība, lai viņa ģimeni ar maziem zēniem nolemtu iznīcībai.
   
1993.gadā Gunārs atgriežas Latvijā, “kurā man aizliedza dzīvot tikai tāpēc, ka mans tēvs bija godīgs latvietis”.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 8,00
Pavisam jauna!!!
ANGĻU-LATVIEŠU/LATVIEŠU-ANGĻU vārdnīca

(Izd. “Avots”, 2003.g., 1084 lpp., cietos vākos)
   
Pavisam 85000 vārdu.
Vienas vārdnīcas cena ar piegādi – USD 55,00
Edvards Virza: PĒDĒJĀS DZEJAS
(Izd. “Pētergailis”, 2003.g., 128 lpp., cietos vākos)
   
Vēstules Veronikai Strēlertei.
   
Šis izdevums ir “Pēdējo dzeju” izlase saskaņā ar vēstulēm Veronikai Strēlertei, kas nu ir kļuvušas pieejamas. Līdz ar vēstulēm sūtītie dzejoļi dažreiz mazliet atšķiras. Tagad ir zināma tā, kam tie bija veltīti un kuras vārds, rūpīgi glabāts, ilgu laiku bija nepazīts. Šī ir divu izcilu mūsu dzejnieku sastapšanās. Paturot visu iepriekšējo lasījumu nozīmes, šie dzejoļi nu vispirms ir lasāmi tādi, kādi tie bijuši dzejnieka iecerē. Mīlestības dzejoļi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 14,00
Ojārs Vācietis: TUVUMS
(Izd. “Pētergailis”, 2003.g., 158 lpp., cietos vākos)
   
Mīlas lirika.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
"Lata romāns"
Juris Pētersons: VILTĪGĀ MĪLA
(Izd. "Lauku Avīze", 2003.g., 224 lpp.)
   
"- Mīļais, kā es gribu tevi iepazīstināt ar savu tēvu! - Naula iesaucās. - Bet tu visu laiku izvairies. - Tāpēc, mīļā, ka nav pienācis īstais laiks, - Valts, iekniebdams viņai vaigā, teica. - Gribu, lai tā diena būtu īpaša. Gribu atstāt sevišķu iespaidu. - Tā, lai visas manas draudzenes būtu sēdus aiz brīnumiem, - Naula iespurdzās. - Viņas pārsteigt būtu visvieglāk. Naula pēkšņi satvēra viņa roku un ieskatījās cieši acīs. - Zvēri, ka tev nevienas citas bez manis nebūs. - Es būtu pēdējais muļķis, ja tevi mainītu pret kādu citu, jo labākas par tevi nav uz pasaules."
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 7,00
LATVIJA - the Green Paradise of Europe
(Izd. Nacionālais apgāds, 2003.g., 96 lpp., cietos vākos)
   
Latvia is the only country in Europe where half the land is covered with forests - clean, stately, green pine, fir, birch, oak and aspen forests. In Latvia untouched wetlands with flora and fauna unique in Europe have been preserved. The summer in Latvia is warm and sunny, very rarely reaching more than 30 degrees C - in Latvia it is not hot. Latvian winters are mild, rich in snow, but not too cold. The rivers and lakes of Latvia are clean and the waters pure. Both the inhabitants of Latvia and visitors to Latvia know and feel that this is one of the greenest and cleanest places in the world.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 38,00
Māris Čaklais: IZAICINĀJUMS. Pirmā Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga
(Izd. "Pētergailis", 2003.g., 372 lpp., cietos vākos)
   
Šai grāmatā jūs vairākkārt dzirdēsiet vārdu "izaicinājums". Tas ir viens no mūsu Valsts prezidentes dzīves kamertoņa devējiem, impulsiem, mērķtiecības uzturētājiem, virzības satvariem. Jā, jau bērnībā, jaunībā, trimdā un dzimtenē. Jebkuru mirkli būt gatavam izaicinājumam - kā to vienmēr spējusi Vaira Vīķe-Freiberga. Tieši šī gatavība mani varbūt visvairāk ir interesējusi šai izcilajā personībā, tā mani interesē arī vēl šobrīd.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 28,00
Viljams Taubams: HRUŠČOVS un viņa laikmets
(Izd. "Atēna", 2003.g., 852 lpp., cietos vākos)
   
Viljams Taubams ir politiskās zinātnes profesors Amhērstas koledžā, sarakstījis arī grāmatas "Staļina Amerikas politika" un "Maskavas pavasaris" (kopā ar sievu Džeinu Taubamu), rediģējis Sergeja Hruščova grāmatu "Hruščovs par Hruščovu".
   
Šī grāmata ir līdz šim vispilnīgākā Hruščova biogrāfija, pirmā jebkura padomju valsts vadītāja biogrāfija, kas balstās uz visiem iespējamiem avotiem, kas kļuvuši pieejami pēc PSRS sabrukuma. Autors ir izmantojis Krievijas un Ukrainas arhīvu materiālus, apmeklējis vietas, kur Hurščovs dzīvojis un strādājis.
   
Grāmatas tapšanā izmantotas plašas intervijas ar Hruščova ģimenes locekļiem, draugiem, kolēģiem, padotajiem, kā arī ar diplomātiem, ar kuriem viņš risinājis sarunas. Apvienojot vēsturiskus faktus ar dziļu politisku un psiholoģisku analīzi, šī grāmata fascinējoši portretē cilvēku, kura dzīvesstāsts personificē viņa laikmetu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 39,00
Dzintars Sodums: JAUNI TRIMDĀ
Kopoti raksti. IV.sējums.
(Izd. “Atēna”, 2003.g., 328 lpp., cietos vākos)
   
“(..) “Jauni trimdā” ir grāmata par maiņām trimdā – gan tādā trimdā, kurā spiestā kārtā dodas laivā pāri jūrai, gan tādā, kādu dzīvo visviens kurā zemē, ja nav ar mieru klausīt piedegušas domas. Es teiktu, ka “Jauni trimdā” ir spēcīga un sāpīga grāmata par nesamierināšanos ar trimdu, par trimdu trimdā, lai brīvi domātu valodā.” /Nora Ikstena/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00
“Latvijas vēsturnieku komisijas raksti.” 9.sējums
Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959.gadā: politika un tās sekas
(Izd. Latv.vēst.instit.apgāds, 2003.g., 462 lpp.)
   
Konferences “Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959.gadā: politika un tās sekas”, kas faktiski bija Latvijā pirmā pēckara norisēm Baltijā veltītā starptautiskā konference, uzdevums bija analizēt vēsturiskos notikumus Latvijā un visā Baltijā pēc Vācijas nacionālsociālistiskā režīma sagrāves un PSRS komunistiskā (padomju) režīma atkārtotās nodibināšanas šajā reģionā.
   
Konferences mērķis – apzināt staļinisma un pēcstaļiniskā “atkušņa” gados Baltijā īstenotās politikas izpausmju un seku izpētes stāvokli, izmantoto vēstures avotu bāzi, metodes, citu zinātņu nozaru iespējas, sniegt pētniekiem jaunas atziņas, kā arī iezīmēt tālākos izpētes virzienus un veicināt sadarbības iespējas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
Astrīda Beināre: KAĶENĪTE
(Izd. “Antēra”, 2003.g., 176 lpp., cietos vākos)
   
Stāstu un noveļu krājums.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 14,00
Ingrīda Sokolova: FIGŪRAS UZ FONA
(Izd. “Zinātne”, 2003.g., 244 lpp.)
Pārdomas, vērojumi, sarakste.
   
Grāmata ļauj saskatīt arī I.Sokolovu kā iezīmīgu figūru uz 20.gs. 2.puses vēstures notikumu fona. Viņai bijusi sava vieta šo notikumu norisē un izvērtēšanā – īpaši kā rakstniecei un publicistei, kas daudzus rakstus veltījusi arī literatūras kritikai un literātu personībām. Lasītājs te atradīs arī diskutējamas atziņas, bet tas tikai raksturos laikmetu, kurā darbojas apcerētās figūras un arī pati autore.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
Aivars Pētersons: MUMS JĀPĀRNĀK...
(Izd. “Aplis”, 2003.g., 304 lpp., cietos vākos)
   
Latviešu karavīri – pēdējie Berlīnes aizstāvji.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Inga Ābele: LUGAS
(Izd. “Atēna”, 2003.g., 277 lpp., cietos vākos)
   
Viņas darbi raisa uzticību, tāpēc ka tie ir absolūti neideoloģiski, rada priekšstatu par emociju un nevis prāta dominanti pasaules uztverē un rakstīšanas procesā. Taču rūpīgi izlasot visas četras šajā krājumā publicētās Ingas Ābeles lugas, nevar teikt, ka jaunā rakstniece paļaujas vienīgi uz emocionālu iedvesmas diktātu – viņas darbos saskatāmas apzinātas vai varbūt arī neapzinātas, pat ļoti plašas pasaules literatūras, īpaši – dramaturģijas, reminiscences. Sākot ar antīkajiem laikiem un beidzot ar postmodernismu.
   
Varbūt iespaidu par lugu organiskumu, resp., dabiskumu un vieglo piedzimšanu rada fakts, ka I.Ābele saviem skatuvei paredzētajiem sacerējumiem neizmanto rafinētus, t.i., šķietami “mākslīgus” kompozīcijas paņēmienus. Liekas – viņas lugas ir uz papīra fiksēti autores iekšējā monologa, var teikt arī – apziņas plūsmas, fragmenti, kas noskaņas ziņā ir visai radniecīgi un tendē saaugt vienā lielā “ābeliskā” eposā...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00
Rihards Treijs: LATVIJAS DIPLOMĀTIJA UN DIPLOMĀTI. 1918-1940
(Izd. “Latvijas Vēstnesis”, 2003.g., 416 lpp., cietos vākos)
   
Laika posms, kuram ir veltīta nenogurdināmā profesora Riharda Treija jaunā grāmata, ir diezgan pretrunīgs: no vienas puses, pirmo reizi latviešu tautas vēsturē tika nodibināta neatkarīga Latvijas valsts un sākās Latvijas diplomātijas vēsture – tādas nebija un nevarēja būt pirms valsts izveides. Taču, no otras puses, Eiropas diplomātijas vēsturē šim posmam bija daudzējādā ziņā atšķirīgs raksturs: kad latviešu diplomāti spēra savus pirmos soļus, Eiropas diplomātija tās tradicionālajā izpratnē piedzīvoja neatgriezenisku norietu, kurš vēl stiprākā mērā turpināsies pēc Otrā pasaules kara.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 25,00
LATVIEŠU KORDZIESMAS ANTOLOĢIJA 1873.-2000. DIVPADSIMT SĒJUMOS
    Dziesmas jauktajiem, sieviešu un vīru koriem a cappella.
(Izd. SIA SOL, 1997- ., cietos vākos, il.)

I.-V.sējums
hronoloģiski sniedz oriģināldziesmas,
VI.-X.sējums – tautasdziesmu apdares
, XI.-XII.sējums – garīgās dziesmas.

   
Katra sējuma ietvaros dziesmas kārtotas pēc atbilstošā perioda komponistu hronoloģijas, doti komponistu darbības raksturojumi, dziesmu bibliogrāfiskie un tekstoloģiskie komentāri, kā arī kordziesmas attīstības apkopojoša aina sastādītāja priekšvārdā. Teksts latviešu un angļu valodā.    
    Līdztekus 12 nošu sējumiem izdevējs laiž klajā attiecīgā sējuma dziesmu izlasi kompaktdiskā (USD 20,00) un audiokasetē (USD 9,00). 

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00

PIEZĪME: Patreiz iznākuši I.-IV.; VI.-VIII.; XI.sējumi.

PIEDĀVĀJUMS: Ja sūta visus iznākušos sējumus ar “M”, tad viena sējuma cena ir USD 18,00.

I.sējums. 1873.-1918. GAISMAS PILS
   
Šis ir pirmais no izdevuma divpadsmit sējumiem, kuros antoloģiski publicētas latviešu a cappella (bez pavadījuma) kordziesmas, radušās laikposmā no pirmajiem nacionāla mēroga dziesmu svētkiem (1873) līdz 2000.gadam.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
(Ja sūta visus iznākušos sējumus ar “M”, tad viena sējuma
cena ir USD 18,00)
II.sējums. 1918.-1940. PA ZVAIGŽŅU CEĻU
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
(Ja sūta visus iznākušos sējumus ar “M”, tad viena sējuma
cena ir USD 18,00)
III.sējums. 1940.-1965. ATMINI SAULI
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
(Ja sūta visus iznākušos sējumus ar “M”, tad viena sējuma
cena ir USD 18,00)
IV.sējums. 1966.-1990. APLIECINĀJUMS
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
(Ja sūta visus iznākušos sējumus ar “M”, tad viena sējuma
cena ir USD 18,00)
V.sējums. 1991.-2000. MŪŽĪBA (nav izdots)
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
(Ja sūta visus iznākušos sējumus ar “M”, tad viena sējuma
cena ir USD 18,00)
VI.sējums. 1873.-1918. PŪT, VĒJIŅI!
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
(Ja sūta visus iznākušos sējumus ar “M”, tad viena sējuma
cena ir USD 18,00)
VII.sējums. 1918.-1940. DZIEDOT DZIMU
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
(Ja sūta visus iznākušos sējumus ar “M”, tad viena sējuma
cena ir USD 18,00)
VIII.sējums. 1940.-1965. AI, MANĀ ZEMĪTĒ
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
(Ja sūta visus iznākušos sējumus ar “M”, tad viena sējuma
cena ir USD 18,00)
IX.sējums. 1966.-1990. SIDRABIŅA LIETIŅŠ LIJA (nav izdots)
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
(Ja sūta visus iznākušos sējumus ar “M”, tad viena sējuma
cena ir USD 18,00)
X.sējums. 1991.-2000. SAULE PINA VAINADZIŅU (nav izdots)
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
(Ja sūta visus iznākušos sējumus ar “M”, tad viena sējuma
cena ir USD 18,00)
XI.sējums. 1873.-1940. LŪGŠANA
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
(Ja sūta visus iznākušos sējumus ar “M”, tad viena sējuma
cena ir USD 18,00)
XII.sējums. 1940.-2000. DVĒSELES CEĻI
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
(Ja sūta visus iznākušos sējumus ar “M”, tad viena sējuma
cena ir USD 18,00)
Ausma Cimdiņa: In the Name of Freedom: President of Latvia Vaira Vīķe-Freiberga
(Izd. “Jumava”, 2003.g., cietos vākos)
   
Ausmas Cimdiņas sarakstītās grāmatas "Brīvības vārdā" tulkojums angļu valodā, kas papildināts ar jaunākajiem Vairas Vīķes-Freibergas prezidentūras laika notikumiem.
   
Grāmata atspoguļo Vairu Vīķi-Freibergu ģimenē, sabiedrībā un valsts vadītājas amatā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 34,00
Arnolds Spekke: LATVIJAS VĒSTURE
Izd. “Jumava”, 2003.g., 382 lpp., cietos vākos)
   
Vēsturnieks, romāņu valodu filologs, tulkotājs un diplomāts Arnolds Spekke (1887-1972) ir vairāku grāmatu un publikāciju autors. Apgāds “Jumava” 2000.gadā atkārtoti izdeva viņa “Atmiņu brīžus”. A.Spekkes “Latvijas vēsture” (pirmoreiz izdota 1948.gadā Stokholmā) hronoloģiski aptver šīs teritorijas attīstību, sākot no aizvēstures un beidzot ar Otro pasaules karu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00
J.Baumanis, V.Klimpiņš: PUTNI LATVIJĀ
(Izd. “Zvaigzne ABC”, 2003.g., 299 lpp., cietos vākos)
   
Grāmata sastāv no putnu aprakstiem un ilustratīvās daļas. Aptvertas visas savvaļas putnu sugas, kas kaut vienu reizi sastaptas Latvijas teritorijā. Šobrīd to kopējais skaits ir gandrīz 330. Pilns apraksts ar attiecīgā putna attēlu šajā grāmatā sniegts 190 visbiežāk sastopamo putnu sugām, bet vēl pieminētas citas Latvijā novērotas sugas, sniedzot īsu informāciju par šo putnu izskatu un izplatību.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00
SNIEDZIŅŠ SNIGA, PUTINĀJA
(Izd. “Zītars”, 2003.g., 48 lpp.)
   
Gads tuvojas beigām, jo atkal skaistais Ziemassvētku laiks ir klāt, kurā nekādi nevar iztikt bez gaišām domām, eglītes, dāvanām un skaitāmiem dzejolīšiem. Krājumiņā katrs varēs sev izvēlēties atbilstošu pantiņus, lai iepriecinātu sevi un citus.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 4,00
“Personība un daiļrade”
Biruta Gudriķe: JĒKABS JANŠEVSKIS
(Izd. “Zinātne”, 2003.g., 208 lpp.)
   
Tāpat kā Gothards Frīdrihs Stenders, kam veltīta sērijas “Personība un daiļrade” pirmā grāmata, arī Jēkabs Janševskis ir kurzemnieks. Viņa personība veidojusies Nīgrandē, Nīcā un Liepājā. Te dzīvodams, viņš iepazina latviešu zemnieku, smēla vielu saviem romāniem, iemīlēja latviešu folkloru. Zemniecība un folklora kļuva par pamatu visai viņa turpmākajai daiļradei, īpaši romāniem “Dzimtene” un “Bandavā”, kuri slavina cilvēka izturību, zemes mīlestību un dzīvesprieku. Gaiša un saulaina ir Jēkaba Janševska tēlotā pasaule, gan ar atsevišķiem mākslinieciskiem trūkumiem, bet ar nerimtīgu ticību savas tautas pastāvēšanai...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
Alfreds Dziļums: MEŽLEJAS TAURĒTĀJS
Raksti. Sešpadsmitais sējums.
(Izd. apg. “Daugava”, 2003.g., 286 lpp., cietos vākos)
   
Alfreda Dziļuma satīriskais r o m ā n s “Mežlejas taurētājs” ataino latviešu “dīpīšu” nometnes Vācijā dzīvi, īpaši pievēršoties tām negatīvajām parādībām, kas draudēja ar bēgļu garīgās rosmes ievirzīšanos seklumā. Autors ar rūgtu ironiju un satīru rāda, kas notiek, ja saukli: “Saglabāsim latviešu kultūru trimdā!” par savu aizsegu izmanto godkārīgi, sīkmanīgi un netalantīgi diletanti. A.Dziļuma greizajā spogulī parādās vesela plejāde žurnālistu, aktieru, rakstnieku, gleznotāju, tajā skaitā, protams, arī viens otrs patiess talants.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
LATVIEŠU RAKSTNIECĪBA BIOGRĀFIJĀS
(Izd. "Zinātne”, 2003.g., 741 lpp., cietos vākos)
Otrais papildinātais izdevums.
    Šajā biogrāfiskajā vārdnīcā iekļauts vairāk nekā 2000 latviešu rakstnieku, dzejnieku, tulkotāju, literatūrzinātnieku, bibliogrāfu, izdevēju u.c. ar literatūru saistītu profesiju pārstāvju biogrāfiju. Apzināts faktu materiāls par latviešu literātiem kopš latviešu literatūras pirmsākumiem līdz mūsu dienām.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 38,00
LĪBIEŠU GADAGRĀMATA. 2003.
(Izd. Lībiešu krasts, 2003.g., 215 lpp.)
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 11,00
Monika Zīle: AIZVED MANI UZ KOLKU
(Izd. "Jumava", 2003.g., 292 lpp.)
    Romantisks stāsts par pirmās mīlestības atdzimšanu, ģimenes noslēpumiem un pagātnes kļūdām, kas beidzas ar divu cilvēku apjausmu, ka viņi spēs sākt jaunu dzīvi. Bez ilūzijām, apjaušot gaidāmās problēmas un sarežģījumus, tomēr labāku nekā to, kādu dzīvojuši līdz šim.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 11,00
"Lata romāns”
Dzintra Žuravska: CIETSIRDĪGĀS SPĒLES
(Izd. "Lauku Avīze”, 2003.g., 192 lpp.)
Kriminālromāns.
    Romāna varoņi cer, ka dzīves ruletē tieši viņiem kritīs lielais laimests. Bērnunama bērni ilgojas pēc ģimenes, Zigita alkst romantiskas mīlestības, Margarita kāro viegli iegūt naudu, Ervīns gaida lielo laimestu kazino.
    Taču dzīve spēlē savas spēles. Dzīvu vecāku bērni joprojām mīt bērnunamos, Zigitas mīļotajam jau ir sieva un meita, Margaritai darbs uz ielas nemaz tik labi nepatīk, bet Ervīns pēc zaudējuma kazino neredz dzīvei jēgu.
    Kādēļ cilvēki tik akli dzenas pēc iedomātas laimes, bet nenovērtē labo vienkāršībā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Zane Gailīte: PAR RĪGAS MŪZIKU UN KUMĒDIŅU SPĒLI
(Izd. "Pētergailis”, 2003.g., 364 lpp., cietos vākos)
    Šis nozīmīgais pētījums par mūziku un teātri Rīgā 16.-18.gs. ir apliecinājums Latvijas garīgajai saiknei ar Eiropu. (..)
    Grāmata “Par Rīgas mūziku un kumēdiņu spēli”, būdama pilnībā balstīta faktos un dokumentos, uzrakstīta zinātniskajam pētījumam neparasti atraktīvi, tēlaini, dzīvi. Tā lasāma kā aizraujošs dokumentāls romāns.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
RĪGA IEDVESMAS PILSĒTA
(Izd. "Nacionālais apgāds”, 2003.g., 107 lpp., cietos vākos)
    Grāmata (albūms) izdota, lai citas tautas un valstis iepazītu un ieinteresētos par Rīgu. Daudzās fotogrāfijas un apraksti par šo vietu dod ieskatu par Rīgas skaistumu.
    Izdots atsevišķās grāmatās latviešu, angļu, vācu, krievu valodās.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 40,00
Rodrigo Rikards: DZINTARA CEĻŠ
(Izd. "Valters un Rapa", 2003.g., 147 lpp., cietos vākos)
    "Dzintara ceļš” – grāmata par kinoekspedīciju un tās laikā sastaptiem cilvēkiem – dzintara meklētājiem, pētniekiem, apstrādātājiem un tā maģisko un dziedniecisko īpašību zinātājiem.
    "Filmu vīrs – operators un režisors – Rodrigo Rikards ir kā mūžam nepiepildāms trauks: kino uzņemšanas laikā uzkrātie pieredzējumi sniedzas tālu pāri vienas filmas robežām. Kad kinokamera nolikta malā, tapusi šī grāmata – izvērsts papildinājums filmai “Dzintara ceļš” un aizraujošs stāsts par mūsu jūras zeltaino dārgumu, tā ceļiem līdz pat tālajai Romai.” /Aivars Freimanis, arī filmētājs un rakstītājs/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00
Maija Krele: MANAS DZĪVĪBAS SAKNES TEVĪ
(Izd. apg. “Vērtums”, 2003.g., 272 lpp., cietos vākos)
   
“Es ļoti vēlētos, lai jūs izjustu, ka šī grāmata rakstīta lielā mīlestībā pret tās varoņiem. Katrs no viņiem ir paplašinājis manu pasauli, devis aizrautīgu atklāsmes prieku un brīnišķīgo sajūtu, ka kaut kur mēs jau esam tikušies.
   
Ja jums patīk šo rakstnieku darbi, es priecātos, ja jūs iemīlētu arī pašus autorus. Bet, ja līdz šim jums neko nebūs izteikuši E.Virzas, V.Eglīša, L.Laicena, P.Rozīša un citu vārdi, gribētos cerēt, ka pēc šīs grāmatas izlasīšanas jūs sameklēsiet arī viņu darbus.
   
Latviešu literatūrā ir tik daudz interesantu personību. Tik daudz mīlestības, kaisles un moku...
   
Lai jūsu mīlestības nasta ir viegla, skumjas – gaišas, bet prieks – aumaļains!” /Maija Krele/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Izdota enciklopēdja 2 sējumos!!!
MEŽA ENCIKLOPĒDIJA 1.sējums

(Izd. “Zelta grauds”, 2003.g., 386 lpp., cietos vākos)
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 42,00
“Vajadzīga grāmata”
Alberts Bels: CILVĒKI LAIVĀS

(Izd. “Zvaigzne ABC”, 2003.g., 152 lpp., cietos vākos)
   
Tā nav vēsturiski apliecināta grāmata, bet gan brīva fantāzija par kuršu tēmu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
SENĀ RĪGA 4.sējums
“Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē”

(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2003.g., 462 lpp., cietos vākos)
   
Ceturtā sējuma iekārtojums un rakstu sadalījums pēc satura ir līdzīgs iepriekšējiem trim izdevumiem. Visi raksti kārtoti piecās nodaļās, kurās apskatīti gan pilsētas arheoloģijas jautājumi, gan pilsētas arhitektūras vēsture, apzināti senie Rīgas kartogrāfiskie materiāli un aplūkoti vairāki līdz šim pilsētas vēstures maz pētīti temati. Tāpat kā iepriekšējos laidienos, atsevišķa nodaļa veltīta bagāto Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekciju izpētei. Šoreiz mūsu izdevumam ir nākusi klāt jauna nodaļa – veco rīdzinieku atmiņas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 29,00
20.gadsimta LATVIJAS VĒSTURE II.sējums
“Neatkarīgā valsts 1918-1940”

(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2003.g., 1022 lpp., cietos vākos)
   
Grāmata turpina lielās vēsturnieku kopas sagatavoto plašu otrā gadu tūkstoša pēdējā gadsimta Latvijas vēstures izklāstu.
   
Šajā grāmatā aptverti Latvijas valsts pirmās neatkarības gadi – gan demokrātiskais, gan autoritārais periods līdz nodevīgajam Krievijas iebrukumam.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 42,00
L.Silzemnieks: RAMEKA
(Izd. Vītola izdevniecība, 2003.g., 248 lpp.)
Vēsturisks romāns.
    Daudzi gadsimti aizgājuši no tām dienām, laiks, kurā tālavieši tik maz spējuši darīt tā, kā varējuši, un tas ir visai maz. Domājams, ka Indriķa laiku grāmatā tālavieši jeb letgaļi uznāk uz vēstures skatuves jau grūtu skolu pabeiguši. Kāda bijusi šī skola? Droši vien parastā. Viņu simtsgadu brīvības cīņas bez ziņas un miņas jau apraktas laiku tumsā, atstājot cilvēkiem tolaik un par nožēlošanu vēl tagad spēkā esošo dzīves gudrību, kas dažkārt liek biedroties ar vienu ienaidnieku, lai pārvarētu vēl ļaunāka ienaidnieka uzmācību. Tālivalža dēlu rīcībā šī necilā, bet izdzīvošanai vairāk nekā nepieciešamā mācība izpaudās tādējādi, ka viņi atteicās no krievu kundzības, lai stātos savienība, pie tam arī stipri neizdevīgā, ar vāciešiem...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 14,00
Jānis Liepiņš: Es sadarbojos ar KGB un CIP dubultaģentu Imantu Lešinski
(Autorizd., 2003.g., 288 lpp., cietos vākos)
    Grāmata ļauj izprast, kas ar mums notika un kas notiek patlaban. Tās nolūks ir atainot, kā pakļauj cilvēkus, iesaista un pārvērš paklausīgos izpildītājos. Palīdzēt izprast, kā mūs izmantoja un izmanto.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
Dator-BĪBELE – Vecā un Jaunā derība CD ROM
(Izd. Latvijas Bībeles biedrība, 2001.g.)
    Šis CD ir lielas CD ROM Bībeles izdevumu digitālās tekstu bibliotēkas sastāvdaļa. Šeit ieslēgts Bībeles 1965.gada izdevuma revidētais teksts (1997.g.) un Pirmās latviešu valodā tulkotās Bībeles (E.Glika tulkojums) teksts.
Viena CD cena ar piegādi – USD 24,00
Augusts Mencendorfs (1821-1901) un viņa laiks
(Izd. Fonds Latvijas Vēsture, 2003.g., 155 lpp.)
Konferences materiāli.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
"Lata romāns”
Vairis Ozols: SEKSLIETU DETEKTĪVS

(Izd. "Lauku Avīze”, 2003.g., 208 lpp.)
"Dzīves visapskaužamākā, visbrīnišķīgākā īpašība ir tā, ka pat no visidotiskākā stāvokļa tā turpinās...”
    Lai arī dažiem romāna varoņiem tā tomēr neturpinās, citāts labi raksturo šā daiļdarba kopējo noskaņu.
    Neraugoties uz to, ka sižeta līnijas krusto gan ļaunumu un nāvi, gan garīgas novirzes un racionālu seksu, gan iekšēju un ārēju nabadzību, autors uz to visu – kā jau uz dzīvi kopumā – spēj lūkoties optimistiski un ar zināmu ironijas piedevu.
    Ja reiz romāna galvenais varonis detektīvs Roņals jaunajā darbošanās lauciņā ir nolēmis sakārtot savu personisko dzīvi, tad dziļākajā būtībā tā jau arī notiek, lai gan var izskatīties gluži otrādi...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Andris Kolbergs: RĪGA for the curious traveler
(Izd. "A.k.A.", 2003.g., 576 lpp.)
5 maps; 7 walking tours; 173 illustrations from private and museum collections. Overview of the History of Rīga.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 25,00
"Lata romāns”
Aija Zuja: ZVAIGZNES GŪSTĀ

(Izd. "Lauku Avīze”, 2003.g., 240 lpp.)|
Kriminālromāns.
    Otrajā kursā nejauši aizgāju uz studentu ballīti. Es ieraudzīju Viņu! Tā bija Zvaigzne, pēc kuras ilgojas un tvīkst mana sirds pat šodien. Mana Zvaigzne… Kārotā, spožā, tālā, neaizsniedzamā… Kā ēna sekoju Zvaigznei. Ilgojos atzīties mīlestībā, bet mana nolādētā kautrība to neļāva.
    Biju greizsirdīgs uz ikvienu, kuram Zvaigzne uzsmaidīja. Izmisums un ilgas, mīlestība un dusmas – viss jaucās manās smadzenēs. Sāku viņu izsekot. Nemanāmi. Biju nolēmis iepazīt Zvaigznes raksturu un dzīvesveidu līdz pat niecīgākajam sīkumam, lai mīļoto vēlāk iekarotu ar pirmo piegājienu.
    Mani pretinieki, veseli trīs, bija daudz drošsirdīgāki, viņi aicināja meiteni uz kino, dāvināja ziedus, cienāja ar konfektēm. Es klusībā griezu zobus. Sapratu, ka nespēšu samierināties, kamēr sāncenši netiks novākti no cīņas arēnas...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
"Rakstnieku sērija”
JAUNĀKĀ LATVIEŠU LITERATŪRA 2002

(Izd. "Pētergailis”, 2003.g., 116 lpp.)
    Pirmajai grāmatai “Jaunākā latviešu literatūra 2001” nu seko gāmata “Jaunākā latviešu literatūra 2002”, kurā apkopoti ne tikai plašāki apskati par literatūras žanriem, bet arī svarīgāko 2002.gadā iznākušo grāmatu recenzijas. Grāmata tapusi sadarbībā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, jo tās pamatu veido institūta organizētās konferences materiāli.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00
Valdis Artavs: VIENĪGAIS, KAS KAUT KO SPĒJ
(Izd. "Jumava", 2003.g., 220 lpp.)
    Jubilejas izdevums, kurā apvienotas trīs grāmatas – “Ķecerību grāmata”, “Parodiju grāmata”, “Bilžu grāmata”.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 11,00
Enciklopēdija “Latvija un latvieši” 4.sējums
MĀKSLA UN ARHITEKTŪRA BIOGRĀFIJĀS.

V-Ž. Papildinājumi A-U.
(Izd. "Preses nams", 2003.g., 304 lpp., cietos vākos)
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 32,00
Valdemārs Kārkliņš: MĀJUPCEĻŠ
(Izd. apg. "Daugava", 2003.g., 428 lpp., cietos vākos)
Sarunas ar rakstniekiem trimdā.
    Tā arī esmu turpinājis šo priekš pāris gadiem iesākto pasākumu, ka, šur tur ceļodams, apciemoju dažu pazīstamu un daudzos gadījumos svešu latvieti, kas kaut kādā ziņā kaut ko interesantu paveicis, vai kam mūžā gadījies kaut kas tāds, ko derētu pastāstīt citiem. Es nedomāju, ka sastādu speciālu plānu un braucu pie tā un pie tā pēc ievērojamības un činas. To es diemžēl nevaru izdarīt un domāju, ka tas arī nebūtu vajadzīgs, bet es iegriežos pie tādām personām, kas, man liekas, varētu ko interesantu pastāstīt, ko būtu vērts apmeklēt un iztaujāt. Esmu ar tādu nolūku iegriezies pie latviešiem Zviedrijā, Vācijā, Francijā, Anglijā un tepat Amerikā. Kad vien iznāk braukšana, apciemoju paziņas un cilvēkus, kurus cienīju, no kuriem daudz ko sagaidu. Un tad no šīm sarunām, kas diezgan neformālas un bieži nemaz nenotiek kā īstas intervijas, man rodas materiāls rakstiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00
LATVIEŠI
XX.gadsimta 20.-30.gadu autoru rakstu krājums.

(Izd. V.Belakoņa izdevniecība, 2003.g., 364 lpp.)
    Rakstu krājums “Latvieši” parāda latviešu tautas veidošanos un garu. Par to krājumā raksta paši izcilākie 20.gadsimta 20.-30.gadu autori. Materiāli iegūti no tajā laikā populāriem, šodien unikāliem un retiem izdevumiem, kā, piemēram, grāmatas “Latvieši”, “Latvijas zeme, daba un tauta", "Tautas vēsturei” un citiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00
Jānis Medenis: ATKAL ESMU MĀJĀS
(Izd. "Nordik", 2003.g., 382 lpp., cietos vākos)
    "Atkal esmu mājās” – šis Jāņa Medeņa 100 gadu atceres dzejas izlases nosaukums nav nejaušs. Atgriešanās mājās ir nozīmīgs motīvs Jāņa Medeņa dzīvē un dzejā. Pats dzejnieks atgriezies divreiz – 1937.gadā no Rīgas atpakaļ dzimtajā Praulienā un 1955.gadā – no Sibīrijas atpakaļ Latvijā. Jāņa Medeņa dzeja pie lasītājiem atgriezusies trīs reizes: trimdā 1952.gadā iznāca izlase “Miķelnīcas”; Padomju Latvijā 1958.gadā tika izdota Jāņa Medeņa izlase “Dienu krāšņums”; nu iznāk pirmā dzejas izlase atjaunotajā Latvijā, - un Jānis Medenis pēc 61 gada pārtraukuma beidzot atkal atgriezies mājās.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
Zenta Mauriņa: RAKSTI 7.sējums
"Kultūras saknes”. Esejas 1929.-1944.

(Izd. apg. "Daugava", 2003.g., 421 lpp., cietos vākos)
Izdevums sagatavots pēc pirmizdevumiem:
    "Gētes raksti”, 1.sējums – R.,1943., K.Rasiņa apg.;
    "Kultūras saknes” – R., 1944., K.Rasiņa apg.;
    "Jānis Poruks un romantisms” – R., 1929., J.Rozes apg.;
    "Saules meklētāji” – R., 1938., apg. “Literatūra”, K.Rasiņš;
    "Pārdomas un ieceres” – R., 1936., Valters un Rapa.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00
Andrejs Eglītis: RAKSTI 2.daļa
(Izd. "Valters un Rapa", 2003.g., 435 lpp., cietos vākos)
Dzeja. Proza. Vēstules.
    Andreja Eglīša Rakstu otrā sējuma kārtošanā, tāpat kā pirmajā sējumā, ievērots hronoloģiskais princips, atsakoties no tradicionālā dalījuma pēc literatūras žanriem. Šāda kārtojuma mērķis ir parādīt dzejnieku kā radošu personību attiecīgajā laikā un telpā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
"Lata romāns”
Egils Lukjanskis: TRĪS SAUJAS MĪLESTĪBAS

(Izd. "Lauku Avīze”, 2003.g., 208 lpp.)
Kriminālromāns.
    "- Lūdzu, aizgājējas pavadītāji, kā jūsu pēdējo šīs pasaules sveicienu varmācīgi izdzēstajai Baibas jaunajai dzīvībai tās mūžības guļvietā iemetiet trīs smilšu saujas!
    Es pat nepakustējos. Vienīgi skumji pasmaidīju. Baibiņ, ja es varētu, samocīti domāju, ja es tikai varētu... Taču vairs nespēju neko.
    Pirms bēru ceremonijas pie manis pienāca tavs tēvs un draudīgā balsī pateica: “Robert, tūlīt taisies prom! Pazūdi! Tu nedrīksti šeit atrasties! Ja paliksi, es nezinu... Tu tikai vēlreiz Baibai nodarīsi sāpes, atklāti ņirgādamies par viņas nāvi! Sāc jau kaltēt sausiņus un aut kājas cietumam!”
    Taču par to pašlaik labāk nedomāt. Es, Baiba, uz tava jau kapā nolaistā zārka trīs smilšu saujas tomēr nemetīšu. Iesviedīšu deviņpadsmit sarkanas rozes un trīs saujas mīlestības...”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Zigmunds Skujiņš: BURŠANA UN TINTE
(Izd. "Atēna”, 2003.g., 312 lpp., cietos vākos)
    Grāmata “Buršana un tinte” pelna uzmanību vismaz ar divām iezīmēm. Pirmkārt – Skujiņš pēc piecpadsmit gadiem vērību atkal pietēmējis stāstam. Un otrkārt – rakstnieks jaunā pakāpē turpina agrāk aizsākto – būvē sižetus, kuros vienlaicīgi darbojas reālas personas un izdomāti tēli.
    Šajā grāmatā atrodamie stāsti nekādā gadījumā nav vēstures mācību kurss. Skujiņš neapdraud profesionālu vēstures interpretu un pētnieku darbalauku, te realitātes fragmenti ir elementi, no kuriem saliktas literāras mozaīkas un spēles. Rakstnieka intereses, zināšanas, pieredze reizēm gan prasa komentārus, kas galu galā var izstīdzēt kā kartupeļu asni pavasarī – bezgalīgi gari – un aizvilināt tālu sānis no paša stāsta, kas nemaz nav par vēsturi, bet par mūžu, par cilvēku, par neatminamo pasaules iekārtojumu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00
Pauls Bankovskis: SEKRETI. PIEROBEŽAS ROMANCE
(Izd. "Valters un Rapa", 2003.g., 178 lpp., cietos vākos)
    Romāns veidots kā vienas dzimtas vairāku paaudžu dzīves fragmentu mozaīka. Bagātīgā, krāšņā valodā atdzīvināta pagājušo gadu realitāte kādā pierobežas sādžā, kur vienviet ar jaunievedumiem sadzīvo no senseniem laikiem mantotas vecticībnieku tradīcijas. Autors slāni pēc slāņa atklāj katru notikumu pavērsienu attēloto cilvēku dzīvēs ar tās priekiem un bēdām, un ar savu daļu vārdos nepasakāmā, neizskaidrojamā.
    Romānā savdabīgi izmantotas fotogrāfijas un laiku raksturojoši attēli, kas kļūst par neatņemamu stāstījuma sastāvdaļu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Knuts Skujenieks: RAKSTI "Eiropas tautu dziesmas"
(Izd. "Nordik", 2003.g., 590 lpp., cietos vākos)
    Mans ceļš uz citu tautu dziesmām sākās no mūsu pašu, no latviešu tautasdziesmas. Es meklēju tai tuvus radus, bet atradu tikai attālas nojausmas un atblāzmas. Mūsu dainas unikalitāte izrādījās neapšaubāma. Taču vienlaikus es saskatīju vēl dziļākas sakarības. Palicis tepat Eiropā, es necēlu nedrošus gaisa tiltus ne uz Indiju, ne Tibetu vai Japānu: pirms vērst skatu tālumos, palūko tepat, aiz sava sliekšņa...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
Viesturs Rudzītis: BENDES MEITIŅA UN VIŅAS TĒVS
(Izd. "Preses nams", 2003.g., 336 lpp., cietos vākos)
    Atkarības psihodrāma 8 cēlienos ar sākumu un beigām, pasakām un mītiem, ar dzeju un eksistenciālismu, zinātni un mākslu.
    Šī grāmata ir tapusi ilgi. Ja runājam par tās bezapzinīgajiem avotiem, tie meklējami krietnu laiku pirms manas dzimšanas – gadu 800 senā pagātnē (senāk gan ne), un to lasītājs pamanīs.
    Ja runājam par apzinātajiem grāmatas tapšanas avotiem, tādi ir trīs. Pirmais avots ir manā medicīnas specialitātē – narkoloģijā – ļoti vajadzīgā humanitāri eksistenciālā dimensijā. Otrais avots: vadot treniņgrupas par atkarības tēmu – un tajās mēs šo tēmu izstrādājam emocionāli – bija vajadzīgi izdales materiāli, ko cilvēki varētu paņemt līdzi, lai mājās strādātu ar tiem intelektuāli. Tā pamazām radās raksts pēc raksta, un tie ar laiku izveidoja karkasu grāmatai. Trešais, apzinātais, šīs grāmatas tapšanas avots bija manas psihodramatista “skolas” izglītības nobeigums un nepieciešamība to ritualizēt ar Nobeiguma darbu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
L A T V I E Š U   T A U T A S   T Ē R P I
Grezna grāmata 3 sējumos:
1.sējums: VIDZEME
(Izd. "Jāņa sēta”, liela formāta, 319 lpp., cietos vākos)
Pielikumā 63 piegrieztņu lapas.
(Apraksti arī angļu valodā).
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 38,00
2.sējums: KURZEME
Latviešu un lībiešu tērpi.
(Izd. "Jāņa sēta”, liela formāta, 399 lpp., cietos vākos)
Pielikumā 78 piegrieztņu lapas.
(Apraksti arī angļu valodā).
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 38,00
3.sējums: ZEMGALE. AUGŠZEME. LATGALE
(Izd. Latvijas vēstures muzejs, liela form., 366 lpp., cietos vākos)
Pielikumā 57 piegrieztņu lapas.
(Apraksti arī angļu valodā).
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 41,00
P I E D Ā V Ā J U M S !!!
1) Ja sūta visas trīs augšminētās grāmatas AVIO (5 kg un 3 kg bandrolēs), tad kopā izmaksā tikai USD 109,00.
P I E D Ā V Ā J U M S !!!
2) Ja sūta visas augšminētās trīs grāmatas “M” sūtījumā, tad kopā izmaksā USD 90,00.
Arturs Heniņš: SMILŠU KALNU VIRPUĻOS
(Izd. apg. “Daugava”, 2003.g., 405 lpp., cietos vākos)
Romāns par paaudzi, kas Piektajā gadā uzdrošinājās alkt pēc brīvības.
    Jaunā vēsturiskā romāna “Smilšu kalnu virpuļos” darbība noris dramatiskiem notikumiem pārsātinātā laikā – no 1903. līdz 1905.gadam. Tajā turpina dzīvot un darboties autora iepriekšējā romāna “Es, smilšu kalnu jātnieks” iepazītie un lasītāju iemīļotie ļaudis. Romānā atklājas spilgta Rīgas 20.gadsimta sākuma kultūrvēsturiska aina, pilsētas centra jaunbūve, smilšu kalnu apdzīvotāju sadzīve, kultūra, vērtīborientācija. Monarhiskā režīma apstākļos Latvijā sāk rīkoties demokrātisma idejas pārņemti, brīvību alkstoši cilvēki. “Smilšu kalnu virpuļos” ir no Piektā gada aculiecinieku skatpunkta rakstīts darbs, kurā notikumi vēroti tuvplānā un izklāstīti tālaika leksikā. Teksts suģestē ar simtgadīgas senatnes krāsām, garšām, smaržām un valodu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
Dzintars Ērglis: Latvijas centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses
(Izd. Latvijas vēstures instit.apg., 2003.g., 231 lpp., cietos vākos)
    Kopš 20.gs. 90.gadu sākuma Eiropas politiskajā kartē un starptautiskajās attiecībās ir notikušas lielas izmaiņas. PSRS un visas komunistiskās sistēmas sabrukuma rezultātā daudzas tautas ieguva vai atjaunoja savu valstisko neatkarību, ko tām neizdevās izdarīt pēc Otrā pasaules kara beigām. Lai atgūtu zaudēto brīvību, Latvijas tautai pusgadsimta garumā nācās nostaigāt smagu pārbaudījumu, upuru un ciešanu pilnu ceļu. Tā sākumā blakus citām nacionālās pretošanās kustības organizācijām atradās LCP, kuras traģiskajām un maz zināmajām vēstures lappusēm arī veltīta šī grāmata.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Imants Ziedonis: NO PATIKŠANAS UZ PATIKŠANU
(Izd. apg. “Daugava”, 2003.g., 112 lpp., cietos vākos)
    Brīnumi... Kurš gan negrib tos redzēt? Taču neba vienmēr tie jāsauc tieši tā – tai daudz apsološajā vārdā. Bez tāda apsolījuma, kāds ir vārdā “brīnums”, to var saukt arī par ieraudzīšanas priekiem, par priekiem ieraudzīt. Pārsteidzošais ir ne tas, ko redzi, bet tas, ko ieraugi.
    Redzēju un... pazuda. Ieraudzīju un... palika. Pielipa. Neatstājas vairs.
    Neaizmirstas.
    Šajā grāmatiņā apkopoti mazi fragmentiņi no maniem “redzes treniņiem”. Mācos ieraudzīt ne jau vienmēr tikai ļaužu sadzīvē. Bet katrā jaunā ziņā. Arī grāmatās ejot, žurnālos, muzejos, koncertos. Kāds tev vēsti nes. Esi gatavs ieraudzīt! Tā uzskaņojies, tu sāc jaunu dienu. Jaunu gadu. Es pierakstu mazus ziņojumus, kas man rādās vajadzīgi. /Imants Ziedonis/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 11,00
Alfreds Dziļums: PĀRVIETOTIE
Raksti. 15.sējums.
(Izd. apg. “Daugava”, 2003.g., 343 lpp., cietos vākos)
Romāns.
    “Ak, Ansi, kaut mēs varētu nodzīvot tik ilgi, pārlēkt pār šo bezjēdzīgo, tukšo laiku, lai redzētu, kāda mūsu Latvija izskatās pēc simts gadiem! Mūsu tauta taču neizputēs, vai ne, Ansi? Mēs esam kā egļu sēklas ar spārniem, ko vējš atpūtis tālu pāri robežām. Mēs taču augsim un dzīvosim!”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00
Juris Zvirgzdiņš: Fon MĒRKATCES KUNGA MEMUĀRI
(Izd. “Karogs”, 2003.g., 214 lpp., cietos vākos)
    Jura Zvirgzdiņa romāns – bez komplimentāriem pārspīlējumiem – godam turpina artistiski dzirkstošo Anšlava Eglīša, Marisa Vētras, Marģera Zariņa līniju latviešu lielprozā. Šis stilistiski spožais darbs nenoliedzami ir notikums mūsu literatūrā. /Jānis Rokpelnis/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
Valda Marija Šuvcāne: LĪBIEŠU FOLKLORA
(Izd. “Jumava”, 2003.g., cietos vākos)
    Pirmo reizi publicēta latviešu valodā 19.gs. savāktā lībiešu mutvārdu folklora – pasakas, nostāsti, ticējumi, mīklas un tautas dziesmas. Tā ir latviešu folkloras vēl neatklātā pasaule – burvīga un savdabīga. Grāmatas autore ir viena no retajām lībiešu valodas pratējām, lībiešu kultūras pētniecēm.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00
Zigrīda Frīde: LATVIS Gothards Frīdrihs Stenders
(Izd. “Zinātne”, 2003.g., 300 lpp.)
   
Grāmata aizsāk LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta veidoto monogrāfisko apceru sēriju “Personība un daiļrade”, kas būs veltīta ievērojamu latviešu literatūras darbinieku dzīvei un radošajam darbam. Dr.philol. Zigrīdas Frīdes monogrāfija aplūko Gotharda Frīdriha Stendera (1714-1796) darba mūžu, viņa atstāto apjomīgo garīgo mantojumu, kam ir nenoliedzama kultūrvēsturiska vērtība. Nozīmīgā 18.gadsimta latviešu literatūras autora, latviešu laicīgās literatūras dibinātāja daudzpusīgā darbība skatīta uz plaša kultūras vides fona, uzsverot viņa personības īpašo lomu Latvijas sabiedriskās domas attīstībā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
GRĀMATAS aizkulises
(Izd. “SolVita”, 2002.g., 366 lpp., cietos vākos)
   
Tāda kā mozaīka veidojies šis krājums. No faktiem, atmiņām, intervijām, dokumentiem, fiksētiem tekstiem. “Grāmatas aizkulises” ir centiens kaut daļēji restaurēt to situāciju un gaitas, kādas bija jāiziet grāmatai (oriģinālajai), līdz tā nonāca lasītāja rokās. Darbības laiks: nu jau norietējušā gadsimta otrā puse.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
LR visjaunāko laiku vēstures īsais kurss
(Izd. “Kontinents”, 2003.g., 430 lpp., cietos vākos)
   
Ne viss šajā stāstā būtu jāuztver nopietni, taču arī ne viss ir tikai izdoma... Vēlētājiem, ikreiz ejot pie urnām, vispirms derētu pārlasīt šo grāmatu – varbūt tā atsauks atmiņā kādus jau aizmirstus notikumus. Un būtu labi, ja tā palīdzētu arī izdarīt pareizo izvēli.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Marģers Zariņš: Viltotais Fausts jeb pārlabota un papildināta pavārgrāmata
(Izd. “Atēna”, 2003.g., 355 lpp., cietos vākos)
   
Marģers Zariņš (1910-1993) 1973.gadā publicēja romānu “Viltotais Fausts jeb pārlabota un papildināta pavārgrāmata”, kas tā laika latviešu prozas kontekstā likās stipri dīvains. Tas ir romāns, kas skaidri un gaiši pasaka ne tikai to, ka literatūra var būt arī spēle, bet gan to, ka spēles principi iekodēti pašos literatūras pamatos. Viltotajā Faustā izlasāma deviņdesmito gadu latviešu prozas programma. Vēl vairāk – ja lasītājs vēlas apgūt postmodernisma īso kursu, to ātri un ērti var izdarīt ar Viltotā Fausta palīdzību. /Guntis Berelis/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00
LIMBAŽU STĀSTI
(Autorizd., 2003.g., 190 lpp., cietos vākos)
Atmiņu stāsti par miera un juku laikiem Limbažos un novadā.
   
Grāmatu sastādījis Bruno Plūme.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
LIEPĀJA - Ceļvedis.
(Izd. “Jumava”, 2003.g., 94 lpp.)
   
Liepājas pamatvide izsenis sagādā atklājumu prieku dažādu laikmetu un arhitektūras stilu cienītājiem. Te sadzīvo unikāla koka arhitektūra un jūgendstils, sakrāla un militāra rakstura celtnes, romantisms un funkcionalitāte. Un XXI gadsimts ir atnācis ar jaunajam laikam raksturīgajiem materiāliem un tehnoloģijām – stiklu un metāla konstrukcijām, un koka renesansi.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
Jānis Krastiņš: RĪGAS ARHITEKTŪRAS MEISTARI. 1850-1940
(Izd. “Jumava”, 2003.g., 360 lpp., cietos vākos)
Liels, grezns albūms ar daudzām skaistām fotogrāfijām.
   
Laika posmā no 19.gs. vidus līdz Pirmajam pasaules karam Rīga no viduslaiku cietokšņa izauga par lielpilsētu un ieguva tās mūsdienu veidolu. Grāmata ir par Rīgas celtnēm un arhitektiem, kuri radīja šo pilsētu – Baltijas jūras austrumu piekrakstes arhitektūras pērli. Tās centrālā daļa iekļauta pasaules kultūrmantojuma sarakstā. Apbūves vērtību tajā nosaka viduslaiku Vecpilsēta, centra bulvāru pusloks, atsevišķas vēsturiskas koka ēkas, jūgendstila apbūve un izcilas 20. un 30.gadu funkcionālisma celtnes.
   
Rīgas arhitektūrā pasaules sava laika izcilākās būvmākslas kvalitātes apvienotas ar savdabīgu vietējo tradīciju iemiesojumu. Vecrīga veidojusies gandrīz astoņu gadsimtu garumā un ir tipiska Hanzas viduslaiku pilsēta, taču viss pārējais ap to raksturīgs vienīgi Rīgai.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 90,00
Andris Ritmanis: DZĪVES DRUMSTALIŅAS AMERIKĀ. 1949-2003
(Autorizd., 2003.g., 339 lpp., cietos vākos)
   
Andris Ritmanis piedzima neatkarīgās Latvijas uzplaukuma laikā. 1944.gadā paguva pabeigt Rīgas pilsētas I ģimnāziju. Tika ierauts II Pasaules kara viļņos, kam laimīgi izpeldēja cauri. Pirms izceļošanas uz ASV 1949.gadā, studēja Vācijā medicīnu. Studijas beidza ASV.
   
“Dzīves drumstaliņas Amerikā”, sākot no 1949.gada, stāsta par ieceļotāju priekiem, bēdām un notikumiem ASV, kā arī ietver stāstus, dziesmas un dažādu notikumu aprakstus.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00
LATVIJAS PREZIDENTI. Dzīves un vēstures mirkļi
(Izd. “Lauku Avīze”, 2003.g., 296 lpp., cietos vākos, liela formāta)
   
Ikviens Latvijas Valsts prezidents simbolizē noteiktu laika posmu mūsu zemes vēsturē. Jānis Čakste pārstāv ticību kauju laikos un diplomātiskajās cīņās izkarotajai neatkarībai, Gustavs Zemgals – partiju kompromisu meklējumus, Alberts Kviesis – ekonomiskās un parlamentārās krīzes laikmetu. Kārlis Ulmanis saistās ar centieniem panākt saimniecisku uzplaukumu un nacionālo vienotību. Tiesa, upurējot demokrātiju ārējās agresijas priekšvakarā, kura uz pusgadsimtu izdzēsa Latvijas valsti no pasaules kartes. Taču ne no tautas atmiņas. Guntis Ulmanis personificēja atdzimušās valsts grūtības un veiksmes. Patlaban Vaira Vīķe-Freiberga atšķir jaunu vēstures nodaļu, kurā ierakstītas cerības par drošu nākotni vienotā Eiropā.
   
Jebkurā varas sistēmā, arī tādā, kas raksturīga parlamentārai republikai, valsts galva ir pati ievērojamākā persona valstī. Latvijā Valsts prezidenta amats ar Satversmes noteiktām pilnvarām iedibināts pirms astoņiem gadu desmitiem. Kopš tā brīža Valsts prezidenta dzīve un politiskā darbība kļuvusi par tautas likteņa daļu. Latvijas Valsts prezidentu dzimtu saknes un mūža gaitas veido kopēju stāstu par Latviju – būtībā par mums pašiem. Stāstu, kura fragmentus ir svarīgi atsaukt atmiņā tieši šobrīd, kad Latvijas liktenis ir kārtējās izšķirošās izvēles priekšā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 46,00
Jānis Medenis: ATKAL ESMU MĀJĀS
(Izd. "Nordik", 2003.g., 382 lpp., cietos vākos)
Dzejas izlase.
    Krājums veltīts Jāņa Medeņa 100 gadu atcerei.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00
Juka Rislaki: Kluso slēpotāju zeme SOMIJA
(Izd. "Valters un Rapa", 2003.g., 144 lpp., cietos vākos)
No somu valodas tulkojusi Anna Žīgure.
    Par savējiem – zemi, tautu un tradīcijām, par vēsturi un mūsdienām, par mākslu, kultūru un kino, Lapzemi un slēpošanu – šajā grāmatā stāsta somu rakstnieks un žurnālists Juka Rislaki.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
"Lata romāns”
Milda Geidāne: ATVARS AIZ LAIPAS
(Izd. "Lauku Avīze”, 2003.g., 192 lpp.)
    "Beidzot Līvas dzīve šķiet nokārtota. Neraugoties uz bērnu triekas sakropļoto kāju, viņai ir mīlošs vīrs un divi jauki bērni.
    Taču kādu nakti Līvu no miega pamodina savāda vīzija – mirušais tēvs atnācis glābt viņu no nelaimes. Kad nākamajā dienā atrod Mellupītes atvarā noslīkušu vīrieti ar ieroci kabatā, Līvai domāsnākas vēlreiz izbrist atmiņu takas, tos smagos brīžus, kurus tik ļoti gribētos aizmirst. Arī Vernera nodevību un tēva nāvi.
    Un tad nāksies visu izstāstīt vīram...”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Anna Skaidrīte Gailīte: CEĻĀ UZ MĀKOŅMĀJU
(Izd. apg. "Priedaines", 2003.g., 206 lpp.)
– Rakstniecība diezgan negaidīti kļuva par manu dzīvesveidu, – tā saka Anna Skaidrīte Gailīte.
    Piecos gados uzrakstīti dokumentālie romāni:
"...un tad ienāca postītājs” (1998.), "Viens vienīgs elpas vilciens” (2000.),
"Tu esi viens no mūžības” (2001.), romāni: "Dvēsele mūžīgi dzīva” (2000.),
"Taureņa lidojums akmenī” (2001.), drāma "Vijolīte, meža puķe” (2002.),
kā arī sastādīta un rediģēta enciklopēdiska rakstura grāmata par Jēkabpili (2002.).
    "Kamēr ģimenē valda mīlestība un saticība, neviens par to nedomā. To nejūt tāpat kā gaisu, ko ieelpo. Bet nekas nav mūžīgs. Sevišķi tad, ja gadu gaitā mainās cilvēku raksturi un izveidojas nevēlami pieradumi. Kādreiz skaistā pilsētas meitene Izolde, lielu jūtu vadīta, uzsāk lauku sievietes grūto dzīvi. Viņa pat nepieļauj domu, ka var zust gan tuvība ar karsti mīlēto vīru, gan “pārtrūkt nabas saite" ar lolotiem bērniem. Taču dzīve izdara savas korekcijas...
    Nokļuvusi pansionātā, Izolde laiž atmiņas caur sirdi kā grubuļainu pakulu vijumu caur pirkstiem. Kur bijusi vaina? Un vai vispār ir bijusi?
    Visu mūžu viņai licies, ka rūpēs par ģimeni, savstarpējo attiecību laukā ir sējusi tikai labu un auglīgu sēklu. Kāpēc sazaļojušas tādasnezāles kā egoisms, cietsirdība, vienaldzība? Sekojot jaukās sievietes gaitām, var iepazīt no ārpasaules dzīves nedaudz noslēgto pansionāta pasauli, kurā saplūduši tik atšķirīgi likteņi. Taču šī grāmata nav domāta no dzīves aizejošiem, bet drīzāk tiem, kas ir ceļa sākumā. Lai viņi uzmanās jebkad pazaudēt vislielāko dārgumu, kāds vien cilvēkam var būt. To sauc par mīlestību...”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
Eduards Silkalns: DIENU ZAGLIS
(Izd. "Pētergailis”, 2003.g., 104 lpp.)
    Skolotājs, rakstnieks un kritiķis Eduards Silkalns ir dzimis 1937.gada 18.maijā Rīgā. 1944.gadā kopā ar ģimeni izbraucis uz Gēstahtu pie Hamburgas, bet kopš 1950.gada dzīvo Austrālijas pilsētā Melburnā.
    "Ikviena jauna grāmata par latviešu dzīvi trimdā ir izkaisītās tautas sava veida kopā saukšana. Diemžēl ar atpakaļejošu datumu. Bet paldies Dievam, ka tā vispār notiek. Kā gan citādi Latvijā dzīvojošie varētu kaut ko uzzināt par tautiešu dzīvi, centieniem un sasniegumiem mītnes zemēs? Šādas grāmatas reizē ir arī vēstures liecības. Lai nākamās paaudzes zina, kādi cilvēki bija pirms viņiem un kādu mantojumu bieži vien netiešā ceļā un pēctecībā viņi saņem. Lai zina Latvijas okupāciju cenu un sekas. Pēc kara Austrālijā ieceļoja 26000 latviešu! Ilūziju laiks par drīzo atgriešanos Latvijā ir pagājis, daudzi šajā zemē ir iesakņojušies tik dziļi, ka nejūtas droši, vai spēs izturēt pārstādīšanu. Bet ir arī tādi, kas riskē un sāk vēlreiz visu no gala." /Anda Līce/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 12,00
Ēriks Hānbergs, Jānis Ķuzulis: OMULĪBAS
(Izd. "Jumava", 2003.g., 95 lpp., cietos vākos)
    Ar sirsnīgu smaidu par latviešu rakstniekiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
"Lata romāns”
Uldis Strupulis: PARADĪZES VĀRTI
(Izd. "Lauku Avīze”, 2003.g., 191 lpp.)
    "Kur mēs atrodamies? – Merigolds nošļupstēja.
    – Kā, kur? Nu, Jamaikas salā, protams! Jamaikas galvaspilsētas Kingstonas nomalē. Jūs, mister Merigold, taču pats vēlējāties, lai no sava Londonas nama pa īpašām durvīm varētu ieiet tieši siltākā apvidū. Skapju pāris dod tādu iespēju, lūdzu! Iekāpiet Londonas skapī, izkāpiet šeit un otrādi!”
    Tāds ir pirmais Ulda Strupuļa fantastikas romāna galvenā varoņa – vienkārša, pat mietpilsoniska Londonas puķu tirgotāja – ceļojums ar brīnumaino skapi. Tam sekos vēl daudzi jo daudzi, nesot līdzi aizvien aizraujošākus un reizē arī bīstamākus piedzīvojumus, aizvien neparastākus līdzbraucējus un viņu mērķus, pilnīgi jaunu dzīvi…
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
"Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. 8.sējums”
HOLOKAUSTA IZPĒTES JAUTĀJUMI LATVIJĀ
(Izd. Latvijas vēstures instit. apg., 2003.g.,414 lpp.)
    Šajā – Latvijas Vēsturnieku komisijas rakstu 8.sējumā ievietoti 2001.gada 29.novembra starptautiskajā seminārā “Holokausta izpētes jautājumi Latvijā” nolasītie referāti, 2001. un 2002.gadā tapušie holokausta pētniecības grupas darbi, kā arī holokaustu pārdzīvojušo cilvēku atmiņas un novadpētnieka paveiktais.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00
LATVIJAS GRĀMATA 2003
(Izd. "Jumava", 2003.g., 247 lpp., cietos vākos)
    Šis gads ir nozīmīgs Latvijas dzīvē, jo šogad svinam mūsu valsts 85.gadadienu.
    Kāda ir šodienas Latvija? Kā vērtējam savu vēsturi? Kas mūs sagaida rīt?
    Gada laikā kopš “Latvijas grāmatas 2002” iznākšanas ir noticis daudz – gan mūsu valstī, gan ārzemēs. Pagājušajā rudenī bija 8.Saeimas vēlēšanas un nu pie varas jauna valdība. No Latvijas līdzdalības Eiropas Savienībā un NATO šķir tikai gads. Līdz ar karu Irākā pasaules attīstības ceļš vairs nav tik taisns kā agrāk.
    Par to, kā speciālisti vērtē šos notikumus, varat lasīt “Latvijas grāmatas 2003" lappusēs.
    Grāmatas jaunās tēmas ir apkopotas nodaļās: Dzīve Latvijā, Vēsture, Zinātne un izglītība, Tautsaimniecība, Kultūra un brīvais laiks, Vide, Veselība, Sports. Atsevišķā nodaļā apkopota informācija par to, kas šā gada laikā noticis Latvijā un pasaulē. /Grāmatas sastādītāja Anna Žīgure/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
Andrejs Bankavs: Latviešu valodas SAĪSINĀJUMU VĀRDNĪCA
(Izd. "Avots", 2003.g., 223 lpp., cietos vākos)
    1994.gadā apgādā “Avots” iznāca latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca, kurā bija ietverts pāri par 2000 abreviatūrām. Vienību atlase tika pabeigta 1991.gada martā, tādējādi pagājuši jau 10 gadi kopš iepriekšējās saīsinājumu vārdnīcas sagatavošanas brīža.
    Jaunajā latviešu valodas saīsinājumu vārdnīcā ietvertas abreviatūras, kas fiksētas vismaz divas reizes dažādos avotos, galvenokārt Latvijas presē XXI gadsimta pirmajos gados. Vārdnīcas pirmajā daļā saīsinājumi doti alfabēta secībā. Ne visi saīsinājumi ir vērtējami vienādi. Daļa abreviatūru stabili pieskaitāma pie saīsinājumu pamatfonda, daļa var būt aktuāla tikai nelielu laika posmu. Pēc sava tipa tā ir aprakstoša (deskriptīva) tipa abreviatūru vārdnīca, kurā iekļauts vairāk kā 1000 biežāk sastopamu saīsinājumu.
    Materiālu atlase pabeigta 2002.gada augustā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
TOREIZ SĒLIJĀ
(Izd. "Jumava", 224 lpp., cietos vākos)
    Jēkaba Vītola atmiņu stāsti “Toreiz Sēlijā” rakstīti Austrālijā un veltīti ģimenei. Šeit apkopoti kultūrvēsturiski materiāli par dzīvi Sēlijā pirms vairāk nekā simt gadiem, īpašu uzmanību veltot gan Jaunjelgavai, gan Seces, Sērenes un Saukas pagastam.
    Grāmatas materiālu apkopojusi un literāri pilnveidojusi Lūcija Ķuzāne – skolotāja, rakstniece, Sēlijas novada kultūras un sabiedriskās dzīves aktīviste. Latvijas Zinātņu akadēmijas Sēlijas asociācija L.Ķuzānei 2001.gadā piešķīrusi goda biedra nosaukumu.
    L.Ķuzāne par Sēlijas novadu ir sarakstījusi gandrīz 500 publikāciju un vairākas grāmatas. Lielākajai daļai šo darbu ir īpaša kultūrvēsturiska vērtība.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Lita Grābeklis: LIKTEŅA MĪLULE
(Izd. "Madris", 2003.g., 376 lpp., cietos vākos)
    Lita Grābeklis dzīvo Ilinoisas štatā Amerikas Savienotajās Valstīs. Viņa ir pensionēta skolotāja ar maģistra grādu pedagoģijā un bērnu psiholoģijā. Strādājot skolā, viņa rakstījusi stāstus bērniem. Vēlāk tapis romāns “Likteņa mīlule”.
    "Likteņa mīlule” ir skaists mīlestības romāns, kura sižets sakņojas mūsu tautas vēsturē. Tas ir tikai viens no bēgļu sieviešu dzīves stāstiem, kurš noslēdzas ar sāpīgu ironiju par mūža beigu posmu Amerikas Savienotajās Valstīs. Šī stāsta notikumi aizsākas I pasaules kara laikā un aizvijas cauri II pasaules karam, attēlo bēgļu dzīves grūtības Vācijā un izceļošanu uz Amerikas Savienotajām Valstīm.
    Autore atklāj kādas ģimenes pārdzīvojumus un arī kādas personīgās dzīves traģēdiju. Romāna centrā ir Anita un Alita, spilgti un kolorīti raksturi, bēgļu dzīves grūtības, ciešanas un morāli komporomisi. Grāmata parāda, ko cilvēks spēj izciest, savu kailo dzīvību glābjot. Bet īsti to spēj izprast tikai cilvēki, kas paši to ir pārdzīvojuši…
"Likteņa mīlule” ir maza daļiņa no Latvijas vēstures, kura spēj aizraut ikvienu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
Sērija “Personība un daiļrade”
Viktors Hausmanis: MĀRTIŅŠ ZĪVERTS
(Izd. "Zinātne”, 2003.g., 229 lpp.)
    Viktora Hausmaņa monogrāfija ļauj izsekot Mārtiņa Zīverta gaitām dzīvē un drāmas laukā, ko meistars kopis visa mūža garumā. Grāmata paver iespēju izprast Mārtiņa Zīverta personību un saskatīt viņa cilvēcisko būtību, tajā tiekamies ar daudziem dramaturga lugu varoņiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
Sērija “Personība un daiļrade”
Edgars Lāms: MŪŽĪGAIS ROMANTISMS
Jāņa Akuratera dzīves un daiļrades lappuses.
(Izd. "Zinātne”, 2003.g., 221 lpp.)
    Edgars Lāms izvērtē gan Jāņa Akuratera prozu, liriku un drāmu, gan viņa devumu publicistikā. E.Lāms raksta lietišķi un reizē filozofiski iedziļināti, ilustrējot savu domu ar J.Akuratera darbu fragmentiem. Grāmatā iekļauts interesants, lielākoties nepublicēts fotomateriāls.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 17,00
TU, VIENĪGI TU
(Izd. "Zvaigzne", 2003.g., 135 lpp., cietos vākos)
Dziesmas.
Sakārtojis Imants Vasmanis.
    Dziesmu teksti ar notīm. Grāmatiņā ir labi zināmas tautasdziesmas, kā arī vairāk un mazāk zināmu autoru un izpildītāju dziesmas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 10,00
Uldis Bērziņš: MAIJS DEBEŠOS
(Izd. "Preses nams", 2003.g., 112 lpp., cietos vākos)
Dzeja.
    Uldis Bērziņš ir viens no sešiem 2002.gada konkursā “Preses nama Grāmata” godalgotajiem rakstniekiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 11,00
MATERIĀLI par latviešu un cittautu kultūru Latvijā
(Izd. "Zinātne”, 2003.g., 171 lpp.)
Sastādījusi I.Daukste-Silasproģe.
    Krājumā ietverti raksti, kuru pamatā ir 2002.gada aprīlī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta rīkotajā gadskārtējā konferencē “Meklējumi un atradumi" nolasītie referāti.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 8,00
ATPŪTA LAUKOS 2003
(Izd. "Lauku ceļotājs”, 2003.g., 128 lpp.)
    Naktsmītnes Baltijas valstu laukos; aktīvās atpūtas iespējas; kā arī Baltijas valstu karte ar tūrisma maršrutiem.
Viena kataloga cena ar piegādi – USD 9,00
Atkārtots izdevums!!!
LATVIEŠU KARAZĒNU STĀSTI
(Izd. Fonds Latvijas vēsture, 2003.g., 427 lpp.)
    Latviešu vadošie masu informācijas izdevumi Latvijā ir atzīmējuši latviešu strēlnieku varonību Ziemassvētku kaujās Pirmā pasaules kara laikā, bet tie ir izvairījušies pieminēt Otrā pasaules kara Ziemassvētku kaujas Kurzemē, kur latviešu karavīri palika neuzvarēti līdz kara beigām, radot iespēju daudziem tautiešiem izbēgt uz rietumiem un paglābties no komunistu represijām.
    Pēdējā laikā gan šie izdevumi sāk pieminēt 15. un 19.divīzijas leģionārus. Taču viena tā laika karaspēku daļa ir pilnīgi aizmirsta, un tie ir Latviešu Gaisa spēku izpalīgi (GSI). (..) Izvēloties šai grāmatai materiālus, centos parādīt bijušo GSI dienesta gaitas dažādās vietās un vienībās, viņu gūsta gaitas dažādo valstu gūstekņu nometnēs, pēckara laiku, atgriešanos dzimtenē, otro dienestu dažādo valstu militārās struktūrās, kā arī mītnes zemju “iekarošanu” bez ieročiem. Vienā grāmatā nav iespējams ievietot visus manis savāktos bijušo GSI likteņstāstus, bet ceru, ka šajā grāmatā ievietotie raksti dos lasītājam nelielu ieskatu par 3614 latviešu zēnu dzīvi, kurus 15-17 gadu vecumā ierāva Otrā pasaules karā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Modris Zihmanis: NĀVES PARADĪZĒ
(Izd. apg. "Valters un Rapa", 2003.g., 269 lpp., cietos vākos)
    Modris Zihmanis (1927) savu literāro darbību sācis ap 1950.gadu, taču iespēja publicēties radusies tikai Trešās Atmodas laikā. Izdotas vairākas grāmatas, publicētas esejas. Par nopelniem Latvijas labā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
    Romānā “Nāves paradīzē” autors stāsta par kādas dzimtas, par vairāku tautu un valstu ļoti sarežģītajiem likteņiem Otrā pasaules kara un pēckara laikā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
IESĀKUMĀ DIEVS
Mūsdienu Latvijas luterāņu mācītāju sprediķi.

(Izd. "Zvaigzne ABC", 2003.g., 339 lpp., cietos vākos)
Sastādījis Juris Rubenis.
    Jūsu priekšā ir 22 mūsdienu Latvijas mācītāju sprediķu krājums.
    Interesantais un vērtīgais šajā grāmatā ir iespēja iepazīties ar dažādām personībām, atšķirīgiem skatpunktiem un daudzveidīgu pasludinājuma formu. Latvijas mācītāji ir dažādi, un tā ir mūsu Baznīcas bagātība, skaistums. Manuprāt, Baznīcu no sektas atšķir tas, ka Baznīcā varam sastapt kristīgās domas plašumu un daudzveidību, ka šī daudzveidība tiek uztverta kā vērtība, kas savstarpēji papildina un bagātina kopīgajā ceļā pretī Dievam. Bībeles Vārds ir dzīvs, tas kā gaismas stars krīt mūsos un tiek transformēts katrā atsevišķajā personībā, cilvēka pieredzē, radot bagātīgus krāsu un toņu atspīdumus.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
"XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki”
TEIKSMA PAR LATVIETI

Dziesmas sieviešu korim (ar notīm).
Kā arī Noslēguma koncerta dziesmas sieviešu korim.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 11,00
"XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki”
NOSLĒGUMA KONCERTS

Dziesmas jauktajam korim (ar notīm).
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 11,00.
Gunars Janovskis: KOPOTI RAKSTI 10.sējums
(Izd. "Elpa", 2003.g., 400 lpp., cietos vākos)
Iekļauti divi romāni – “Sōla” un “Pār Trentu kāpj migla”.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
"Lata romāns”
Lija Brīdaka: NOTIKUMS

(Izd. "Lauku Avīze”, 2003.g., 224 lpp.)
Kriminālromāns.
    Jaunās un simpātiskās lauku ciemata bibliotekāres Laines kopdzīve ar kluso un kārtīgo vīru Nauri rit rāmi un vienmuļi. Varbūt kaut ko varētu mainīt kopīgi pavadītais atvaļinājums?
    Tomēr pat visļaunākajos murgos Lainei nevarēja rādīties tādas pārmaiņas – sākas baigs notikums, kurā sabrūk viņas līdzšinējā dzīve. Kādēļ Laine nemeklē palīdzību? Kā tālāk ritēs viņas mūžs? Vai sirdsapziņa var sadzīvot ar laimi? Vai iespējams padarīto vērst par nebijušu?
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Alberts Bels: BEZMIEGS
(Izd. "Jumava", 2003.g., 142 lpp., cietos vākos)
    "Mans otrais romāns “Bezmiegs” tika uzrakstīts 1967.gadā un iesniegts žurnāla “Karogs” redakcijā 1968.gada februārī. Biju daudz strādājis pie formas, lai padarītu romāna kompozīciju mazāk lineāru. Izmantoju modernās prozas elementus teksta uzbūvē. Šķiet, ka toreiz "Bezmiegu" varēja uzskatīt arī par saturiski svaigu pieteikumu. Tomēr manuskriptu noraidīja. Latvijas literārā vide bija labi drenēta ar baumu kanāliem, un ātri izplatījās ziņa, ka “Bezmiegs” atraidīts kādu ķecerīgu tekstu dēļ. 1968. un 1969.gadā mācījos augstākajos scenāristu kursos Maskavā, tāpēc mani sakari ar redakcijām Rīgā nebija regulāri. Tikai 1969.gada janvārī manuskriptu iesniedzu žurnālā “Zvaigzne”. Nekā! Diemžēl kāds kurmis “Karoga” redakcijā bija dziļi racis un impulsējis atbildīgos ierēdņus Centrālkomitejā un Valsts drošības komitejā, jo kādā romāna epizodē kā prototips bija izmantots Novikovs, ar PSRS likumiem aizsargāts VDK veterāns. Kad 1970.gada augustā manuskriptu iesniedzu valsts izdevniecībā “Liesma”, arī tur priekšā jau bija stingri brīdinājumi atraidīt, neievērojot nekādas procedūras.(Apspriešana un recenzēšana nenotika).” /A.Bels/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – 17,00
Antonijs Brīvors: BERLĪNES KRIŠANA 1945
(Izd. "Atēna”, 2003.g., 592 lpp., cietos vākos)
    Antonijs Brīvors sāka savu karjeru kā profesionāls virsnieks. Viņš ir sarakstījis vairākas dokumentālas grāmatas, kuru vidū ir "Spānijas pilsoņu karš”, “Britu armijā”, “Krēta – cīņa un pretošanās”, "Parīze pēc atbrīvošanas, 1944-1949” un “Staļingrada”, kurai piešķirta Semjuela Džonsona balva dokumentālās literatūras žanrā, Volfsona Vēstures balva un Hotorndena Literatūras balva.
    "Antonijs Brīvors, balstoties uz jauniem, nereti satriecošiem materiāliem no bijušās PSRS, Vācijas, ASV, Lielbritānijas, Francijas un Zviedrijas arhīviem, ir rekonstruējis to, ko pieredzēja miljoniem cilvēku, piedzīvojot murgam līdzīgo Trešā reiha sabrukumu. “Berlīnes krišana 1945" stāsta par lepnumu, muļķību, fanātismu, atriebību un nežēlību, kā arī par neticamu nelokāmību un pašuzupurēšanos.”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 34,00
Skaidrīte Kaldupe: TUMSĀ UZ SVEŠA CEĻA
(Izd. “Signe”, 2003.g., 214 lpp., cietos vākos)
Romāns.
   
“Kas ir tumsā uz sveša ceļa, kad kara beigas jau klāt un Latvijā vienu briesmīgu okupāciju nomaina vēl briesmīgāka?
   
Vientuļā, pirmo romantisko jūtu apmulsinātā Lauma, kura bēgļu ceļā sastop un Skaldulejās atved sirmais mūziķis, koktēlnieks un putnu teiksmu zinātājs Reinis.
   
Bagātās, laipnās un bēgļu nelaimīgajiem likteņiem pārpilnās Skaldulejās, ap kurām romāna gaitā samezglojas gan paši mirdzošākie, gan sāpīgākie Laumas jaunības ceļi.
   
Īstenībā jau kā tumsā uz sveša ceļa romānā atvēlēto laiku dzīvo gandrīz katrs tā varonis un visa Latvija, kam šie varoņi jūtas piederīgi...”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
LATVIJAS OKUPĀCIJAS MUZEJA GADAGRĀMATA. 2002.
“Varas patvaļa”
(Izd. Latvijas Okupācijas muzejs, 2003.g., 448 lpp.)
   
Latvijas Okupācijas muzeja Gadagrāmata jau ieņēmusi savu nišu šā Latvijas nācijai pēdējā gadsimta vēsturē drūmākā laikmeta vērtējumā. Mūsu nācija savā vismaz trīs tūkstošus gadu senajā dzimtenē totalitāro varu jūgā bija tuvās nāves ēnā. Simtiem tūkstošu (17%) tika sūtīti kapā gan Centrālcietumā, gan Rīgas geto, gan Rumbulā, gan Biķernieku priedēs, gan Sibīrijas nāves nometnēs. Viņi tika iznīcināti gan badā, gan vergu darbos vai vienkārši ar benžu lodi pakausī. Izdzīvojušajiem un šiem okupācijas vēstures pētījumiem un dokumentiem jāpalīdz atbrīvoties no komunistiskās fatamorgānas paliekām. Tam, lai mūsu nācija, savas nākotnes takas meklējot XXI gadsimtā, neaizmirstu svarīgas savas vēstures atslēgas, kas glabājas XX gadsimtā, veltīta šī grāmata.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
Svētki Latvijas pilsētās no Lieldienām līdz Mārtiņiem
(Izd. Latvijas Amatniecības kamera, 2003.g., 32 lpp.)
   
Tradīcijas un pasākumi, kuri apkopoti šajā izdevumā, pārliecina par to, ka zīmes un prasmes, kas nākušas no seniem laikiem, ir vērts saglabāt. Latvija ir viena no zemēm, kur dzīva ir tautas māksla, jo ļoti daudziem ļaudīm tā ir dzīves pamatvērtība. Paldies par šo stingro pārliecību! Apciemo Latvijas novadus, piedalies svētkos, aprunājies ar amatniekiem, un tu sapratīsi, ka viss teiktais ir patiesība! Mēs Tevi gaidām! /Ilze Pole, autore/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 4,00
Alfreds Dziļums: VAKARS UZ EZERA
Raksti. 14.sējums.
(Izd. apg. “Daugava”, 2003.g., 164 lpp., cietos vākos)
Romāns.
   
“Aiz malkas grēdām, kur bērie Latvijas zirgi vienmuļi būkšķina kājas, viņi vēl satiekas pēdējo reizi. Jānis nepētī žogu, viņš sen zina, kur bērzu zari kā kāpnes cieši pieguļ pie mūra. Viņš vairs nedomā, kas sagaidīs otrā pusē, beidzot viņš ir izšķīries. Tikai laika atlicis pārāk maz, tādēļ puisis ar brīvo roku ātri pieskaras meitenes plecam un mēģina noskūpstīt viņas lūpas. Sakaunas. Nodur galvu un lamā sevi par nedzīvo, muļķīgo skūpstu. It kā viņš būtu mazgadīgs zēns, kas atvadās no vecākās māsas.”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00
Edvīns Brūvelis: LATVIJAS AVIĀCIJAS VĒSTURE 1919-1940
(Izd. “Jumava”, 2003.g., 460 lpp., cietos vākos)
   
Grāmata aptver laika posmu Latvijas aviācijas vēsturē no pirmās latviešu nacionālās vienības – Kara aviācijas grupas – nodibināšanas 1919.gada 7.jūnijā līdz visu Latvijas aviācijas struktūru – Kara aviācijas pulka, Aizsargu aviācijas un Latvijas aerokluba – likvidācijai 1940.gada beigās padomju okupācijas dēļ.
   
Tas bija krāšņākais laikmets Latvijas aviācijas vēsturē. Savā masveidībā un dažādībā. Visas latviešu tautas atbalstīts.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 31,00
Skaidrīte Kaldupe: SAULLĒKTA STUNDAS PASAKAS
(Izd. “Zvaigzne ABC”, 2003.g., 152 lpp., cietos vākos)
   
“Ja ir skumji, ja ir bezgala bēdīgi, jāraksta pasakas. Tad aizbēg tumsa un blakus nostājas uzmundrinoša gaisma.” /S.Kaldupe/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 8,00
Ineta Bērziņa: LIELDIENAS
(Izd. “Zvaigzne ABC”, 2003.g., 48 lpp.)
   
Latviešu tautasdziesmas, rakstnieku darbu fragmenti, ticējumi, rotājumi, ēdienu receptes, rotaļas, mīklas un vēl...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 4,00
Silvija Grosa: RĪGAS JŪGENDSTILS
(Izd. “Jumava”, 2003.g., 96 lpp.)
Pastaigas pa Rīgu jūgendstila laikmetā.
   
Gadsimtu gaitā Rīgas arhitektūra daudzkārt mainījusies, un pilsēta glabā šo pārmaiņu pēdas. Tomēr tikai daži laikmeti Rīgas attīstībā ir atstājuši tik paliekošas liecības kā 19. un 20.gs. mija, kad arhitektūrā ienāca jūgendstils – stils, kura nosaukumu visbiežāk lietojam, raksturojot tālaika Rīgas būvmākslu. Lai gan Rīgas arhitektūra šajā laikposmā nav stilistiski viendabīga, jūgendstilam nenoliedzami ir īpaša loma: tas mainīja iesakņojušos stereotipus un deva vietu individualizētai izteiksmes brīvībai. Jāatceras, ka jūgendstils radās, lai kultivētu estetizētu individuālismu, kā pretreakcija 19.gadsimtā valdošajam historismam (eklektismam). Par ideālu cilvēka darbības vidi tika uzskatīta savrupmāja, tomēr praksē jūgendstils visplašāk ietekmēja daudzstāvu īres namu celtniecību – tā ir viena no šī stila pretrunām un īpatnībām, kas Rīgas arhitektūrā atklājas īpaši spilgti. Savukārt īres namos individualizācijas tendences sevi pieteica nama orģinālā noformējumā, idejā, kas zīmīgi koncentrējas 20.gs. sākuma ēku (arī Rīgā) fasādēs sastopamā uzrakstā “Mans nams – mana pils”.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00
Viktors Straubs: TRĪS ARMIJĀS
Kāda vidzemnieka atmiņas. II.daļa (1939-1945)
(Izd. apg. “Harro von Hirschheydt”, 2003.g., 218 lpp., cietos vākos)
   
Triloģijas “Sava laikmeta liecinieks” pirmo daļu, kuŗai kopskaitā ir desmit nodaļu, iespiešanai nācās sadalīt divās grāmatās. Pirmā grāmata iznāca 2001.gada martā. Tā satur pirmās četras nodaļas, kuŗās attēloti notikumi, kas risinājās brīvajā Latvijā un beidzās ar Baltijas vāciešu pārcelšanos uz Vāciju 1939.gada rudenī, īsi pēc Polijas sadalīšanas Vācijas un Padomju Savienības starpā.
   
Otrā grāmata satur trīs nodaļas. Tās sākumā stāstīts par manu dienestu Latvijas armijā, seko Baigā gada notikumi, tad vācu okupācijas laiks un studijas Latvijas Universitātē, vēlāk, pēc ārsta grāda iegūšanas, pieredzējumi leģionā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Astrīda Beināre: RĪGAS DIEVMĀTES KLOSTERIS
(Izd. “Antēra”, 2003.g., 282 lpp., cietos vākos)
Kultūrvēsturisks romāns.
   
Vēsturiskā persona Rīgas 16.gs. skaistākā sieviete mūķene Anna Notkena ar gara spēku uzvar caru Ivanu Bargo, nosargā ticību, Izdziedina laikabiedru dvēseles un miesu, pareģo Rīgas nākotni.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00
Atkārtots izdevums!!!
Ērika Romane: MĒS ABI

(Izd. “Atēna”, 2003.g., 406 lpp., cietos vākos)
   
“Gleznotājas Ērikas Romanes vērtīgais, autentiskais stāstījums ir gandrīz vai romāns par Leo Svempa, gribētos teikt, īsto dzīvi. Tā Liktenis bija lēmis, ka Ērika kļuva par vienīgo Meistaram tuvo cilvēku – gan par viņa skolnieci un sapratēju, uzklausītāju, gan balstu un mudinātāju pašos grūtākajos dzīves brīžos. Un arī par gandarījuma un laimes brīžu liecinieci...” /Dž.Skulme/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 32,00
Laima Muktupāvela: CILPA
(Izd. “Karogs”, 2003.g., 182 lpp., cietos vākos)
   
“Cilpa” ir pēc rāgas principiem uzrakstīts mitoloģisks trilleris, kurā mūsdienu civilizācija realitātē sastopas ar pasakainus un teiksmainus laikus pieredzējušo it kā pazaudēto un pusaizmirsto laiku, ko sauc par cilvēces bērnību. Romānā mūslaiku cilvēki sadzīvo ar mītiskiem dzīvniekiem un būtnēm (naudas pūķi, sumpurni, putnu ar zelta balsi u.c.), audzē un izmanto maģiskus augus (zeltābolu ābeli, garo pupu u.c.), glabā un ikdienā pielieto gudrās lietas (brīnumdzirnutiņas, septiņjūdžu zābakus, aizej-tur-nezin-kur-atnes-to-nezin-ko u.c.).
   
Romāns, kurā mīti, teikas, pasakas, dainas atdzīvojas, radot apstiprinājumu, ka šīs no aizlaikiem nākušās vērtības nevaid mirušas, bet mainoties turpina dzīvot mūsos. Dzīvi un mūžīgi. /L.Muktupāvela/
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
“Lata romāns”
Arnolds Auziņš: NEEJ UZ SAVĀM BĒRĒM

(Izd. “Lauku Avīze”, 2003.g., 192 lpp.)
   
Literatūrpētnieki secinājuši, ka ir tikai trīspadsmit sižetu, kurus rakstnieki pēc savas pasaules uztveres un talanta lieluma apaudzē ar spraigiem notikumiem un savdabīgiem raksturiem. Kopā savijas reālā dzīve un autora iztēle.
   
Bieži vien prozas darba pamatā ir mīlestības trijstūris. Arnolds Auziņš kriminālromānu “Neej uz savām bērēm” veidojis kā mīlestības četrstūri, un visi četri savā starpā cieši saistīti.
   
Atgriežoties vēlu vakarā mājās no skolas diskotēkas, Imants ierauga, ka pa kādas mājas logu no trešā stāva izkrīt cilvēks. Viņš pieiet un pārliecinās, ka vīrietis ir miris jau iepriekš. Upura seja viņam liekas redzēta pirms trijiem mēnešiem avīzē ievietotajā nekrologā par kokmateriālu tirdzniecības firmas “Skaida” prezidenta Valtera Purgaļa traģisko nāvi...
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00
Pēteris Melnais: SLEPENI... 
(Autorizd., 124 lpp.)
Par čekas darbību Rīgā 1960.gados pret latviešiem.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 6,00
Viljars Tooms: VIDUSVIDZEMNIEKU BIOGRĀFISKĀ VĀRDNĪCA
(Izd. Kultūras biedrība “Harmonija”, 2003.g., 416 lpp., cietos vākos)
1630 personālijas.
    Vārdnīca ir par ievērību pelnījušiem cilvēkiem – slaveniem un Mazāk pazīstamiem sabiedrības likteņu virzītājiem, kuru izcelsme, skolas gaitas vai sabiedriskā darbība kopš 13.gadsimta līdz mūsdienām kādā laika mirklī saistīta ar Vidusvidzemi – Latvijas apvidu pašreizējā Cēsu rajona robežās.
    Personību apzināšanas robežšķirtne ir 13.gadsimts, kad rakstīta pirmā Vidzemes vēstures grāmata “Latviešu Indriķa hronika”. Turpretī laiks pirms "Indriķa hronikas” pieder Vidzemes aizvēsturei, par kuru kaut ko uzzināt iespējams, vienīgi ar apdomu zemē rokoties vai uzmanīgi ieklausoties senās teikās. Karos, ugunsgrēkos un iebrucēju varmācībās ziņas par daudziem interesantiem vidzemniekiem ir neglābjami zudušas, citas līdz mūsdienām nonākušas nepilnīgas vai pretrunīgas. Pazīmes, kas noteikušas cilvēka uzņemšanu šajā darbā, ir viņa vidusvidzemnieciskā izcelsme vai tur ražīgi pavadīts mūža posms, vēsturē iegājušie labie vai ļaunie darbi, ar viņu saistītie notikumi. Grāmatā uzņemti tautas darbinieki, kuri mācījušies Vidusvidzemes novada skolās, veikuši paliekamus darbus – cēluši namus, kaluši pieminekļus, rakstījuši Vidusvidzemei veltītas publikācijas, grāmatas vai gādājuši citas vērtības. Vārdnīcā iekļautas Vidusvidzemes kultūrvēsturei nozīmīgas vācbaltiešu personības, zināmie 1905.gada revolucionāri, Latvijas brīvības cīnītāji – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri, latviešu nacionālās pretestības kustības dalībnieki, arī Latvijas neatkarības ienaidnieki – bermontieši, komunisti, čekisti un citi, kuru pārliecība un darbība no Latvijas vēstures viedokļa ir nosodāma.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00
Dzintars Sodums: Taisām tiltu pār plašu jūru
Kopoti raksti. 3.sējums.

(Izd. "Atēna”, 2003.g., 202 lpp., cietos vākos)
Sastādījusi – Nora Ikstena.
    Dzintara Soduma Kopotu Rakstu 3.sējumā iekļauts romāns “Taisām tiltu pār plašu jūru”, kas pirmo reizi izdots 1957.gadā trimdā, Amerikā, apgādā “Grāmatu Draugs”. Romāna ievadā autors rakstīja: “Šo grāmatu uzrakstīt esmu jutis kā parādu tiem skaidriem, vienkāršiem ļaudīm, kas to ar savu dzīvi veidojuši. Galvenokārt parāds tiem, kas Latvijā. (..) Mūs ir ievainojuši tie pazemojumi, kādiem esam ļauti pēc mūsu valsts bojāejas. Esam nīgri, paļājam. Esmu mēģinājis zaudēto rādīt saulaināku. Lai tā tālā, Dieva un prieka atstātā zeme būtu redzama cilvēcīga un iekārojama. Lai cauri ideoloģiju radītiem miglājiem rādītos mūsu tuvie.” "Taisām tiltu pār plašu jūru” trimdas sabiedrībā izsauca plašu atbalsi. Dz.Sodumam radās gan pretinieki, kas viņa grāmatu sauca par “noziedzīgu”, gan atbalstītāji, kas prata novērtēt autora šķietami nepieklājīgo un “spuraino”, bet dziļi izsāpēto un cilvēcīgo politisko nostāju, gan romānu moderno māksliniecisko risinājumu. Grāmatā lasāmi arī Eiropas Kustības Latvijā prezidenta Aināra Dimanta, dzejnieces Veltas Tomas, kritiķu Jāņa Rudzīša un Harija Hirša raksti par Dzintaru Sodumu un viņa romānu.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
Gunārs Birkmanis: PĀRNĀKT MĀJĀS...
(Autorizd., 2003.g., 196 lpp., cietos vākos)
    Katram cilvēkam mājas. Pēc svešatnes gadiem, pēc kara, pēc Sibirijas moku laika nāk latvietis uz dzimto vietu, meklē mājas, ko tam atņēmusi svešā vara.
    Ievainots kareivis nāk un paliek pie tēva māju sliekšņa. Vecs ļeņinietis Maskavā pamūk no ērta pansionāta, lai palūkotos uz senajām bērnības vietām. Pēdējais latvietis – kara invalīds – svešas zemes mītnē saceļas pret miera traucētājiem – Braitonbīčas dzīrotājiem. Labi situēts funkcionārs savā dzimšanas dienā arī tīko palūkoties uz savas bērnības un jaunības grēku vietām...
    Alkas pēc dzimtajām vietām, mājām – mūžīgas kā cilvēce. Par to arī šajā grāmatā.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00
"Latvijas laikazīmes”
Nora Ikstena: ZĪDTĀRPIŅU MUSINĀŠANA. Māra Zālīte

(Izd. "Pētergailis”, 2003.g., 184 lpp., cietos vākos)
Mākslas un varas bīstamie sakari.
    "Vai Māra Zālīte aptver savu pasauli lasītājam, kas turpmāk Noras Ikstenas grāmatā meklēs pirmsatmodas un Atmodas laika "Sievieti Latviju"? Vai Māra Zālīte atļaujas savu “publisko mēteli” apmainīt pret tērpu, kas ir ērtāks un atbilstošāks viņas cilvēciskajai pašsajūtai?...”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00
Leonīds Siliņš: LATVIEŠI ŠTUTHOFAS KONCENTRĀCIJAS NOMETNĒ. 1942-1945
(Izd. "Fonds Latvijas Vēsture”, 2003.g., 358 lpp.)
    Grāmata ir dokumentācija par latviešiem – Latvijas pilsoņiem, ko nacisti, okupējuši Latviju, apcietināja un aizveda uz Štuthofas koncentrācijas nometni okupētajā Polijā netālu no Gdiņas (toreizējās Dancigas). Štuthofas dokumenti rāda, ka izvešana no Latvijas un Štuthofu sākusies jau 1942.gada 13.martā. Šurp sūtīti tie, kas politisku vai citu iemeslu dēļ pretojušies vācu okupācijas varai un ko tādēļ Latvijā apcietinājusi drošības policija SD (Sicherheitsdienst) vai arī slepenā valsts policija – gestapo (Geheime Staatspolizei), šurp vesti arī žīdu tautības Latvijas pilsoņi.
    Štuthofā ieslodzīja daudzus latviešu jauniešus, kas bija apcietināti par izvairīšanos no iesaukšanas nelikumīgi dibinātajā latviešu leģionā vai par izvairīšanos no vācu darba dienesta. Uz Štuthofu aizveda arī Salaspils nometnē ieslodzītos, kad, frontei tuvojoties, šo nometni likvidēja.
    1944.gada septembrī uz Štuthofu tika nosūtīti arī apcietinātie latviešu nacionālās pretestības kustības – Latvijas Centrālās padomes valdes locekļi Konstantīns Čakste, Bruno Kalniņš un Ludvigs Sēja.
    Štuthofas iemītnieki bija nolemti iznīcināšanai necilvēcīgos dzīves un darba apstākļos, kad bija kā darba spēks izmantoti līdz pēdējam elpas vilcienam. Tie, kuri vairs nespēja strādāt, tika nošauti vai pakārti un sadedzināti krematorijas krāsnīs, kas darbojās nepārtraukti dienu un nakti.
    Šīs grāmatas lappusēs liecina tie, kas, pateicoties liktenim, palika dzīvi un kara beigās izkļuva brīvībā, jo nonāca angļu karaspēka zonā. Viņu vidū bija arī vairāki latvieši.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

Dzintra Andruškaite: NIKLĀVS STRUNKE
(Izd. “Valters un Rapa”, 229 lpp., cietos vākos)
Versija par Palmēnu Klāvu.
   
Niklāva Strunkes dzimtas priekšteči jau XVII gadsimta vidū Valmieras arpriņķī ienākuši no Zemgales. Tie bijuši septiņi brāļi Strunkes, kuru apmešanās laiks Rubenē datējams ar 1650.gadu un kuri vai pusi Briedienas pagasta iedzīvotāju padarījuši par radu ļaudīm ar vienādu uzvārdu. Tomēr vēlākajos gados notikusi zināma dalīšanās Strunkēs, Strunkos vai Struņķos. Septiņi brāļi, visi spēcīgi raksturā un mērķtiecīgi, bijuši krietni ļaudis, kuru spēks rodams ne vienas vien vidzemnieku dzimtas saknēs.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 25,00

Visvaldis Lācis: OTRAIS PASAULES KARŠ   VI.daļa
(Izd. “Jumava”, 2003.g., 287 lpp.)
Grāmatā ir 3 nodaļas.
 
1.nodaļa “Kauja par Kursku”; 
2.nodaļa
“Karš atnāk Itālijas salās un cietzemē. Fašistu partija un Musolīni zaudē varu”; 
3.nodaļa
“Zemūdeņu karš: nežēlīga cīņa virs un zem jūru un okeānu ūdeņiem”.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

LATVIEŠU TAUTAS TEIKAS
(Izd. “Zvaigzne ABC”, 2003.g., 208 lpp., cietos vākos)
    Mūsu Latvijā ir milzum daudz ezeru, upju, pilsētu, akmeņu un pilskalnu. Kā tie radušies, kā ieguvuši nosaukumus? Meklē skaidrojumu latviešu tautas teikās! Gribi – tici, negribi – netici, jo atbildes brīžiem ir pat ļoti brīnumainas.
Vienas grāmatas cena ar piegādi - USD 15,00

“Lata romāns”
Milda Geidāne: PIE MUMS ČUSNAKCIEMĀ

(Izd. “Lauku Avīze”, 2003.g., 192 lpp.)
   
“Dziļa meža vidū Čusnakciemā kopā ar čusnakiem (kā tajā tālajā pusē sauc čūskas) dzīvo interesanti un visai kolorīti personāži. Bļaurīgais Vējzaķu Fricis kritizē visu un visus, Lejasmeijeru Liene cīnās ar savu kazu ganāmpulku, pagastvecis Jukumsons cenšas izcelt Čusnakciemu saulītē, kultūras druvas kopēja Jautrīte (un ne tikai viņa) alkst pēc stipra vīrieša pleca, bet palaidnīgie brāļi Tedis un Ludis kā prazdami uzlabo savu finansiālo stāvokli.
   
Tomēr Čusnakciems nav nekāda pasaules mala. Te viss notiek Eiropas līmenī. Arī uz Čusnakciemu brauc ārzemnieki un partijnieki, te ir savi maniaki, arī te liek spridzekļus un gatavojas audzēt strausus, Čusnakciemam ir pat savs “Prusaku pētīšanas institūts”.
   
Čusnakciemā dzīve sit augstu vilni, un šajā jezgā ar labsirdīgu smaidu noraugās Miķelis Podiņš – Milda Geidāne.”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00

Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla: KURŠU VIKINGI
(Izd. “Zvaigzne ABC”, 2003.g., 366 lpp.)
Vēsturisks romāns, sāga vai senlatviešu detektīvs?
    Aizraujošs piedzīvojumu romāns stāsta par patiesiem notikumiem 853. un 854.gadā Latvijā – Jūrpilī (tagadējā Grobiņā), Zviedrijā – Birkā (tagadējā Bjorko salā netālu no Stokholmas) un Lietuvā – Apūlē. Konkrētas vēsturiskas personas ir kuršu valdnieks Lokers, Birkas karalis Ūlavs, katoļu misionārs Ansgars un viņa palīgs Erimberts, autoru fantāzija radījusi Andi, Aldu, Sigrīdu, Varigerbi, Smilšu Pēteri, Tontegodi, noslēpumaino Hadingu un daudzus citus varoņus.
    “Kuršu vikingu” autori Valdis Rūmnieks (1951) un Andrejs Migla (1940) kopā sarakstījuši ap 15 lugu bērniem un pieaugušajiem. Andrejs Migla ir ilggadējs radio un teātra režisors. Valdim Rūmniekam apgādā “Zvaigzne ABC” iznācis fantastisks detektīvs pusaudžiem ”Ozola grāmata” (1998), kas iemantojis jauno lasītāju neatslābstošu interesi.
    Romāns “Kuršu vikingi” uzrakstīts no 1985. līdz 1997.gadam, tā tapšanas gaitā rakstnieki pētījuši Latvijas un Ziemeļvalstu vēsturi un arheoloģiju, mitoloģiju, privāto arhīvu materiālus. Darbs ieguvis 1.vietu romānu konkursā, ir izdots vairākkārt un lasītāju ļoti pieprasīts.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

Tatjana Berga: Rīgas monētu kolekcija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā
Livonijas periods (13.-16.gs.)

(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2003.g., 103 lpp.)
    Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā Numismātikas un dārgmetālu nodaļā glabājas ap 3000 Livonijas perioda monētu, no tām ap 800 ir kaltas Rīgā. Tā ir vissenākā, kā arī viena no vērtīgākajām monētu kolekcijām Latvijā, kas sākusi veidoties jau 18.gadsimtā. Tās pamatā bija ārsta Nikolaja Himzeļa kolekcija, kas 1773.gadā tika uzdāvināta Rīgas pilsētai. Vēlāk to papildināja ar dažādiem dāvinājumiem un pirkumiem. Īpaši vērtīga bija virsmācītāja Liborija Bergmana (1754-1823) monētu kolekcija, ko nopirka 1795.gadā. 1842.gadā numismātikas kolekcijas kārtošanu uzņēmās skolotājs un kolekcionārs Augusts Būhholcs (1803-1875). 1874.gadā kolekciju papildināja Vīnē iegūtās Livonijas monētas. 1881.gadā N.Himzeļa muzeja numismātikas kolekciju apvienoja ar Rīgas pilsētas monētu krājumu, kas glabājās pilsētas bibliotēkā, tā izveidojot Rīgas pilsētas monētu kabinetu. Tā kārtošanu un pārzināšanu uzticēja Augusta Būhholca dēlam numismātam un arheologam Antonam Būhholcam (1848-1901).
    Mūsu kataloga mērķis bija ne tikai iepazīstināt pētniekus ar vienu no labākajām Livonijas perioda monētu kolekcijām, bet veicināt arī Rīgas naudas vēstures izpēti.
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 14,00

Alfreds Dziļums: VĒJA MELDERIS
(Izd. apg. “Daugava”, 2003.g., 320 lpp., cietos vākos)
Romāns.
   
“Edis vēroja sievas seju, tā bija izdilusi vāja un pelēka. Visus spēkus un mīlestību viņa bija atdevusi šai iekalnei, viņu mazajai valstij. Vai brīnums, ka viņai pietrūkst spēka pašai to iznīcināt? “Vai tiešām nenotiks kāds brīnums?” “Brīnumi vienmēr notiek,” Edis atbildēja, pats neticēdams saviem vārdiem.”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00

"Lata romāns”
Ieva Bondere: KARAĻKRONIS

(Izd. "Lauku Avīze”, 2003.g., 192 lpp.)
Kriminālromāns.
    "Prātā nāca mammas pēdējais stāsts par ceļojumu pa Taišetas trasi un par noslēpumaino priekšmetu no dzintara darinātajā lādē, kuru pirms nāves viņa bija nodevusi Annai Katrīnai, lai to saglabā, līdz Latvija atkal būs brīva. Mamma atgādināja Finka slaveno pareģojumu par 1991.gadu, kad Latvija tiešām arī ieguva savu jauno spēku un brīvību. Taču Anna Katrīna ar lādi un tās saturu nesteidzās nedz pie pirmā, nedz otrā valsts prezidenta.
    Mamma tikai vienreiz viņai bija parādījusi, kā atverama gludi nopulētā slēptuve, kurai bez palielināmā stikla nebija saredzama savienojuma vieta. Ja apaļās dzintara lādes sānā uzmanīgi uzspieda vietai, kur dzintarā sastindzis tupēja pirksta gala lieluma zirneklis, kura katrs tausteklītis izskatījās tik īsts kā hiperreālā gleznā, gandrīz vai dzīvs, tad lādes vāks švīkstēdams atvērās.”
Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 7,00

 

     

 
 

[IEVANDA]             [Kas jauns Latvijā?]