Firma IEVANDA no 2006. g. 16. decembra

vairs nepieņem pasūtījumus.

apmeklējiet...

Jaunā Gaita         Kas jauns Latvijā?


2005. g. izdotās grāmatas. 

Leonīds Breikšs: DZĪVE UN DARBI
4.sējums
(Izd. “Valters un Rapa”, 2005.g., cietos vākos)
    Sējumā apkopoti darbi, kas līdz šim nav bijuši ievietoti grāmatās – stāsti no iecerētā prozas krājuma “Sirds meklē sirdi”, sporta žurnālā “Mednieks un Makšķernieks” publicētās skices un pastāsti, kas veltīti cilvēkam dabā, un apraksti par dzīvi karadienestā. Sējumā ievietotas arī rakstniekam veltītas apceres un pētījumi.
    Bija paredzēts izdot šos rakstus 4 sējumos, bet vēl atradās daudzi raksti, vēstules, biogrāfiski dati u.c.. Līdz ar to ir iesākts sastādīt 5.sējumu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 29,00

Mārtiņš Zīverts: RĪGA DIMD UN CITAS LUGAS
(Izd. “Valters un Rapa”, 2005.g., cietos vākos)
    Izlasē iekļautās lugas M.Zīverts rakstīja Zviedrijas un Vācijas latviešu teātra kopām. Uz laikmeta norisēm – skarbo kara laiku un jauno trimdas realitāti – paskatījies it kā no malas, dramaturgs secinājis, ka dzīve bieži vien atgādina teātra spēli. Krājumā ietvertas lugas “Divkauja”, “Meli meklē meli”, “Durnā merga”, “Teātris” un citas.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 36,00

“Lata romāns”
Egils Lukjanskis: DZĪVE PĒC PASŪTĪJUMA

(Izd. “Lauku Avīze”, 2005.g., 223 lpp.)
    “Tad kāda velna pēc šī slimnīca, operācija, zāles, visi šie vadi, sarežģītā aparatūra, smukās māsiņas un gudrie dakteri?! Vai tikai tāpēc, lai nedaudz paildzinātu manu eksistenci? Kam tas tagad vajadzīgs? Kaut kur tiku lasījis – “Dzīve ir slimība, aiziešana no tās – izveseļošanās...” Nav slikti teikts. Iespējams, arī pareizi. Un tomēr. Kaut kā ir žēl. Diez vai tā varētu būt, ka viss jau ir piepildīts, ka esmu īstenojis visas tās iespējas, ko dzīve piedāvājusi. Kaut kas noteikti ir palicis arī nepadarīts, kaut kas ir neglābjami palaists garām...”

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Vaidelotis Apsītis: ESMU RĪGAS PUIKA
(Izd. “Jumava”, 2005.g., 172 lpp., cietos vākos)
    “Rīga un rīdzinieki – rakstos iemūžināti, neskaitāmos likumu ruļļos, lēmumos un priekšrakstos iegrožoti, slavināti, dažkārt – arī pelti – nekad pilnībā nespēs sevi atklāt. Par maz, ļoti maz līdz šim esam ieskatījušies tuvajā un tomēr, šodienas acīm raugoties, tik atšķirīgajā, nesenajā 20.gs. 20.gadu un tiem sekojošo gadu Rīgā – tās namos, pagalmos un ielās.
    Grāmata nav autobiogrāfija. Tomēr esejās ietvertie fragmenti atsedz liriskos un dramatiskos mirkļus garajā mūžā. Rīgas mūžā. Rīgas puikas mūžā.” /V.Apsītis/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

Andris Stavro: KORAĻĻU PILS
“Edvards Liedskalniņš. Dzīves stāsts un neatminētais noslēpums”
(Izd. “Lauku Avīze”, 2005.g., 280 lpp., cietos vākos)
    Floridas pussalā pie Maiami atrodas pasaulslavens megalīts, ko pielīdzina Ēģiptes un Meksikas piramīdām, Stounhendžas akmeņiem un Lieldienu salas statujām. Tā ir Koraļļu pils, kuru apmēram no 1920. līdz 1940.gadam uzcēla latvietis Edvards Liedskalniņš kā veltījumu dzimtenē palikušajai līgavai. Līdz šai dienai nav zināms, kā viņš spēja izcirst un pārvietot desmitiem tonnu smagas koraļļu figūras.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00

Kārlis Ritums: KĀ ES TO REDZĒJU
(Izd. “Jumava”, 2005.g., 159 lpp., cietos vākos)
    “Kārļa Rituma grāmata ir autora atmiņu stāstījums par dzīvi Latvijā un emigrācijā laikposmā, kad latvieši pēc asiņainās kaujās izcīnītas valstiskās neatkarības bija spiesti to zaudēt un dzīvot nežēlības pilnos apstākļos divu okupācijas varu sazobē. Manuprāt, darbs varētu būt pamats uz faktiem balstītai mākslas filmai, papildinot latviešu likteņgaitu tematikai veltīto filmu pūru.”
/Valentīna Skujiņa, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

“Lielā rokasgrāmata”
Māra Eipure: SĒNES

(Izd. “Nordik”, 2005.g., 390 lpp., cietos vākos)
    Sēnes vienmēr bijušas iecienītas kā garšīgs un olbaltumvielām bagāts pārtikas produkts, bet sēņošana ir patīkama aktīvā atpūta svaigā gaisā. Latvijas mežos konstatēts vairāk nekā 1000 sēņu sugu, 400 no tām ir ēdamas. Pareizi sagatavotas sēnes ir veselīgs un arī diētisks ēdiens, jo satur maz kaloriju.
Šajā grāmatā:
- 206 sēņu zīmējumi un apraksti;
- viss par sēnēm (sēņu augļķermeņa uzbūve; sēnes dabā un to uzglabāšana; sēņu nozīme un lietošana ārstniecībā; sēņu uzturvērtība un uzglabāšana), kā arī 450 sēņu ēdienu receptes.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 42,00

“Latvijas vēsturnieku komisijas raksti” 16.sējums
OKUPĒTĀ LATVIJA 20.gs. 40.gados

(Izd. “Latv.vēst.instit.apg.”, 2005.g., 450 lpp., cietos vākos)

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 31,00

LATVIEŠU LEĢIONĀRI
(Izd. “Daugavas vanagi”, 2005.g., 431 lpp., A4 form., cietos vākos)
    Fotogrāfiju albums par latviešu leģionāriem kļuva iespējams tikai pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kad varēja sākt brīvi apzināt un kopā skatīt lielas un mazas privātkolekcijas Latvijā un bijušajās trimdas zemēs, kā arī sākt papildināt Latvijas muzeju krājumus ar materiāliem par Latviešu leģionu. Taču tas prasīja laiku.
    Pirmo mēģinājumu krāt fotogrāfijas par Latviešu leģionu un leģionāriem, kā arī vākt atmiņu pierakstus iesāka Latvijas Tautas frontes kustība 20.gs. 80.gadu beigās. Brīvības vēsmu iespaidā tas bija nepārdomāts pasākums. Kā vēlāk izrādījās, fotogrāfijas un citi materiāli pazuda nezināmā virzienā, nenonākdami muzeju krājumos...
    Muzeju krājumi par leģionāru tēmu tikai lēni sāka papildināties pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Līdz tam tas bija aizliegts. Šo aizliegumu šodien jūt daudzu novadu muzeji, kuros nav neviena vai tikai retais ar Latviešu leģionu saistīts attēls. (..)
    Grāmatu papildina vīru kopas “Vilki” ieskaņotais leģionāru dziesmu kompaktdisks. Atbildību par grāmatas tapšanu ir uzņēmusies organizācija “Daugavas Vanagi Latvijā” valdes priekšsēža Jāņa Ata Krūmiņa vadībā. Grāmatā ievietoti galvenokārt foto pirmpublicējumi, izvairoties no citu izdevumu pārpublicējumiem. (..) Vienai trešdaļai no publicētajām fotogrāfijām trūkst skaidrojošā teksta. Uz mums noraugās nezināmu karavīru sejas. Šie portreti mūs uzrunā vēl tiešāk nekā frontes ainas. Varbūt viņi ir krituši kaujas laukā, grimuši jūras dzelmē, pazuduši bez vēsts nezināmajos kara ceļos. Taču aiz katra portreta stāv liktenis...

Viena albuma cena ar piegādi – USD 73,00

Ēriks Hānbergs: LEĢENDĀRAIS RĪGAS CENTRĀLTIRGUS
(Izd. “Jumava”, 2005.g., 104 lpp., cietos vākos)
    Tirgū sarodas runīgie un mazrunīgie. Tirgus ir lietišķā tērgātava. Saspēle: ja tu ņemsi arī to, tad es atlaidīšu lētāk. Azarts: iestāstīt, ieintriģēt. Arī pļāpātava. Ēriks Hānbergs trīsdesmit četrās dokumentālās miniatūrās rosina mūs vērīgāk šodienā ieskatīties un pagājībā atskatīties. Arī ieklausīties, kā paviljoni un laukumi skan. Ilustrējumi – fotoattēlos. Autori: pagātnes mirkļu tvērējs Roberts Johansons, tagadnes bildētājs Uldis Briedis.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00

ZIEMEĻVALSTU VĒSTURE
(Izd. “Nordik”, 2005.g., 359 lpp., cietos vākos)
“Ziemeļvalstu vēsture” ir vispārējs ieskats Ziemeļvalstu attīstībā, kas aizsākās līdz ar kristietības izplatību šajā teritorijā. Aptverts tūkstošgadu posms kopš vikingu laikiem līdz mūsdienām. Grāmatas divas trešdaļas veltītas senākām vēstures norisēm un viena trešdaļa – pēdējo simt gadu notikumiem. Tās nolūks ir iepazīstināt ar kultūras, politiskajā un tautsaimnieciskajā ziņā vienotu Eiropas mazo valstu kopumu. Nozīmīgu vēsturisko notikumu kontekstā Ziemeļvalstis salīdzinātas savā starpā un ar Eiropas pārējām valstīm, veicinot izpratni arī par Baltijas valstu attīstību mūsdienās.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

Edvarts Virza: RAKSTI 1.sējums “Jaunības dzeja”.
(Izd. “Zinātne”, 2005.g., 438 lpp., cietos vākos)
Edvarta Virzas vārds latviešu literatūrā rakstīts zelta burtiem līdzās Aspazijas, Raiņa, K.Skalbes, A.Čaka, V.Belševicas, O.Vācieša vārdiem. Neskatoties uz to, rakstnieku piecdesmit gadu padomju funkcionāri nīdēja un noklusēja. Raksti tad nu ir mēģinājums atgriezt Edvarta Virzas vārdu apritē, ļaujot cilvēkiem, kas auguši padomju cenzētajā šaurībā, viņu izlasīt, apjēgt viņa daiļrades galveno daļu. Galveno, ne visu. Viss lai paliek akadēmiskajiem kopotiem rakstiem, kādus Virza ir pelnījis, bet kādiem šobrīd Latvijā grūti būtu sakopot spēkus.
Raksti iecerēti septiņos sējumos.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

“Lata romāns”
Ilze Freimane: RUDENS SMARŽA DVĒSELĒ
(Izd. “Lauku avīze”, 2005.g., 224 lpp.)
“Viņa ir laimīga tepat. Tagad viņa zina, ka par sapņiem ir vērts cīnīties zobiem un nagiem, jo – tie ir tavi sapņi, tie ir tavi spārni un nevienam nav tiesību tos apgriezt! Viņa ir nometusi gadiem rūpīgi austo čaulu, atklājot visiem un pirmkārt pati sev īsto Sabīni – to skaisto, drosmīgo un brīvo sievieti, kas zem tās tika apslēpta. Viņa ir savā atvasarā – reibinošā, augļu un ziedu pārpilnā! Šis laiks pieder viņai – šī diena, šī stunda, šis mirklis!”

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Kurts Grīnups: CAURI KOMUNISTU ELLEI
(Autorizdevums, 2005.g., 112 lpp., cietos vākos)
“Bez pagātnes nav nākotnes, tādēļ, dzīvojot uz priekšu, mums ir jāatskatās pagātnē. No pagātnes varam gūt mācību turpmākajam darbam un dzīvei, atceroties pagātni, varam šausmās nodrebēt vai patīkamās atmiņās veldzēt nogurušo prātu un sirdi. Kad mani 1946.gadā tiesāja par piedalīšanos Latvijas nacionālo partizānu darbībā, es sevi neatzinu par PSRS pilsoni. “Esmu bijušās Latvijas brīvvalsts pilsonis,” tā atbildēju tiesātājiem. Nosodu to, ka Padomju Savienība okupēja Latviju un citas Baltijas valstis. Visa Baltija 1940.gadā piedzīvoja okupāciju un tās sekas. Latvijas valdībai un pilsoņiem ir tiesības atgādināt visai pasaulei par PSRS uzspiesto verdzību, par tūkstošiem notiesāto, izvesto, spīdzināto, nobendēto, kuri nekad vairs nespēs atgriezties savā etniskajā dzimtenē.”

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00

Gundega Repše: BRĀLIS Ojārs Vācietis
(Izd. “Pētergailis”, 2005.g., 362 lpp., cietos vākos)
     Ojāra Vācieša likteni, kurā savijusies mūžsenā dzejnieka un ķēniņa drāma, var salīdzināt ar Dmitrija Šostakoviča dzīves gājumu, taču ar īpaši latvisku garnējumu. Ja Šostakoviča pretspēlētājs Staļins arī pats bija personība, Ojāra Vācieša ķēniņi, vosi un pelšes bija pelēkos uzvalkos maskēts centīgs pūlis. Šī ir personiska grāmata, ne velti Gundega Repše atļaujas dzejnieku saukt par brāli. Ar katru soli, ar katru nākamo grāmatu, kas droši vien vēl tiks par Vācieti uzrakstīta, šim attālumam vajadzētu sarukt. Līdz pat atskārtai, ka Ojāra Vācieša dzīve ir stāsts par mums visiem, vien nesalīdzināmi spožāk izstāstīts.” /Pauls Bankovskis/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 33,00

SENĀ RĪGA. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē, 5.sējums
(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2005.g., 392 lpp., cietos vākos)
     Rakstu krājumu “Senā Rīga” regulāra sagatavošana un izdošana kļuvusi par noturīgu tradīciju, kas cieši saista Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtu un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju. Divos gados, kas pagājuši kopš iepriekšējā – 4.sējuma iznākšanas, Rīgas pētnieki ir turpinājuši izvērtēt savu arheoloģisko izrakumu materiālus, apstrādājuši iepriekš mazpētītas, muzejā glabātas priekšmetu grupas, studējuši Latvijas un ārzemju arhīvos glabātos dokumentus, un tas ļāvis pavērt līdz šim nezināmas lappuses mūsu valsts galvaspilsētas vēsturē. Šajā sējumā ievietoto rakstu autori ir arheologi un vēsturnieki, kuru pētījumu hronoloģiskās robežas aptver gandrīz visu Rīgas pilsētas veidošanās un attīstības laiku no viduslaikiem 12.gs. līdz pat nesenai pagātnei – 20.gadsimtam.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00

LIEPĀJA LAIKMETU DZIRNAVĀS
(Izd. SIA “Kurzemes vārds”, 2005.g., 224 lpp., A4 form., cietos vākos)
     Pilsētas 380 gadu jubilejai veltīts vēstījumu krājums par Liepājas būtiskākajām norisēm gadsimtu garumā un cilvēkiem, kas tās veidojuši.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 37,00

Laima Muktupāvela: MĪLA. Benjamiņa
(Izd. apg. “Daugava”, 2005.g., 452 lpp., cietos vākos)
    Laima Muktupāvela (1962) savā ceturtajā grāmatā “Mīla. Benjamiņa” iemiesojusies Latvijas pirmās brīvvalsts miljonāres Emīlijas Benjamiņas tēlā, atklājot gan viņas intīmās, pasaulei slēptās, gan ārēji spožās, sabiedrībai demonstrētās izpausmes. Romāna pamatā dziļš un pamatīgs arhīvu dokumentu, preses un citu materiālu izpētes darbs, vēstījums – atraisīti spožs un aizraujošs.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 38,00

Rolands Kovtuņenko: NEATZĪTIE KARAVĪRI

(Izd. “Aplis”, 2005.g., cietos vākos)

    Latviešu karavīrs, leģionārs, 2.pakāpes Dzelzs krusta kavalieris Rolands Kovtuņenko tikko izdevis savas grāmatas “Neatzītie karavīri. Kaujas virsnieka stāsti” otro izdevumu, kas papildināts ar 19.divīzijas komandiera ģen.Štrekenbaha pavēlēm, dažādiem citiem dokumentiem un piezīmēm, tostarp artilēristu dienasgrāmatu, kas nesen atrasta zemē noraktās piena kannās.
      Autors par latviešu karavīru gaitām Otrajā pasaules karā stāsta vienlaikus militāri profesionāli un viegli saprotamā, saistošā valodā. Notikumi attēloti dzīvi kā labā piedzīvojumu romānā, kaut gan patiesībā tas ir stāsts par reāliem latviešu karavīriem, kas ziedoja savus sapņus, veselību un dzīvību savas tautas un valsts labā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 35,00

Kārlis Grigulis: PUTNU DIENAS
(Izd. “Annele”, 2005.g., 288 lpp., cietos vākos)
     Atzīmējot ornitologa, rakstnieka Kārļa Griguļa 120.gadskārtu, nāk klajā viņa darbu izlase. Tajā apkopota prāva daļa stāstu un tēlojumu par putniem.
    Kādas grāmatas ieskaņā Kārlis Grigulis rakstīja: “Cik interesanta ir putnu dzīve, bet cik maz vēl to pazīstam!” Ar saviem darbiem viņš daudz darīja, lai kāpinātu interesi par dabu, par putniem, un palīdzētu tos iepazīt. Bet spārnotā mūža darbs vēl nav beidzies. Labas grāmatas ir kā gājputni – tās vienmēr atgriežas un jaunu lasītāju pavērtajās plaukstās atrod sev siltu ligzdu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

CEĻA VĀRDI
“Pasaule tautu un domātāju atziņās”

(Izd. “Annele”, 2005.g., 303 lpp., cietos vākos)
Sastādījusi Ārija Liepiņa.
     “Visu mūžu esmu dzīvojusi grāmatu pasaulē. Man patika izrakstīt un sistematizēt dažādus apsprātīgus un gudrus teicienus. Man patika saglabāt kladēs dzejoļus par sirdij tuvām tēmām. 1995.gadā iznāca apjomīgs aforismu krājums “Ceļa vārdi”. Tagad nododu jums, lasītāji, jaunu plašu apkopojumu.
     Ceru, ka tas palīdzēs jums iegūt mieru sirdī, atziņas dzīvei un spēku dvēselei.”        /Ārija Liepiņa/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 12,00

Astra Andere: CEĻĀ UZ GAISMU. Ziemassvētkiem tuvojoties
(Izd. “Annele”, 2005.g., 32 lpp., cietos vākos)
    “Uz Ziemassvētkiem jāiet kājām – pa skaistu, baltu ceļu, kurš ved uz gaismu, nebeidzamu gaismu.”

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Vladimirs Kaijaks: ATRAIDĪTĀ SINDROMS
Izd. “Lauku Avīze”, 2005.g., 207 lpp.)
    Kā visos Kaijaka romānos, arī šajā ir skaudri likteņi, neparasti raksturi un varoņu attiecības. Varoņiem kopīga ir gluži saprotama vēlēšanās būt laimīgiem. Ja Valtera tēvs nebūtu miljonārs, vai arī tad jaunais cilvēks tik smagi izjustu atraidītā sindromu? Grāmatā atsevišķu sadaļu veido bibliogrāfija, autora bērnības atmiņas un fotogrāfiju kopa, ko rakstnieks pats komentējis.
    Grāmata iznākusi, atzīmējot rakstnieka 75.dzimšanas dienu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00

Anna Žīgure: MARSELĪNE. ELZA STĒRSTE. DZĪVES DZEJA
(Izd. “Jumava”, 2005.g., 342 lpp.)
    Annas Žīgures grāmata “Marselīne” ir stāsts par vairākām Stērstu dzimtas paaudzēm, kā galveno personu izraugoties savu vecmāmiņu, dzejnieka Edvarta Virzas dzīvesbiedri, dzejnieci un tulkotāju Elzu Stērsti (1885-1976). Grāmatas otro daļu veido E.Stērstes dzeja, sākot ar pirmo dzejoli, kas tapis 1903.gadā un beidzot ar 70.gadu otrajā pusē rakstītiem dzejoļiem, ko atlasījusi A.Žīgure.
    Stāstījumu papildina fotogrāfijas no Stērstu ģimenes albuma.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 28,00

Mārtins Pollsks: APSŪDZĒTS TĒVA SLEPKAVĪBĀ
(Izd. apg. “Harro von Hirschheydt”, 2005.g., 362 lpp.)
No vācu valodas tulkojusi Silvija Brice.
    M.Pollaks ir izpētījis visus materiālus un uzrakstījis aizraujošu dokumentālu romānu par skaļo krimināllietu 1928.gadā, kad Tiroles kalnos tika noslepkavots 48 gadus vecais Rīgas zobārsts Makss Halsmans. Uz aizdomu pamata tiek arestēts viņa dēls Filips, “Life” un “Vogue” fotogrāfs.
    Tiesas process sašķeļ sabiedrību divās daļās, apsūdzētā pusē iestājas juristi, mediķi, rakstnieki un intelektuāļi.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 30,00

Imants Ziedonis: NE TAS KĀDAM JĀZINA
(Izd. “Pētergailis”, 2005.g., 175 lpp.)
Sākumā šos  s t ā s t u s  apvienoja nosaukums “Nebijuši ceļojumi”.
    Pirmie daži tika izstāstīti gandrīz nejauši – malkojot kafiju kopā ar izdevniecības “Pētergailis” direktori Ingunu Cepīti kafejnīcā “Monte Kristo” pēc Imanta Ziedoņa grāmatas “Trioletas” iznākšanas. Dzejnieka intonācijās bija dīvains brīnuma un lakonisma apvienojums, kādas citas, neierastas brīvības jausma, un jau zināmo dzejnieka biogrāfijas faktu papildināšana ar šo stīgu šķita vilinoša un ilgota...

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00

Zigmunds Skujiņš: RAKSTI  2.sējums
(Izd. “Mansards”, 2005.g., 533 lpp., cietos vākos)
    Zigmunda Skujiņa Rakstu 2.sējumu caurvij “Laiks un ierosmes” – īpaši šai grāmatai rakstītas autora piezīmes par darbu tapšanu, notikumiem un cilvēkiem 20.gadsimta 50.-70.gados.
    Grāmatā iekļauta novele “Vienas nakts hronika”, romāns “Kailums”, garstāsts “Lielā zivs” un noveles “Karjera”, “Saprātīgie lauvas”, “Ar puķi pie cepures” un “Zirgs uz sienas”.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 27,00

LATVIJA UN OTRĀ PASAULES KARA BEIGAS EIROPĀ
(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2005.g., 226 lpp., cietos vākos)
60.gadadienas dokumentācija 2005.gadā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00

Roalds Dobrovenskis: RAINIS UN VIŅA BRĀĻI
Viena dzejnieka septiņas dzīves.
(Izd. “Jumava”, 2005., 619 lpp., cietos vākos)
Biogrāfiskais romāns “Rainis un viņa brāļi” tapa 10 gadu tecējumā.
    Grāmatu sāka vienā iekārtā, pabeidza citā. Kādi 3 gadi pagāja arhīvos un bibliotēkās, pabūts Raiņa vietās Latvijā, Krievijā, Šveicē.
    Savu grāmatu autors definē kā romāns-kolāža. Kolāža, tāpēc, ka simtiem un tūkstošiem vēstuļu, dienasgrāmatu ierakstu, protokolu, atmiņu, uzziņu, dzejoļu ir materiāls, no kā veidots šis darbs.
    Kā izsakās Nora Ikstena – “Grāmata, kuru nevar novērtēt par augstu...
    Ar nevardarbīgu talanta spēku Dobrovenskis ir noplēsis plēšu no Raiņa krūšutēla”.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 38,00

“Lata romāns”
Egīls Ermansons: LĀSTS UN MĪLESTĪBA
(Izd. “Lauku Avīze”, 2005.g., 240 lpp.)
    “Jutu, kā zaļganie papīrīši pievelk manu skatienu. Banknošu piramīda cēlās arvien augstāk, kā kobra, kas stingri veras trusīšos. Divos trusīšos, bet varbūt mēs visi... esam trusīši naudas kobras priekšā?”
    Tā prāto Ivars Pūķis, romāna galvenais varonis, tomēr nauda nav šī romāna centrālā ass, lai arī ietekmē gan to cilvēku raksturus, kam nauda ir vai uzrodas, gan arī to cilvēku likteņus, kam naudas nav.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

“Lata romāns”
Māris Pauzers: PULKSTEŅMEISTARS UN LUĪZE
(“Lauku Avīze”, 2005.g., 205 lpp.)
    Mīlestība un naids, kaislības un neizmērojama pacietība – tādus pārbaudījumus piedzīvo romāna varoņi un nevaroņi. Pasaules literatūrā pirmo reizi notiek arī Betgera konfrontācija ar rīdzinieku Gustavu Kārklingu. Kas tie abi? Uzzināsim. Droši vien kaut kur satikti, redzēti, tikpat kā mūsu laikabiedri.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 8,00

Gunars Janovskis: KOPOTI RAKSTI 12.sējums
(Izd. “Elpa”, 2005.g., 544 lpp., cietos vākos)
    Ietverti divi romāni – “Kur gaiļi nedzied”; “Un kas par to”.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00

Alfreds Dziļums: CELMENIEKI
(Izd. apg. “Daugava”, 2005.g., 318 lpp., cietos vākos)
Romāns.
    “Jaunajai saimniecei aizraujas elpa. Šķiet, viņa pati slīkst šajā piena un sūkalu jūrā kā nevarīga, spārnus izpletusi muša. Kaut kas aizžņaudzas sievas kaklā, acīs ieriešas sāļas asaras. Dievs, vai tā sāksies viņas jaunā dzīve? Vai visu mūžu viņu smacēs tāda pārpilnība? Tad labāk vajadzēja klausīt māsas padomam...”
    “Jaunos notikumus drīz uzzināja kaimiņi. Ļaudis pameta darbus, sanāca kopā, nedroši vērtēja un sprieda. Vakarā celmenieku vīri domīgi iznāca no bagātajiem purviem, sapulcējās Stūru pagalmā, lai dzirdētu, ko lielais kaimiņš saka. Vai tiešām būs tik ļauni, kā daži gudrinieki melš? Krievija taču bagāta zeme, nekā tai netrūkst. Arī kara vairs nebūs, varēs mierīgi sēt un audzēt maizi. “Ja tikai salnas neuzkritīs nelaikā...” Stūris nedzīvi teica.”

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 25,00

Andrejs Krūmiņš: TRIMDASZEME FRANCIJA II.daļa
(Autorizd., 2005.g., 414 lpp., cietos vākos)
Nopērkama arī grāmatas I.daļa.
   
Turpinājās aukstais karš... 16.maijā Parīzē notika pasaules galotņu konference...
    Jau pirms konferences Francijā prāti bija sakarsēti. Drošības apsvērumu dēļ Parīzē tika sakoncentrēti 15 000 policistu, vairākas armijas vienības, 2000 ugunsdzēsēju. Drošības policija uzlika mājas arestu vai pat arestēja un izsūtīja uz Korsiku krietnu skaitu bīstamu personu. Galvenokārt tie bija bēgļi no padomju zemēm un satelītvalstīm, kā arī Francijas pilsoņi.
    Korsikā deportētos izvietoja viesnīcās, vēlāk tiem samaksāja pat algas zaudējumus, un tomēr tas bija mājiens ārzemniekiem – nenodarboties ar politiku.
    Lionas nodaļā...

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00

RĪGAS BAZNĪCAS
Atklātnītes
(14) ar Rīgas baznīcu skatiem.
Izd. Jāņa Rozes apgāds, 2005.
    Foto Jānis Jaunarājs.

Viena komplekta cena ar piegādi – USD 13,00

Uldis Lasmanis: KO NEPAREDZĒJA HERCOGS JĒKABS
(Autorizd., 2005.g., 432 lpp.)
    Var tikai apbrīnot autoru, kas, veselus 4 gadus veltījis arhīvu izpētei, vēl dzīvo liecinieku iztaujāšanai un daudzviet izkaisīto faktu skrupolozai caurskatei. Tēma – divu okupācijas režīmu radītie cilvēku zudumi Jēkabpils apriņķī pagājušā gadsimta 40.gadu robežās.
    Līdzās Jēkabpilij un Sunākstei šajā griezumā izpētīti arī Jaunjelgavas, Viesītes, Daudzeses, Biržu, Dignājas un vairāki citi Augšzemes pagasti.
    U.Lasmanis grāmatai kā precizētu pieteikumu devis ceļavārdus “Piemiņai, patiesībai, apskaidrībai”.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00

!!!Jaunums!!!
LATVIJAS AUTOCEĻU ATLANTS
(Izd. “Jāņasēta”, 2005.g., 274 lpp.)
    Jaunais autoceļu atlantā ir Latvijas pilsētu un lielāko ciemu plāni M 1:20 000. Ir arī interesantāko vietu un lielāko pilsētu apkārtnes kartes M 1:100 000, kā arī attālumu tabula.

Viena atlanta cena ar piegādi – USD 35,00

LATVIJAS VIDUSLAIKU PILIS V.sējums.
(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2005.g., 407 lpp., cietos vākos)
    Rakstu krājumu sērijā “Latvijas viduslaiku pilis” 5.sējumā apkopoti pētījumi par senajiem nocietinājumiem un to likteņiem mūsu valsts rietumos – Kurzemē un Zemgalē. Krājuma ievadraksts “Kurzemes un Zemgales pilis 13. un 17.gadsimtā” dod īsu pārskatu par nozīmīgākajiem vēsturiskajiem notikumiem šajā teritorijā no kuršu un zemgaļu pakļaušanas vāciešiem līdz Kurzemes un Zemgales hercogistes izveidošanai, kā arī par dažādos laikos celtajām pilīm.
    Tālākajās nodaļās apkopoti vēsturiskie pētījumi dažādām šo novadu pilīm.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 30,00

Arturs Heniņš: PASTARDIENA SMILŠU KALNOS
(Izd. apg. “Daugava”, 2005.g., 320 lpp., cietos vākos)
Vēsturisks romāns.
    Šajā grāmatā autors turpina romānos “Es smilšu kalnu jātnieks” un “Smilšu kalnu virpuļos” aizsākto sižetisko pavedienu un varoņu dzīves stāstu.
    Vēsturisko romānu triloģijas noslēdzošais romāns vēsta par gadsimtu seniem notikumiem Rīgā, kad pēc piektā gada revolucionārajām kaislībām, ilūzijām un neprāta pienāk sakāves un zaudējumu pilnais 1906.gads. Tas ir stāsts par cilvēkiem, kam Latvijas vēsturē ir un paliek īpaša vieta. Autors romānā atklāj padziļinātu šī drūmā laikmeta izjūtu un izpratnes ainu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00

LAKATS AR MAGONĒM
(Izd. apg. “Daugava”, 2005.g., 245 lpp., cietos vākos)
Dzeja.
    Šī ir mazliet neparasta grāmata. Neparasta tajā ziņā, ka dzejnieks Aleksandrs Pelēcis pats it kā atkāpies otrajā plānā, dodot vārdu sievietēm, ar kurām ilgus gadus bijis cieši saistīts gan savā liktenī, gan sapņos, gan dzejas rindās. Klāra Zālīte, Mirdza Bendreija, Terēze Lankaronska, Milda Grīnfelde un dzīvesbiedre Rita – mīlestības vēstuļu tilts pāri laikam, kilometru tūkstošiem, pretvaras spēkiem, ceļš uz zilsingundas karaļvalsti.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

Zoja Sīle: LĪBIEŠU VALODAS ĀBECE
(Izd. “Likteņstāsti”, 2005.g., 111 lpp., cietos vākos)
Lībiešu valodas ābece rakstīta lībietim, kura dzimtā valoda ir latviešu valoda.
    Ābece iecerēta kā palīdzīgs plecs latvietim, kurš vēlētos ko zināt par otru Latvijas pamattautu – lībiešiem.
    Grāmatā 81 melnbalts un 12 krāsaini foto; 19 faksimili; 7 tautas dz. ar notīm; 22 krāsu ielīmes – akvareļi.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 27,00

Viktorija Trumpe: AR SPĪTU: septiņas ziemas Sibīrijā
(Izd. kultūras biedr. “Harmonija”, 2005.g., 232 lpp.)
    Grāmatā ir atmiņas par notikumiem, sākot ar pirmajiem miliču klauvējumiem pie durvīm 1949.gada 24.marta vakarā un beidzot ar laimīgo, bet grūto atgriešanos dzimtenē. Arī tā nav salda – rūgtā saskarsme ar varas iestāžu noraidošo attieksmi.
    “Romānā visi fakti ir reāli, tiem ir ne tikai emocionāla, bet arī vēsturiska nozīme” – tā rakstnieces meita.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

Uldis Krēsliņš: AKTĪVAIS NACIONĀLISMS LATVIJĀ 1922-1934
(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2005.g., 319 lpp.)
    Monogrāfijas “Aktīvais nacionālisms Latvijā 1922-1934” pamati likti 1987.gadā, kad autors pievērsās tolaik maz pētīto latviešu labēji radikālo organizāciju pastāvēšanai. Laika gaitā pakāpeniski paplašinājās pētījuma ietvari un mainījās autora priekšstati un uzskati, tomēr nemainīga ir palikusi viņa uzticība izvēlētajai tēmai. Šis pētījums ir par organizācijām un procesiem, bet aiz tā stāv pārdomas par mums, latviešiem. Kāpēc bija latvieši, kuriem 18.novembra republika nebija viņu valsts?... Kāpēc Latvijas Republika jau 1934.gadā bija palikusi bez demokrātiem un latvieši tik bezkaislīgi uzņēma 15.maija režīmu?... Kāpēc mēs nespējam būt vienoti, stipri un droši savas valsts izbūvē?... Te nebūs skaidras atbildes. Drīzāk aicinājums uz pārdomām.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00

BALTIJAS BRĪVĪBAS CEĻŠ. Baltijas valstu nevardarbīgas cīņas pieredze pasaules kontekstā.
(Izd. “Zelta grauds”, 2005.g., 488 lpp., cietos vākos)
Sastādītājs Jānis Škapars.
    Baltijas brīvības ceļš bija baltiešu brālībā sadotās rokas no Tallinas caur Rīgu līdz Viļņai cilvēciskas vienotības mirklī. Tās kopīgā mīlestībā un cerībās sildīja zemeslodi un apkopa pasaules Brīvības koku.
    Baltijas brīvības ceļš bija vitāla nepieciešamība ar abām rokām balsot par brīvību laikā, kad vēl daudzi varenie uz zemes uzskatīja, ka Baltijas brīvība ir tikai zudis māns. Neīsta, nevajadzīga un pat traucējoša nākamības mirāža.
    Un cēlās Latvijas diriģentu rokas mūs vienot dziesmotās revolūcijas dziesmās. Cēlās dzejnieku rokas nest gaismā brīvības vārdus. Slējās bez savas zemes palikušo zemnieku dūres. Uzvaras zīmi rādīja ilgajā snaudā notirpušie pirksti. Brīvību zaudējušie cēlās un kāpa Atmodas tribīnēs ar atgūto patiesību riekšavās.
    Baltijas brīvības ceļš bija labo, atklāto un tīro roku cīņa pret ļaunajām, nodevīgajām un netīrajām. Nevardarbība šajā gājienā tapa stiprāka par varmācību. Brīvas rokas māja sveicienus brīvai dzīvei.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 37,00

“Lata romāns”
Dzintra Žuravska: MILJONA MEDĪBĀS
(Izd. “Lauku Avīze”, 2005.g., 206 lpp.)
    “ – Nenāktu nemaz par ļaunu uz pāris dienām atslēgties no naudas pelnīšanas, no ikdienas rūpēm un nepatikšanām, - slinki malkodams labu vīnu, ieteicās viens no “Vecā āža” pastāvīgajiem apmeklētājiem.
    – Man ir paziņa, kurš darbojas izklaides biznesā, - atsaucās kluba īpašnieks Strībuka kungs.
    – Ko kungi vēlas?
    – Katrā ziņā kaut ko oriģinālu.
    Vīri sāka spriest, ko tādu īpašu varētu izdomāt, kas viņus spētu ieinteresēt, līdz beidzot viens atcerējās, ka kādas Amerikas pilsētas mērs esot apsolījis nakti pavadīt kā bomzis.
    – Mēs arī to varētu. Un vēl noslēgsim derības, kurš ilgāk izturēs.Uz miljonu!”

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Andrejs Eglītis: RAKSTI 6.sējums
(Izd. “Valters un Rapa”, 2005.g., 286 lpp., cietos vākos)
Dzeja. Runas. Raksti. Intervijas. Vēstules.
    Krājums veidots kā dzejnieka izjūtu dienasgrāmata, kurā blakus sadzīvo dažādi pretmeti – prieks un skumjas, ticība un bezcerība, dzīvība un nāve, mīlestība un naids. Grāmatā valda sirsnīgas intimitātes, rāma apcerīguma atmosfēra, tā piesātināta ar gaišumu, kas nāk it kā no citas, neredzamas, bet vienmēr blakus esošas pasaules...

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

CITĀ GAISMĀ: “Latviešu dzeja rietumu pasaulē. 1945-1990.”
(Izd. “Nordik”, 2005.g., 219 lpp., cietos vākos)
    Šinī izlasē lasītājs sastaps piecdesmit sešus autorus. Skaits varēja būt vēl lielāks. Izlase vienmēr ir ierobežojums. Nedaudzi dzejoļi nevar dot vispusīgu priekšstatu par atsevišķu dzejnieku, toties var cerēt, ka daudzu autoru dzejoļi kopā spēs radīt dzīvāku ainu par latviešu dzeju četrdesmit piecos gados ārpus Latvijas.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00

VARTBERGES HERMAŅA LIVONIJAS HRONIKA
(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2005.g., 334 lpp., cietos vākos)
No latīņu valodas tulkojis un priekšvārdu un komentārus sarakstījis Ēvalds Mugurēvičs.
    Vartberges Hermaņa Livonijas hronika ir svarīgs rakstītās vēstures avots par notikumiem Baltijā, īpaši par 14.gs. trešo ceturksni,kad hronikas autors uzturējās Livonijā, un viņa informācija daudzos gadījumos ir vienīgā par šo laikposmu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 28,00

“Latvijas vēsturnieku komisijas raksti.” 15.sējums.
Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas

(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2005.g., 284 lpp., cietos vākos)
    Starptautiskās konferences materiāli, 2004.gada 3.-4.jūnijs, Rīga.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00

Kārlis Skalbe: MŪŽA RAKSTI IV.sējums
(Izd. apg. “Elpa”, 2005.g., 412 lpp., cietos vākos)
    Ceturtais sējums aptver Kārļa Skalbes dzīves nākamos trīs gadus (1912.-1914.), kas ir krietni smagāki par iepriekšējiem: cietums 14 mēn., pārcelšanās uz citu dzīves vietu, jāpārdzīvo pasaules kara sākummēneši,sūtot tēlojumu no Polijas.
    Sējumā ievietota dzeja, atdzejojumi, prozas darbi, raksti, vēstules.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00

“Lata romāns” Aija Zuze: SISEŅU MARŠS
(Izd. “Lauku Avīze”, 2005.g., 239 lpp.)
    “Dzīvi var salīdzināt ar lūkošanos kaleidoskopā. Krāsainie stikliņi – notikumi laikā – veido visdažādākās mozaīkas. Viens redz spilgtu, krāšņu rakstu, citam tas pa pilnam izraibināts ar tumšiem ornamentiem.” /A.Zuze/
    Izrādās, viena no 21.gadsimta problēmām ir cilvēku tirdzniecība, kura pasaulē tiek uzskatīta par trešo ienesīgāko biznesu pēc ieročiem un narkotikām. Skan gluži neticami, ka mūsdienās tiek pārdoti cilvēki. Diemžēl tā ir skaudra realitāte.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Aivars Kļavis: ADIAMINDES ĀKSTS. Viņpus vārtiem
(Izd. “Nordik”, 2005.g., 323 lpp., cietos vākos)
    Dzīvodams Skultē, autors atklājis kādas drāmas un kaislības mutuļojušas, jo tā ir senā Adiaminde. Un tā radusies doma uzrakstīt par Rīgas rātskungu Šulcenu dzimtu, par senajiem līviem un viņu virsaiti Vesiki, par Minhauzenu un Garlību Merķeli. Par to, ka pagātne patiesībā ir šodiena, bet patiesība par šodienu meklējama pagātnē.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 25,00

Āris Puriņš: ANDRIEVS NIEDRA: četri gadi un viss mūžs
(Izd. “Valters un Rapa”, 2005.g., 511 lpp., cietos vākos)
    Grāmata ir notikums Latvijas vēstures zinātnes dzīvē arī tāpēc, ka autors skaidri uzsver savu no akadēmiskās vēstures krasi atšķirīgo viedokli par Andrievu Niedru, “kuru visas mūsu vēstures skolas tik vienprātīgi dēvē par tautas nodevēju un valsts ienaidnieku, baronu draugu un nezin ko vēl.” Pētnieks šo apgalvojumu uzskata par nepatiesību. Atšķirīgie A.Niedras vērtējumi apstiprina nenoliedzamo – viņš ir interesanta vēsturiska personība, kas ļauj palūkoties uz mūsu vēsturi arī no citām acīm.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 37,00

Dace Ķezbere: JŪRMALA
(Izd. “Nacionālais apgāds”, 2005.g., 96 lpp.)
    Ceļvedis par Jūrmalu ar krāsainām fotogrāfijām, aprakstiem un kartēm, kā arī grāmatiņas beigās pievienotām 4 atklātnītēm.
    Grāmatiņa pieejama arī angļu valodā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 13,00

“Lauku Avīzes tematiskā avīze”
DABAS TAKAS LATVIJĀ. Tūrisma maršruti
(Izd. “Lauku Avīze”, 2005.g. 62 lpp.)
    Jauna ceļošanas sezona klāt, un visi ceļi ir vaļā... Trešais Latvijas tūrisma maršrutu izdevums šoreiz ved pa vismazākajiem ceļiem – pa takām. Tomēr ceļa platums, kā jau droši vien būsiet noskaidrojuši paši, nebūt nav rādītājs iespaidu un pārdzīvojumu bagātībai un dziļumam. Pasaulē nav divu pilnīgi vienādu katedrāļu, bet vēl jo drošāk nav vienādu dabas taku, turklāt taku veidols vēl nemitīgi mainās laika ritumā – ne tikai pa gadalaikiem, bet pa dienām, pat stundām. Milzīga ir arī taku daudzveidība, kopēju raksturojumu tām vispār nav iespējams dot, ja neskaita, ka pa visām var pārvietoties. Dažas takas rāda tikai iespējami neskartu dabu, un par noteikta maršruta esamību liecina vien iemītās pēdas, dažas mazas norāžu zīmītes, kādas koka kāpnītes augšup vai lejup pa stāvāku nogāzi – te nu tiešām jālūko daba, jāmeklē mazpazīstami augi utt. Citas takas ir ar kultūrvēsturisku ievirzi, te varbūt varēs aplūkot kādas pilsdrupas, pieminekli, dižakmeni, dzirnavas u.tml.
    Vēl citās būs ar nolūku radīti tēli – kokgriezuma skulptūras, laipas, šūpoles...
    Būs takas ar kalniem, klintīm, alām un upju līkumiem... Un būs ar īpašu leģendu – tās būs ejamas noteiki gida pavadībā.

Vienas avīzes cena ar piegādi – USD 8,00

“Lata romāns”
Inguna Bauere: NABASSAITE
(Izd. “Lauku Avīze”, 2005.g., 220 lpp.)
    Eleonora pamodās nakts vidū no briesmīga sapņa. Kāds bija uzzinājis rūpīgi glabāto noslēpumu un, sapulcinājis lielu cilvēku baru, gatavojās publiski sadedzināt grēcinieci uz sārta.
    - Nedariet, lūdzu, to! Jūs taču neko nezināt! Jūs nezināt, ka es citādi rīkoties nevarēju! Es biju tik jauna, nepieredzējusi un muļķe! Man nebija nekā, tikai pašas plikā dzīvība bez jebkādas vērtības un peles ala, kur patverties. Es nezināju, kā būtu pareizāk. Man nebija neviena, kam pajautāt padomu. Bet pēc tam jau bija par vēlu kaut ko mainīt. Viņu pašu labā. Es taču visu laiku domāju tikai par viņiem, par sevi ne!

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Māris Bišofs: MY LATVIA
(Izd. Latvijas Institūts, 2004.g., cietos vākos)
    Māris Bišofs was born in Latvia but has lived and worked as an artist in Moscow, Tel Aviv, Paris and New York. His ilustrations have appeared in The New York Times, The Washington post, Time Magazine, The Village Voice, Atlantic Monthly and others.
    In 2003 he returned to Latvia to live. While looking around, he created the drawings for his book.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 27,00

ĒZOPA FABULAS
(Izd. apg. “Daugava”, 2004.g., 294 lpp., cietos vākos)
No sengrieķu valodas tulkojis Ābrams Feldhūns.
    Šajā izdevumā ietilpst ap 400 fabulu, t.i., lielum lielā daļa mūsdienās zināmo sengrieķu prozas fabulu. Izdevuma fabulu klāsts aptver plašu seno redakcionālo variantu rašanās laika diapazonu – no m.ē.1.gs. līdz (pamatojoties uz B.E.Perrija pieņēmumu par fabulu “jaunākās redakcijas” datējumu) 14.gs. Pati sengrieķu fabula, protams, ir daudz vecāka: literārās liecības par to atrodamas dzejnieku (Hēsioda, Arhiloha) sacerējumos jau 8. un 7.gadsimtā p.m.ē.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 39,00

“Rakstnieku sērija”
JAUNĀKĀ LATVIEŠU LITERATŪRA. 2003. un 2004.
(Izd. apg. “Garā pupa”, 2005.g., 106 lpp.)
    Šajā r a k s t u k r ā j u m ā pievērsta uzmanība vienīgi zīmīgākām un nozīmīgākām latviešu literatūras 2003. un 2004. gada grāmatām. Kritiķi un kolēģi īsajās recenzijās vai neizvērstajās apcerēs cenšas ieskicēt ne vien atsevišķu rakstnieku portretus, bet arī to būtisko un paliekošo, ko līdz šim viņi devuši visai literatūras kopainai. Krājumā ir tikai recenzijas par pēdējo divu gadu spilgtākajiem sniegumiem (turklāt ne tuvu par visiem!), tomēr arī šie vērtējumi iezīmē (kaut vai fragmentāri) tos meklējumu ceļus, pa kuriem patlaban iet latviešu literatūra.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Ārijs Geikins: KAUPO
Vēstījums par lībiešu kuningu Kaupo.
(Izd. “Annele”, 2005.g., 263 lpp., cietos vākos)
    R o m ā n s dod iespēju no jauna uzdot jautājumus un meklēt atbildes par tautiskā un vispārcilvēciskā attiecībām un par to, kādu redzam kristietības vietu Latvijas vēsturē. Grāmata māca mīlēt, ticēt un būt iecietīgākiem. Māca, ka nevar pazīt, kas ir mīlestība, tikai intelektuāli, ar prātu; ka nevar pazīt, kas ir reliģija, ja neiemācās ticēt un paļauties.
    Romāns nav tikai par pagātni. Tas ir par pagātni un tagadni, tādēļ, ka pagātne un vēsture tā vai citādi ir klātesoša katrā no mums, jo ārpus vēstures mēs nevaram pastāvēt.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00

Ilona Salceviča: GADSIMTS latgaliešu prozā un lugu rakstniecībā: 1904-2004
(Izd. “Zinātne”, 2005.g., 260 lpp., cietos vākos)
    Grāmatā aplūkota latgaliešu prozas gaita no drukas aizlieguma atcelšanas 1904.gadā līdz 20.gadsimta beigu postmodernajiem romāniem un kultūrvēsturiski nozīmīgo atmiņu klāstam. Izsekots arī lugu rakstniecībai no viencēlienu tulkojumiem un lokalizējumiem cauri neatkarīgās Latvijas laika paprāvajai lugu ražai līdz mūsdienām, kad lugas latgaliski vairs gandrīz nemaz netiek rakstītas. Sniegts ieskats arī 20.gadsimta 20.-30.gadu latgaliešu rakstniecībā padomju Krievijā, kura, kaut arī pakļauta komunistiskās propagandas iznīcinošajai ietekmei, tomēr ir līdzējusi Krievijā dzīvojošajiem latgaliešiem saglabāt savu latvisko identitāti.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00

SAULES BALSI
No Emiļa Melngaiļa pierakstiem
Vairas Vīķes-Freibergas kārtojums.
(Izd. “Karogs”, 2005.g., 151 lpp., cietos vākos)
    Dziesmas šajā krājumā sakārtotas, vadoties pēc dziesmu vārdos izteiktām satura tēmām. Pirmajā sadaļā būs atrodamas dziesmas par mitoloģisko vai personificēto Sauli, kas atklājas kā mirdzošs, dāsns un mātišķi žēlsirdīgs tēls. Tam seko kupls skaits precību un kāzu dziesmu melodiju un citas mazāk pārstāvētas sadaļas. Lai palīdzētu nelatviešu lasītājam labāk izprast tekstu angliskos parindeņus, atsevišķām dziesmām ir pievienoti arī īsi paskaidrojoši komentāri angļu valodā.
    Pāršķirstot šo melodiju krājumu, lasītājs drīz vien konstatēs, ka šeit nav tādu visiem jau no skolas sola pazīstamu dziesmu kā “Tec, saulīte, tecēdama”, “Kupla, kupla liela auga” un citu. Toties ļoti daudz būs tādu, kas nekad un nekur nebūs vēl dzirdētas, un tamdēļ vien jau šķiet, ka ir vērts tās atsevišķi izcelt un publicēt.
    Vērā ņemama ir informācija, kas pievienota katrai dziesmai par tās pierakstīšanas vietu. Tas palīdz gūt ieskatu par dziesmu izplatību un reģionālām īpatnībām. Blakus melodijām vai tekstu motīviem, kas ir pazīstami visā Latvijā, šeit iezīmējas dziesmu un variantu ceri, kas ir bijuši izplatīti tikai vienā novadā. It sevišķi šīs atšķirības iezīmējas starp Kurzemi un Latgali: ir dziesmu grupas, kas atrodamas tikai vienā vai otrā novadā, bet ne abos.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 27,00

Jānis Kalnačs: Tēlotājas mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā 1941.-1945.
(Izd. “Neputns”, 2005.g., 303 lpp., cietos vākos)
    Jāņa Kalnača monogrāfijā ir iestrādāti gandrīz vai visi atrodamie dokumenti un materiāli par tēlotājas mākslas dzīvi Latvijā vācu okupācijas gados. Izmantojot plašo dokumentu un materiālu klāstu, autoram ir izdevies ļoti pilnīgi rekonstruēt notiekošo to gadu tēlotājas mākslas dzīvē. Monogrāfijā vienlaikus ir plašums, pasniedzot visu vācu okupācijas laika Latvijas tēlotājas mākslas dzīves kopainu salīdzinājumā ar mākslas dzīves attīstību nacionālsociālistu pārvaldītajā Eiropā, un arī savs specifiskais “šaurums”, lasītāju iepazīstinot ar detaļām, kas, piemēram, var būt kādas atsevišķas izstādes apraksts vai kāda mākslinieka tajā laikā pārdoto gleznu cenas nosaukšana.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 37,00

“Palīgs skolēniem un studendiem”
PALĪGS LATVIEŠU LITERATŪRĀ
(Izd. “Juvetas”, 2003.g., 98 lpp.)
    Folklora, dzeja, proza, dramaturģija, latviešu rakstnieki, svarīgākie notikumi.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

“Palīgs skolēniem un studendiem”
PALĪGS LATVIEŠU VALODĀ
(Izd. “Juvetas”, 2004.g., 157 lpp.)
    Fonētika, zilbes un vārdi, lietvārdi, īpašvārdi, skaitļa vārdi, vietniekvārdi, darbības vārdi, apstākļa vārdi, saikļi, savrupinājums, teikumu veidi, teikumu veidi, tiešā runa, citāts.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Arvis Pope: RĪGAS GALVENĀ NOMALE
(Izd. “Zelta grauds”, 2005.g., 240 lpp., cietos vākos)
    Savācis bagātīgu vēsturisku materiālu, autors saistošā veidā pasniedz lasītājiem Daugavas kreisā krasta teritorijas – Daugavgrīvas cietokšņa un Bolderājas pagasta – iedzīvotāju vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. Par savākto faktu materiālu liecina arī plašais izmantotās literatūras saraksts, notikumu hronoloģija un personu rādītājs. Grāmata bagātīgi ilustrēta ar senām kartēm, shēmām un fotogrāfijām.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00

Djēgo Marāni: JAUNĀ SOMU GRAMATIKA
(Izd. “Atēna”, 2005.g., 175 lpp., cietos vākos)
Romāns.
    1943.gads. Eiropā liesmo kara ugunis. Itālijā, Triestes ostā tiek atrasts smagi ievainots kareivis, kurš zaudējis atmiņu. Dažas pazīmes liecina, ka ievainotais pēc tautības ir soms. Ar doktora Friari palīdzību viņš no jauna apgūst savas dzimtās somu valodas pamatus un dodas uz Helsinkiem. Tomēr kareivim ir grūti iejusties Ziemeļu zemē, kas tomēr šķiet tik sveša un neizprotama. Un kur nu vēl piņķerīgā somu valodas gramatika un tās likumi! Vai identitāte ir tikai attieksme pret zemi, kurā mēs dzīvojam? Kur rast atbildi? Un kā atbildēt uz jautājumu: “Kas es patiesībā esmu?” Šādi jautājumi tiek uzdoti Djēgo Marāni pirmajā romānā, kas sarakstīts žilbinoši skaidrā valodā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 27,00

Ilustrētā vārdnīca IESĀCĒJIEM ANGĻU VALODA
(Izd. “Avots”, 2005.g., 310 lpp., cietos vākos)
    Angļu-latviešu vārdnīcā iekļauts apmēram 3500 vārdu ar piemēriem angļu valodā, kam dots tulkojums latviešu valodā, kā arī īss gramatikas kurss.

Vienas vārdnīcas cena ar piegādi – USD 24,00

VĀCU LITERATŪRA UN LATVIJA 1890-1945
(Izd. “Zinātne”, 2005., 878 lpp., cietos vākos)
    Grāmata veltīta tēmai, kuras apguvei daudzu gadu desmitu laikā literatūras pētnieki pievērsušies visai reti. Tas ir mēģinājums veidot saikni starp 20.gadsimta vācu un latviešu literatūru.
    Latviešu modernās rakstniecības veidošanās kopš 19.gadsimta beigām cieši saistīta ar citām Eiropas kultūrām, un vācu literatūra bijusi viena no nozīmīgākajām ierosmes devējām. Tomēr galvenokārt ideoloģisku apsvērumu dēļ šī tēma 20.gadsimta otrajā pusē literatūras pētniecībā aplūkota fragmentāri.
    “Vācu literatūra un Latvija” ir zināmā mērā pat pārdrošs vidējās un jaunās paaudzes latviešu literatūrpētnieku mēģinājums aptvert neaptveramo, savienojot divus līdz šim sadalītus pētījumu virzienus: vācu modernās literatūras veidošanās procesus 19.gs. beigās un 20.gs. pirmajā pusē, kā arī to atbalsis šī laika latviešu rakstniecībā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 39,00

Antonijs Brīvors: STAĻINGRADA
(Izd. “Atēna”, 2005.g., 420 lpp., cietos vākos)
    Otrā pasaules kara nobeiguma gadadienas priekšvakarā sērijā “Dzīvā vēsture” iznākusi izcilā angļu vēsturnieka, grāmatas “Berlīnes krišana” autora Antonija Brīvora grāmata, kas veltīta vienai no dramatiskākajām, absurdākajām un traģiskākajām Otrā pasaules kara epizodēm – Staļingradas kaujai, ko daudzi vēsturnieki uzskata par kara pagrieziena punktu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 35,00

Jānis Jaunsudrabiņš: VĒJA ZIEDI
(Izd. “Valters un Rapa”, 2005.g., 136 lpp.)
    Jaunu izdevumu piedzīvojis latviešu rakstniecības meistara Jāņa Jaunsudrabiņa (1877-1962) garstāsts “Vēja ziedi”, kas autoram atnesa pirmos panākumus. Stāsts iezīmēja jaunas kvalitātes latviešu literatūrā un lauza līdz tam laikam ierastos stereotipus par to, kas sagaidāms no mīlestības prozas. Rasmas un Spodra mīlasstāsts beidzas pēkšņi un nežēlīgi, tam seko skaudra atmoda.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

IEPŪT ĻIPĀ!
(Izd. “Lauku Avīze”, 2005.g., 112 lpp.)
Zooloģiskās anekdotes.
Apkopojis Andris Tiļļa.
    Anekdote pārdzīvo laikus, varas un pat cilvēku aizspriedumus. Kas ir tās dzīvotspēja? Labsirdīgie smiekli par komiskām vai neparastām situācijām, vairāk vai mazāk dzēlīga ironija par cilvēka raksturu, neapdomību...
    Anekdotes neko nenosoda, tās uzjautrina, uzspodrina mūsu spēju novērtēt sevi, paraudzīties pasaulē ar labvēlīgāku un optimistiskāku skatienu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 8,00

Jānis Rozenbergs: TAUTAS UN ZEMES latviešu tautasdziesmās
(Izd. “Zinātne”, 2005.g., 399 lpp., cietos vākos)
    Grāmata ir zinātnisku rakstu krājums, kurā apkopota daļa ievērojamā folklorista Jāņa Rozenberga (1927) veikuma latviešu klasisko tautasdziesmu izpētē. Grāmatu veido raksti par dažādu tautu, etnisko grupu (leišu, prūšu, poļu, krievu, lībiešu, igauņu, sāmu, zviedru, čigānu) un vietu (Rīgas, Kurzemes, Dzintarzemes, Vāczemes) atspoguļojumu tautasdziesmās. Autors analizē ar tautasdziesmu etnonīmiem un toponīmiem saistītos jautājumus folkloristikā un valodnieciskā aspektā, plaši izmantojot arī citu zinātņu (vēstures, arheoloģijas u.c.) devumu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00

Latvijas Okupācijas muzeja GADAGRĀMATA. 2004.
“Cīņa par Baltiju”

(Izd. Okupācijas muzeja fonds, 2005.g., 340 lpp.)
    Šīs gadagrāmatas sestā izdevuma mērķis ir pieminēt, atgādināt un palīdzēt saprast otrās boļševiku okupācijas sākumu, norisi un sekas Latvijā, bez kā Latvijas demokrātiskā nākotne nebūs skaidra. Dzīve bez objektīvas vēstures izpratnes veicina utopiju veidošanos un utopiju kundzību.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

Aina Rubīna: LATVIEŠU VALODAS ROKASGRĀMATA
(Izd. “Zvaigzne ABC”, 2005.g., 188 lpp., cietos vākos)
Valodas kultūra teorijā un praksē.
    “Latviešu valodas rokasgrāmata” ar pārskata tabulām par latviešu valodas vārdšķirām, dzimtēm un deklinācijām, konjugācijām un citiem gramatikas jautājumiem; ar īpaši izskaidrotiem “klupšanas akmeņiem” valodas lietošanā, kuri sagādā vislielākās grūtības; ar testiem un vingrinājumiem, lai iemācītos lietot pareizās formas; ar testu un vingrinājumu atbildēm, kas dod labu iespēju pārbaudīt savas zināšanas un atklāt tajās vēl atlikušos robus.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

Ivars Vīks: SARUNAS AR PUTNIEM UN KOKIEM
(Izd. “Jumava”, 2005.g., 384 lpp., cietos vākos)
    Svētvietu pētnieka Ivara Vīka grāmata vēsta par latviešu senču gadu tūkstošiem krāto pieredzi. Tā rosina domāt par Dabu, putniem, tautas garīgo mantojumu, šodienu un senatni. Zinātnieka redzējums piedāvā no dabaszinātniekiem un folkloristiem atšķirīgu skatījumu, ir hipotētisks un aicina analizēt: kā augi reaģē uz laika pārmaiņām un cilvēku; kā skaidrot koku enerģētisko starojumu; vai tautasdziesmās apdziedātie putni bija senie latviešu zinātnieki.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

Indulis Ķēniņš: LATVIJA GADSIMTU LOKOS II.daļa.
Viduslaiki 13.-15.gadsimts.

(Izd. “Raka”, 2005.g., 248 lpp.)
    Šī grāmata turpina vēstījumu par Latvijas zemi un tautu, tās likteņiem gadsimtu gaitā, ar ko sākāt iepazīties jau iepriekšējā darbā. Tajā īsumā bija stāstīts par dabas un sabiedrības attīstības vēsturi – no tālās aizvēstures līdz mūsu ēras 12.gs. beigām. Tagad uzzināsiet par vēsturiskajām norisēm mūsu zemē – Latvijas vēstures viduslaikiem, laikposmu no 13.gs. sākuma līdz 15.gs. beigām. Vairākos darbos par Latvijas vēsturi viduslaiku posmā iekļauts arī 16.gadsimts, tomēr autors uzskata, ka jāsaskaņojas ar pārējo Eiropas zemju un tautu vēstures hronoloģiju, kas nosaka ar 16.gadsimtu datēt Jauno laiku vēstures posmu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

Lilija Skangale: Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā VĀRDNĪCA
(Izd. “Raka”, 2005.g., 85 lpp., cietos vākos)

Vienas vārdnīcas cena ar piegādi – USD 9,00

Maira Spudiņa: Skolēna rokasgrāmata LATVIJAS VĒSTURĒ
(Izd. “Raka”, 2005.g., 108 lpp.)
    Īss svarīgāko faktu apkopojums. Šajā grāmatā ir ietverts Latvijas vēstures konspekts, Latvijas teritorijas pārvaldes shēmas, svarīgāko notikumu hronoloģija, kā arī vingrinājumi, lai to visu būtu vieglāk apgūt. Grāmatu var izmantot mācību stundās vai arī gatavojoties dažādiem pārbaudes darbiem.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 15,00

Kristīne Volfarte, Ervīns Oberlanders: KATRAM BIJA SAVA RĪGA
Daudznacionālas pilsētas portrets no 1875. līdz 1914.gadam.
(Izd. “AGB”, 2005.g., 296 lpp., cietos vākos)
    1857.gadā tika uzsākta Rīgas nocietinājumu nojaukšana, ko rīdzinieki uztvēra kā jauna laika posma sākuma simbolu vairāk nekā 650 gadus ilgajā pilsētas vēsturē. Šīs cerības attaisnojās: piecu gadu desmitu gaitā – no 60.gadu vidus līdz 1914.gadam – Rīga attīstījās par vienu no lielākajiem Krievijas impērijas tirdzniecības un rūpniecības centriem.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

Rudīte Raudupe: LABI ĻAUDIS
(Izd. “Madris”, 2005.g., 136 lpp., cietos vākos)
    Grāmatā “Labi ļaudis” autore dainās, mitoloģijā, vēdās, dažādās senajās un mūsdienu kultūrās smēlusies informāciju un analizē cilvēku savstarpējās attiecības. Visa dzīve balstās uz attiecībām – cilvēks nevar pastāvēt ārpus tām. Visus attiecību sarežģījumus iespējams atrisināt – un to visveiksmīgāk darīt tagadnē, šeit un tagad! – arvien uzmanības centrā liekot pozitīvo un atceroties, ka iekšējā dzīve veido ārējo.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

Arvis Kolmanis: ŽŪPA AMORS jeb MIRUŠAIS DIEVS
(Izd. “Atēna”, 2005.g., 262 lpp., cietos vākos)
    (..)– Tagad tici, ka esmu eņģelis? – viņa vaicāja. – Uzreiz noticēju, ka viņa ir eņģelis. Teicu viņai, lai nāk iekšā, viņa paklausīja, uzmanīgi pārkāpa maniem apģērba gabaliem, kas mētājās pa grīdu, bet tālāk negāja. Meitenīte lūkojās manī no apakšas nevainīga bērna acīm un knibināja kleitas maliņu.
    – Tu esi nodzēries un dzīvo kā cūka, Amor, – viņa domīgi teica. – Bet varbūt tas labi, kaut nožēlojami. Varbūt tikai tāpēc tu vēl neesi beigts. Mācītājs sajuta, ka viņu tur, un pagājās uz priekšu jau drošāk, nostājās mākoņu malā, salīgojās, maigās rokas viņu stingri turēja, neļāva nokrist no milzu augstuma.
    Mācītājs paskatījās lejup un nobijās, vēl nekad mūžā viņš nebija atradies tik augstu virs zemes…

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 27,00

Pauls Bankovskis: EIROREMONTS
(Izd. “Valters un Rapa”, 2005.g., 519 lpp., cietos vākos)
    Paula Bankovska romāns “Eirorements” ir trīsdesmit gadu slieksni sasnieguša intelektuāļa pašanalīze un literāra visas mūsdienu sabiedrības anatomija, kuras trīs daļu – “Pagātne”, “Tagadne” un “Nākotne” – varoņos notiekti atpazīsiet kādus zināmus cilvēkus vai varbūt paši sevi.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 28,00

Zigmunds Skujiņš: RAKSTI 1.sēj.
“Paralēlās biogrāfijas. Par rakstniekiem.”

(Izd. apg. “Mansards”, 2005.g., 488 lpp., cietos vākos)
    Sējumā apkopotas apceres, esejas, arī stāsti par Vili Lāci, Ēriku Ādamsonu, Mirdzu Ķempi, Juri Neikenu, Džuzepi Tomazidi Lampeduzu, Anšlavu Eglīti, Hildu Vīku, Māri Čaklo, Ojāru Vācieti, Veltu Tomu, Jēkabu Māsēnu, Aspāziju, Gunāru Janovski, Hariju Heisleru, Jāni Stradiņu, Albertu Belu, Ēvaldu Vilku, Ilzi Šķipsnu, Vizmu Belševicu, Indru Gubiņu, Jāni Sudrabkalnu, Jāni Einfeldu un citiem.
    Autors savos 80 gados saistīts ar katru no viņiem – ja ne kā rakstnieks, kolēģis un laikabiedrs, tad kā lasītājs, mākslas un literatūras mīļotājs, neparastu faktu un sakritību urķētājs.
    Ar šo 1.sējumu “Paralēlās biogrāfijas. Par rakstniekiem” sākas Z.Skujiņa rakstu izdošana.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 27,00

Viktors Eglītis: IZLASE
(Izd. “Zinātne”, 2005.g., 359 lpp., cietos vākos)
    Viktora Eglīša darbi atgriežas pie latviešu lasītāja pēc gandrīz septiņdesmit gadu ilga pārtraukuma. Vienīgi Atmodas sākumā tika izdota neliela dzejoļu izlase “Baltie akmeņi”. Šajā grāmatā ir pārstāvēta V.Eglīša dzeja, proza, arī drāma. Lai gan tā ir maza daļiņa no viņa milzīgā savā laikā publicētā un nepublicētā mantojuma, tomēr tiek aizpildīta vēl viena aizmirsta lappuse latviešu literatūras vēsturē.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

"Lata romāns”
Lija Brīdaka: KRUSTCEĻU VASARA
(Izd. "Lauku Avīze”, 2005.g., 256 lpp.)
    Muļķe... Sasodītā muļķe! Kad reiz viņa pārstās ticēt neiespējamībai?! Mūžīgās cerības, mūžīgās vilšanās... Vai tad arvien vēl nav gana? – prāto Agija, jau kuro reizi stāvēdama dzīves krustcelēs. Vai tiešām Agijai jāpaliek tukšā? Tieši tagad, kad likās – Ansis pieder viņai, tikai viņai. Cik daudz var iedot mīlestības vārdā? Agija taču zina Ansi kopš skolas laikiem, kopā piedzīvots tik daudz laba, tomēr izrādās, ka viņa mīļoto nemaz nepazīst. Bet viņš taču solīja... Izrādās, ka meli, izlikšanās un noklusēšana kļuvusi par Anša otro dabu. Kā dzīvot tālāk?

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

POLITISKĀS ANEKDOTES UN TAUTAS FOLKLORA 1940.-1995.
(Izd. "Antēra”, 2005.g., 142 lpp.)
Anekdotes un tautas folkloru pierakstīja un apkopoja Guna Rūga.
    Iecienīti personāži anekdotēs ir dzīvnieki, kolhoznieki, Rietumu valstsvīri, Dievs, velns, žīds, čigāns, mazais Jānītis. Tā ir mūsu vēsture pašas tautas skatījumā. Varbūt panaiva, bet patiesāka, tiešāka un skarbāka, nekā daudzās biezajās vēsturnieku grāmatās. /G.Rūga/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 11,00

"Symposium of the commission of the historians of Latvia" Volume 14
The Hidden and Forbidden History of Latvia under Soviet and Nazi Occupations 1940-1991
(Izd. "Institut of the History of Latvia", 2005.g., 383 lpp., cietos vākos)
    Selected Research of the Commission of the Historians of Latvia.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 29,00

Inga Ābele: SNIEGA LAIKA PIEZĪMES
(Izd. "Atēna”, 2005.g., 412 lpp., cietos vākos)
    Stāstu krājums.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00

Viktors Hausmanis: LATVIEŠU TEĀTRIS TRIMDĀ
(Izd. "Zinātne”, 2005.g., 508 lpp., cietos vākos)
    Latvieši vienmēr mīlējuši teātri. Vienalga, kurā pasaules malā būdami, viņi nākuši kopā un rīkojuši teātra izrādes: grūtajos laikos teātris palīdzēja izdzīvot. Īpaši rosīgi pēc Otrā pasaules kara latviešu teātra kopas darbojās Vācijā, tām pievienojās teātra entuziasti Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Anglijā un Zviedrijā. Par to arī pastāstīts šajā grāmatā.
    Ja mākoņi nesabiezēs, šai grāmatai sekos nākamā, kurā būs stāstīts par mūsu teātrinieku gaitām Amerikā, Kanādā un Austrālijā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

Alberts Bels: VIENTULĪBA MASU SARĪKOJUMOS
(Izd. "Jumava", 2005.g., 140 lpp., cietos vākos)
    "Vientulība masu sarīkojumos” ir noslēdzošais triloģijas romāns (“Latviešu labirints” (1998) un “Uguns atspīdumi uz olu čaumalām” (2000)).
    Alekša Mūrlauka likteņa kūleņi nesenajos pārmaiņu laikos rāda trauslo robežu starp divām sabiedriskajām iekārtām, dažādiem sociālajiem slāņiem un vērtību sistēmām.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00

LATVIJAS ENCIKLOPĒDIJA 3.sējums
(Izd. "Valērija Belokoņa izdevniecība”, Rīga, 2005.g., 800 lpp., cietos vākos)
    "Latvijas eciklopēdija” (LE) ir pirmā reģionālā Latvijas enciklopēdija, kas tiek izdota pēc valstiskās neatkarības atgūšanas. LE apkopota informācija par Latvijas dabu, tās iedzīvotājiem, vēsturi, ekonomiku, zinātni, kultūru, reliģiju, sportu. Oriģinālrakstus šim izdevumam gatavojuši dažādu nozaru speciālisti.
    Pavisam 3.sējumā ir 4264 raksti, no tiem 1316 biogrāfijas. Tekstu papildina 18 kartes, 36 tabulas, 1274 attēli.

Vienas enciklopēdijas cena ar piegādi – USD 76,00

Ēvalds Mugurēvičs: OSKARS KALPAKS
(Autorizd., 2005.g., 140 lpp., cietos vākos)
    Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu varoņa dzīves un kauju ceļš.
    Pulkvedis Oskars Kalpaks, kaut pārstāvēja nelielu tautu, tāpat kā tālaika ievērojamākie karavadoņi, prata veiksmīgi izmantot labvēlīgo vēsturisko situāciju Pirmā pasaules kara beigās, lai Krievijas impērijas sabrukuma apstākļos sekmīgi cīnītos par savas tautas valstisko neatkarību. Kalpaks bija Latvijas armijas pamatlicējs, 1919.gada sākumā veiksmīgi saliedējot sev pakļautos karavīrus kaujas spējīgā 1.latviešu bataljonā, un pelnīti kļuva par latviešu nacionālā virsnieka simbolu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

Vizma Belševica: BILLE. Triloģija
(Izd. "Atēna”, 2005.g., 669 lpp., cietos vākos)
    Viens no izcilākajiem latviešu prozas darbiem, kas 20.gadsimta 90.gados mainīja priekšstatu par bērnības atmiņu atainojumu literatūrā pēc Otrā pasaules kara un neierasti tieši tēlo bērna un vecāku, bērna un pasaules attiecības.
    Darbība noris trīsdesmitajos gados – laikā, kas mūsdienās kārtējo reizi pārtapis zaudētajā paradīzē. Taču Bille nebūt nepieder salkani jūsmīgajām bērnības atmiņu grāmatām, ar kādām pārpilna latviešu literatūra.
    Šī grāmata ir autores precizēts izdevums.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 32,00

LATVIJAS CEĻVEDIS
(Izd. “Jāņa sēta”, 2005.g., 292 lpp., cietos vākos)
    Šīs grāmatas sūtība ir būt kustībā Latvijas ceļos – automašīnā, vilcienā, mugursomā, velosomā vai vienkārši kājāmgājēja rokās – visur, kur tā var kļūt par informācijas avotu un neaizstājamu ceļabiedru Latvijas apceļotājam. Ikvienam, kurš vēlas izzināt, apskatīt un iepazīt Latviju.
    “Latvijas ceļvedis” veidots, lai nodrošinātu kvalitatīva un visaptveroša izdevuma nonākšanu Latvijas tūrisma informācijas tirgū, jo līdzšinējie analogi lielākoties snieguši teritoriāli vai tematiski sadrumstalotu informāciju vai arī bijuši veltīti kādai atsevišķai tūrisma nozarei.
    Izdevumā apkopota plaša informācija par nozīmīgākajiem Latvijas tūrisma objektiem un tūrisma infrastruktūru: naktsmītnēm, aktīvās atpūtas un maltītes iespējām, tūrisma informācijas centriem, ikgadējiem pasākumiem un festivāliem un citām ceļotājam nepieciešamām lietām. Apskates objektu ilustrācijai izmantots plašs fotogrāfiju klāsts, bet ceļošanu ievērojami atvieglos bagātīgais kartogrāfiskais materiāls.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 28,00
!!!Atkārtoti izdota triloģijas 1.daļa!!!
Jānis Lejiņš: ZĪMOGS SARKANĀ VASKĀ 
“Brāļi.1162.-1184.”

(Izd. “Karogs”, 2005.g., 424 lpp., cietos vākos)
    Romāns piesaista ne tikai ar savdabīgo skatījumu uz latgaļu vēstures procesiem, bet arī ar moderno, interesanto un aizraujošo sižetu, kurā ietilpināti tie vēsturiskie personāži, kas saglabājušies ja nu vienīgi tautas mitoloģiskajā atmiņā un dažās atsevišķu dzejnieku vārsmās. Precīzā vēsturiskās situācijas izpratne ļauj autoram arī ticami pamatot savu varoņu rīcību un izvēlētos mērķus. Romāns, tāpat kā mūsu pašu vēsture, vēlreiz visai uzskatāmi pārliecina, ka mēs arī pirms krusta kariem nebūt nebijām pasaules mala un vēl jo mazāk – mežoņu cilts. /Rita Grāvere, vēstures zinātņu doktore/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00
LATVIJAS KARA MUZEJA GADAGRĀMATA V.daļa.
(Izd. Latvijas kara muzejs, 2004.g., 220 lpp., cietos vākos)

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00
Mārtiņš Zīverts. TĪREĻPURVS un citas jaunības lugas
(Izd. “Valters un Rapa”, 2005.g., 622 lpp., cietos vākos)
Sastādītājs Viktors Hausmanis.
    (..) Kad Zīverts pabeidza drāmu “Partizāni”, viņam bija trīsdesmit seši gadi. Jaunība bija aiz muguras, klāt īstie vīra gadi, bet, tiem pretī ejot, Zīverts bija neatlaidīgi, soli pa solim kāpis drāmas kalnā, gandrīz ik gadu lasītājus un skatītājus iepriecināja jauna luga. Šajā sējumā to ir vienpadsmit, īstenībā jaunības lugu skaits ir vēl lielāks. Gadiem ejot, lugu rakstīšana bija kļuvusi par Zīverta dzīvesveidu, citādi viņš nemaz neprata dzīvot kā vien – iecerot un rakstot lugas. Iztikas līdzekļus nopelnīja citur, nebija radis garas runas teikt, nebija radis grozīties sabiedrībā, bet savas atziņas un pārdomas, naidu un mīlestību izteica lugās, protams, allaž aizslēpjoties aiz savu varoņu stāviem. Zīverts gan apgalvoja, ka sevi lugās nemēdzot izteikt, taču lugu tēlos viņš pats dzīvo. /V.Hausmanis/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 36,00
“Lata romāns”
Egils Lukjanskis: LATVIEŠU ŽIGOLO
(Izd. “Lauku Avīze”, 2005.g., 208 lpp.)
    Pēc vēl vienas izdzertas glāzes mēs apmainījāmies dāvanām. Es Anitai pasniedzu zelta ķēdītē iekārtu Mežāža simbolu, bet viņa nez kāpēc man uzdāvināja skaistu mednieku dunci ar briežraga spalu.
    - Paldies, Anit, - es teicu. - Bet kam man tas? Es neesmu mednieks.
    - Nekas, gan noderēs! - Viņa mīļi pasmaidīja. - Vīrietis bez ieroča… Šodienas pasaulē tas ir bīstami.
    - Man mājās ir pistole, - es atgādināju.
    - Bet šito katru dienu nēsā sev līdzi! - Anita ieteica. - Varbūt kādreiz būs ar ko mani aizstāvēt!
    Ja toreiz būtu zinājis, kādu liktenīgu lomu šis nazis nospēlēs manā turpmākajā dzīvē, tūlīt to būtu iemetis atkritumu urnā. Bet nazis bija skaists un to man uzdāvināja sieviete, kurā toreiz biju nedaudz iemīlējies…

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

LIELĀ LATVIJAS ENCIKLOPĒDIJA
(Izd. "Zvaigzne ABC", 2005.g., 408 lpp., A4 form., cietos vākos)
    Visaptverošs un izglītojošs izdevums, kuru veidojuši 55 autori – dažādu nozaru speciālisti: vēsturnieki, dabaszinātnieki, pedagogi, mākslas zinātnieki, muzeju darbinieki, žurnālisti u.c.
Enciklopēdijas 400 lappusēs var uzzināt,

 • kāda ir mūsu zemes vēsture un daba kopš aizvēstures laikiem;

 • kādi ir Latvijas simboli;

 • kādi cilvēki dzīvojuši un dzīvo Latvijā;

 • kas sargā mūsu valsti;

 • kā attīstās mūsu valsts rūpniecība un lauksaimniecība;

 • ko mēs esam sasnieguši zinātnē, kultūrā un sportā…

Vairāk nekā 1500 ilustrācijās var redzēt,

 • kā Latvija izskatās no putna lidojuma;

 • kā veidota Zemes garoza;

 • kas apskatāms muzejos un izstāžu zālēs;

 • kā Latvija atguva neatkarību;

 • kā piens pārvēršas saldējumā;

 • kas notiek kokzāģētavā…

Vienas ekciklopēdijas cena ar piegādi – USD 62,00

LATVIJAS NACIONĀLAIS TEĀTRIS
(Izd. "Jumava", 2005.g., 230 lpp., A4 form., cietos vākos)
    2004.gada 21.jūnijā plkst.18 sākās jauna dzīve. Nacionālā teātra atjaunotajai mājai, pēc simt nodzīvotiem gadiem pirmoreiz pilnībā izremontētai, uzpostai, atjaunotai, apdāvinātai ar jaunu trīsstāvu piebūvi. Par visu šo un vēl daudz vairāk varēsiet lasīt un skatīt šajā skaistajā, greznajā grāmatā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 70,00

GARU, GARU, UZMET GARU!
Brāļu Laivinieku dziesmas un to tekstu autors Jēkabs Jansons.
(Izd. "Rasa ABC", 2005.g., 80 lpp.)
Jautras dziesmiņas ar visām notīm.
    Latvijas brīvvalsts laikā populārā dueta "Brāļu Laivinieku” skaņuplatē iedziedātās dziesmas dzīvo joprojām, un ir vērts atcerēties arī to tekstu autoru un pašus “Brāļus Laiviniekus”.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 14,00

LATVIJAS VĒSTURE: 20.gadsimts
(Izd. "Jumava", 2005.g., 444 lpp., cietos vākos)
    Grāmata “Latvijas vēsture: 20.gadsimts”, kura balstās uz plašu avotu klāstu, sniedz lasītājam iespējami objektīvu Latvijas vēstures ainu pagājušajā gadsimtā.
    Liela vērība ir pievērsta līdzšinējo mītu kliedēšanai, nozīmīgākos vēstures faktus un procesus aplūkojot Eiropas vēstures kontekstā un izvērtējot no Latvijas valsts skatpunkta.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 32,00

Roalds Dobrovenskis: MAGNUS, DĀŅU PRINCIS
(Izd. "Jumava", 2005.g., 556 lpp., cietos vākos)
Hronika.
    "Skatiens no divdesmit pirmā gadsimta uz sešpadsmito nav lēciens nezināmajā, grāmata ir likumsakarību un iespējamo nejaušību, vēstures faktu un iztēles rotaļu montāža. Arī lūkošanās nākotnē, jo raksta cilvēks, kas mēģina izprast kā Debesu, tā zemes likumus.” /Vija Jugāne/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 30,00

JŪRMALA. Daba un kultūras mantojums
(Izd. "Neputns", 2005.g., 344 lpp., cietos vākos)
Liela formāta, ļoti skaists albūms ar daudzām bildēm.
    Jūrmala, trešā lielākā piekrastes pilsēta pēc iedzīvotāju skaita un otra lielākā pēc platības, ir īpaša. Tā ir apveltīta ar izcilu, īpatnēju un atpūtai lieliski piemērotu dabu, turklāt izdevīgs ir arī tās ģeogrāfiskais novietojums tuvu galvaspilsētai un labiem satiksmes ceļiem. Tāpēc pēdējos 150 gados tā attīstījusies nevis kā rūpniecības vai transporta centrs, bet gan kā kūrortu un atpūtas pilsēta, un dabas resursi šeit ir daudzmaz saglabāti. Jūrmalā dabadāsni piedāvā gandrīz visas Piejūras zemienei raksturīgās ainavas: te ir jūras krasts un pludmale, ar mežu klātas piekrastes kāpas, Lielupes lejtece ar palieņu pļavām un zemi līdzenumi ar purviem, slapjiem mežiem un ezeriem.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 68,00

“Lata romāns”
Andris Puriņš: AUSS NO DEBESĪM
(Izd. “Lauku Avīze”, 2005.g., 224 lpp.)
Kriminālromāns.
    “Lauku māju pagalmā “zolīti” spēlē Marts, viņa sieva Skaidrīte un kaimiņmāju pensionārs Laimonis, kurš par savu sabiedrisko ienākumu uzskata tikt galā ar vārnu koloniju. Visus trīs vieno kaislība uz detektīvgrāmatām un filmām…
    Lido vārna. Laimonis paķer bisi un šauj. Pārbiedētajai lidonei no knābja izkrīt nogriezta cilvēka auss ar sudraba riņķi ļipiņā. Zvanīt policijai? Tā tik vēl trūka! Tāda izdevība gadās reizi mūžā, un viņi nolemj izmeklēšanu veikt paši…”

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

ULMAŅLAIKI. LEĢENDAS UN FAKTI
(Izd. “Jumava”, 2005.g., 220 lpp., cietos vākos)
    Īstenība un ilūzijas. Cerības un maldi. Labklājības spožums un nabadzības posts. Patriotisms un nodevība. Mazās mierīgās Latvijas dzīves ritms un valsts varmācības gals. Par to vēsta šī laikmeta hronikas skice. “Ulmaņlaiki” bija leģendāri mūsu vēstures gadi, kad Latvijas iedzīvotāji cēla un pilnveidoja savu valsti. Pēc tās iznīcināšanas palika neremdināmas brīvības alkas – tās apslāpēt nespēja neviena okupācijas vara. Kur rodamas mūsu brīvības alku saknes – arī par to stāsta šī grāmata.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00

Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla: SVEIKS, JAUTRAIS RODŽER!
(Izd. “Zvaigzne”, 2005.g., 428 lpp.)
    R o m ā n s atklāj nelielu, bet interesantu un sarežģītu posmu Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturē – laiku no 1726.gada aprīļa līdz 1727.gada 20.augustam. Autori ir aptvēruši lielu dokumentu un vēsturisko pētījumu apjomu, romānā darbojas desmitiem vēsturisku personu.
    Trakais piedzīvojumu virpulis mūs ierauj ne tikai Kurzemes augstākajā sabiedrībā, kur tiek vērptas intrigas un verd lielas kaislības, bet arī brīvo ķoniņu sētās. Romāna darbības lauks ir gana plašs – Varšava, Viļņa, Jelgava, Kuldīga, Jaunpils, arī Usmas ezers, kura noslēpumainākā slava vēl šobaltdien gādā par avantūristiskā hercoga Morica piemiņu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

Pēteris Aigars: LIETUVĒNA DZĪRES
(Izd. apg. “Daugava”, 2005.g., 260 lpp., cietos vākos)
    R o m ā n s vēsta par pirmo krievu okupācijas gadu Latvijā. No darba galvenā varoņa, viduvēja rakstnieka dzīvesstāsta līdzīgi koncentriskiem apļiem izplešas visas latviešu tautas likteņstāsts, kas talantīgi un iejūtīgi izrisināts no romāna varoņu personīgās pieredzes, stājas, morāles un citu cilvēcisko īpašību skatapunkta, to padarot aizraujošu un sižetiski spraigu. Romānā aprakstīto cilvēku likteņi krustojas un šķiras, tā varoņi nonāk pretējās nometnēs, draugi kļūst ienaidnieki un otrādi… “Lietuvēna dzīres” līdztekus J.Sārta, Z.Mauriņas, E.Kociņas, J.Miesnieka, E.Aistara un citu darbiem ir viens no būtiskākajiem un mākslinieciski spilgtākajiem baigā gada atainojumiem latviešu literatūrā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

TOTALITĀRIE OKUPĀCIJAS REŽĪMI LATVIJĀ 1940.-1964.gadā
“Latvijas vēsturnieku komisijas raksti” 13.sējums
(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2005.g., 582 lpp., cietos vākos)

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 29,00

Andrejs Eglītis: RAKSTI 5.sējums
(Izd. "Valters un Rapa", 2005.g., 426 lpp., cietos vākos)
Dzeja. Runas. Raksti. Intervijas. Vēstules.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00
Lija Brīdaka: MŪŽS KĀ PASAKA. Margarita Stāraste
(Izd. "Annele", 2005.g., 266 lpp., cietos vākos)
Apcerējums. Vēstules. Fotoattēli. Bibliogrāfija.
    Atzīmējot lielo “apaļo” jubileju, māksliniece jūtas gandarīta un pārsteigta: “Mūžs nodzīvots kā pasakā!" Ne jau darbs vien viņu (Margaritu Stārasti) dzīves ceļā pavadījis – daudz kas pasaulē pieredzēts un izjusts. Astoņi gadi nodzīvoti Holandē, mūža gājumu un jaunradi rosinājusi un bagātinājusi liela, skaista mīlestība.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00
LAIKMETS VĒSTULĒS
"Latviešu jauno mākslinieku sarakste. 1914.-1920.”
(Izd. "Valters un Rapa", 2005.g., 198 lpp., cietos vākos)
Grēviņš, Grosvalds, Johansons, Krūza, Suta, Tone, Ubāns.
    Šīs publikācijas vienīgais mērķis ir atvērt pieeju attiecīgajam arhīva fondam. Maksimāli saglabāta vēstuļu valoda un ortogrāfija.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00
Specializētais Latvijas pastmarku un pasta sūtījumu katalogs
11.izdevums.
(Izd. "Latvijas filatēlistu savienība”, 2005.g., 272 lpp.)

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

“Lata romāns”
Velta Kaltiņa: SAVVAĻAS GANĪBAS
(Izd. “Lauku Avīze”, 2005.g., 240 lpp.)
    “Savvaļas ganībās” izvēlētais traģikomēdijas žanrs iedvesmoja. Man laimējās, ka romānā pirmajā vietā galvenais ir cilvēks un kaislības, kas radušās jaunajos laikos. Rakstniece ir skarba savos salīdzinājumos, un izvēlētās situācijas ir veiksmīgi mākslinieciski paspilgtinātas.
    Interesants ārkārtīgi daudzpusīgais emociju spektrs: bļaušana, kliegšana, koķetēšana, dusmas, laime, nelaime, pārsteigums, nodevība, slepkavība. Ļoti bagāta mīmika. Man patīk vērot cilvēka ķermeņa valodu un to attēlot.” /Ints Vilcāns, grāmatas mākslinieks/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

 

     

 
 

[IEVANDA]             [Kas jauns Latvijā?]