Firma IEVANDA no 2006. g. 16. decembra

vairs nepieņem pasūtījumus.

apmeklējiet...

Jaunā Gaita         Kas jauns Latvijā?

 


2005. - 2006. g. izdotās grāmatas. 

Jānis Streičs, LĀGA DVĒSEĻU STRAUMEI

(Izd. “Dienas grāmata”, 2006.g., 510 lpp.)

“Viņš ir jauns, radošs un vitāls,” Jāņa Streiča iespaidīgās atmiņu grāmatas ievadā par septiņdesmitnieku raksta Normunds Naumanis. Streičs ir talantīgs stāstītājs, viņa atmiņas par saviem cilvēkiem vienlaikus ir patiesas, sirsnīgas, jautras un smeldzīgas liecības un pārdomas par to, kā bija dzīvot un strādāt padomju sistēmā. Grāmata ļauj izdzīvot veselu laikmetu Latvijas kultūrā. Fotogrāfijas no autora personīgā un muzeju arhīviem.

 

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 50,00

Lelde Stumbre, PACIETĪBAS MĒRS

(Izd. “Lauku Avīze”, 2006.g., 190 lpp.)

Autore par savu darbu raksta: “Romāns ir kādas dzīves tēlojums. Tā ir kāda svešinieka dzīve, kurš kļūst par mūsu draugu, lasot vienu lappusi pēc otras. Uzreiz gribu uzsvērt, - tā nav mana personīgā dzīve, ko esmu attēlojusi romānā. Šī sieviete, Anna, kad sāku par viņu domāt, bija man tik pat sveša kā jums, kad paņēmāt rokās šo grāmatiņu.” Romāns ir par sievietes pacietības mēru, vīrieša pacietības mēru. Cilvēka mēru.

 

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Jānis Zvaigzne, KAS IR LITENE

(Izd. Vītola izdevniecība, 2006.g.)

Pētījums par Litenes pagasta vēsturi. Atsevišķa nodaļa vēstī par liteniešiem savā zemē un valstī. Plaši aprakstīts 1941.gada jūnijs Litenē, kara gadi. Grāmatu papildina literāri darbi, kas veltīti Litenes tēmai.

 

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 42,00

Gunars Saliņš, RAKSTI

1.sējums.

(Izd. “Valters un Rapa”, 2006.g., 606 lpp., cietos vākos)

Gunars Saliņš ir viens no izcilākajiem XX gadsimta trimdas latviešu dzejniekiem. Rakstu 1.sējumā iekļauta dzeja. Tajā apkopoti agrīnie 40.gadu pirmajā pusē Latvijā rakstītie dzejoļi un pēc došanās trimdā iznākušie dzejoļu krājumi “Miglas krogs” (1957), “Melnā saule” (1967) un pēc viesošanās Latvijā tapušais krājums “Satikšanās” (1979), kā arī nepublicēts krājums “No zila gaisa”.

Sastādījis un komentējis Kārlis Vērdiņš.

 

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 48,00

SENOS LAIKOS UMURGĀ

(Izd. “Zinātne”, 2006.g., 511 lpp.)

Grāmata ir izlase no Latviešu folkloras krātuves arhīva. Tajā ir 14057 folkloras vienības, ko laikā no 1927.gada līdz 1947.gadam savācis un iesūtījis Umurgas skolotājs Mārtiņš Bērziņš.

Izlasē iekļautas pasakas, teikas un nostāsti, anekdotes, sakāmvārdi un parunas, tautas dziesmas, bērnu skaitāmie panti un spēlītes, ticējumi, sapņu tulkojumi, dzīvnieku, putnu un lietu valoda, palamas un pagasta mājvārdi.

Izlasi veidojot ņēma vērā šodienas intereses, kas ir atšķirīgs, kas kādu novadu dara savdabīgu, kas ir tas ar ko novadu var atpazīt.

 

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 32,00

“Latvijas vēsturnieku komisijas raksti” 18.sējums

HOLOKAUSTS LATVIJĀ

(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2006.g., 384 lpp., cietos vākos)

Starptautiskās konferences materiāli, 2004.gada 3.-4.jūnijs, Rīga un 2004.-2005.gada pētījumi par holokaustu Latvijā.

 

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 30,00

Visvaldis Lācis, LATVIEŠU LEĢIONS ārzemju vērotāju skatījumā
(Izd. “Jumava”, 2006.g., 68 lpp., cietos vākos)
    Gan Latvijā, gan ārzemju preses izdevumos izvērtušās asas diskusijas par Latviešu SS leģiona lomu un dalību Otrajā pasaules karā. Vēsturnieki, zinātnieki, politiķi, publicisti, kas iedziļinājušies Latviešu leģiona vēsturē, jau devuši objektīvas atbildes uz visiem jautājumiem par tā nodibināšanu, kaujas spējām un motīviem, kas latviešu leģionārus vadīja cīņās. Ārzemju vērotāju neitrālais skatījums ir labākais un godīgākais vēstures avots, no kura smelties patiesību par Latviešu leģionu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 11,00

Egils Lukjanskis, UGUNĪ NOSALUŠIE
(Izd. “Lauku Avīze”, 2006.g., 240 lpp.)
- Vispār man tas fragments patika, - Niklāvs atzinās. – Kas notiek tālāk?
- Vēl neesmu izdomājis.
- Kā tu domā romānu nosaukt?
- Pagaidām uzliku – “Ugunī nosalušie.”
- “Ugunī nosalušie”? Vai tas vispār ir iespējams?
- Nezinu, - paraustīju plecus. – Patiešām. Taču simboliskā nozīmē...Kad dvēsele ir auksta, bet asinis karstas...
- Paklau! – Niks vērsās pie manis. – Vai tu sava romāna galveno varoni sauksi savā vārdā?!
- Kāpēc gan ne? – viegli pasmaidīju. – Vārdam nav ne vainas!
- Un Sindija? – Niks turpināja. – Tā sieviete būs izdomāta?
- Jā, - es apliecināju. – Taču bieži daudz kas no tā, ko savās grāmatās esmu it kā izdomājis, kaut kad tomēr pārvēršas īstenībā. Dažreiz tas mani pat baida.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Jānis Kušķis: MŪSU VALODA
(Izd. apg. “Antava”, 2006.g., 272 lpp.)
Padomi valodas spodrināšanai.
    “Jānis Kušķis kļuva plašāk pazīstams vispirms ar daudziem valodas praksei un kultūrai veltītiem īsrakstiem periodikā. Tie nu ir sakopoti grāmatā, palīdzot uzturēt spēkā mūsu valodas un valodnieciskās vērtības.”
/Dr.philol. Rasma Grīsle/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

Rimants Ziedonis: PARADOKSĀLĀ LATVIJA
(Izd. “Dienas grāmata”, 2006., 198 lpp., cietos vākos)
    Grāmatā apkopoti aizraujošie un atraktīvie stāsti par ārmalniekiem – par cilvēkiem, kuri dzīvo un domā mazliet citādi – kā dziļi laukos sākt ražot lidmašīnas, kā dabūt uz zemes visumā klīstošos spirta mākoņus, kā ar motociklu izbraukt pasauli utt. Fotogrāfijas apliecina autora šķietami neticamo pasauli – paradoksālo Latviju.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 31,00

Rasma Kārkliņa, KORUPCIJA POSTKOMUNISMA VALSTĪS
(Izd. “Valters un Rapa”, 2006.g.)
    Grāmatā apkopoti piecpadsmit gadu pētījumu rezultāti – Latvijas politisko procesu, kā arī citu Austrumeiropas valstu politisko pārmaiņu vērojumi, analīze un secinājumi. Aplūkoti korupcijas cēloņi, veidi un tā sekas šai reģionā. Sniedz jaunas atziņas gan korupcijas analīzē, gan praktiskus ieteikumus, kā to mazināt.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 32,00

Arnolds Auziņš:, ĢENERĀLIS JĀNIS BALODIS
(Izd. “Jumava”, 2006.g., 179 lpp., cietos vākos)
    Tā ir grāmata par pirmo ģenerāli nacionālajā Latvijas armijā Jāni Balodi. Apkopoti dažādi viedokļi par šo cilvēku, reizēm pat pilnīgi pretēji. Grāmatā aprakstīti arī ģenerāļa dramatiskie un pat traģiskie dzīves mirkļi: piedalīšanās krievu-japāņu karā, Pirmajā pasaules karā, kaujās pret bermontiešiem, lieliniekiem, vācu gūstā, izsūtījumā un Krievijas cietumos pavadītais laiks.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 21,00

Knuts Skujenieks, RAKSTI 6.sējums
(Izd. “Nordik”, 2006.g., 454 lpp., cietos vākos)
    Sējumā ietilpst krājums “Iesien baltā lakatiņā” un ārpus grāmatas palikušie dzejoļi, kas rakstīti no 1980. līdz 1986.gadam. Sējumā ievietotas arī autora apceres par atdzejošanu – par viņa paša un citu atdzejotajiem dažādu tautu dzejnieku darbiem. Tas turpina iepriekšējā sējuma tematiku par atdzejošanas specifiku un problēmām.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 37,00

Juris Urtāns, AUGŠZEMES PILSKALNI
(Izd. “Nordik”, 2006.g., 279 lpp., cietos vākos)
    Grāmatā dots viena Latvijas kultūrvēsturiskā novada visu pilskalnu un tautā par pilskalniem uzskatītu vietu sintētisks apskats. Augšzemes pilskalni vērtēti gan kā arheoloģiski pieminekļi, gan, izmantojot arealās fiksācijas metodes, kā senās un mūsdienu ainavas elementi, gan kā folkloras un vietvārdu vākumos bieži minētas vietas. Dots jauns skatījums par Augšzemes pilskalnu kultūrpiederību un izmantojumu gan pilskalnu koku piļu pastāvēšanas laikā, gan vēlāk.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 31,00

Jānis Rokpelnis , SMAGI URBJAS TINTE
(Izd. “Pētergailis”, 2006.g., 174 lpp., cietos vākos)
    Dzejnieka vēstījums par dzejnieka likteni vēsturisku kolīziju laikmetā. Grāmatā daudz faktogrāfisku materiālu un fotogrāfiju, kas atklāj dziļā un tai pašā laikā dzīvespriecīgā, azartiskā Knuta Skujenieka dzīves gājumu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00

LATVIJAS OKUPĀCIJAS MUZEJA GADAGRĀMATA. 2005.
“Atbrīvotāji kā iekarotāji”
(Izd. Latv.Okupāc.muzeja biedrība, 2006.g., 323 lpp.)
    Latvijas tautas, nācijas un valsts likteņlēmējs mums ierādījis dzīves telpu, pēc kuras vienmēr tiekušās kaimiņu lielvalstis. Sevišķi spilgti šī tieksme izpaudās divu totalitāro impēriju pastāvēšanas laikā 20.gadsimta vidū. No 1940. līdz 1991.gadam Latvija cieta gan no PSRS totalitārās komunisma impērijas, gan Vācijas nacionālsociālistiskās totalitārās impērijas, pārdzīvojot trīs varas maiņas. 1940.gada jūnijā Latviju okupēja PSRS Sarkanā armija. 1941.gada jūnijā-jūlijā Latviju okupēja nacistiskās Vācijas armija, bet no 1944.gada jūlija līdz 1945.gada maijam to reokupēja Sarkanā armija. Ja pirmā padomju okupācija 1940.gadā izlēma Latvijas un tās kaimiņvalstu likteņus uz nākošajiem 50 gadiem, tad sekojošā Vācijas un otra PSRS okupācija notika kara apstākļos, kad Latvijas tautai nebija suverēnu tiesību un vara pārgāja no viena okupanta otra okupanta rokās.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 33,00

Elza Ķezbere, DZEJA
Divos sējumos
(Izd. “Valters un Rapa”, 2006.g., 1.sēj. – 336 lpp., 2.sēj. – 342 lpp.)
    Divos sējumos apkopoti līdz šim iznākuši dzejoļi. Elzas Ķezberes dzejas pasaulē iezīmējas Latvijas laiks, bēgļu gadu izjūtas un trimdas gadi Ņujorkā. Pārklājoties laikiem un sapņiem, meklējot skaisto un mīlestību, dzejā atklājas plašas jūtu gammas. Tā ir viegla, ritmiska, estētiska un romantiska. Vēlākā dzejā iezīmējas pasaules skumju un tautas likteņa traģisms.

Abu sējumu cena ar piegādi – USD 57,00

Gundega Repše, VARA RATI
(Autorizd., 2006.g., 163 lpp., cietos vākos)
    Gundegas Repšes romāns “Vara rati” ir dienasgrāmatu romānu cikla “Smagais metāls” otrā grāmata – gan “Alvas kliedziena” turpinājums, gan no pirmā romāna pilnīgi neatkarīgs vēstījums, jo, tāpat kā metāliem, arī dzīves posmiem piemīt katram sava īpaša un neatkārtojama iedaba.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 25,00

Gunārs Ievkalns, BALTIE VASARAS MĀKOŅI, I.daļa. “Saknes”. Romāns.
(Izd. “Zvaigzne ABC”, 2006.g., 334 lpp., cietos vākos)
    Ventspilnieks Gunārs Ievkalns ir žurnālists un rakstnieks, kas savu dzīves pazinēja vērīgo skatienu apliecinājis gan dramaturģijas, gan stāstniecības, gan arī romāna žanrā, veiklā, precīzā tēlojumā izzīmējot izteiksmīgus visdažādāko cilvēku likteņus.
    Romāna “Baltie vasaras mākoņi” pirmā daļa “Saknes” ievada autora iecerēto plašo vairākdaļu vēstījumu.
    Šo grāmatu ar lielu aizrautību lasīs katrs, kam Latvija nesākas tikai ar viņa paaudzi vien.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 30,00

Valda Marija Šuvcāne: MAZIRBE – MAZS CIEMS JŪRMALĀ
(Izd. “Jumava”, 2006.g., 164 lpp., cietos vākos)
    “Vai jūs zināt, kas ir Maģiere vai Kārlis Stalte? Laikam ne. Bet par Mazirbi gan būsit dzirdējuši un ziņģi par veco Taizelu dziedājuši ne reizi vien.
    Maģiere tā pati Mazirbe vien ir – tā 18. un 19.gadsimtā sauca šo ciemu. Kārlis Stalte ir īstens lībiešu dzejnieks, bet populārās ziņģes varonis Taizels ir reāla persona, kas 19.gadsimta vidū piedzima šai ciemā pie jūras.
    Par to arī būs šis stāsts – par Staltu un Freimaņu dzimtu cilvēkiem, par Mazirbes ciemu, kurā viņi piedzimuši, dzīvojuši un strādājuši.” /Autore/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 31,00

Ojārs Zanders: VIDZEMES BALTAJOS LIELCEĻOS
(Izd. “Jumava”, 2006.g., 292 lpp., cietos vākos)
    Apceres Vidzemes kultūrvēsturē.
    Šajā izdevumā publicētas dažādos gados tapušas Ojāra Zandera apceres par 19. un 20.gadsimta zināmiem un mazāk zināmiem Vidzemes novada kultūras darbiniekiem – literātiem, mūziķiem un māksliniekiem. Šī, autora sestā grāmata, ir viņa sveiciens dzimtajai pusei – Gulbenei, Vidzemes novadam un mūsu Tēvzemei Latvijai.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 35,00

Ilmars Bastjānis-Krasts: PAŠVĒSTURE – PIEMIŅAI
(Izd. “Likteņstāsti”, 2006.g., 328 lpp., cietos vākos)
Memuāri, stāsti, dzejoļi, apceres, draugu vēstules.
    (..) Pēdīgi, kad ikdienas darba gaitas beidzās, Ilmars varēja sākt ilgi loloto atmiņu grāmatu rakstīšanu. “Pašvēstures” pabeigšanu kavēja daudzi citi pienākumi, un iecerētais trešais atmiņu sējums palika nepabeigts.
    Pēdējos gados Ilmaram radās smagi veselības traucējumi, ar kuŗiem viņš tika galā ar pārsteidzošu mieru un lietišķu pieeju. Smagākā slimība pārņēma visu viņa būtni – un pēdējais grāmatas sējums palika nepabeigts. Tāpēc mums, viņa draugiem un cienītājiem, bija pienākums mēģināt to pabeigt. /Juris Cilnis/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 25,00

Ojārs Vācietis, Arturs Maskats, Latvijas Radio koris: KLAVIERKONCERTS
(Izd. “Valters un Rapa”, 2006.g.)
    Izdevumā apvienots skaņu ieraksts CD formātā un grāmata, kurā publicēta Ojāra Vācieša dzeja. Skaņu ieraksta pamatā ir 2003.gada 13.novembrī Dailes teātrī pirmo reizi izrādītais muzikālais uzvedums korim, solistiem un divpadsmit klavierēm “Vācietis. Novembris. Klavierkoncerts.”. Artura Maskata dziesmas ar Ojāra Vācieša vārdiem izpilda Latvijas Radio koris, kora solisti un Dailes teātra aktieri. Mūzikas dramaturģiskā attīstība vairāk nekā trīsdesmit skaņdarbos liek ieskatīties skaņu pasaulē ar dzejnieka acīm – no nedaudz sentimentālas bērnības un pirmo jūtu smeldzīgā viegluma ar mīlestību kā vadmotīvu cilvēka dzīvei, kā dzinuli tās attīstībai un būtībai līdz ironiski izkāpinātai groteskai.

Vienas grāmatas+CD cena ar piegādi – USD 26,00

100 LATVIJAS PERSONĪBU
(Izd. Nacionālais apg., 2006.g., 227 lpp., cietos vākos
    Liels, grezns, ilustrēts albums
    Tas ir skatījums uz Latviju, tās 150 gadiem caur vēsturei nozīmīgu personu prizmu, turklāt skatījums, kas balstīts uz samērā plašu (~7000 respondentu) socioloģisku aptauju, “tautas balsojumu”. Aptauju veica “Latvijas Avīze” un interneta portāls “Apollo” 2004.gada oktobrī, drīz pēc Eiropas referenduma, no kaislībām vēl neatdzisušajā sabiedrībā, tūdaļ pēc Latvijas uzņemšanas Eiropas Savienībā
    (..) Latviešu tautas un Latvijas vēstures gaitu, mūsu sasniegumus šajā izdevumā mēģināts raksturot nevis tradicionālā vēstures faktu izklāsta veidā, bet gan ar spilgtākajām personībām, tām, kuras pašreizējā Latvijas, latviešu sabiedrība ir atzinusi par autoritātēm dažādās sabiedriskās, kultūras, sporta, zinātnes jomās.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 94,00

“Lata romāns”
Aija Zuja, ŠOVS
(Izd. “Lauku Avīze”, 2006.g., 191 lpp.)
    “Romualds vēlas dāvināt Pontāgu ģimenes piederīgajiem vienu miljonu ASV dolāru, kas vienādi tiks sadalīts radinieku starpā. Vienīgais nosacījums, kuru Romualds Patmalnieks izvirza – naudu dabūs tie, kuri piekritīs doties uz neapdzīvotu vietu un tur nodzīvos sešus mēnešus, iztiekot bez civilizācijas ērtībām – televīzijas, interneta, preses un citiem labumiem. Tas ir tādēļ, lai cilvēki saprastu naudas vērtību, jo ir zināms – kas viegli nāk, tas viegli aiziet.”

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

“Vēsturisks romāns”
Jonāss Miesnieks, LĪBJU GALA SOĢIS
Romāns par notikumiem Livonijā 16.gadsimtā.
(Izd. apg. “Daugava”, 312 lpp., cietos vākos)
    Romāns par Latviju – bet ne par latviešiem. Pareizāk sakot – par Livoniju, bet ne par letiem un lībjiem, kā šīs zemes tā laika iedzīvotājus sauca autors. Viņi pavīd fonā, galvenie notikumi risinās livoniešu aristokrātijas aprindās. Tie attēloti šo cilvēku skatījumā un vērtējumā, bet tas nebūt nav plaši atrodams literatūrā par mūsu zemes senatni. Un jau toreiz, 1601.gadā, zviedru un poļu kara laikā, mazajā Livonijas pilsētiņā Ropā – viss kā Eiropā...
    Spožās bruņās tērpti vīri risina gan reliģisko domstarpību, gan mantas un varas kāres uzjundītos konfliktus ar ieroču un intrigu palīdzību, pa vidam sagrozot galvu vienai otrai daiļai būtnei un ļoti maz domājot par savas zemes labklājību un tiem, kuri par šo labklājību gādā. Bet, ja kāda gaišāka galva arī domā, tai gluži likumsakarīgi lemts krist. Ropā – viss kā Eiropā...

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 30,00

Jānis Ezeriņš, KĀDAS BLUSAS STĀSTS UN CITI
(Izd. “Valters un Rapa”, 2006.g., 115 lpp., cietos vākos)
    Krājumā apkopotas īsprozas virtuoza Jāņa Ezeriņa noveles „Bendes maiss”, „Rožainais ēzelis”, „Muitnieks un varizejs”, „Cilvēks mārkā”, „Mērkaķis”, „Vēršu cīņa” un „Kādas blusas stāsts”.
    Jāņa Ezeriņa (1891-1924) daiļrade ir tik daudzveidīga, ka viņa īsprozas nelielo kopojumu savā ziņā varētu uzskatīt par stāstniecības iespēju, sižetu un variāciju enciklopēdiju latviešu literatūrā. Runājot par Ezeriņu, parasti mēdz piesaukt Bokačo, Vailda un Mopasāna vārdus. Viņa teikumi, veidoti ļoti brīvi, ir kā acumirklīgas improvizācijas, kas fiksē atsevišķas domas un izjūtas. Personāža valodā dzirkstī asprātības un sentences Oskara Vailda stilā. Novelēs dzīvo, satiekas un šķiras gan „Dekamerona” novelēm raksturīgie vieglprātīgie un asprātīgie cilvēki, gan Gija de Mopasāna varoņiem radniecīgie skeptiķi.
    Jāņa Ezeriņa novelēs dzīve ir nejaušību spēle, rotaļa, un cilvēks neatkarīgi no viņa gribas tajā tiek ierauts un kā spēlmanis tver katru acumirkli, tā nereti atgādina spožu karnevālu, kur viss tiek sajaukts – skumjais uzliek jautrā masku, traģiskais – komiskā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

LATVIEŠU IZLOKŠŅU VĀRDNĪCA
Prospekts.
(Izd. LU Latviešu valodas institūts, 2005.g., 360 lpp.)
    Kopš plašākā latviešu izlokšņu leksikas apkopojuma – K.Mīlenbaha “Latviešu valodas vārdnīcas” un tās papildinājumu – publicēšanas ir apritējis vairāk nekā pusgadsimts. Pa šo laiku (diemžēl dažādos laika periodos un arī izlokšņu grupās nevienmērīgi) ir turpinājusies dialektālās leksikas vākšana un sistematizēšana. Atsevišķās izloksnēs, piemēram, Sinolē, Dignājā, Jeros, Dundagā, Nīcā, Svētciemā, savākto leksikas vienību skaits pārsniedz 50 tūkstošus. Ir izdota “Latviešu dialektu atlanta” I.daļa, publicētas vairākas atsevišķu izlokšņu – Ērģemes, Kalupes, Vainižu – vārdnīcas un Sinoles salīdzinājumu vārdnīca. Kopumā LU Latviešu valodas institūta arhīvā no visas Latvijas teritorijas ir uzkrāts aptuveni 1,5 miljonu kartotēkas vienību – gan izlokšņu vārdu, gan to leksiski semantisko variantu, vārdu savienojumu un frazeoliģismu.
    Uzkrātais leksikas materiāls, jauni izlokšņu vārdu un to izplatības reģistrējumi, kā arī etimoloģiskie pētījumi ir radījuši priekšnoteikumus jaunas, apvienotas izlokšņu vārdnīcas izveidei.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 28,00

Ilgonis Bērsons, AUSEKLĪTIS zem āmura un kāškrusta
(Izd. “SolVita”, 2006.g., 255 lpp.)
Rakstnieku soļi divos lūzumgados (1940-1941).
    Latviskuma patstāvības simbols “auseklītis” spīdējis brīvi pie mūsu krūtīm, taču tas bijis arī krietni pazemots – laikos, kad svešas varas to apspieda un aizliedza, jo valdīja okupantu simboli “sirpis un āmurs”, un “kāškrusts”.
    Šai grāmatā stāstu par divdesmit četriem mēnešiem – no 1940.gada 1.janvāra līdz 1941.gada 31.decembrim, par rakstnieku likteņiem Latvijā, Padomju Latvijā un Ostlandē.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00

Arnis Terzens, NEĒRTAS SARUNAS
(Izd. apg. “Arte”, 2006.g., 294 lpp.)
    Sarunas ar Arni Līcīti, Jāni Trubiņu, Marinu Kosteņecku, Džemmu Skulmi, Daili Lūku, Armandu Stendzenieku, Gunāru Kandi, Žaneti Ozoliņu, Aivaru Borovkovu, Arturu Priedīti.
    Un ja nu kādam, lasot šīs sarunas, briest dusmas, sašutums vai patiešām kļūst neērti, tad ziniet – viss kārtībā, jo tieši tā bija domāts. Ja kādam liksies, ka gan pats autors, gan viņa sarunu partneri visi ir tādi mazliet margināli prātvēderi, kuri uz kaut ko par kaut ko apvainojušies, tāpēc virkni lietu aino mazliet sabiezinātās krāsās, tad arī viss vēl puslīdz ir kārtībā. Jo tas nozīmēs, ka šim kādam ir par ko satraukties, ir pamats bīties un domāt, ka tieši viņš jeb vispārinātais viņa sugas brālis ir galvenais šo neērto sarunu uzmanības objekts.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00

Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc otrā pasaules kara
Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. 17.sējums
(Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2006.g., 287 lpp.)
Starptautiskās konferences materiāli, 2005.gada 7.-8.jūnijs, Rīga.
    Pretošanās okupācijai un totalitārā komunisma iekārtai bija ne tikai šo pakļauto nāciju tiesības un pienākums, bet arī šo tautu eiropeiskās attīstības līmeņa rādītājs. Pretošanās vēstures izpētē vienlaikus jāievēro laika (pagātne, tagadne, nākotne), telpas (ģeogrāfiskais stāvoklis), starptautiskās (starptautiskās attiecības) dimensijas, kā arī vienlaikus Austrumviduseiropas nāciju intereses.
    Pretošanās kustības pētīšana Austrumcentrāleiropā ir arī pretošanās kustības atbrīvošana no totalitāro režīmu lāstiem un to propogandas mītiem (“atbrīvotāju cīņa pret bandītismu”, “pilsoņu karš” u.c.). To daļēji palīdz veikt Krievijas demokrātiskie vēsturnieki, arī publicējot nedaudzos pašreiz atslepenotos arhīva dokumentus.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 31,00

Augusts Deglavs, ZELTENĪTE
(Izd. “Valters un Rapa”, 2006.g.)
    Romānā ar realistisku skatījumu uz dzīvi, iztiekot bez romantiskām ilūzijām un utopisma, A.Deglavs attēlo Rīgas nomales strādnieku ļaudis.
    Romāna centrā šuvēja Zeltenīte ar pašaizliedzīgo mīlu uz stalto, bet vieglprātīgo fabrikas puisi Sašu. Kopā ar šo divu varoņu dzīves epizodēm attainotas laikmetam raksturīgas parādības: no vienas puses trūkums, attiecību cinisms un garīgais tukšums strādnieku un sīkpilsoņu vidū, no otras – nacionālās un šķiras apziņas veidošanās un vēlēšanās izrauties, pielīdzināties “sabiedrības krējumam”.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 25,00

Renāte Blumberga, LĪBIEŠI DOKUMENTOS UN VĒSTULĒS
Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem

(Izd. Latv.vēst.inst.apg., 2006.g., 383 lpp.)
    Monogrāfijā aprakstītas un analizētas somu zinātnieku A.J.Šegrēna, E.H. Seteles, V.Voionmā u.c. ekspedīcijas pie Kurzemes un Vidzemes lībiešiem no 19.g.s otrās puses līdz 20.gs. 30.gadiem. Pētījumā izmantoti dokumenti, kas glabājas Somijas avotu krātuvēs. Ekspedīciju izklāstu bagātīgi papildina avotu tulkojumi no lībiešu, somu, vācu un zviedru valodas. Monogrāfijā aprakstītas arī lībiešu etnografisko priekšmetu kolekcijas, kas glabājas Somijas Nacionālajā muzejā. Ir daudz fotogrāfiju. Tā kā šie pētījumi ir pirmreizīgi, tas apritē ienes jaunu avotu bāzi, papildina un precizē iepriekšējo.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 44,00

Eduards Berklāvs, ZINĀT UN NEAIZMIRST 2.daļa
(Izd. “Signe”, 2006.g., 354 lpp., cietos vākos)
    Pirmā grāmata pie lasītājiem nonāca 1998.g. (nav nopērkama). Tajā atmiņas un pārdomas aptver laiku līdz 1988.g. Nākošie gadi bija aktīvas rīcības piepildīti. Notikumos dalību ņēma tauta. Latviešos ausa rīcība un gatavība ziedoties laimīgai nākotnei. Latvija patiesi kļuva brīva valsts. Darbu atjaunoja Saeima. Tauta ievēlēja savus pārstāvjus, uzticot viņiem sakārtot dzīvi, lai tauta kļūtu pārtikusi, bērni mācītos skolās un lai mēs būtu savas valsts saimnieki.
    Pēc pirmās grāmatas iznākšanas pagājuši 8 gadi. Mainījušies pārstāvji Saeimā, valdībā un vietējās pašvaldībās. Sacerēti plāni un projekti. Bijušas ieceres, doti solījumi. Bet...

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 34,00

CEĻVEDIS PA REPRESĒTO RĪGU. 1941.-1949. Sast. Rihards Kalvāns
(Izd. “Tapāls”, 2006.g., 227 lpp.
    Ceļvedis pa komunistisko varmāku represēto Rīgu ir sastādīts ielu alfabētiskā secībā, izmantojot Latvijas Valsts Arhīva 1995. gadā izdoto 1941.–1953. un 1949. gadā represēto sarakstu. No tā šajā salikumā iekļauti tikai 1941. un 1949. gada kampaņās uz Sibīriju aizvesto rīdzinieku vārdi, uzvārdi un adreses. Daudziem ir atzīmēts arī tēva vārds, dažkārt iekavās uzrādīts arī vecums vai radniecības pakāpe. Papildus grāmatai ir sagatavots ieliktnis – Rīgas karte, kurā ar sarkanām līnijām atzīmētas ielas, no kurām iedzīvotāji tika izvesti.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 27,00

Laimonis Purs, AIZEJOT ATSKATIES 2.grāmata
(Autorizd., 2006.g., 320 lpp.)
    Atmiņu atspulgas par noklusēto un viltniecisko. Kā tas bija – mūžu nodzīvot okupācijā? Fiziska. Morāla. Jā, pat intīmi ģimeniskā okupācijā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 36,00

Raimonds Briedis, LATVIEŠU LITERATŪRAS HRONIKA SASTATĪJUMĀ AR NOTIKUMIEM PASAULĒ UN LATVIJĀ 1. un 2.sējums
(Izd. “Valters un Rapa”, 2006.g.)
    Divos sējumos apkopoti fakti un norises, kas literatūrā, mākslā, politikā un ikdienā notikušas vienlaikus pasaulē un Latvijā. Daudzpusīgais materiāls veido vēsturisko fonu nozīmīgiem notikumiem latviešu kultūrā un palīdz uztvert to secību un mijiedarbību. Hronika dalīta divās daļās, tādējādi iezīmējot divus būtiskus laikmetus latviešu kultūrā. 1.sējumā aptverts laiks no 1888. līdz 1944.gadam, 2.sējumā – laiks no 1945.-2005.gadam. Fakti kārtoti slejās noteiktā secībā – notikumi, kultūra, literatūra -, katram gadam atvēlot atsevišķus šķirkļus.

Abu sējumu cena ar piegādi – USD 57,00

Igors Vārpa, LATVIEŠU KARAVĪRS ZEM KRIEVIJAS IMPĒRIJAS, PADOMJU KRIEVIJAS UN PSRS KAROGIEM
(Izd. “Nordik”, 2006.g., 727 lpp.)
    Latviešu karavīri triju vēstures laikmetu griežos.
    Autors ir centies apkopot vēstures liecības, dokumentus, publikācijas presē, karadarbības shēmas un fotogrāfijas par laikposmu no 1914. līdz 1945.gadam – latviešu gaitas cara armijā, strēlnieku bataljonu veidošanos. Cīņas dažādās Pirmā un Otrā pasaules kara frontēs, pilsoņkarā, partizānu kustībā… Materiāls ir izkārtots hronoliģiski tematiskā secībā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 55,00

LEJASKURZEMES TEIKAS, NOSTĀSTI UN SPOKU STĀSTI
(Izd. “LiePa”, 2006.g., 336 lpp.)

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 35,00

“Lata romāns”
Andrejs Skailis, ŠARMANTIE SAPŅI
(Izd. “Lauku Avīze”, 2006.g., 208 lpp.)
    Mūsu sentēvi uz zemīti pie Dzintara jūras atnāca pirms četriem vai pieciem gadu tūkstošiem un te arī palika. Kāpēc tieši te? Banāni mūsu zemītē neaug, zeltu atrast nevar un naftu izpumpēt arī ne. Toties purvos dzīvo samērā simpātiski nelabie, kas sentēviem nekā ļauna nedarīja, savukārt no niedrājiem un krūmiem ar nerātnu actiņu uz puišiem lūrēja dūkņas un spīganas, ar kurām ļoti jauki varēja amizēties. Tā nu mēs arvien te dzīvojam un ceram savu viedīgo saulvežu vadībā vēl pēc četriem vai pieciem gadu tūkstošiem sasniegt Rietumu labklājības līmeni. Tas ir pilnīgi reāli, jo, pateicoties šarmantajai sapņošanai un uzvarai dzērienu degustācijas čempionātā, visa pasaule mūs pazīst un apbrīno. Kam par to jāpateicas? Mūsu burvīgajām dāmām un nelabajam.
    Šo faktu, lūdzu, neaizmirsīsim!

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

“Lata romāns”
Andris Puriņš, DIVU BRĀĻU DIVAS KAISLĪBAS
(Izd. “Lauku Avīze”, 2006.g., 206 lpp.)
    Jaunais Lata romāns ir fantāzija par vēstures tēmu – tā darbība risinās laikā, kad letu cilts vēl tērpjas zvērādās un pazīst tikai bronzu. Brālis Loks un viņa sāncensis Gipa atklāj, ka pie Platupes apmetusies cilts ar dīvaini zilganiem un izturīgiem ieročiem. Letiem nu jāatklāj šo ieroču izgatavošanas noslēpums.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

“Lata romāns”
Mairita, UGUNTIŅA PELNOS
(Izd. “Lauku Avīze”, 2006.g., 190 lpp.)
    Vai tādu dzīvi es biju gribējusi? Par tādu sapņojusi? Laikam taču nē. Bet kāpēc tā iznāca? Es tak visu darīju pareizi – dzīvoju ar mīlamu vīru, dzemdēju un audzināju bērnus. Mēģināju saimniekot. Bet nekas neiznāca. Ko es izdarīju nepareizi? Es nezinu, kas ar mani notika. Reizēm likās, ka manī iemājojuši divi dažādi cilvēki. Mans labais nodoms vienmēr palika tikai nodoms. Reizēm es rakstīju dzejoļus, bet tad atkal gribējās būt ļaunai un riebīgai. Nevaru taču vainot mīlestību? Bet kas tā par mīlestību, ja velk līdzi purvā? Cik daudz var piedot? Bet es mīlēju un biju laimīga, vismaz kādu laiku...

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Silvija Geikina, KLĒTNIEKI AR GRIMU UN BEZ GRIMA
(Izd. “Nordik”, 2006.g., 295 lpp.)
    Latvijas teātra vēsture saglabājusi daudz stāstu par aktieru ģimenes likteņiem. Uz viena un tā paša vai dažādu teātru skatuvēm spēlējuši vīrs un sieva, divi brāļi, brālis un māsa.
    Mazāk ir to aktieru ģimeņu, kurās vecāku profesiju turpinājuši viņu bērni, turklāt vairākās paaudzēs. Klētnieku ģimene ir viena no šīm retajām.
    Ilgus gadu desmitus uz Dailes teātra skatuves mirdzējusi Milda Klētniece. Nacionālajā teātrī – vīrs Karps Klētnieks – lielisks raksturlomu atveidotājs. Viņu dēls Nauris Klētnieks 20.gs. 70-jos un 80-jos gados bija režisors. Naura sieva Dzintra Klētniece, arī viņu abu meitu Kristīne turpina dzimtas tradīcijas.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 34,00

Rutku Tēva humoristiskā bibliotēka 10 grāmatiņās, GALANTĒRIJA UN PIKANTĒRIJAS
Izd. “Zinātne”, 2006.g., 295 lpp.)
Ulda Mežavilka zīmējumi.
    Šī grāmata ir veltīta Rutku Tēva (īstajā vārdā Arveds Mihelsons, 1886.-1961.) – rakstnieka, izcila daudzu teātru aktiera un režisora – 120 gadskārtai.
    Viņa talants un darbīgums lika tam visu mūžu “malt uz divi gaņģi” – teātri un rakstniecību.
    Krājumā, apliecinot vienu no Rutku Tēva daudzpusīgā talanta spožākajām šķautnēm, iekļautas anekdotes, kas savulaik apkopotas 10 atsevišķās burtnīciņās. Tās izlasot garantēta ne vien laba oma, bet arī ieskats 20.gs. 30.gadu Latvijas kultūras un sadzīves aizkulisēs.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00

Andrejs Grāpis, AUGUSTS DOMBROVSKIS. MŪŽS UN VEIKUMS
Dzīvesgaita. Veltījumi. Grāmatas. Raksti.
(Izd. “Index”, 2006.g., 432 lpp., cietos vākos)
    Latviešu pagātnes sabiedrībā grūti sameklēt otru tik spilgtu un neordināru personību kā Augusts Dombrovskis. Viņa iesaiste mākslā, mūzikas un literārajās norisēs, nozīmīgās saskarsmēs ar daudzu radošo personību jaunradi, nostāda A.Dombrovski izcilā stāvoklī. Tas ir mūsu pirmais mecināts. Un viņš jau sen pelnījis godinājumu, ko tagad sniedzu.
    Piemiņas grāmata ir A.Grāpja divdesmit piecu gadu ilga darba rezultāts. Autora spriedumi pamatoti ar nopietnām dokumentu un laikmeta liecību studijām. 19.gs. materiāli paver jaunu līdz šim nezināmu A.Dombrovska biogrāfiju. Apceri būtiski papildina fotokolekcijas un mākslas darbu reprodukcijas, kuras skaidri ilustrē A.Dombrovska mūža veikumu. A.Dombrovska nozīme latviešu tautas vēsturē ir augstu vērtējama gan ar viņa morālā lieluma, gan saimniecisko pasākumu risinājumu ne tik daudz savā, cik savu darbinieku labā. Viņa mecinātismu ir baudījuši gandrīz visi tā laika jaunie rakstnieki, viņa mājoklī tapa Kr.Barona t.dz. sējumi.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 54,00

Anšlāvs Eglītis, LĪGAVU MEDNIEKI
Raksti. 1.sējums
(Izd. “Jumava”, 2006.g., 299 lpp.)
    Anšlāva Eglīša jubilejas gadā apgāds Jumava ar šī romāna izdevumu aizsāk A.Eglīša Rakstu izdevumu. “Līgavu mednieki” ir autora pirmais romāns, ar ko rakstnieks ieguva lielu popularitāti. Lasītājus saista ar asprātībām piesātinātais stils. Romāna centrā ir trīs draugu atšķirīgie ceļi cīņā par laimi. Romānu papildina Viktora Hausmaņa komentārs un pēcvārds.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 32,00

Pēteris Zeile, LATGALES KULTŪRAS VĒSTURE
(Latgales kultūras centra izdevniecība., 2006.g., 748 lpp., cietos vākos)
    No akmens laikmeta līdz mūsdienām.
    Ar “Latgales kultūras vēsturi” noceļu nost kādu akmeni, lai atgrieztos pie saknēm un tiektos parādīt, kādas daudzveidīgas vērtības slēpj mūsu dzimtais novads. Novads, kuram līdz šim sarakstītajās biezajās Latvijas vēstures grāmatās veltītas dažas garāmskrejošas lappuses. Novads, bez kura nav iedomājama Latvija kā viena zeme, valsts kā vienota un daudzveidīga kultūrtelpa. Novads ar savu savpatīgu vēsturi, īpaši skarbu likteņgaitu. Jau ar to vien Latgale ir pelnījusi izdevumu par savu vēsturi un kultūrvēsturi, bet ne tikai ar to. Savā gadu tūkstošu attīstības gaitā Latgale ir radījusi visas tās kultūras formas, kas tapušas pārējā Latvijā, vēl vairāk – Eiropā, pasaulē, un devusi latviešu tautai personības – radītājus, protestētājus, novadu vienotājus, valstiskās neatkarības cīnītājus un nostiprinātājus. Tāpēc radās dziļa pārliecība, ka nedrīkst ļaut tam visam “aizslīdēt garām” aizmirstības miglājā un zaudēt ticību savai esmei un nākotnei. Kā teicis J.V.Gēte “ir tikai viens neārstējams ļaunums – ja kāds etnoss, tauta pārstāj ticēt pati sev, tad tā ir lemta zudībai.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 99,00

LATVIEŠU VALODAS ŽARGONA VĀRDNĪCA
(Izd. “Avots”, 2005.g., 272 lpp., cietos vākos)
    Sastādot šo vārdnīcu, mūsu nodoms bija sakopot vārdus un teicienus,kurus latvieši lieto un uzskata par žargonu un kuri nav atrodami pazīstamākās latviešu valodas vārdnīcās. Šie vārdi un teicieni ir savākti, gan klausoties sarunās, gan aptaujas ceļā. Neseni svešvalodu vārdi, ko runātāji parasti piesavinās kādas citas valodas ietekmē, nav šeit ievietoti.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 14,00

Knuts Skujenieks, TAGAD ES ESMU ALEKSANDRS
(Izd. “Neputns”, 2006.g., 102 lpp.)
    K.Skujenieka jaunākajā dzejoļu krājumā ietverti 1999.-2006.g. tapuši dzejoļi. Šis laikposms nav raisījis dzejnieka lirisku jūsmu. Situācijas vērtējumā saklausāmi gan smiekli, gan sarkasms. Miniatūrās parādās spēja ironizēt vispirms pašam par sevi, bet nežēlojot arī laiku un parādības, kas risinās visapkārt.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 8,00

Pauls Bankovskis, OFŠORS
(Izd. “Valters un Rapa”, 2006.g., 108 lpp., cietos vākos)
    Romāna sižetā mijas realitāte ar iztēli – galvenā varoņa vairāku diennakšu ceļojums beidzas ar aviokatastrofu un viņš nonāk mitoloģiskā senlatviešu zemē. Ceļā radušās asociācijas, domas un atmiņas par ģimeni, skolas un studiju laiku, laulībām un par valsti, kurā dzīvo, veido traģikomisku literāru pašapziņas procesu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

Pauls Bankovskis, SKOLA
(Izd. “Valters un Rapa”, 2006.g., 108 lpp., cietos vākos)
    Krājumā apkopoti stāsti “Pagarinātā dienas grupa”, “Rudens kross”, “Motociklu vasara”, “13.mēneša alga” un citi, kas gan saturiski, gan ar noformējumu mērķtiecīgi atklāj autora aplūkoto tēmu. Stāsti dod iespēju atgriezties fizkultūras stundās ar rokas bumbu, granātu mešanu, atsauc atmiņā ārstniecības augu vākšanu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

Juris Rubenis, Māris Subačs, LĪDZI BAZNĪCAS GADAM
(Izd. “Zvaigzne ABC”, 2006.g., 104 lpp.)
    Grāmata piedāvā ieskatu svarīgākajos kristīgās baznīcas svētkos. Baznīcas gads atšķiras no mūsu parastā kalendārā gada. Baznīcas gads sākas ar pirmo adventa svētdienu un noslēdzas ar nedēļu pēc Mūžības svētkiem. Autori raksturo katru svētku garīgo būtību, cilvēka dvēseles dzīves saistību ar tiem.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

Andrejs Eglītis, RAKSTI 7.sējums
(Izd. “Valters un Rapa”, 2006.g., 326 lpp., cietos vākos)
    Sējumā iekļauta pēdējos gados rakstītā dzeja, kas nav apkopota krājumā, bet publicēta periodikas izdevumos vai arī atrodama rokrakstos. Tā ir dziļi intīma dvēseles dzīves atklāsmes, smalki niansētu noskaņu dzeja, kurā kā skarbi akordi ielaužas sabiedriskās dzīves vērojumi un vērtējumi.Krājumu papildina Andreja Eglīša rakstītās vēstules draugiem un literātiem, kā arī dzejniekam un viņa daiļradei veltītā dzeja un raksti.
    Sējumā atrodams publikāciju un rakstu par dzejnieku hronoloģisks pārskats un komponētās dzejas saraksts.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 27,00

SUITU IDENTITĀTE
(Izd. LU akad.apgāds, 2006.g., 175 lpp., cietos vākos)
    Grāmatu sastāda literatūras zinātniece, folkloras pētniece Dr.Janīna Kursīte. Ir tādas personības, kurām piemīt gluži vai maģiska vara, līdzko viņi ar savu domu vai darbu pieskaras kādai jomai, - viss pēkšņi iegūst klasisku skaidrību, iekšēju skaidrību un aizraujošu atklāsmes svaigumu.
    Šāda sajūta pārņem, lasot “Suitu identitāti”, arī J.Kursītes daudzo ekspedīciju aprakstus un tajās iegūtās liecības, faktus, dokumentus, tādējādi veidojot skaidru ainu par atsevišķu novadu senām tradīcijām, par to vēsturiskām saknēm, bet arī atspoguļojot visas Latvijas vēsturi un cilvēku likteņus.
    Visas krājuma 12 nodaļas tapušas profesorei izceļojoties par suitu novadu, kura robežās ir Alsunga, Jūrkalne, Gudenieki, Basi, Adze. Tiekoties ar vietējiem ļaudīm, radušies sarunu pieraksti, vērojumi, atziņas, apceres.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 28,00

Imants Ziedonis, Nora Ikstena,  NENOTEIKTĀ BIJA
(Autorizd., 2006.g., 215 lpp., cietos vākos)
    Dienasgrāmata.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 31,00

Imants Ziedonis, Rimants Ziedonis, MEŽU ZEMĒ LATVIJĀ
(Izd. “Lauku Avīze”, 2006.g., 272 lpp., cietos vākos)
    Mežam kopš seniem laikiem bijusi liela nozīme cilvēku dzīvē. Tas bija cilvēku patvērums, vieta, kas deva iespēju izdzīvot. Dzīve nestāv uz vietas, daudz kas ir mainījies. Cilvēks jau sen ir iznācis no meža. Mūsdienās cilvēce ir tik ļoti attālinājusies no meža, ka bieži vien tajā saskata tikai kokus, nevis kompleksu un dzīvu organismu, kura visas daļas ir nepārtrauktā savstarpējā mijiedarbībā. Taču meži joprojām dod vietu dzīvei un patvērumam tūkstošiem augu, sēņu, zvēru, putnu, kukaiņu, ķērpju un sūnu sugu. Un ne tikai – ar mežiem saistīti daudzi vēsturiski nozīmīgi notikumi, par ko liecina silos, vēros un gāršās rodamās kultūrvēsturiskās vērtības. Jāmāk tikai atrast un saskatīt.
    Šī grāmata ievedīs brīnumainajā mežu pasaulē, palīdzēs ikvienam interesentam atrast un pašam izpētīt visdažādākos dabas un kultūrvēsturiskos objektus, bez kuriem Latvijas meži nav iedomājami.
    Grāmatā ir arī kartes.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 33,00

Aina Ruta Britāne un Agita Veidemane, ĀGENSKALNA ĢIMNĀZIJA
(Izd. “Jumava”, 2006.g., 276 lpp., cietos vākos)
    Šogad Pārdaugavas vecākajai skolai aprit 85.pastāvēšanas gads. Grāmatā aplūkota vidusskolas vēsture no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Autores īpašu uzmanību veltījušas skolas ilggadīgo un talantīgo pedagogu darbam, kā arī specializācijai vācu valodā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 32,00

Visvaldis Lācis, LATVIEŠU LEĢIONS PATIESĪBAS GAISMĀ
(Izd. “Jumava”, 2006.g., 276 lpp., cietos vākos)
    Autors pats būdams leģionārs, materiālu grāmatai krājis visu mūžu. Izdevumi par latviešu leģiona vēsturi pēdējā laikā nav retums, un autors nepretendē uz kaut kādu jaunu faktu atklāšanu. Kā saka pats autors “grāmata nav par kaujām. Tā ir drīzāk vēsturiski filozofiska. Vai latviešiem bija jāiet karā? Vai upuriem bija jēga.
    Lapojot grāmatu, kļūst redzams, ka tajā lielākā vērība pievērsta tam, kas virmoja un virmo ap šo Latvijas vēstures epizodi. Piemēram, kā uz leģionu raudzījās ārzemēs, vai kāda bija “Baigā gada” netiešā ietekme leģiona veidošanā u.c.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 32,00

Laimonis Purs, AIZEJOT ATSKATIES
(Izd. apg. “Signe”, 2006.g., 272 lpp., cietos vākos)
    Latviešiem atmiņu literatūras pūrā redzami apbrīnojami sirdsskaidrības avoti. Šajā grāmatā lasītājs atradīs atbildi, kādos rožainos melos iepakoja tā saucamo sociālisma un komunisma celtniecības laikmetu, pat dziļi ierautu skabargu pasniedza kā vislielāko aplaimojumu.
    Kā tas bija – mūžu dzīvot okupācijā? Protams, katram te ir sava atbilde. Viena – sāpīgi tieša un sevi nesaudzējoša ir šajā grāmatā. Pārdzīvojumi. Bailes. Kuru katru brīdi atnāks čekisti vai gestāpovieši un aizvedīs. Pat ģimenē okupants – čekas aģents... Par to un citu – atklāts stāsts.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00

Jānis Krēsliņš, RAKSTI. 2.sējums,“Vēstures vārtos”
(Izd. “Valters un Rapa”, 2006.g., 510 lpp., cietos vākos)
    Krājumā apkopoti J.Krēsliņa raksti, apceres, recenzijas un intervijas gan par Latvijas politiskās vēstures jautājumiem dažādos gadsimtos, gan apceres par latviešu nācijas likteni un baltvāciešu lomu vairākās Latvijā vēsturiski nozīmīgās situācijās. Kultūrvēsturiskā rakursā atklājas J.Krēsliņa skatījums uz hernhūtiešiem un Bībeles nozīmi latviešu pasaules redzējuma veidošanā. Vairāki raksti un intervijas veltītas izciliem latviešu kultūras darbiniekiem.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 47,00

Zigmunds Skujiņš, JŪTU CEĻOJUMI: Dažādu dimensiju apsēstība, “Raksti” 3.sējums
(Izd. “Mansards”, 2006.g., 530 lpp., cietos vākos)
    Rakstu 3.sējumā iekļautas līdz šim nepublicētas dienasgrāmatas un piezīmju bloknoti par notikumiem Latvijas literārajā dzīvē 20.gs. 60.-90.gados, rakstnieka piedzīvojumi Eiropā, Āfrikā, Amerikā un Austrālijā, stāsti, noveles un ceļojumu apraksti.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 47,00

Vizbulīte Bērziņa, DAUDZ BALTU DIENIŅU... “Jēkaba Graubiņa dzīvesstāsts”
(Izd. “Atēna”, 2006.g., 334 lpp.)
    Lasītājam nav jābaidās, ka būs grūti vai nesaprotami, vai pārāk šauram mūziņu lokam svarīgi. 1886.gadā dzimušā komponista, mūzikas kritiķa, skolotāja, tautas mūzikas pētnieka dzīvesstāsts ir tik piesātināts ar nozīmēm un notikumiem, ka tas satrauc un provocē. Grāmata ir lasāma kā romāns vai varoņsāga, kurā varoņiem jāuzveic aizvien spēcīgāks pretinieks.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 36,00

Rasma Grīsle, SPĒKILDZE
(Izd. “Antava”, 2005.g., 160 lpp., cietos vākos)
Populārvalodniecisku rakstu izlase. 1.sējums.
    Izlases pirmajā sējumā ietverti uz latviešu valodu un kultūru attiecīgi populāra satura raksti, cerot, ka tie būs saprotami kuŗam katram izglītotam latvietim, kas dzimtās valodas vērtības vēlas apzināt un uzturēt spēkā.
    Tematikā līdzīgi raksti ir grupējot tuvināti. Katram zem virsraksta uzrādīts publicēšanas vai sacerēšanas gads un numurs bibliogrāfijā. Tā (1955-2002) pagaidām lasāma tikai LU izdevumā Baltu filoloģija XII (2) 2002. Tekstos lietota Endzelīna izkoptā pareizrakstība. Dažādu iemeslu dēļ svešvārdos gaŗumi apzīmēti ne arvien konsekventi.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 12,00

Turpinājums!!!
IDEJU VĒSTURE LATVIJĀ II.daļa
“Jaunā strāva – 20.gs. sākums”

(Izd. “RaKa”, 2006.g., 349 lpp.)

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 31,00

Ainārs Zelčs, 1940
(Izd. “Zvaigzne”, 2006.g., 200 lpp., cietos vākos)
Romāns.
    “Ja upuris baidās pretoties pat domās, tad viņš patiešām ir salauzts... Vēsture pazīst daudzus izglābšanās gadījumus, kad pret pārspēku līdzējis kaut kas tāds, ko mēdz dēvēt par neiedomājamu.
    Vēsture dažbrīd ir kā vējš, kas spēj joņot te vienā, te otrā virzienā...
    No romāna “1940” vielas LNT ir veidota filma “Paralēlā vēsture.
    1940.gads” – par to, kas būtu, ja būtu... Kas būtu, ja Latvijas valdība 1940.gadā būtu nolēmusi pretoties padomju karaspēkam? Filma beidzas ar notikumiem, kas grāmatā aptuveni pusē. Grāmata turpina vēstīt, kas notiek pēc tam, kad Latvijas valdībai izdodas slepeni izkļūt no aplenktās valsts.
    Dziļāk un dziļāk iekļūt laika slāņos palīdz tālaika valoda, pareizrakstība, izteiksmes atdarinājumi, rakstības stila noskaņošana “uz to vilni”. Būtu gājis vēl tālāk, taču tad var ienirt tik dziļi, ka mūsu laikā vairs neiznirt.” /Autors/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

Ģenerālis Pēteris Radziņš, LATVIJAS ATBRĪVOŠANAS KARŠ 1918.-1920.
I.daļa “Cīņas ar Bermontu”

(Izd. SIA “Jura apgāds”, 2005.g., 144 lpp., cietos vākos)
    Mans nolūks ir dot īsu pārskatu par to dienu notikumiem, kad Latvijas armija, attīstīdama vislielāko enerģiju, cēla Latvijas valsti. Latvijas valsts īstā cēlāja ir Latvijas armija. Tā kā līdz šim vēl nav parādījusies neviena grāmata par Latvijas armijas varoņdarbu, tad centos šo trūkumu novērst, jo kaut kas ir tomēr vairāk nekā nekas. /Autors/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

Alfreds Dziļums, LAI NEAIZMIRSTAM
“Raksti”. 21.sējums

(Izd. apg. “Daugava”, 2006.g., 175 lpp., cietos vākos)
Dienasgrāmata pēc izdoto leģionāru atstātām piezīmēm.
    “Par Kurzemes pēdējām dienām, par paša likteni, dzimtenei sadegot, par necerēto izglābšanos – rakstu pārlasīšanai savos vājos brīžos. Esmu daļa no Latvijas, varbūt esmu vēl taupīts savai valstij.”

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

“Lata romāns”
Aigars Tauriņš, VASARA BUMBIEROS

(Izd. “Lauku Avīze”, 2006.g., 238 lpp.)
    Autors savu darbu par Bumbieru pagastu rakstījis ar vēlmi lasītāju izraut no ikdienas steigas un izsmīdināt. Viņa varoņi nav izdomāti, jo vienmēr paticis vērot cilvēkus. Lai paspilgtinātu rakstus, nākas vairākus novērojumus sapludināt vienā, nodarboties ar tādu kā frankenšteinismu. Vasara Bumbieros sapazīstina “čangali emigrācijā”, jaunu dzejnieku, vietējo kultūras darbinieku un pagastmājas sekretāru, turklāt laikā, kad bumbierieši protestē pret pagastu apvienošanu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Arturs Heniņš, TEIKSMA PAR KURSAS DIŽMEŽU
(Izd. apg. “Annele”, 2006.g., 233 lpp., cietos vākos)
Vēsturisks romāns. Mākslinieks Gunārs Krollis.
    Konkursu par seno kuršu, zemgaļu, latgaļu un līvu dzīvi un cīņām izsludina apgāds “Annele”. Un žūrija varēja neslēpt pārsteigumu, ko tiem sagādāja A.Heniņa visai savdabīgais romāns, kas konkursā figurēja ar nosaukumu “Teiksma par Cieceres noslēpumu”.
    Hronoloģiski un tematiski šo romānu var nolikt līdzās A.Miglas un V.Rūmnieka “Kuršu vikingiem”, kura tēli darbojas Dižjūras piekrastē, ir zvejnieki un karavīri. A.Heniņa kurši patvērumu no jūras puses laupītājiem atrod Kursas Dižmežā, kļūst par līdumniekiem un zemes kopējiem, atrod Cieceres ūdensceļu, izcērt meža ceļu līdz zemgaļiem.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

KAD DZĪVOŠU OTRU REIZI
Rakstu krājums Valdas Dreimanes piemiņai
(Izd. “Nordik”, 2006.g., 336 lpp., cietos vākos)
Sastādītāja, komentāru un bibliografijas autore Maija Meirāne.
    - Mēs esam daļa no lielām sakritībām, no visuma, jo mūsu sapnis ir liels, - saka Valda Dreimane. Daļa no viņas paliek kā akmens šķemba Daugavā, Rīgas vidū, bet radošais gars ir paveicis mūža garuma odiseju – dzejniece, zinātniece, kultūras saglabātāja, Latvijas vārda nesēja no diasporas līdz Rīgai.
    Šis rakstu krājums ir viņas atgriešanās un palikšana.
/Grāmatas sastādītāja/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 28,00

Velta Veldze. HOMO HOMINI...
(Autorizd., 2005.g., 460 lpp., cietos vākos)
    R o m ā n s stāsta par cilvēka augšuptiecību – gan zinātnē, lai atklātu jaunu patiesību medicīnā, kas glābtu miljoniem dzīvību, gan personiskajās attiecībās – pa draudzības un mīlestības ceļu, upurējot sevi, ja tas vajadzīgs mīļotā labā, gan Augstākā Saprāta meklējumos, kas spētu izskaidrot cilvēka esības jēgu. Tātad šai augšuptiecībai ir plašs spektrs. Tikpat daudzveidīgi ir spēki, ko dzīve virza šiem meklējumiem pretī, šķirot cilvēkus un sabradājot viņu ideālus. Bet augšuptiecīgais cilvēks ir stiprs – viņu nevar tik vienkārši sabradāt.
    Darbība risināta uz sadzīviska fona divos periodos: I daļa – padomju totalitārisma apstākļos, II daļa – mūsdienās.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 26,00

Ivars Sīlis. NABAGI PILĪS
(Izd. “Nordik”, 2006.g., 222 lpp., cietos vākos)
    Latvijā labi pazīstamais rakstnieks, publicists, polārpētnieks, fotogrāfs un filmu autors Ivars Sīlis grāmatā “Nabagi pilīs” stāsta savai meitai par savu bērnību. Pēc dramatiska ceļojuma pāri jūrai Sīļa ģimene Otrā pasaules kara beigās nonākusi Dānijā, kas joprojām ir autora mītnes zeme. Šķiet – kārtējais skumjais latviešu bēgļu stāsts, taču netradicionālu to padara pirmām kārtām Dānijas vide, turklāt trimdinieki tiek izmitināti pilīs. Ap mazo zēnu mutuļo nemierīga, krāšņi tēlaina pasaule, ko veido personības viņam apkārt – dēkaiņi, godavīri, talanti, skaistas un apgarotas sievietes. Tie visi bijuši viņa pirmie audzinātāji, kas savulaik palīdzējuši veidoties Ivara Sīļa meistara acij, humora izjūtai un stāstītāja talantam.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

SĒĻI UN SĒLIJA
(Izd. Latv. Nacion.Vēstures muzejs, 2005.g., 124 lpp., liela formāta)
    Sēļu un Sēlijas tēma ir sarežģīta. Mūsu rīcībā esošās lietiskās un rakstītās liecības pagaidām nav ļāvušas līdz galam atbildēt uz daudziem jautājumiem. Tā, piemēram, neskatoties uz vairāk nekā 160 gadu ilgo Sēlijas pieminekļu arheoloģiskās pētniecības vēsturi, joprojām turpinās diskusija par sēļu un latgaļu materiālās kultūras līdzību, meklējot minēto baltu etnisko vienību atšķirības. Un tas nebūt nav vienīgais noskaidrojamais vai precizējamais jautājums sēļu vēsturē. Šāds stāvoklis izskaidrojams ne tikai ar avotu, bet arī jaunu teorētisko nostādņu trūkumu.
    Par sēļiem, salīdzinot ar citām latviešu sentautām, rakstīts visai maz. Šajā aspektā šis izdevums apsveicams jo īpaši. Grāmata ir pirmais sēļu un Sēlijas problemātikai veltīts plašāks apkopojošais darbs, kas pārsniedz populārzinātniskam izdevumam raksturīgos ietvarus.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 18,00

Sandra Kalniete. WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS
(Izd. Latv.Okupāc.muzeja biedrība, 2006.g., 367 lpp., cietos vākos)
    “Constructing memory” could very well be the subtitle of this book. When I first read it, that is what struck me about it: the meticulous, even merciless, construction of memory that never was. Its style, introspective, involuted, at times willful, that the translator has attempted to emulate, betrays the labours of the mind. Imagine – at the age of thirty-five you suddenly discover that your memory is badly flawed: its private building blocks do not fit together with the public ones. At first you are afraid to make the slightest move, lest it collapse. Then you move, and it collapses, but the very collapse allows you to start constructing anew.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 42,00

VALODAS PRAKSE: vērojumi un ieteikumi
(Izd. LUAkadēm.apg., 2006.g., 112 lpp.)
      Valsts valodas aģentūra laidusi tautā savu jaunāko lolojumu – šo populārzinātnisko rakstu krājumu. Krājums adresēts studentiem, skolotājiem un augstskolu mācībspēkiem.
      Krājums iecerēts kā populārzinātnisks izdevums, kas iznāks regulāri, ap sevi pulcējot ļoti plašu autoru un lasītāju loku. Vajadzība pēc šāda aktuāla latviešu valodas jautājumiem veltīta izdevuma bija sen nobriedusi.
      Krājumā ievietoti 14 raksti par aktuālo latviešu valodas praksē gan rakstu val., gan mutvārdu runās. Aplūkota latv.val. Eiropas Savienības kontekstā un citas vispārīgas problēmas un konkrēti stila vārdu lietojuma, gramatikas, citvalodu īpašvārdu atveides un pareizrunas jautājumi.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 11,00

RAIMONDA PAULA DZIESMU GRĀMATA
(Izd. “MicRec”, 2005.g., 150 lpp.)
      Grāmata ir veltījums R.Paula 70.jubilejai. Tajā ir 70 Paula populārākās dziesmas ar notīm.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 38,00

Raimonds Pauls: DZIESMAS JAUKTAJIEM KORIEM
(Izd. “MicRec”, 2006.g., 87 lpp., A4 form.)

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 27,00

IDEJU VĒSTURE LATVIJĀ. “Jaunā strāva – 20.gs.sākums” I.daļa “Antoloģija”
(Izd. “RaKa”, 2006.g., 532 lpp.)
      Viss grāmatā izlasāmais nepārprotami liecina, ka aprakstāmajā periodā caur ideju daudzveidību un to savstarpējo kritisko dialogu patiesi ir veidojusies moderna, arī individuālismā balstīta sabiedrības, kultūras un nācijas izpratne, kas turpmākajā likumsakarīgi noveda pie Latvijas valstiskuma. 
/Sastādītāja Ella Buceniece/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 37,00

“Lata romāns”
Milda Geidāne:
IZRAUTĀS SAKNES

(Izd. “Lauku Avīze”, 2006.g., 206 lpp.)
      Droši varam apgalvot, ka Milda Geidāne (1928-2004) ir mūsu, “Lauku Avīzes” izdevniecības, autore. Arī viņa pati atzinusi, ka pēc daudziem likteņa triecieniem un ilgiem klusēšanas gadiem tieši “Lauku Avīzes” izdevniecības izsludinātais romānu konkurss devis stimulu rakstīt atkal.
    “Izrautās saknes” ir astotais Mildas Geidānes darbs, kuru publicē “Lauku Avīzes” izdevniecība. Un pēdējais, jo liktenis bija lēmis, ka romānu viņa pabeidza rakstīt dienu pirms traģiskās bojāejas 2004.gada rudenī.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

HISTORY OF LATVIA. The 20th Century.
(Izd. “Jumava”, 2006.g., 560 lpp., cietos vākos)
      Throughout its history, Latvia and Latvians been profoundly affected by geography, by their location in a region where the influence of the great powers has ebbed and flowed, always leaving an impact on the place and the people living there. The 20th century was no expection.
      This ir second edition of this book, and suggestions of readers have guided some of the changes from the first. The authors would like to thank all of those who sent in their comments and invite both them and new readers to send them their reactions positive and negative to this new work.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 50,00

Jānis Dreslers: KĀ SANTĪMS ĶEŠĀ...
(Izd. “Tapals”, 2006.g., 112.lpp)
J.Dreslera zīmējumi.
      Karikatūristu un literātu Jāni Dresleru (1896.-1971.) labi pazīst Latvijas vecākā paaudze, taču mazāk – jaunākā. Dreslers ir viens no latviešu komiksa aizsācējiem.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00

Arnolds Auziņš: GUSTAVS ZEMGALS
(Izd. “Jumava”, 2006.g., 127 lpp., cietos vākos)
     Grāmatā uz laikmeta fona parādīta Gustava Zemgala personības izaugsme, atainojot viņa dzīves svarīgākos posmus. Izmantotas laikabiedru atmiņas, arhīvu dokumenti, Tautas padomes un Saeimas sēžu protokoli, kā arī publikācijas presē.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 20,00

“Lata romāns”
Vairis Ozols : VIENAS KĻŪDAS CENA
(Izd. “Lauku Avīze”, 2006.g., 240 lpp.)
    Tas ir otrais autora kriminālromāns Latu romānu sērijā.
    Tiek nogalināts lielākais vietējais uzņēmējs, spirta brūža īpašnieks. Policijas darbus sarežģī netālu atrastais slepkavas līķis – jānāk pie secinājuma, ka slepkavībai bijuši tālākejoši mērķi. Sākas ilga un rūpīga izmeklēšana, kurā var būt iesaistīti noslepkavotā ģimenes locekļi.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Valentīns Silamiķelis: AR BALTIJAS KAROGU IZDOTIE
(Izd. “Jumava”, 2005.g., 315 lpp.)
    Grāmata ir unikāls dokumentāls stāsts par dzīvi otrajā pasaules karā, par boļševiku jaunievedumiem baigā gada laikā, par vācu okupācijas laika grūtībām un nedienām, par dzīvi un apstākļiem leģionā un Kurzemes katla frontē, par dzīvi Zviedrijā, karagūstekņu nometnē un par apstākļiem, kā Zviedrijas valdība izdeva leģionārus Padomju Savienībai, par dzīvi pēckara Latvijā un par piedzīvoto GULAG nometnē Vorkutā, par atgriešanos dzimtenē, par to, kā bijušā leģionāra un bijušā ieslodzītā pagātne ietekmē darba gaitas padomju laikos.
    Grāmatas noslēgumā aprakstīta tikšanās ar Zviedrijas karali, kurš atvainojās leģionāriem par Zviedrijas valdības kļūdu, izdodot leģionārus PSRS.
    Grāmata ir saistoša un vienlaikus smaga. Tajā nav izskaistinājumu. Karš tiek parādīts visā baisajā realitātē. Autors nekaunās atcerēties savus vājuma brīžus, asaras.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 30,00
(Nopērkama arī angļu valodā – USD 38,00)

Valentīns Silamiķelis: AR BALTIJAS KAROGU IZDOTIE
(Izd. “Jumava”, 2005.g., 315 lpp.)
Angļu valodā

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 38,00

LATVIEŠU VALODAS VĀRDNĪCA
(Izd. “Avots”, 2006.g.)
    Izdevniecība, atzīmējot 25 gadu pastāvēšanu, laidusi klajā jaunu latviešu valodas vārdnīcu ar 30 000 vārdu un to skaidrojumiem. Tajā daļēji izmantoti 1987.g. izdotajā vārdnīcā dotie vārdu skaidrojumi un piemēri. Tie ir precizēti un laboti, ņemot vērā laika gaitā notikušās pārmaiņas tehnikā, zinātnē, sabiedriskajā dzīvē un kultūrā. Vārdnīcā ietverti daudz jauni vārdi. Savukārt vārdi, kas zaudējuši aktualitāti, no vārdnīcas svītroti.
    Vārdnīcā ievietota mūsdienās biežāk lietojamā leksika. Tie ir vārdi, ko lieto daiļliteratūrā, publicistikā, literārajā sarunvalodā un dažādās zinātnes, kultūras, mākslas un sabiedriskās dzīves jomās. Starp tiem ir arī daži mazāk izplatīti vārdi, proti, folkloristikā, kā arī vārdi, kas sastopami tikai frazeoloģismos, sakāmvārdos, atsevišķās amatniecības un zinātņu nozarēs.

Vienas vārdnīcas cena ar piegādi – USD 78,00

Ausma Cimdiņa: DZĪVE TEKSTĀ. Raksti par literatūru
(Izd. “Atēna”, 2006.g., 215 lpp., cietos vākos)
    Grāmatā aplūkoti gan atsevišķi autori, piemēram, Aleksandrs Čaks, Guntis Berelis u.c., kā arī skaidrotas jaunākās tendences literatūrā.
    Ausma Cimdiņa ir autore vairākām monogrāfijām, tai skaitā “Brīvības vārdā”, kas ir biogrāfiska apcere par Vairu Vīķi-Freibergu.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 28,00

Valda Ģēgere: SALDUMU KARALIS VILHELMS ĶUZE
(Izd. “Jumava”, 2006.g., 152 lpp., cietos vākos)
    “Strādā kā zirgs, līksmojies kā ķēniņš!” – tie bijuši saldumu rūpnieka Vilhelma Ķuzes (1875-1941) iecienīti vārdi, kas raksturo arī viņa attieksmi pret dzīvi.
    V.Ķuzes mantojums ir atmiņas par krietnu cilvēku un progresīvu personību 20.gs. 20.-30.gadu Latvijas tautsaimniecībā. Nav saglabāts viņa mūža darbs – konditorejas preču fabrika “V.Ķuze”, bet no paaudzes paaudzē tiek pārmantota Ķuzes vērtību pieredze: neatlaidība sava mērķa sasniegšanā, godprātīga attieksme pret darbu, rūpes pret cilvēkiem, mīlestība uz Latviju.
    Grāmata sniedz faktoloģisku ieskatu veiksmīgā uzņēmēja Vilhelma Ķuzes dzīves gājumā un fabrikas vēsturē.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 23,00

Inga Reča: JANSONU DZIMTA
(Izd. “Likteņstāsti”, 2006.g., 231 lpp., cietos vākos)
    Talantīgajā Jansonu dzimtā visskanīgākais ir Mariss Jansona vārds. Tā pasaules mēdiji raksturo Marisu Jansonu, un arī šajā grāmatā viņa vārds ir pieminēts visbiežāk. Bet tas bija jāizcīna, jo visu sākumā bija dzirdams Arvīds Jansons.
    Šī ir grāmata par “toreiz”, par izjūtām un notikumiem, kas tikai atmiņā vēl dzīvo. Par sakņu spēku, kas ļauj galotnei celties pret debesīm, sauli.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 22,00

Evita Sniedze: LATVIEŠU TEĀTRA HRONIKA. 1919.-1944.
(Izd. “Zinātne”, 2006.g., 658 lpp., cietos vākos)
    Šī ir grāmata, kas skaitļos un faktos izstāsta latviešu teātra vēsturi no 1919.gada līdz 1944.g. Tā turpina Literatūras, folkloras un mākslas institūta iepriekšējos teātra hronikas krājumus, kas iznāca atsevišķos sējumos (3 sēj.). Tā ir interesanta sava laika liecība, kurā ieraugām to, cik 20-jos – 30-jos gados plaši sazarojās teātra darbība Rīgā un visā valstī.
    No “L.t.hr.” iemantojam uzskatāmu priekšstatu par to, kā līdzi teātra attīstībai sakuplo latviešu drāmas druva, cik milzīgs aktieru skaits bija iesaistījies darbā uz skatuvēm un, lieku reizi, varam konstatēt, ka latvieši bijuši neprātīgi teātra mīlētāji un spēlētāji.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 42,00

ARHEOLOĢIJA UN ETNOGRĀFIJA    XXII.laidiens
(Izd. Latvijas vēst.inst.apg., 2005.g., 274 lpp.)
    Veltījums arheoloģes Elvīras Šnores 100 gadu jubilejas atcerei.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

Alfreds Dziļums: DIEVA DZIRNAS

(Izd. apg. “Daugava”, 2006.g., 390 lpp., cietos vākos)

Romāns.

      “Reiz Doles pagasta zaļumu svētkos, lakstīgalu apdziedātajā Ķekaviņas upes līcī, čigāniete, manās rokas līnijās skatīdamās, teica: “Dēls, tev dzīvē būs darīšana ar daudz papīriem!”

      Radi pareģojumu iztulkoja kā mantojuma dokumentu kārtošanu. Pēc manas pilngadības bija jādala trīs daļās mirušā tēva mājas, Baldones pagasta “Pūriņi”.

      Es gan cerēju, ka čigāniete runā par rakstāmpapīru. Es tikko biju sācis mēģināties literārā darbā, daži nieki jau bija iespiesti žurnālā “Meža Dzīve”. Taču īstais čigānietes pareģojums piepildījās tikai pēc divdesmit gadiem, kad izdalīto tēva mājas zemi atkal apvienoja kolhozs, bet es kā bēglis zaglīgi ierados Zviedrijā un strādāju papīrfabrikā.”

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 31,00

“Lata romāns”

Mārtiņš Slišāns: TERAKOTAS ARMIJA

(Izd. “Lauku Avīze”, 2006.g., 240 lpp.)

      Dzimšanas dienā Melānija saņem neparastu dāvanu – iespēju doties ceļojumā uz Ķīnu. Jaunā tūristu grupas vadītāja Ilze, kura šajā austrumu valstī nodzīvojusi vienu gadu, ir pārliecināta, ka rūpīgi izplānotais maršruts tiks veikts bez starpgadījumiem, tomēr šoreiz viņa maldās. Ir reizes, kad labāk nedzirdēt nejaušas sarunas... Abas sievietes tiek ierautas bīstamu notikumu virpulī, no kura izeju spēj rast tikai Frenks Huks – latviešu izcelsmes dēkainis un žurnālists no Amerikas, kurš ieradies Ķīnā, lai aprakstītu leģendāro Terakotas armiju.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 9,00

Knuts Skujenieks: RAKSTI. Atdzeja.

(Izd. “Nordik”, 2006.g., 568 lpp., cietos vākos)

      “Sekojot šo Rakstu tradīcijai, mans atdzejas darbs atlasīts un apkopots vienā sējumā. Šādi sējumi varēja būt pat vairāki – ārpusē palikušais materiāls pārsniedz ietilpināto. Taču, kā mēs to zinām no pseidogudrinieka Kozmas Prutkova: “Nevar aptvert neaptveramo”.

      Vēl pirms beigt, gribētu paklīdināt dažus mītus. Man bieži jautā, cik valodu es pārvaldu vai protu. Atbildei esmu atradis piemērotāku formulu: “Cik valodu es pazīstu.” Ja ņemam par pamatu šo sējumu, tad patstāvīgi no oriģināla ir atdzejots no kādām divdesmit valodām. Tas ir smags filoloģisks darbs, urbjoties cauri gramatikām un vārdnīcām, vienlaikus veidojot latvisko tekstu, salīdzinot to ar citās valodās atdzejoto, konsultējoties ar speciālistiem. Es nekolekcionēju valodas, ar kurām man nācies strādāt. Pretējā gadījumā es būtu paralizēts kā atdzejotājs. Tāda ir mana neracionālā metode, kuru sev esmu atradis par labu esam.”             /K.Skujenieks/

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 37,00

Astrīda Beināre: KAUPO UN SVĒTAIS GRĀLS

(Izd. apg. “JD”, 2006.g., 222 lpp., cietos vākos)

Sakāve vai uzvara.

      Triāde “Sigulda-Turaida-Krimulda” Latvijai un Livonijai patiešām ir būtiska. Tas nav tikai gabaliņš Rietumeiropas ainavas, netipiskajā Ziemeļu vidē pārstādīts. Pagānisms mūsos izsenis sadzīvo ar kristietību, - tāpat kā lībiešu pilskalni ar krustnešu pilsdrupām un muižas ar latviešu zemnieku sētām. Mistiskā gaismā no gadsimtu miglas atkal un atkal iznirst lībiešu valdnieks Kaupo. Rēgs, nodevējs? Kristīgās ticības moceklis, svētais? Pirmais Eiropas idejas

nesējs Livonijā? Kā nu katrs saredz. Bet baltais likteņa zirgs mūkam Teoderiham domāto zobenu tomēr ir pārkāpis ar dzīvības kāju. Un tas noticis tieši Turaidas novadā, tagadējā Siguldā, kaut kur līdzās Induļa Rankas “Dainu kalnam”. Tā bija izvēle, un tā ir mūsu nolemtība.

      Šī grāmata ir autores veltījums dzimtajai vietai, Līvenu dzimtai, vēsturei. Katram no mums ir sava Sigulda – tāda ir arī Astrīdai Beinārei. Pārāk skaista, lai būtu reāla.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 31,00

SURVIVAL LATVIAN. Angļu-latviešu sarunvārdnīca.

(Izd. “Jumava”, 2006.g., 135 lpp.)

A Traveller’s Phrasebook and Guide.

Vienas vārdnīcas cena ar piegādi – USD 12,00

Vita Zelče, Vineta Sprugaine: MARGINĀLĀS jeb 1376.FONDS, “Vēstures avoti”. IV.sējums.

(Izd. Latv.Valsts vēstures arhīvs, 2006.g., 254 lpp.)

      Grāmata piedāvā ieskatu vienas nelielas sociālās grupas – 20.gadsimta 20. un 30.gadu Rīgas prostitūtu – vēsturē un Latvijas Valsts vēstures arhīva kolekcijas esošajās liecībās par šo pagātnes lapaspusi. Šis ir ceturtais laidiens žurnāla “Latvijas Arhīvi” sērijā “Vēstures avoti”. Tas atšķiras no iepriekšējiem trim sējumiem, kuru centrā bija vēstures dokuments, kas pastarpināti vēstīja un veidoja dialogu ar lasītāju un vēstures pētnieku. Šoreiz pieeja vēstures liecību publikācijai ir cita. Piedāvājam datu kopu, ko veido no arhīva liela dokumentu apjoma iegūta informācija, kas apstrādāta ar matemātiskām metodēm. Grāmatā ietverti arī autoru atlasītie dokumenti, kas, viņuprāt, vislabāk raksturo arhīva kolekcijās glabātos materiālus par prostitūciju. Cerams, ka šī grāmata būs rosinošs stimuls arī citu marginālu sociālo grupu vēstures izpētē.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 25,00

Astra Mille: TE UN CITADELĒ JĀNIS PETERS

(Izd. “Atēna”, 2005.g., 555 lpp.)

      Autore pievērsusies vienai no atmodas laika redzamākajām personībām – dzejniekam un diplomātam Jānim Peteram. Tas ir stāsts ne tikai par perestroiku un tās līderiem, radošo savienību plēnumu, Tautas frontes dibināšanu. Līdz tam bija jānoiet grūts un skaists ceļš. Ieskatoties personu rādītājā, kļūst apjaušamas vēstījuma aprises. Izmantotas intervijas, atmiņas vēstules, dzeja, dokumenti, fotogrāfijas. Grāmatai gaidāma arī 2.daļa.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 46,00

Vitolds Maškovskis: LATVIJAS LUTERĀŅU BAZNĪCAS Enciklopēdija. 1.sējums (A-G)

(Izd. SIA “DUE”, 2005.g., 472 lpp., cietos vākos, liela formāta)

      Tajā pirmo reizi Latvijas vēsturē atspoguļo bijušo un tagadējo 337 Latvijas luterāņu baznīcu vēsturi, arhitektūru, mākslu un memoriālo kultūru, ietverot visu pieejamo avotu un objektu izpētes rezultātu un plašu fotomateriālu klāstu (ap 4000 fotogrāfijas). Enciklopēdijai pievienota svešvārdu vārdnīca un izmantoto 677 avotu saraksts.

      Tas ir autora mūža veikums, ieguldot milzīgas pūles, ceļojot, fotografējot, vācot materiālus no arhīviem, muzeju fondiem.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 103,00

Dzintars Sodums: KOPOTI RAKSTI VI.sējums “Dzeja”
(Izd. “Atēna”, 2005.g., 480 lpp., cietos vākos)
    Šajā sējumā publicēti gandrīz visi vairāk nekā 60 gados tapušie dzejoļi, kuri līdz šim bijuši izkaisīti periodikā, kopkrājumos un glabājušies rakstnieka arhīvā, un četru Tomasa Stērnsa Eliota darbu atdzejojumi. Atlasi veicis pats autors.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 33,00

Udo Intis Sietiņš: PAR ZEMI, KO MĪLAM...Latviešu dzelzskrustnieki
(Autorizd., 2005.g., 304 lpp., A4 form., cietos vākos)
    Autors ir savācis un apkopojis, salīdzinājis un analizējis visu zināmo un bieži vien no aizmirstības dzīlēm izceltu nezināmo, lai šodien mūsu rokās nonāktu grāmata “Par zemi, ko mīlam...Latviešu dzelzskrustnieki” ar vairāk nekā 3000 I un II šķiras Dzelzs krusta apbalvoto latviešu karavīru vārdiem. Tie iegūti, pārlasot skopās ziņas frontes laikrakstos “Daugavas Vanagi”, “Tēvija”, “Latvijas Kareivis” un citos kara laika izdevumos, aptaujājot vēl dzīvos lieciniekus un īpaši apzinot daudzos kara laika dokumentu sējumos.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 35,00

Mārtins Pollaks: APSŪDZĒTS TĒVA SLEPKAVĪBĀ
(Izd. apg. “Harro von Hirschheydt”, 2005.g., 362 lpp., cietos vākos)
Filipa Halsmana lieta.
    Skaļa krimināllieta, kas kļuva par starptautiska mēroga afēru: 1928.gada 10.septembrī Tiroles kalnos tiek noslepkavots 48 gadus vecais Rīgas zobārsts Makss Halsmans. Jau tajā pašā dienā uz aizdomu pamata tiek arestēts viņa dēls Filips. Tiesas process sašķeļ sabiedrību divās daļās, par apsūdzēto iestājas juristi, mediķi, rakstnieki un intelektuāļi – no Zigmunda Freida līdz Tomasam Mannam.
    Mārtins Pollaks ir izpētījis visus pieejamos materiālus un uzrakstījis aizraujošu dokumentālu romānu – par piemiņu pasaulslavenajam Life un Vogue fotogrāfam Filipam Halsmanam.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 34,00

Oskars Grosbergs: MEŽVALDE
(Izd. apg. “Harro von Hirschheydt”, 2005.g., 347 lpp., cietos vākos)
Vecās Vidzemes muiža gadu gaitās.
    Senās Vidzemes muižas dzīve gada gaitā atainota patiesi un ar labu humora izjūtu. Aprakstītais laiks ir 19.gs. sešdesmitie gadi. Jau bija jūtams latviešu atmodas laiks. Attiecības starp latviešiem, vāciešiem, ebrejiem un krieviem sadzīviski mierīgā sapratnē.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 31,00

LATVIJAS KARA MUZEJA GADAGRĀMATA
VI.sējums.
(Izd. Latvijas kara muzejs, 2005.g., 240 lpp.)

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 24,00

Viktors Hausmanis: ANŠLAVS EGLĪTIS
(Izd. “Zinātne”, 2005.g., 390 lpp.)
    Autors Anšlava Eglīša dzīvei un daiļradei pievērsies vairākkārt: publicējis apceres, veidojis krājumu “Pretskatā un profilā”, kurā apkopoti raksti par Eglīša darbiem, sastādījis lugu izlasi u.c. Šī grāmata ir mēģinājums plašāk ielūkoties Anšlava Eglīša personībā un daiļradē. Stāstījumu papildina fotogrāfijas, dzīves hronika un personu rādītāji.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 25,00

Jānis Jaunsudrabiņš: BALTĀ GRĀMATA
(Izd. “Valters un Rapa”, 2005.g., 490 lpp., cietos vākos)
Izdota pēc 20-to gadu izdevuma.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 33,00

Nora Vētra-Muižniece: LEĢENDA PAR RĪGU
(Izd. “Zvaigzne ABC”, 2005.g., 96 lpp., cietos vākos)
    Ierosmi leģendām autore smēlusies no J.Strauberga “Rīgas vēstures” (“Grāmatu draugs”) un A.Vīksnas “Vecās aptiekas” (“Zinātne”). Grāmata uzrakstīta saistošā valodā, senajā Rīgas vēsturē iezīmējot arī cilvēku likteņus. Līdz ar teiksmu un pasaku elementiem stāstījumā ievijas arī reālais plāns.
    Galvenā atziņa cauri daudzajām leģendām iezīmējas nepieciešamībā pēc spēcīga ētiskā apliecinājuma. Autore domā, izpētot senus foliantus, lasot teikas un leģendas, ka “Rīga bijusi daudz agrāk, nekā mēs rēķinām. Gadu simtiem pirms bīskapa Alberta pilsētas dibināšanas...”

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 16,00

Skaidrīte Kaldupe: SILA PURENE KLUSĒ
(Izd. “SolVita”, 2005.g., 191 lpp.)
    Šis romāns ir par skolu dzīvi skarbajos pēckara gados. Par pacietību un izturību nabadzībā, par spēju klusēt pazemojumā, par augstsirdību un gara diženumu. Laikmetā, kad skola šķirta no baznīcas, vēl jau vecmāmiņas slepeni māca bērniem Tēvreizi un Ziemassvētkos “Klusa nakts, svēta nakts”, bet nav jau vairs tādu svinīgu nakšu, jo gar skolotāju dzīvoklīšiem slīd direktore – spiegotāja soļi. Vēl meži baismu pilni.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00

Viljams R.Troters: KRIEVU-SOMU 1939.-1940.gada ZIEMAS KARŠ
(Izd. “Atēna”, 2005.g., 302.lpp.)
    Grāmata par kaujām, kurās ar niknumu cīnījās nežēlīgos, arktiskos apstākļos, bieži vien ar lielu varonību abas puses. Partizāni uz slēpēm, varonīgi vienpatņu uzbrukumi tankiem, neizmērojama izturība un viena no pagājušā gadsimta patieso militāro ģēniju harizmātiska vadība – tādas bija Somijas īslaicīgās uzvaras sastāvdaļas. Neskatoties uz somu vareno pretošanos iznākumu bija jau iepriekš nolemts. Krievi novēloti aptvēra, ka gaidītais vieglais triumfs pār skaitliski ievērojami mazāku pretinieku pārvērsties slaktiņā.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 38,00

Monika Zīle: NERĪGA
(Izd. “Jumava”, 2005.g., 165 lpp.)
    Tiem, kuri Moniku Zīli iepazinuši galvenokārt caur romāniem, viņas īsproza var izrādīties tikpat negaidīts, cik patīkams atklājums. Pastāsti un apceres, kā žanrs nodēvēts uz apvāka, prasa no autora spēju romāna vērtu sižetu kondensēt nedaudzās lappusēs, saglabājot fona informāciju, veidojot ticamus tēlus un atklājot emocijas. Rakstnieces spēja saskatīt un tikpat jūtīgos, cik precīzos vārdos aprakstīt detaļas, padara stāstus īpaši ticamus. Nekaitē arī dažiem stāstiem pārklātais vieglais mistikas zeltījums.

Vienas grāmatas cena ar piegādi – USD 19,00

 

     

 

 

[IEVANDA]             [Kas jauns Latvijā?]