Jaunā Gaita nr. 246. septembris 2006

 

Ainārs Zelčs

IZDEVNIECĪBA ERAKSTI

 

Izdevniecība Eraksti sāka darboties 2003. gada beigās. Jau pašā sākumā tai laimējās piesaistīt lasītāju interesi, tāpēc 2004. gada beigās Eraksti atvēra maksas e-grāmatu nodaļu. Protams, uz šādu te lietu visi tik nadzīgi nemetās virsū, kā saulītē izlaistas vistas uz graudiem, taču nevar arī teikt, ka izdevniecības kaisītie labumi tik vien kā sijātos un sijātos pie pašu kājām. 2005. gadam ejot uz beigām, Erakstu vadītājs tomēr secināja, ka pareizs ir vienkāršs atzinums - timekļa apmeklētāji nejaudā vienlīdz dedzīgi virināt visas bezgalīgi daudzās tīmekļa durvis. Jāmetas kopā ar citiem! Un ar tādiem, pa kuŗu durvīm iestaigā visvairāk. Dažus portālus nevirtuāli apmeklējot, atsaucību izrādīja gandrīz visi, taču galu galā vienošanās nesanāca. Un labi, ka tā, jo pašās beigās neuzbilsts bij atlicis vien portāls Delfi, uz kurieni mazo Erakstu vadītājs nebija uzdrošinājies iet. Taču tieši ar Delfiem vajadzēja sākt, jo šī portāla vadītāji visu izlēma zibenīgi un par labu Erakstiem.

Un tā, kopš 2006. gada 13. aprīļa, Eraksti veido kopēju lapu ar portālu Delfi: Delfi grāmatnīca.

Jau darbošanās iesākumā Eraksti ļoti gribēja izmantot elektroniskās sazināšanās ātrumu un priekšrocības, uzrunājot un uzklausot tos, kuŗi runā un raksta tajā pašā valodā, bet dažādu iemeslu dēļ nedzīvo Latvijā. Tā Erakstos ienāca Jaunā Gaita. ir lieliska, neaprakstāma sajūta, ka šādi esam kopā!

Eraksti labprāt publicētu trimdas sacerējumus vēl plašāk. Lūdzu, atsaucieties, rakstiet izdevniecības vadītājam Aināram Zelčam: eraksti@eraksti.lv vai uz parasto pastu: Kanaviņu 14a, Alūksnē, LV-4301. Eraksti labprāt publicētu vēlreiz, elektroniski arī visdažādākās Latvijas laika grāmatas, lai jaunā paaudze varētu iepazīties ar šo joprojām svarīgo, saistošo un vērtīgo laiku, tāpēc lūdzam atsaukties autorus un autortiesību mantiniekus, jo bez atļaujas nedrīkstam to darīt. Ļoti svētīgi būtu Edgara Andersona, Edgara Dunsdorfa, Andrieva Ezergaiļa un citu vēsturnieku, žurnālistu, sabiedrisku darbinieku, rakstnieku kādreiz izdotu papīra grāmatu elektroniski izdevumi.

Zemsavieši un sociāldēmokrati, nacionāldemokrati un Miera, kārtības un ražošanas apvienība - visi ir to laiku veidojuši. Baznīcas, biedrības, brālības - visi.

Ne pārāk tālā nākotnē Eraksti cer ieviest atbilstošu programmu, lai e-grāmatas varētu iegādāties latvieši un latviski lasošie visā pasaulē. Ceram, ka atradīsim sadarbības veidus ar portāliem www. latviansonline.com un www.torontozinas.com Patlaban Eraksti atrodami: www.delfi.lv, kreisajā pusē, zem virsraksta. „Pakalpojumi", saite: „Delfi grāmatnīca", kā arī: www.eraksti.delfi.lv, www.eraksti.lv .

 

 

Ainārs Zelčs ir elektronisko grāmatu izdevniecības Eraksti vadītājs.

Jaunā Gaita