Jaunā Gaita nr. 103, 1975

 

KOPSAVILKUMI

Second Conference on Baltic Studies. Red. R. Šilbajoris, A. Ziedonis, E. Anderson. Los Angeles: The Association for the Advancement of Baltic Studies, 1972. 232 lp. $8.00.

Konferences tematiskā amplitūda ir ārkārtīgi plaša - no teoloģijas līdz eksaktām zinātnēm. Redzams, ka valodniecības, folkloras un literātūras temati tomēr bijuši pārsvarā, kas zināmā mērā apstrīd iesakņojušos uzskatu, ka baltiešu akadēmiķi Rietumos pievērsušies gandrīz vai vienīgi "ienesīgām profesijām". Jāpabrīnās tomēr, ka konferencē nekā nav bijis ko teikt medicīnas zinātniekiem - īstenībā viņu rīcībā ir milzīgi plašs "neapstrādāts" pētniecības darba lauks gan trimdā, gan pievēršoties medicīnas attīstībai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Šķirstot kopsavilkumu krājumu Second Conference on Baltic Studies, uzmācas jautājums: Vai attaisnojas tādu izdot, iesietu "cietos vākos"?

Par "izcilību" iesietas grāmatas ne vienmēr liecina. Šī publikācija ir sava veida katalogs, kuŗā var uzmeklēt ziņkāri modinātājus tematus. Vairāk kopsavilkumi nespēj dot. Tādam nolūkam pietiktu ar pieticīgāku techniku. Pārdomāšanai var arī ieteikt apsvērumu, vai nebūtu lietderīgāk šādu konferenču "piemiņai" izdot referātu izlasi, kas pavērtu iespēju tiešāk iepazīties ar atklājumiem un konstatējumiem. Tādā kārtā grāmata kļūtu interesantāka arī lasītājiem ārpus konferences dalībnieku aprindām.

Par ievietotajiem fotoattēliem jāsaka, ka turpmāko izdevumu redaktoriem intensīvi jāmeklē fotožurnālistikā vairāk zinīgi fotografi. Šādi attēli būtu vērtīgs papildinātājs dokuments, taču ne tā tipa nožēlojamās bildes, kas saliktas uz krīta papīra šajā publikācijā. Interesentiem ASV der iegaumēt, ka grāmatas Library of Congress Catalog Card numurs ir 72-186990.

Gunars Irbe

Jaunā Gaita