Jaunā Gaita nr. 103, 1975

 

PADOMJU TAUTĪBU PROBLĒMAS

Soviet Nationality Problems. Red. Edward Allworth. New York: Columbia University Press, 1971, 296 lp. $9.95.

Šīs grāmatas redaktors ir Kolumbijas Universitātes padomju tautību zinātniski pētniecisko studiju direktors. Nevaru nepieminēt šādu novērojumu: Kongresa bibliotēka (Library of Congress) pavisam nezinātniski klasificē šo grāmatu kā veltītu "Krievijas minoritātēm" (Russia - Minorities).

Pielikumā 1970. g. PSRS iedzīvotāju skaitīšanas dati un pārpublicēti Pravdas ievadraksti par to skaitīšanu.

Apskatāmajā grāmatā nav apcerētas atsevišķas tautības (šādas apceres atrodamas Erika Goldhāgena (red.) grāmatā Etniskās minoritātes Padomju Savienībā, kas recenzēta JG 80). Viela ir starpdisciplināra, bet humānitārās zinātnes (atskaitot vēsturi) nav pārstāvētas. Šo trūkumu atzīst redaktors, cerēdams, ka tas tiks novērsts turpmākos pētījumos.

Stefans C. Reinoldss (Stephen C. Reynolds)
Tulk. Māra Cepurīte-Reinoldsa

 

Jaunā Gaita