Jaunā Gaita nr. 103, 1975

 

KĀ GLĀBTIES NO SARKANĀ ZIRNEKĻA?

Kārlis Siliņš, Sarkanā zirnekļa tīklos. Grand Haven : Raven, 1972. 224.lp. $6.00.

Kārļa Siliņa grāmata rakstīta par pamācību un brīdinājumu ļaudīm. To var redzēt jau no pirmā acu uzmetuma. Tai uz vāka uzzīmēts liels melns zirnekļa tīkls, bet zem apvalka atkal ir zirnekļa tīkls zeltā. Iekšā ir zīmējums' ar trim Baltijas valstīm, kam apkārt tinas zirnekļa valgi un glītas tautiskas prievītes. Turpat tālāk ir cits zīmējums, šoreiz bez tīkliem, bet ar mutuļojošiem līduma dūmiem un krustā saliktu šauteni un zāģi; kas bez redzama atbalsta karājas gaisā.

Bet kur ir pats zirneklis? Grāmatas ievadā par to nav nekas teikts, bet pēdējā lappusē jau parādās brīdinošs pantiņš:

Ak, mosties, tauta, 
acis veri, 
kas tevi kalpina, to
nosviest steidz...

Tas ir norādījums uz zirnekļa esmi un būtību. Zirneklis ir grāmatā iekšā; un viņa pēdas tur iet krustām šķērsām. Izrādās, ka autors tikai ar Dieva laimi un par mata tiesu izglābies, jo zirneklis jau no sākta gala ir bijis divgalvīgs. Viņš ir bijis sarkans un sarkanbaltsarkans reizē.

Zirneklis ir komūnisms, bet komūnisms reizē ir arī latviešu nacionālisms, apmēram tāpat kā 'alus arī ira sula'. Būtībā viss ir bijis viens pīpis, tie paši vēži citās kulītēs. "Visiem mūsu nacionālajiem brīvības centieniem kā ēna visur iet līdz tas pats vecu vecais rainiski ulmaniskais 'brīvības' gars, ar tiem pašiem vecajiem sarkanās paradīzes mērķiem," saka Kārlis Siliņš. Tauta nemaz nav apzinājusies, ka tā tikusi muļķota. Taisni Rainis un Ulmanis bijuši tie lielākie nelieši. Rainis dzīvojis uz velna paraušanu, bijis "žūpa un netiklis" un cīnījies par vergu valsti. Tāpat bijis ar Ulmani. Brīvvalsts nemaz nav bijusi viņa mērķis, "bet tikai labs līdzeklis viņa īstā mērķa sasniegšanai - sarkanās paradīzes nodibināšanai ar viņa virskundzību." Tā tas bijis jau no paša sākuma. Vispār ulmaniešiem vienmēr bijušas divas sejas, bet pirmā bijusi tikai maska. Īstenībā viņi bijuši slepeni marksisti .

Kārlis Siliņš saka, ka viņš sarakstījis šo grāmatu, lai atklātu šīs patiesības un laikus brīdinātu lasītāju. Šis ir grāmatas otrs un paša autora izdevums. Pirmo izdevumu publicējis kāds latviešu izdevējs, bet viņš svarīgākās patiesības nemaz nav licis grāmatā iekšā. Tāpēc bijis vajadzīgs otrs izdevums.

Bet kur lai rod glābiņu no zirnekļa? Pagātnē latviešiem bijis viens otrs vīrs ar mugurkaulu, bet tādu, diemžēl, bijis maz. Bijis arī viens īsts ideālpolītiķis un tautas gans, kas lūkojis vest tautu no tīkliem ārā, bet tas ticis nekrietni noriets. Tas bijis Andrievs Niedra, kuŗu Siliņš pazinis. Tie bijuši neaizmirstami brīži. (Šeit jāpiezīmē, ka viens no Siliņa grāmatas lasītājiem pazīšanos apstrīd. Siliņš saka, ka viņš saņēmis anonimu vēstuli, kuŗas rakstītājs teicis, ka viņš Niedru pazinis jau no bērna kājas un reiz Niedram nodziedājis divas dziesmiņas, par ko saņēmis kliņģeri. Siliņš pārliecinoši pierāda, ka anonimās vēstules autors ir viltnieks).

Vēl grāmatā atrodams Kārļa Siliņa dzīves stāsts. Zēna gados viņš redzējis 1905. g. revolūciju, ar ko pieticis, lai viņam visa šī lieta būtu skaidra. Tas bijis beigu sākums. Jaunībā viņš darbojies kristīgā pulciņā, bet Pirmā pasaules kaŗa laikā pārzinājis lielu dārzniecību, kas piederējusi kādai garā vājo iestādei Maskavas tuvumā. Vēlāk Latvijā viņam pašam piederējusi skaista dārzniecība. Pēc tam sākušās bēgļu gaitas un visādi raibi notikumi, 1944. g. rudenī viņš ar zirgiem braucis pāri Ventai un dziedājis "Lapu zelts kad klāja Ventas krastus,/ mīļā tu pie cita aizgāji," bet sieva bārusies; kā tā varot dziedāt.

Bet tā ir pagātne. Pašlaik trimdas vecā paaudze joprojām ir apmāta ar to pašu "rainiski-ulmanisko domāšanu" un netiek no zirnekļa vaļā. Arī daudziem jaunajiem jau esot maiss galvā. Glābiņa tātad nemaz neesot. - Bet vienā vietā grāmatā tomēr atspīd cerības stars: "Vecie Latvijas konservatīvie pilsoņi pēc ilggadīgajām nievāšanām, vajāšanām un gānīšanām ... Latvijā tikpat kā vairs nav. Bet ASV no sarkanās elles izbēgušie tautieši ir nodibinājuši pat savu diezgan iespaidīgu organizāciju konservātīvo republikāņu partijas atbalstīšanai," saka Kārlis Siliņš. Šī organizācija pievelkot arī jaunatni.

Siliņa grāmata ir ieteicama kollekcionāriem.

Andris Trapāns

Jaunā Gaita