< JG 105 Jaunā Gaita   JG 107 >

20. GADA GĀJUMS

106. numurs

1975. GADS

 

- s sniegsim tāles, kur laime aust.

Jānis Rainis,
1865-1929.

S A T U R S

2  Ilmārs Rumpēters, Pašportrets
3  Kārlis Ābele, Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1974. gadā
13  Hermanis Kreicers, Ar Raini vēlā vakarā
18  (JG), Trešā konference un Ulofa Palmes runa
22  Valdemārs Tone. Parīzes ceļojums 1922. gadā
27  Modris Zeberiņš, Virgo intactus
31  Arturs Baumanis, Jūdziet bēŗus
34  Andrejs Irbe, Senleja
34  Baiba Rirdāne, Lidojuma piezīmes
36  Lidija Dombrovska, Raiša nedienas
38  Lidija Dombrovska, Zem ziemeļu debesīm
39  Laine Alksne, Tilta celšana
40  Inārs Brēdrichs, šausmīgs dzejolis ar šausmām par šausmām
41  Lidijas Dombrovskas dzejoļi
43  Imanta Baruša dzejoļi
44  Aivara Ruņģa dzejoļi
46  Jānis Peters, Dēls vecāku mājās
50  -XY, Pretstatu cilvēka piemiņai
52  TEĀTRIS: Ilze Šedrika-Levis, Kontroversijas un problēmas
55  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
56  REDZES APLOKĀ
58  ATBALSIS
        GIR-, marginālijas
        Florefa '75
61  CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA
62  GRĀMATAS
        Imants Bite, Jānis Klīdzējs, Divi uzskati par vienu "Lielās vilšanās dokumentu"
          Valentīns Pelēcis, Malēnietis kaŗā
        Dažos vārdos
        Arno Teivens, Piemineklis lauku sētai
           Pauls Kundziņš, Latvju sēta
        Brunis Rubess, Laiks, telpa un Viļa Hāznera sirds
           Laiks, telpa, ļaudis. Daugavas Vanagu organizācijas pirmie 25 gadi
        Gunars Irbe, Albāņu romāns
           Ismaïl Kadaré, Den doda arméns general
72  LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita