Jaunā Gaita nr. 113, 1977

 

DAŽOS VĀRDOS

 

Latviešu nacionālpolītisko jautājumu risināšanai domātā sgb (Studiju Grupas Biļetena) 44. laidiena (12.12.76) visās 14 lappusēs līdzās izpratnei "par pāris vecu ļaužu nevarības izpausmi" atbalsojas galīga neizpratne, pat dibināts sašutums par "lielākā Ziemeļamerikas Latviešu laikraksta Laiks redakcijas polītiku un filozofiju" sakarā ar (1) dzejnieka Jāņa Petera dzejas pēcpusdienu 1976. g. 24.oktobrī Rietummičigenas universitātē Kalamazū un (2) ASV immigrācijas iestāžu apsūdzību pret atsevišķiem tautiešiem par nodarījumiem II pasaules kaŗa laikā. Ļoti nozīmīgā publicējuma nobeigumā sgb redaktori (Aivars un Austris Ruņģi, Inārs Brēdrichs, Valters Nollendorfs) jautā:

(1) Vai "mietu cilāšana" mūsu presē sakarā ar Jāņa Petera un Jāņa Anerauda ciemošanos neizlēca "ārā no sliedēm"?

(2) Vai mums nebūtu jābūt spējīgiem runāt ar katru latvieti, kas nav savas tautas slepkava?

(3) Vai mums tomēr nebūtu jāpazīst okupētās Latvijas "virsslāņa" domu gaita?

(4) Vai mums nebūtu jāpadomā, kā šo "virsslāni" balstīt cīņā pret krievu spiedienu?

(5) Vai "gāganu kaŗi" savā starpā nenoplicina mūsu garīgo enerģiju, kas būtu lietojama racionālākiem mērķiem tautas labā?

(6) Vai tas, ko brīvā pasaule spēj piedāvāt ikvienam, kas tanī ierodas no totālitāras zemes, ir tik niecīgs un bez jebkādas ietekmes?

sgb ir bezmaksas izdevums, un to var pieprasīt, rakstot Austrim Ruņģim (P.O. Box 3735, Stanford, California 94305, USA).

R.E.

 

Kā skaistāko un noskaņotāko Latviešu grāmatu pēdējos 2 gados gribētu minēt Gunāra Kroļļa illustrēto Šarla Perro (Perrault) pasaku Runcis zābakos (Liesma, 1976. Metiens 120.000, 77 kap.)

L.Z.


Jaunā Gaita