Jaunā Gaita nr. 123, 1979

 

DAŽOS VARDOS

 

Starp latviešiem stipri priekšlaikus mūžībā aizsauktā Ausma Jaunzeme bija galvenokārt pazīstama kā dzejniece. Viņas tulkotā un apkommentētā Livlandische Reimschronik - The Rhyme Chronicle of Livonia (Stanford: Echo Publishers West, 1978. 224 lp. $20,-) − Livonijas Atskaņu chronika dod krietnu liecību par Ausmas pētnieces un akadēmiķes ievērojamo talantu. Lai gan Atskaņu chroniku parasti nemin starp izcilākajiem viduslaiku literārajiem pieminekļiem, no vēsturiskā viedokļa šis darbs ir viens no ticamākajiem ziņu avotiem par vācu bruņinieku iebrukšanu Baltijā 13.gs. Chronika visvairāk bija domāta kā lasāmviela pašiem bruņiniekiem− tādēļ arī neizbēgamie iekaŗotāju varoņdarbu un ieroču mākas cildinājumi. Bet pretstatā citām chronikām, tur nav liegta atzinība arī latviešu un lietuviešu kaujiniekiem. Tādēļ arī Livonijas Atskaņu chroniku atzīst par visai objektīvu vācu ordeņa ekspansijas atainojumu. Chronika sacerēta vidusvācu dialektā. Zinātnieces angliskojums no oriģināla ir precīzs un vienlaikus dinamisks. Ordeņbrāļi šķiet it kā dzīva gara apdvesti. Kaut arī šis darbs neradīs lasītājā vēlmi tērpties bruņās un cilāt zobenu par Dievu un ticību tas tomēr izraisīs zināmu nostalģiju par izbijušu civīlizāciju, vitālu un ticības piesātinātu. Apgāds diemžēl nav pievienojis Jaunzemes vērtīgajam tulkojumam viņas tikpat nozīmīgos kommentārus. Grāmatas ārējais ietērps ir piedienīgs un gaumīgs.

A. E.

 

Jaunā Gaita