Jaunā Gaita nr. 132, 1981. g. 1. numurs

 

 

Sarma Muižniece. Izģērbies. Apgāds "Ceļinieks" 1980. g. 121 lp., $5.50.

 

Ar krājumu Izģērbies trimdas 35. gadā mūs sveic trimdā dzimusi un trimdas papildskolās un vasaras kursos, Minsteres ģimnazijā un Divreizdivi, jaunatnes kongresos un dziesmu svētkos, barā un uz savu roku, Jāņos un budēļos, Latvijas braucienā un tad vēl - gandrīz aizmirsās! - savas dzimtās Amerikas skolās, gleznu galerijās, teātŗos, parkos, ielās, mežos, kalnos, ūdeņos un debesīs skolojusies jauna latviešu dzejniece - Sarma Muižniece.

Tas viss pieminams, jo tas viss viņas tematikā un tonī viscaur jūtams. Tā ir ļoti tieša un ļoti aktuāla dzeja kā spītnieces, kā negantnieces izaicinājums - un reizē ļoti intima un personīga. Tā tiecas atkailināt lietas un vietas un cilvēkus - un tomēr saglabāt ik lietas, ik vietas, ik cilvēka noslēpumu. Īpaši interesantu to visu padara viņas aumaļainā temperamenta saspēle ar tikpat aumaļainu iztēli. Rezultāts ir dzejoļi pilni pārsteigumu, dzejoļi ar negaidītu sākumu, negaidītu attīstību un negaidītām beigām. Un tomēr fantastikai par spīti tie turas kaut kādā īstenībā - jaunatklātā īstenībā, kuŗā ieraugām paši sevi, savu trimdu.

 

Gunars Saliņš

 

 

Ruņģis, Rīdzinieks, Nollendorfs. Trīs lugas. Aggāds "Ceļinieks" 1980. g., 212 lp., $9,00.

Lugas tiek publicētas grāmatās un periodikā visā pasaulē, arī Latvijā. Tāpēc "Ceļinieka" apgāds piedāvā triju trimdas autoru tematikas un formas ziņā interesantus jaundarbus ar grāmatu Trīs lugas. Visi darbi ir mūsu nesenās vēstures analizes, bet nebūt nav tikai skatīšanās pagātnē, jo ietveŗ arī latviešu tautas pastāvēšanas un mūsu nākotnes aspektus.

Latviešu literatūrzinātnieks prof. Juris Silenieks, kam bijusi iespēja iepazīties ar Ruņģa un Nollendorfa darbu manuskriptiem, apcerot latviešu tagadnes drāmu, par minētajiem darbiem teicis (tulkojums no angļu valodas):

Ruņģis pieder pie "sliekšņa" paaudzes, kas, vēl sakņodamās zaudētās tēvzemes kultūras vidē, nobrieda trimdā. - Ruņģa darbs domāts kā liecība par to mūsu laika biedru ciešanām, bezcerību un cieņas zaudējumu, kuŗi kļuva par necilvēcisku polītisku sistēmu apspiešanas upuŗiem. Lai gan lugas specifiskā notikumu vieta ir Salaspils, bēdīgi slavenā koncentrācijas nometne Latvijā, šīs lugas, vēstures dokumenta, nolūks ir visu - bijušu un potenciālu - koncentrācijas, internēšanas, darba nometņu universāla apsūdzība. - Lugas galīgais izvērtējums jāatliek līdz tās izrādīšanai, kas darbam piešķirs tā galīgo māksliniecisko formu, bet jau tās lasīšana vien stimulē un saista interesi.

Bijuši vēl citi mēģinājumi glābt latviešu teātŗa skumjo ainu. Valters Nollendorfs, akadēmiķis ar daudz nopelniem, Gētes speciālists, izcila žurnāla Monatshefte redaktors, nesen pabeidzis savu pirmo lugu Variācijas par Antiņa temu. Luga ir konvencionālā teātŗa un īkonoklastiskā teātŗa parodija, tāpat skatuves reālitātes un simbolisma parodija, parodija par parodiju un vēl šo to. - Filmu fragmenti un spēles spēlē un vēlreiz spēlē technika atdarina multidimensionālās produkcijas. Taču šī skatuve, kas labi apzinās pati sevi, zobojas pati par saviem trikiem, un tā ar šo nepārtraukto sevis kritizēšanu luga it kā tiecas iznīcināt pati savu reālitāti. - Mēdz teikt, ka, lietojot zināma veida algebras loģiku, parodijas parodija kļūst par traģēdiju.

Richarda Rīdzinieka luga Spoguļu sienas autora režijā izrādīta Eiropā - Zviedrijā un Vācijā - un recenzēta latviešu periodikā.

Salaspili illustrē Sniedzes Ruņģes kollāžas, Rīdzinieka lugas tekstam pievienoti Stokholmas izrādes foto attēli.

Grāmatu iekārtojis un vāku zīmējis Richards Rīdzinieks.

 

Valija Ruņģe

 

 

Abas grāmatas var pasūtināt "Ceļinieks" grāmatu nodaļā - P.0. Box 32475, Detroit, MI 48232, USA

Jaunā Gaita