Jaunā Gaita nr. 132, 1981. g. 1. numurs

 

LABĀ DIENA

 

Ir reizē prieks atzīmēt jaunas latviešu bērnu grāmatas izdošanu (tādu mums ir pārāk maz!) - un skumji, jo izdevējs vairs nav mūsu vidū.

Labā diena ir trīs bērnu - Ernsta, Knuta un Grū - miniodiseja fjordu un krastmalas dabā. Eināra Eklanda norvēģu trio ar savām veselīgām gaitām saista uzmanību - ne mazāk tādēļ, ka laba daļa 'mūsējo' ir pilsētnieki. Tātad citā plāksnē, viņu ceļojums ir arī iepazīšanās ar mierīgāku, tiešāku vidi - kuŗā tomēr slēpjas mums visai svešas briesmas un bailes. Mani bērni teica: laba fantazija - it kā būtu grūti ticēt tāda dzīves stila īstenībai! Bet viņi arī gribēja zināt - kas notiks pēc beigām, pēc tam, kad "labā diena pāriet Labā naktī". Lūk, bērni ar draugiem tā domā. Un, lai domāšana vieglāk veiktos, vecāki un skolotāji varētu šo īso, glīti noformēto stāstu ņemt palīgā 9-10 g.v. bērnu valodas vingrināšanā.

Eklanda tekstu no jaunnorvēģu valodas lokani tulkojis Juris Kronbergs. Piemērotas, īsti pasakainas illustrācijas 7 krāsās devusi māksliniece Venče Eijene.

Bet "Memento" (Stokholmā) apgāda vadītājs J. Ritums 1980. g. 28. decembrī aizgājis mūžībā. Vēl novembrī vēstulē JG redakcijai viņš minēja "...Varbūt tā mazliet vieglprātīgi apsolījos palīdzēt jaunajiem, bet iznākums jau ir glīts, prieks vismaz par to..."

Nesīsim viņa prieku pie jauniem lasītājiem.

 

J.M.

Jaunā Gaita