Jaunā Gaita nr. 134, 1981. g. 3. numurs

 

VIZMAS BELŠEVICAS DZEJA ZVIEDRISKI

V. Belševica. Näktergalars infarkt. Bromma: Fripress Bokförlag, 1980. 72 lp. Kr. 30,-

 

Ar šo Belševicas lirikas izlasi Juris Kronbergs turpina savu svarīgo latviešu literātūras tulkotāja un introducētāja darbu Zviedrijā. Divus gadus pēc Ziedoņa Epifānijām kārta ir pienākusi dzimtenē lasītai un mīlētai un trimdā galvenokārt tikai daudzinātai latviešu likteņdzejniecei.

Kronbergs ir arī izlases sastādītājs un pavadapceres autors. Dzejoļus viņš ir izvēlējies no grāmatām Jūra deg (1966), Gadu gredzeni (1969) un Madarās (1976), aptuveni vienādā daudzumā no katras. Izvēle ir vispusīga un pārdomāta. Varbūt pēdējam krājumam varēja dot vairāk telpas, kaut vai uz pirmā lēses. Šoreiz tāds noslēpumaina sprieguma pilns dzejojums kā "Talsi" ir palicis ārpusē. Tirpu dzinējs "Pidriķis un Katrīna" tāpat, bet te nebūtu ko iebilst, jo sveštautiešiem minēto nelaimīgo mīlētāju bēdu stāstu tik viegli neizprast.

Lielos vilcienos tulkojums plūst viegli, liekas inspirēts, brīžiem gandrīz vai virtuozs. Sīkāk salīdzinot abus tekstus aina nav tik nedalīti pozitīva.

Juris Kronbergs ir acīmredzot vēlējies, cik iespējams tuvu, pat vārdu vārdā sekot oriģinālam. Tāds nolūks nav peļams, bet šoreiz dažā labā vietā neattālinoties no oriģinālteksta noteikti varēja atrast nozīmē, izteiksmē un ritmā atbilstošākus atrisinājumus.

Daļa misēkļu - ne tikai pavirši lasītā korrektūra - šķiet steigas grēki. Rūpīgāk piestrādājot, taču atklātos, ka, piemēram, apauši nav apavi, lēnprātība nav vientiesība un ka "puķes vārās" dotajā kontekstā neliek domāt par katlu bet gan par trauslumu.

Iebildumi lai nenomāc vērtīgo kopiespaidu. Juris Kronbergs ir izcili apdāvināts tulkotājs, kam pa spēkam vēl lielāki veikumi.

Zviedru lasītājiem nu ir Vizmas Belševicas lirikas izlase. Vai mums pašiem nevajadzētu parūpēties par praktiskām iespējām tuvāk iepazīt vienu no latviešu lielākajām dzejniecēm?

 

Mārtiņš Lasmanis

 

Jaunā Gaita