Jaunā Gaita nr. 134, 1981. g. 3. numurs

 

VAJADZĪGS IZDEVUMS

Latvija Šodien 1980. Gadagrāmata. Rockville, MD: PBLA, 1980. 116 lp. $6.-

 

Andris Trapāns ir savācis okupētās Latvijas tautas skaitīšanas rezultātus. Latviešu dzimstība ir viena no vismazākajām Padomju Savienībā. Bēdīga liktenība. Vēl ļaunāka ir krievu un citu austrumtautu apmešanās Latvijā, lai mākslīgi un neizdevīgi paceltu rūpniecību. 1935. gadā Latvijas iedzīvotāju sastāvs bija šāds: latviešu 75,5%, krievu 10,59%, žīdu 4,79%, vāciešu 3,19%, poļu 2,51%, baltkrievu 1,38%, lietuviešu 1,17%, igauņu 0,36%, dažādu sajauktu tautību un čigānu 0,46%. Tagadējā Latvijas territorijā 1979. g. (jāņem vērā arī, ka Abrenes apgabalu, kur krievu bija vairāk, Staļins annektēja): latviešu 53,7%, krievu 32,8%, baltkrievu 4,5%, ukraiņu 2,7%, poļu 2,5%, lietuviešu 1,5%, žīdu 1,1%, pārējo 1,2%. Krievijas cara laikos mazākais lauki, latviešu zemniecība savās paaudzēs noturējās latvietībā; nu kolchozi ir jau jaukteņi.

Viktors Kalniņš, kas pats jaunībā, (no 1962. līdz 1972. g.) izcietis čekas sodu Mordovijas spaidu nometnē, stāsta savus pārdzīvojumus un atziņas - "Neredzamā fronte" un "Gulaga atmiņu drumslas".

Rolfs Ekmanis vērtē pašreizējās Latvijas rakstnieku, dzejnieku spējas un iespējas divos rakstos. No romānistiem apskatīti: Visvaldis Lāms, Dagnija Zigmonte (Cielava), Daina Avotiņa, Aina Ozoliņa, un Jānis Kalniņš. No dzejniecības plaukta: Ilga Bērza, Jānis Peters, Marta Bārbele, Lija Brīdaka, Jānis Plotnieks, Pēteris Zirnītis un arī deviņpadsmit "jaunie" - no Valža Ārgaļa līdz Andrim Zaueram. Nobeigumā - aplūkots "ekoloģiskais kopojums" Dzīvs priedes ciekurs.

Vērtīgs ir Marijas Priedītes skatījums "Kāds ir studentu noskaņojums Latvijā?" Tāpat arī Olafa Brūveŗa "Rīgas studenta ikdiena." Agņa Baloža raksts "Vēsture no principiālām un partejiskām pozicijām", ir polītiski vērtīgs gabaliņš. Māris Rauda savukārt skatās uz trimdas zinātnieku veikuma atspoguļojumu padomju spogulī. Sporta interesentiem vērtīgi izlasīt Māŗa Rolanda Ozola rakstu "Sports: uz skatuves un aizkulisēs". Vilis Hāzners savācis materiālus par komjaunatnes aktīvitātēm visos Latvijas rajonos, bet Uldis Ģērmanis recenzē grāmatu Latvian Literature Under the Soviets, 1940 - 1975.

Valentīns Pelēcis

Jaunā Gaita