< JG 157 Jaunā Gaita   JG 159 >

31. GADAGĀJUMS

1986. GADA JŪLIJS

3. (158.) NUMURS

S A T U R S 

2     Silvija Sinka, Pavasaris
3     Valija Ruņģe, Trimdas gara dzīve:
 fainomens "par sevi" vai daļa visas latviešu tautas kultūras?
10     Olafa Stumbra dzejoļi
12     Pēteŗa Cedriņa dzejoļi
14     Jāņa Radāna dzejoļi
16     Eduarda Salnas dzejoļi
17     Roberts Greivss (Graves), Skaitot kā pukst
18     Velgas Kriles dzejoļi
20     Dzintars Sodums, Savai valstij audzināts
28     Juŗa Mazuša intervija ar "Saules jostas" administrātoru Juri Ruņģi
34     Ēriks Pārups, Leģions
38     Lidija Dombrovska, Par dzīvi, mākslu un oranždzeltenajām kliņģerītēm
40     MEZGLI XVI
43     SKAŅAS UN ATSKAŅAS
46     ATBALSIS:
       Laimonis Mieriņš, 9. britu internacionālā grafikas biennāle Bradfordā
       Ieva Celmiņa, Liela koka paēnā
       Vera Streita, Manas atmiņas par Endzelīnu
       I.M., V.A., V.S., Jaunas izrādes
49     TEĀTRIS:
       Anita Liepiņa, Par Māras Zālītes lugām - Pilna Māras istabiņa un Tiesa
50     CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA
52     GRĀMATAS:
       Gundars Pļavkalns, Rakstnieks un izstrādes norma
           Imants Auziņš, Alkas, dzejoļi
           Egils Plaudis, Lietuvēna spēle, dzejoļi
           Jānis Baltvilks, Tu esi glābts, dzejoļi
           Leons Briedis, Nidas. (Rakstnieki par literātūru.)
       Mārtiņš Lasmanis, Tilts bez sliedēm
           Zigmunds Skujiņš. Gulta ar zelta kāju. (Vējagalu leģendas)
       Jānis Klīdzējs, Pūt, vējiņi...Bali salā
           Kārlis Zvejnieks. Baltā Pils, romāns
       Osvalds Liepa, Nozīmīgs lugu krājums
           Aina Vāvere. Jauna, neprecējusies un baltu izcelsmes. Lugas
       Jānis Gulbītis, Triju autoru trīs lugas
           Paula Putniņa Uzticības saldā nasta
           Harija Gulbja Alberts
           Gunāra Priedes Centrifūga
       Juris Silenieks, Nepadevusies tulkojumu grāmata
           Poetry from Latvia, Copyright by Alfred Kalnājs
       Tadeušs Puisāns, Archīvs (24. sēj.)
   Māris Bišofs, Zīmējums
vērpetīte     IN THIS ISSUE

 

Laimoņa Mieriņa vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuras iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Trimdas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtiņš Lasmanis Recenzijas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Ilze Valdmane In This Issue
Aina Vāvere Teātris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita