Jaunā Gaita nr. 171, februāris 1989

 

 

Valda Dreimane

 

 

TAM

NEAIZSARGĀTAM

NAMAM, KAS SIRDS

Laiks slīd cauri mūsu istabām, pārlīst pāri

visaugstākiem sliekšņiem, vissmalkākām

šķirbām izlien cauri – nē,

ne negaidīts gaisa strāvojums

rudenī, bezmiega naktis,

liek nodrebēt – laiks

kustas istabām cauri, caurspīdīgs

eņģelis, gaŗām un pāri, apkārt,

un tuvu tam neaizsargātam namam, tai pilij,

kas sirds

KĀ DURVIS UN KALENDĀRI ŠĶIŖAS!

es tikai nupat, it kā sapnī,

ieraudzīju –

un to, kā viss

ir eņģeļa, viss

kāda spārna mērķtiecīga kustēšanās.

 

Laiks

slīd cauri mūsu istabām,

vārdā saukts ezers vienudien krīt

pāri tai neaizsargātai pilij, kas sirds –

AI, KĀ VIŅA TURĒJĀS PRETIM,

tik plīvojoši, ar visiem

saviem krāšņajiem karogiem!

bet kā lai cīnās tas, kas vējos plandās,

pret to, kas nemitīgi apsedz?

un tas, kas stāv un ir, pret to,

kas līst un iet?

Torņi kliedza, misiņiem apkaltās durvis, slēģi

virinājās – ai, kā viņa pretojās, ar simts

rokām, velti, ar tūkstoš zaļām acīm

gaismotos logos, velti, jo vai uguns spēj

ūdeni dzēst, vai skatiens, kliedziens apstādināt to,

kam nolikts pāri gāzties?

 

Laiks.

Un mēs esam dziļi, nebeidzamā

slīkšanā mēs šeit esam.

Cik brīnumaini, kā tad,

kad pār beidzamo dzegu, palodzi, beidzamo

slieksni jau pāršļācies ezers, kā tad,

kad zivis jau klusu tavas istabas izpeld –

caur pasauli ejot, mīlestība

meklē mājvietu un vēlreiz apstājas tavos krastos.

 

 

 

 


 

Ivars Lindbergs

 

 
* * *

Viņas acis bija tik tumšas

kā pusnakts dārzi dienvidos

un es zināju, ka tajos neieiešu,

manas rokas ne zaru nelauzīs –

melnais plīvurs nav saplēšams.

 

Viņas acis bija tik karstas

kā tuksneša dienasvidus

un es zināju, ka šis ugunskurs mani nesildīs,

man vēl tālu jānoiet,

lai rastu savu miera vietu.

 

Viņas acis bija tik zilas

kā debesis virs sena kamanu ceļa;

tik gaišas,

ka iegājis tajās es apmaldījos

un gavilēju dīvaini skurbā priekā.

 

Viņas acis bija tik dziļas

kā akas kuŗās nevar saskatīt ūdeni,

kā mūžības pielijuši dobumi

un viņa ietina mani melnajā plīvurā,

jo tuvu bija mana miera vieta.

 

Ar balsi trauksmainu

dzied vientuļš rīta gailis,

un saule lecošā

kā asins pile sārta

triepj manu ēnu ūdens spoguli.

 

Vai es sapņoju sapni,

vai sapnis sapņo mani?

 

Atļauj man pielikt roku tavai ēnai,

jo tev ir labas acis.

 

1988.

 

* * *

Vilnis ceļas, ceļas un krīt;

plīst vilnis

un atpakaļ plūst

un atkal jauns vilnis ceļas

un ceļas un lūzt.

Gaisma no dienas mūžībā plūst.

 

Pulksteņi ar mums vairs nerunājas,

starp telpu un telpu

vairs nav nevienas sienas.

Pļava un mežs

noslēpj sliekšņus,

kalns sarūk mazs,

zvaigznes guļ saujā.

Nav vairs ne še ne tur,

nekas nav jāiegūst,

nekas nav jāpatur.

Neviens vairs nemeklē,

kur lielā apļa gals,

ir tikai gaisma.

 

Gaisma ir visur

un tomēr nepateikto vārdu siltums sāp.

 

* * *

Un ja nu tavi pirksti nevar

uzcelt vienā naktī

stikla kalnam trepes,

tad paliksim tepat,

kas vainas šim stundām,

kad ratu rumbās

kāds vecītis priecīgu uguni kuŗ.

Smaržo saspiesta zāle,

vīst vainaga ziedi

un tumšajā silā pūce kliedz.

 

Es savas rokas negribu vairs kustināt;

tās atstāšu tāpat uz krūtīm

un varētu pat aiziet tā

ar rokām klusošām uz krūtīm.

 

1977./1988.

 

* * *

Acīgi ticīgie,

kuŗi teicās zinām visu,

sacīja, ka sadegšot.

Daži pat teica,

ka pazudīšot pavisam.

Bet šajā aukstajā stundā,

kad kokos sasalst sula

un putni vairs nedzied,

es izstiepos siltajos pelnos

ar maigu siltumu galvā,

pievēru acis

un, pa reizei iekrācoties,

meditēju

par iespēju nepiecelties,

bet citādi nelikos zinis

par citu ļaužu vāvuļošanu.

 

Tikai tās sievas

staigāja iekšā un ārā,

dauzīja durvis

un lika pie manas sejas

lielu spoguli.

 

 

1988. g. feb.

 

 


 

Roberts Mūks

 

 

VĪZIJA

Nāve visu nolīdzina

 

Viņi visi nomira

 

Alfabētiskā kārtībā

 

* * *

Tev nepielīp tev nepielīp trūdu nojautas bet

arī putniem tās nepielīp nu tad dosimies kāzu

maršā pāri pļavām kas vēl zaļo

 

Zaļš deguns

Ir mysterium magnum mīlestības sakraments paslēpts

starp zvēru mitekļiem arī čūskas to saprot tikai

negrib teikt čūskas un zvēri negrib teikt kas ir

mīlestība tāpēc mums ir jānozog šis noslēpums

 

dosimies kazu maršā pāri zaļam pļavām ar zaļiem

deguniem priekšgalā kā ceļvedēm zvaigznēm atstāsim

trūdu nojautas Dieviem atstāsim debesis Dieviem

 

tavās rokās jau tagad

jau tagad blāzmo

nektāra trauki

 

STĀRĶU IELAS

VENĒRAI

Kur tad Tu tik ilgi biji, ka es Tevis neredzēju?

Āa, tagad es zinu:

Tu biji zeme, pa kuŗu es staigāju,

Tu biji debesis, pa kuŗām es braukāju,

Tu biji ūdeņi, kas mani saukāja.

 

Tu esi ieradusies no mēness – ne uz slotas kāta,

Bet tādā veidā, ka nevar pateikt

Vai Tu esi mēness meita, Venēra, izrakta ar visu kleitu

Vai tā pati, kuŗu esmu gaidījis,

Sastindzis kā faķīrs uz staba,

It kā zinādams, ka tā, kuŗu gaidu,

Var veselu dzīvi iztaisnot

Ar vienu vienīgu smaidu.

 

VĒJU KALNA

KĀRLIM AIZEJOT

Veļu māte Vēju māte

Kuŗa no viņām ir tava māte

Kuŗa no viņām tevi ieaijāja

No kuŗas krūts tu zīdi pirmo pienu

Vienalga

Piens ir tikai zīdaiņiem

Tu – esi pieaudzis

Tā sakot graduējies ar nāves medaļu uz pieres

Ar sastingušu vēju uz pieres

Un debesis pār tevi nenolieksies

Un Tas Svētais Jērs neaplaizīs tavu ģīmi

Un viss būs tā it kā tu nebūtu bijis

Tikai vējš pār tevi nolieksies kā kāda laipna sieva

Un tu varēsi ļoti labi iztikt

Bez Dieva

 

DZEJOLIS

Bābas suņi žirafes Kilimandžaro Keimbridža

kondoni das Sein pourquoi il y a quelque chose

plutôt que rien plika miesa tas varētu būt zirgs

atskaņas vairs nav iespējamas kaut kas skan ausī

ar to jāpietiek plastika plastika plastika ne-

­mirstīgāka par Dievu Dalai Lama nav Dievs un

tomēr kaut kas tur nav kārtībā Galapagos jeb

extrēma nevainība ego psicholoģija rīt būs lietus

Rodēns nekad nebūs lama dāmu vairs tikpat kā

nav entweder–oder Ordnung muss sein tōli dzeivoj

muna mīlō amo amo amo līdz nāvei un ko tad his­-

tērija neko neatrisina mieru mieru mieru sieru

sieru sieru Sir jums ir vaļā zipers Noasa plūdi

sūdi ir

 

 


 

Gundars Pļavkalns

 

 
REDZĒŠANĀS

Kādā nokaltušā gadā

Viņš atgriezās šai pilsētā,

Klaiņoja nepazīts

Pa dažviet pazīstamām ielām

Un beidzot, nepretodamies iedomai,

Soļoja mājup.

 

Tur aiz tām vecajām ēkām

Laikam gan

Tie paši žogi, tie paši vārti,

Jumti, pagalmi, ļaudis un suņi...

Nezaudētais, neatrodamais.

 

Mājas nebija trīs raibi veikali,

Ciets laukums pircēju spēkratiem;

Mājas –

Pašauri logi, aizaudzis dārzs.

 

Viņš gāja gaŗām, nojauzdams,

Ka neba jau pēdējā reize.

Varbūt vēl daudzkārt šķitums kā pali

Aizskalos nedzīvos gadus.

 

Lūk, zemei vēl zāle, atslēgai durvis,

Namiņš slēpjas aiz dzīvžoga bieza,

Balts, gaŗspalvains runcis gaida pie vārtiem.

Uz galda manuskripts, atšķirta grāmata.

Spogulī pavīpsnā jaunekļa seja.

 

Tas viss tik sen;

Bet atkal tepat

Ir lietus šalkoņa rudens tumsā

Un rakstāmmašīnas klaboņa namiņā.

 

 


 

Lidija Dombrovska

 

 

SAVSTARPĒJAS

ATTIECĪBAS

Kad viņa beidzot aptvēra

asinsvadu ledusauksto

līkločceļu līdz liedagam

uz kuŗa viņi jaunībā

bija stāvējuši,

viņš datamatā jau bija

ieprogrammējis

desmit rafinētas noindēšanas

receptes.

 

TEVI PIESAUCOT

Varbūt man nebūtu

tevi jāsauc pārāk ilgi,

varbūt pietiktu tikai

uzsist knipi

lai tu pierastā

kaķa izveicībā

ielēktu ātrvilcienā

ar gala staciju:

Purgātorijs.

 

 


 

Ivar Ivask

Ivars Ivasks

 

 

Elghth Baltic Elegy

 

Astotā baltiešu elēģija

Zilā bezgalīgās maiņas mazpamazām saplūst

Igaunijas bērnudienās, tēva acīs,

paneļotā smaržīgā kā bišustrops verandā,

kur pirmos es apjautu mirdzošu logu apveidus

un savu somu-ugru, ne Indoeiropiešu, valodu,

Izteiksmes īsuma un skanīguma brīnumu.

Tādu pašu patskaņu saskanība vēlāk

aizveda mani pie Somijas ezeru labirintiem,

kas atspulgo līdzīgas dvēseles plejādes,

un tikai plāns spīdums nošķiŗ

no debesīm zemi. Te lasis tieši

caur tavu sirdi lec, un tu skaidri zini,

kur pasaule beidzas un kā, un kādēļ.

Ledus gabals to vēstī tāpat kā slīpēts stikls.

Bet augusta naktī, viens pats uz Karēlijas

klints raga stāvot, tu vari aizskart

Lielo Lāci kā virs, tā zem sevis

un visuma beidzamo noslēpumu tulkot

pēc savas sirds pukstiem. Šī ir mana

dzejas valoda: see on mu luule keel,

kuŗā ziema ir patiešām ziema,

un es piederu pavasarim, vasarai, rudenim.

Ceļā esmu ieguvis citas mēles.

Taču gadskārtu griežus skaitu vēl igauņu valodā.

 

Atdzejojusi Aina Kraujiete.

 

 

 

Ievērojot, ka ne visiem JG lasītājiem ir angļu valodas
zināšanas, sniedzam Ivara Ivaska 8. baltiešu elēģiju,
kas ievietota JG 167. numurā, arī latviski. Red.

 

 


 

Guntars Godiņš

 

 

Guntars Godiņš dzimis 1958. gadā. Studējis LVU Filoloģijas fakultātē latviešu valodu un literatūru. Pašlaik ir literatūras nodaļas vadītājs žurnālā Avots. Atdzejo igauņu un somu dzeju. 1985. gadā iznāca dzejoļu grāmata Tas nepasacītais. Drīzumā iznāks otrais dzejoļu krājums „ar atpakaļejošu datumu” un igauņu dzejnieka Jāna Kaplinska izlase Par putekļiem un krāsām Guntara Godiņa sastādījumā un atdzejojumā.

 

Harija Burmeistara uzņēmums

* * *

Pret rietumiem, pret rietumiem,

kur ilgāk gaisma kavējas,

es raidu savu dziesmu tiem,

jūs, putni, raidiet savējās.

 

Uz rietumiem, uz rietumiem,

es laižu vārdus brīvībā,

bet politiku piesien tiem

un putnus vaino klīrībā.

 

Par rietumiem, par rietumiem

tiek maize vien ar ūdeni,

pie cietumiem, pie cietumiem

kliedz putni visu rudeni.

 

* * *

Es saprotu – nekas man nepieder,

šīs mājas norakstīs uz cita vārda

un zemi īzdaļās kā maizes šķēli

pa pasauli, kas vienmēr klusi cer

uz labāko, uz to, kas kādreiz nāks.

Tā drusciņ vieglāk ir, ja kaut kas priekšā –

vai saules lēkts vai riets, vai uguns kuras,

vai iesākums, kaut paliek neiesākts.

Uz aklas sienas sejas tā kā liesmas trīc,

tā nodeva, tā nauda samaksātā

par cerību, ar ko es piemānīts.

 

* * *

Ja tie spārni iemācās panest,

tomēr nevar debesis glābt,

nedrīkst kalni avotus pamest,

Ja tie kalni neprot vēl slāpt.

 

Ja tā uguns iemācās žēlot,

izkāpt saulei no pelniem ļauj,

nedrīkst baltu baznīcu tēlot,

Ja tais mūros dvēseles nav.

 

Kā tais mūros dvēsele dzīvos,

Ja bez vēja mākoņi stāv?

Mūs tie vēji neatbrīvos,

Jo tiem vējiem brīvības nav.

 

1985

 

* * *

Cenzors svītro debesīs un lapās

kaijas, kuras skaļi kliedz.

Tā viņš velk pār spārniem, velk pār knābjiem,

kas tad viņam svītrot liedz?

 

Salti, balti nosnigs kaiju pūkas,

kam tās vaira vajadzēs?

Visa mana patiesība

Izsvītrotās lappusēs.

 

 

1987

 

* * *

Vismaz jūs, berzi, nenoliecieties,

kaut esat liekušies

tūkstošiem gadu.

Tu, koka zirdziņ, noklanies

ne rietumiem, ne austrumiem,

kas zin, kurā pusē

būs saule!

    Sapņi sniegavīrus ceļ no mūsu miega

    ne jau tāpēc, ka tīrāks,

    ne jau tāpēc, ka baltāks,

    ne jau tāpēc, ka sapņiem nav sniega.

Vismaz tu, jūra, nepadodies,

kaut tavas vētras aizvējā sēž.

Un jūs, putni, neapklustiet,

kaut jūsu balsīm nav kalnu,

pret kuriem atsisties un atpakaļ nākt,

kaut jūsu dziesmām nav vārdu,

kaut jūsu knābjus ziemā aizsaldē ciet.

Dziediet kaut vai ar spārniem.

Tu, naktstauriņ, nepiekāpies.

Skrien gaismā, skrien!

Varbūt tieši no taviem pelniem iesāksies rīts.

Muļķa likteni, nenovērsies,

nenovērsies!

Nu vismaz nesaki,

ka tev bail.

    Sapņi sniegavīrus ceļ no mūsu miega

    ne jau tāpēc, ka tīrāks,

    ne jau tāpēc, ka baltāks,

    ne jau tāpēc, ka sapņiem nav sniega.

 

 

1986

 

* * *

Impērija rīma bija,

zobiem šņakstot, visu rija.

 

Pakļautas un nepakļautas –

rīklē bāza mazas tautas.

 

Kaut gan kuņģis dikti spieda,

griba auga, vēders brieda.

 

    Rimsties, sēdies, Impērija,

    nepārēdies, Impērija!

 

    Šitā drīzi, Impērija,

    pārplīsis!, Impērija!

 

    Neklausīja Impērija,

    tālāk rija Impērija.

 

Acis izskatās tai labas,

tikai rijīga pēc dabas,

 

pati saka – tā ir tūska,

vispār viltīga kā čūska.

 

Rija, rija, rija, rija,

kamēr vēders pušu bija.

 

Varas kāre lielu dara,

bet tai nestipras ir sijas,

īsta morāle nav gara –

pārplīst visas Impērijas.

 

* * *

Tik neticiet, ka rokas mums ir brīvas,

Ja nežvadz ķēde tā kā veca nauda,

ja nespiež virve tā kā akmens sirdī

un plaukstās dzīvība pukst nepakļauta.

 

Tik neticiet, ka galvas nenoripos,

ja karalim labs prāts un dienas labas,

ja klusē cirvji, dziļi cirsti bluķos

un bende ļoti laipns ir pēc dabas.

 

Tik neticiet, ka mūsu zeme – mūsu,

 ja atrasta tur tava kaklarota,

ja vilktā robeža kā debesstrīpa

ir beidzot redzama un atkarota.

 

Bet noticiet, ka ticība ir akla,

neviens neko par pliku velti nedos.

Bet noticiet – viss tomēr mūsos paliks

kā zilajos un mūžīgajos ledos.

 

Jaunā Gaita