Jaunā Gaita Nr. 172, aprīlis 1989

 

 

 

JG REDAKCIJAI PIESŪTĪTIE IZDEVUMI

 • Bērnu mūzikas antoloģija, 3. sējums. Latviešu tautas dziesmu apdares. Rīgā: Liesma, 1988. M. Gubenes, J. Rozīša, Jēk. Mediņa, Jēk. Graubiņa, A. Salaka, Jēk. Poruka, J. Cīruļa, L. Garutas, J. Kalniņa, A. Žilinska un J. Līcīša tautas dziesmu apdares.

 • Cepu, cepu kukulīti. Latviešu tautas dziesmas, skaitāmie panti un pasakas. 2. izdevums. Rīgā: Liesma, 1988. Sastādījusi Anna Kauce, ilustrējusi Ilona Ceipe.

 • Irēna Dāvidsone. Rīgas dārzi un parki. Rīgā: Liesma, 1988. Rīgas publisko dārzu un parku vēsture, plāni, krāsaini un melnbalti uzņēmumi.

 • Garā pupa. Bērnu dzejas diena. 6. gads. Rīgā: Liesma, 1988. Sakārtojis Uldis Auseklis, māksliniece Laima Eglīte.

 • E. Kokare. Latviešu un vācu sakāmvārdu paralēles. Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, Andreja Upīša valodas un literātūras institūts. Rīgā: Zinātne, 1988. Apskats un piemēri abās valodās.

 • Kritikas gadagrāmata 16. Rīgā: Liesma, 1988. Sastādītājs Jānis Škapars. 1987. gada žanru pārskati. Literatūras, mākslas un kultūras problēmas. Literārās dzīves chronika. Nominācijas un apbalvojumi. Konkursi un prēmijas. Literatūru internacionālie sakari. Bibliogrāfija.

 • V. Lapačinska. Aleksandrs Junkers. Rīgā: Zinātne, 1988. Bagātīgi ilustrēta.

 • Latviešu bērnu grāmatu grafika. Reprodukciju albums. Rīgā: Liesma, 1988. Sastādītāji Arvīds Jēgers, Zaiga Kuple.

 • Latviešu tautas teikas. Vēsturiskās teikas. Izlase; Rīgā: Zinātne, 1988. Sastādītāja un ievada autore Alma Ancelāne. Mākslinieks Dainis Rožkalns.

 • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstis / lzvestija. 10, 1988 (495). 144 lp. Raksti par follkloristisku, archeoloģiju, vēsturi (A. Ezergaiļa raksts par Arāja komandu), zinātnes vēsturi. 3 raksti veltīti tēlnieka Kārļa Zāles simtgadei. Kritika un bibliogrāfija (krievu valodā).

 • Jānis Mauliņš. Ezera salu vilinājums. Rīgā: Liesma, 1988. Stāsts vidējā skolas vecuma bērniem.

 • Aija Nodieva. Spertāli. Rīgā: Zinātne, 1988. Grezns krītpapira izdevums ar Arvīda Spertāla gleznu un dekorāciju metu un Maigas Spertāles kostīmu skiču attēliem.

 • Pasaules skatījuma poētiskā atveide folklorā. Rīgā: Zinātne, 1988. Atb. red. filoloģijas zinātņu kandidāte J. Darbiniece. Folkloristu rakstu krājums.

 • Andris Sproģis. Granātu punkti, mīnu komati. Rīgā: Avots, 1988. Izvilkumi no kaŗavīru vēstulēm, atmiņas un pārdomas ar žurnālista atkāpēm.

 • Valodas aktualitātes 1987. LPSR Zinātņu akadēmija. Rīgā: Zinātne, 1988. Atb. red. A. Blinkena. Prof. Jāņa Endzelīna 114. dz. dienai veltītas zinātniskas konferences „Literārā valoda un dialekts” referātu krājums.

 • Vienatnē un kopā. Problēmas, pārskati un portreti. Rīgā: Liesma, 1988. Sastādījusi Ingrīda Vāverniecē. Jauno literātūras kritiķu rakstu krājums.

 • Jāzeps Vītols. Dziesmas balsij un klavierēm. Sastādījis P. Plakidis. Rīgā: Liesma, 1988.

 • Jāzeps Vītols. Dārgakmeņi. Rīgā: Zinātne, 1988. Svīta simfoniskam orķestrim, op. 66, partitūra. Pirmpublicējuma (Leipcigā, 1933) faksimilizdevums. Sastādījis un priekšvārdu rakstījis A. Klotiņš.

 • Elīna Zālīte. Kopoti raksti. Ceturtais sējums. Rīgā: Liesma, 1988. Agrā rūsa. Apceri par Elīnu Zālīti rakstījusi Biruta Gudriķe. Bibliogrāfija par Elīnas Zālītes publikācijām.

 • Anna Zariņa. Lībiešu apģērbs 10.-13. g.s. Rīgā: Zinātne, 1988. Lielformāta izdevums (60 x 84,8 cm), 108 lp. Dota īsa lībiešu vēsture pēc rakstītām ziņām un archeoloģiskiem materiāliem.

 • Aina Zemdega. Līdz vārtiem − un tālāk? Romāns. Bruklinā: Grāmatu Draugs, 1988. 202 lp.

 •  

 • Ar mudi Latvijas grāmatai 400 1988. gadā Liesmas apgādā izdotas vairākas grāmatas:

 • Gothards Fridrichs Stenders. Augstas gudrības gramata no pasaules un dabas. 1796. gada (trešā) izdevuma teksts ar komentāriem.

 • Latviešu grāmatu grafika 17. g.s. Veltīta 400. gadadienai, kopš Nikolaja Mollina vadītajā Rīgas pilsētas spiestuvē 1588. gadā iespiesta pirmā grāmata Latvijā. Sastādītājs un mākslinieks Valdis Villerušs. Savilkums krievu un vācu valodā.

 

Jaunā Gaita