Jaunā Gaita nr. 172, aprīlis 1989

 

Olava Magna Carta marina ... ("Jūras karte un ziemeļu zemju un to brīnišķīgo lietu, kas viņā atrodas, rūpīgs apraksts", 1539. g. Venēcijā).

Trīs lauku lielgabali redzami kaujas gatavībā pret iebrucējiem. Skat. Prof. A, Spekkes grāmatu Baltijas jūra senajās kartēs (Stokholmā: Zelta Ābele, XCMLIX).


 

Jaunā Gaita