< JG 184 Jaunā Gaita   JG 186 >

36. GADAGĀJUMS

1991. GADA DECEMBRIS

5. (185) NUMURS

Ir reizes, kad varonis mājās neatgriežas un paliek apburtā zemē. Tādā gadījumā saimei nekāda labuma no viņa nav ...

... Varonim ne vienmēr jāveic fizisks ceļojums. Ceļojums var būt arī garīgs.
 

Dace Veinberga, Hamiltonā, Kanadā.

S A T U R S

1     Piecas svētku runas 1991. gada 18. novembrī
2     Valdemārs Tone, Meitenes galva
3     Velta Sniķere, Lai gādīgs 1991
3     Juŗa Zommera dzejoļi
4     Margitas Gūtmanes dzejoļi
9     Kellija Čerija, Dziesmas padomju komponistam
12     Jāņa Rambas dzejoļi
14     Uģis Vilciņš, Tots pekles rijā
21     Jānis Rainis, Spēlēju, dancoju (lugas beigas)
22     Nikolajs Bulmanis, Valdemāra Tones simtgadē
23         Arnolds Treibergs, Tonem gaŗām slīdot
25         Tatjana Suta, Valdemāru Toni pieminot
27         Laimonis Mieriņš, Piezīmes pie Valdemāra Tones simtgades
29     Uģis Segliņš, Trakts (1. cēliens)
39     PRESES SPOGULIS
40     Māc. Māris Ķirsons, Nav iespējams?
42     CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 53
43     G. Bērziņš, Atkal viens ārzemju ieguldītājs
44     Ē. Ošs, Zilīšu partija
45     Eduards Voitkuns, Atjaunotās Latvijas eksporta iespējas
49     Andris Krieviņš, Latvijas meži, ūdeņi un zemes arāji
51     Velta Rūķe-Draviņa, Par Andreja Pumpura romānu Kurmis
56     GRĀMATAS:
            Biruta Sūrmane, Senās mīļās bērnu dienas
         Marianna Ieviņa. Kas kaitēja nedzīvot. Stāsti
            Imants Žūriņš, Trīs miltiņi katliņā...
         Rūdolfs Pinnis. Glezniecība Rīgā
            Indulis Kažociņš, Piemiņas grāmata un vēstures avots
         Via Dolorosa. Staļinisma upuru liecības. Sakārtojusi Anda Līce
59     TEĀTRIS: Uģis Segliņš, Par dramaturģijas biblioteku
60     LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita