Jaunā Gaita nr. 197, augusts 1994

 

Kļūdu labojums un redakcijas paskaidrojums

 

Jaunās Gaitas 194./195. numurā publicēts Gunāra Zvejnieka raksts par valodnieci un redaktori Dagniju Šleieri, „Dagnija Šleiere un viņas Daugava.”

Mēs nožēlojam kļūdu, ka pie Dagnijas Šleieres uzņēmuma 74. lpp. ir iespiesti nepareizi biogrāfiskie dati. Pareizi jābūt: Dagnija Šleiere dzimusi 1919. gada 10. maijā, mirusi 1993. gada 24. janvārī. Redakcija ļoti atvainojas Georgam šleieram, Dagnijas Šleieres piederīgajiem, raksta autoram un JG lasītājiem kā arī citiem redaktores cienītājiem visā pasaulē.

Lūdzam šo kļūdu attiecīgajā lappusē izlabot.

 

*

 

Par JG 196. numura saturu redakcija saņēmusi cildinošas lasītāju vēstules.

Turpretim par 196. numura technisko apdari vairākas sūdzības. Bargākā kritika nāk no ilggadīgā JG līdzstrādnieka un drauga. Viņš raksta: „Kas noticis? Saņēmu JG 196. n. un biju satriekts. Vispirms jau burtu mistrojums. Burtnīca pa daļai vecā, labā stilā un tad pa daļai kaut kas jauns, pavisam nebaudāms un neprofesionāls. Vai tie − 21, 22, 25-34, 50-53, 55-60 lpp. ir tie jaunie burti? Nost ar tiem, lūdzu! Ne vien burtu stils pats par sevi nepiemērots žurnālam bet arī a) rindkopas pārāk izretinātās (angliski t.s. leading problem), b) burti pārāk lieli (izskatās 12 pt., jābūt 10 pt., c) oriģināldruka izdevusies nevienāda (daudz gaišāki un blakus tumšāki burti,) grūti spriest kā vaina, bet izskats...! d) salikums klibojis − kopskats atstāj iespaidu, ka burtnīca salikta divos dažādos kvalitātes līmeņos, pie tam „jaunais” stipri bālāks par „veco.”

Tā ir „newsletter” ne žurnāla kvalitāte. Un tad vēl manā eksemplārā 21., 22., 39. un 40. lpp. ieliktas divas reizes. 23. un 24. lpp. nemaz nav. Piedodi, bet tā nevar. Tā nav tā kvalitāte ar ko JG visus šos gadus pelnīti lepojusies.

 

Redakcijas paskaidrojums:

Iztrūkstošās lapas, protams ir spiestuves vaina un pēc pieprasījuma JG abonenti saņems jaunu eksemplāru. Par pārējām 196. n. techniskajām nebūšanām JG redakcija ļoti atvainojas. Ceram dažu mēnešu laikā visas techniskās problēmas nokārtot un lasītājiem atkal dot saturā, valodā un techniskā apdarē labus žurnālus.

Jaunā Gaita